قیمت ناودانی امروز

قیمت ناودانی امروز

[lastupdated format=”l j F Y” before=” “]

021-66316099 با ما تماس بگیرید

محصول کیلو وزن شاخه
ناودانی 3 خارجی

اطلاعات بیشتر

25 کیلو 6 متری
ناودانی 4 خارجی

3,990تومان

12 و 17 کیلو 6 متری
ناودانی 5 خارجی

3,690تومان

23 و 34 کیلو 6 متری
ناودانی 6 ایرانی

2,400تومان

30 کیلو 6 متری
ناودانی 8 ایرانی

2,350تومان

43 کیلو 6 متری
ناودانی 10 ایرانی

2,350تومان

53 کیلو 6 متری
ناودانی 12 ایرانی

2,350تومان

64 کیلو 6 متری
ناودانی 14 ایرانی

2,350تومان

75 کیلو 6 متری
ناودانی 16 ایرانی

2,350تومان

85 کیلو 6 متری
ناودانی 16 خارجی

3,790تومان

225 کیلو 12 متری
ناودانی 18 خارجی

3,790تومان

265 کیلو 12 متری
ناودانی 20 خارجی

3,790تومان

303 کیلو 12 متری
ناودانی 22 خارجی

3,840تومان

353 کیلو 12 متری
ناودانی 24 خارجی

3,840تومان

405 کیلو 12 متری
ناودانی 26 خارجی

3,840تومان

665 کیلو 12 متری
ناودانی 28 خارجی

3,890تومان

710 کیلو 12 متری
ناودانی 30 خارجی

3,890تومان

770 کیلو 12 متری
1394-4-8 07:37:40 +04:30 دوشنبه 8 تیر 1394|Categories: قیمت ناودانی|

About the Author:

Leave A Comment

⭐ منوی سریع