قیمت ناودانی امروز

قیمت ناودانی امروز

[lastupdated format=”l j F Y” before=” “]

021-66316099 با ما تماس بگیرید

محصول کیلو وزن شاخه
ناودانی 3 خارجی

اطلاعات بیشتر

25 کیلو 6 متری
ناودانی 4 خارجی

3,150تومان

12 و 17 کیلو 6 متری
ناودانی 5 خارجی

2,900تومان

23 و 34 کیلو 6 متری
ناودانی 6 ایرانی

1,800تومان

30 کیلو 6 متری
ناودانی 8 ایرانی

1,750تومان

43 کیلو 6 متری
ناودانی 10 ایرانی

1,750تومان

53 کیلو 6 متری
ناودانی 12 ایرانی

1,750تومان

64 کیلو 6 متری
ناودانی 14 ایرانی

1,750تومان

75 کیلو 6 متری
ناودانی 16 ایرانی

1,750تومان

85 کیلو 6 متری
ناودانی 16 خارجی

2,730تومان

225 کیلو 12 متری
ناودانی 18 خارجی

2,730تومان

265 کیلو 12 متری
ناودانی 20 خارجی

2,730تومان

303 کیلو 12 متری
ناودانی 22 خارجی

2,730تومان

353 کیلو 12 متری
ناودانی 24 خارجی

2,730تومان

405 کیلو 12 متری
ناودانی 26 خارجی

2,730تومان

665 کیلو 12 متری
ناودانی 28 خارجی

2,730تومان

710 کیلو 12 متری
ناودانی 30 خارجی

2,730تومان

770 کیلو 12 متری
1394-3-11 09:14:36 +04:30 دوشنبه 11 خرداد 1394|Categories: قیمت ناودانی|

About the Author:

Leave A Comment

⭐ منوی سریع