قیمت تیرچه کرومیت 9 اسفند 1393

قیمت تیرچه کرومیت 9 اسفند 1393

قیمت تیرچه کرومیت 9 اسفند 1393

« قیمت تیرچه کرومیت برحسب کیلو و به تومان میباشد »

[جهت خرید و تایید نهایی با 02166316099 تماس بگیرید]

قیمت تیرچه کرومیت

کدارتفاع سانتیمترمحصولقیمت
100025قیمت تیرچه کرومیت2220
100120قیمت تیرچه کرومیت2220

قیمت ورق تیرچه کرومیت

کدضخامتپهنا سانتیمترمحصولقیمت
10023 میل10ورق تیرچه کرومیت1930
10034 میل12ورق تیرچه کرومیت1940
10045 میل14ورق تیرچه کرومیت2010

قیمت نبشی تیرچه کرومیت

کدضخامتمحصولقیمت
10053 میلنبشی تیرچه کرومیت1950
10064 میلنبشی تیرچه کرومیت1955

[جهت خرید و تایید نهایی با 02166316099 تماس بگیرید]

About the Author:

⭐ منوی سریع