قیمت فوم سقفی

قیمت فوم سقفی

[lastupdated format=”l j F Y” before=” “]

021-66316099 با ما تماس بگیرید

طول×عرض×ضخامت
قیمت
وزن
تراکم
100×66×206000تومان700گرم8
100×66×257300تومان900گرم8
200×50×208600تومان1100گرم8
200×50×2510300تومان1200گرم8
100×66×208000تومان900گرم9-10
100×66×259300تومان1100گرم9-10
200×50×2010200تومان1300گرم9-10
200×50×2512300تومان1500گرم9-10

فوم ورق

طول×عرض×ضخامت
قیمت
تراکم
200×100×100170000تومان7-8
200×100×12000تومان7-8
200×100×24000تومان7-8
200×100×34500تومان7-8
200×100×46000تومان7-8
200×100×56500تومان7-8
سایر ضخامتها021-663160997-8

 جهت مشاهده جزئیات بیشتر به قسمت قیمت فوم سقفی مراجعه کنید.

1394-2-8 09:15:02 +04:30 سه شنبه 8 اردیبهشت 1394|Categories: قیمت فوم و یونولیت سقفی|

Leave A Comment

⭐ منوی سریع