قیمت تیرچه کرومیت 25 بهمن 1393

قیمت تیرچه کرومیت 25 بهمن 1393

قیمت تیرچه کرومیت 20 بهمن 1393

« قیمت تیرچه کرومیت برحسب کیلو و به تومان میباشد »

[جهت خرید و تایید نهایی با 02166316099 تماس بگیرید]

قیمت تیرچه کرومیت

کدارتفاع سانتیمترمحصولقیمت
100025قیمت تیرچه کرومیت2220
100120قیمت تیرچه کرومیت2220

قیمت ورق تیرچه کرومیت

کدضخامتپهنا سانتیمترمحصولقیمت
10023 میل10ورق تیرچه کرومیت1910
10034 میل12ورق تیرچه کرومیت1920
10045 میل14ورق تیرچه کرومیت1990

قیمت نبشی تیرچه کرومیت

کدضخامتمحصولقیمت
10053 میلنبشی تیرچه کرومیت1930
10064 میلنبشی تیرچه کرومیت1925

[جهت خرید و تایید نهایی با 02166316099 تماس بگیرید]

About the Author:

⭐ منوی سریع