قیمت فوم سقفی 2 اسفند 1393

قیمت فوم سقفی 2 اسفند 1393

« قیمت فوم برحسب عدد و به تومان میباشد »

[جهت سفارش و خرید با02166316099 تماس بگیرید]

کد
طول×عرض×ضخامت
محصول 
کاربری
تراکم
قیمت
800100×66×20 فوم سقفیتیرچه فلزی85700
801100×66×25 فوم سقفیتیرچه فلزی86800
802200×50×20 فوم سقفیتیرچه سفالی88200
803200×50×25 فوم سقفیتیرچه سفالی89800
804100×66×20 فوم سقفیتیرچه فلزی9-107700
805100×66×25 فوم سقفیتیرچه فلزی9-108800
806200×50×20 فوم سقفیتیرچه سفالی9-1010200
807200×50×25 فوم سقفیتیرچه سفالی9-1011800

 

فوم ورق

کد
طول×عرض×ضخامت
محصول
تراکم
قیمت
808200×100×100بلوک کامل7-8120000
809200×100×1فوم ورق7-83000
810200×100×2فوم ورق7-82800
811200×100×3فوم ورق7-83800
812200×100×4فوم ورق7-85000
813200×100×5فوم ورق7-86300
814200×100×6فوم ورق7-87000
815200×100×7فوم ورق7-88000
816200×100×8فوم ورق7-88800
817200×100×9فوم ورق7-89800
818200×100×10فوم ورق7-812000
819سایر ضخامتهافوم ورق7-8تماس باما

«قیمت محصولات به تومان میباشد»

[جهت خرید و تایید نهایی با 02166316099 تماس بگیرید]

About the Author:

⭐ منوی سریع