قیمت ورق 25 بهمن 1393

قیمت ورق 25 بهمن 1393

 

قیمت ورق آهن

« قیمت ورق آهن برحسب کیلو و به تومان میباشد »

[ جهت خرید و تایید نهایی باما تماس بگیرید 02166316099]

کد سایز محصول نوع طول قیمت
400 ورق 8 میل ورق فولاد مبارکه فابریک 6 1980
401 ورق 10 میل ورق فولاد مبارکه فابریک 6 1980
402 ورق 10 میل ورق قطعات داخلی 6 1920
403 ورق 12 میل ورق فولاد مبارکه فابریک 6 1980
404 ورق 12 میل ورق قطعات داخلی 6 1930
405 ورق 15 میل ورق فولاد مبارکه فابریک 6 1980
406 ورق 15 میل ورق قطعات داخلی 6 1920
407 ورق 20 میل ورق کاویان فابریک 6 1910
408 ورق 20 میل ورق قطعات داخلی 6 1890
409 ورق 25 میل ورق کاویان فابریک 6 1910
410 ورق 25 میل ورق پارس داخلی 6 1900
411 ورق30 میل ورق کاویان فابریک 6 1930

About the Author:

⭐ منوی سریع