قیمت ورق 25 بهمن 1393

قیمت ورق 25 بهمن 1393

 

قیمت ورق آهن

« قیمت ورق آهن برحسب کیلو و به تومان میباشد »

[ جهت خرید و تایید نهایی باما تماس بگیرید 02166316099]

کدسایزمحصولنوعطولقیمت
400ورق 8 میلورق فولاد مبارکهفابریک61980
401ورق 10 میلورق فولاد مبارکهفابریک61980
402ورق 10 میلورق قطعاتداخلی61920
403ورق 12 میلورق فولاد مبارکهفابریک61980
404ورق 12 میلورق قطعاتداخلی61930
405ورق 15 میلورق فولاد مبارکهفابریک61980
406ورق 15 میلورق قطعاتداخلی61920
407ورق 20 میلورق کاویانفابریک61910
408ورق 20 میلورق قطعاتداخلی61890
409ورق 25 میلورق کاویانفابریک61910
410ورق 25 میلورق پارسداخلی61900
411ورق30 میلورق کاویانفابریک61930

About the Author:

⭐ منوی سریع