قیمت تیرچه کرومیت 3 اسفند 1393

قیمت تیرچه کرومیت 3 اسفند 1393

قیمت تیرچه کرومیت 3 اسفند 1393

« قیمت تیرچه کرومیت برحسب کیلو و به تومان میباشد »

[جهت خرید و تایید نهایی با 02166316099 تماس بگیرید]

قیمت تیرچه کرومیت

کد ارتفاع سانتیمتر محصول قیمت
1000 25 قیمت تیرچه کرومیت 2240
1001 20 قیمت تیرچه کرومیت 2240

قیمت ورق تیرچه کرومیت

کد ضخامت پهنا سانتیمتر محصول قیمت
1002 3 میل 10 ورق تیرچه کرومیت 1930
1003 4 میل 12 ورق تیرچه کرومیت 1940
1004 5 میل 14 ورق تیرچه کرومیت 2010

قیمت نبشی تیرچه کرومیت

کد ضخامت محصول قیمت
1005 3 میل نبشی تیرچه کرومیت 1950
1006 4 میل نبشی تیرچه کرومیت 1955

[جهت خرید و تایید نهایی با 02166316099 تماس بگیرید]

About the Author:

⭐ منوی سریع