قیمت تیرچه کرومیت 20 بهمن 1393

قیمت تیرچه کرومیت 20 بهمن 1393

قیمت تیرچه کرومیت 20 بهمن 1393

« قیمت تیرچه کرومیت برحسب کیلو و به تومان میباشد »

[جهت خرید و تایید نهایی با 02166316099 تماس بگیرید]

قیمت تیرچه کرومیت

کدارتفاع سانتیمترمحصولقیمت
100025قیمت تیرچه کرومیت2240
100120قیمت تیرچه کرومیت2240

قیمت ورق تیرچه کرومیت

کدضخامتپهنا سانتیمترمحصولقیمت
10023 میل10ورق تیرچه کرومیت1930
10034 میل12ورق تیرچه کرومیت1940
10045 میل14ورق تیرچه کرومیت2010

قیمت نبشی تیرچه کرومیت

کدضخامتمحصولقیمت
10053 میلنبشی تیرچه کرومیت1950
10064 میلنبشی تیرچه کرومیت1955

[جهت خرید و تایید نهایی با 02166316099 تماس بگیرید]

About the Author:

⭐ منوی سریع