قیمت ناودانی امروز

قیمت ناودانی امروز

[lastupdated format=”l j F Y” before=” “]

021-66316099 با ما تماس بگیرید

محصولکیلووزنشاخه
ناودانی 3 خارجی

اطلاعات بیشتر

25 کیلو6 متری
ناودانی 4 خارجی

3,800تومان

12 و 17 کیلو6 متری
ناودانی 5 خارجی

3,600تومان

23 و 34 کیلو6 متری
ناودانی 6 ایرانی

2,270تومان

30 کیلو6 متری
ناودانی 8 ایرانی

2,270تومان

43 کیلو6 متری
ناودانی 10 ایرانی

2,270تومان

53 کیلو6 متری
ناودانی 12 ایرانی

2,270تومان

64 کیلو6 متری
ناودانی 14 ایرانی

2,270تومان

75 کیلو6 متری
ناودانی 16 ایرانی

2,270تومان

85 کیلو6 متری
ناودانی 16 خارجی

3,600تومان

225 کیلو12 متری
ناودانی 18 خارجی

3,600تومان

265 کیلو12 متری
ناودانی 20 خارجی

3,600تومان

303 کیلو12 متری
ناودانی 22 خارجی

3,600تومان

353 کیلو12 متری
ناودانی 24 خارجی

3,650تومان

405 کیلو12 متری
ناودانی 26 خارجی

3,650تومان

665 کیلو12 متری
ناودانی 28 خارجی

3,700تومان

710 کیلو12 متری
ناودانی 30 خارجی

3,700تومان

770 کیلو12 متری
1394-3-2 08:11:05 +04:30 شنبه 2 خرداد 1394|Categories: قیمت ناودانی|

About the Author:

Leave A Comment

⭐ منوی سریع