قیمت قوطی و پروفیل 26 اسفند 1393

قیمت قوطی و پروفیل 26 اسفند 1393

قیمت قوطی و پروفیل 26 اسفند 1393

قوطی و پروفیل

« قیمت قوطی و پروفیل برحسب کیلو و به تومان میباشد »

[جهت خرید و تایید نهایی با 02166316099 تماس بگیرید]

کدسایز پروفیلضخامت میلیمترطول مترقیمت
70010*20_10*25_10*30_10*40 (ریزبار)26 2150
70120*2026 1950
70240*40_30*30_40*80 و… ( درشت بار )26 1930
70390*9026 1950
70460*40_50*50_100*100 و … ( درشت بار )2.56 1930
705100*100_120*120_140*140 و…412 2080
706140*140_160*160_180*180 و…5 و 612 2450
707چارچوب فرانسوی26.6 2080
708پروفیل مبلی1و0.96 2860
709لوله مبلی بیضی و گرد1و0.86 2830
710ورق ذوزنقه21*2 2150
711ورق سیاه21*2 2000
712پروفیل زد z2.5سفارشی 2150
713پروفیل زد z3سفارشی 2100

About the Author:

⭐ منوی سریع