قیمت ناودانی امروز

قیمت ناودانی امروز

[lastupdated format=”l j F Y” before=” “]

021-66316099 با ما تماس بگیرید

محصولکیلووزنشاخه
ناودانی 3 خارجی

اطلاعات بیشتر

25 کیلو6 متری
ناودانی 4 خارجی

3,550تومان

12 و 17 کیلو6 متری
ناودانی 5 خارجی

3,000تومان

23 و 34 کیلو6 متری
ناودانی 6 ایرانی

2,200تومان

30 کیلو6 متری
ناودانی 8 ایرانی

2,180تومان

43 کیلو6 متری
ناودانی 10 ایرانی

2,180تومان

53 کیلو6 متری
ناودانی 12 ایرانی

2,180تومان

64 کیلو6 متری
ناودانی 14 ایرانی

2,180تومان

75 کیلو6 متری
ناودانی 16 ایرانی

2,250تومان

85 کیلو6 متری
ناودانی 16 خارجی

2,850تومان

225 کیلو12 متری
ناودانی 18 خارجی

2,850تومان

265 کیلو12 متری
ناودانی 20 خارجی

3,000تومان

303 کیلو12 متری
ناودانی 22 خارجی

3,000تومان

353 کیلو12 متری
ناودانی 24 خارجی

3,000تومان

405 کیلو12 متری
ناودانی 26 خارجی

3,000تومان

665 کیلو12 متری
ناودانی 28 خارجی

3,000تومان

710 کیلو12 متری
ناودانی 30 خارجی

3,000تومان

770 کیلو12 متری
1394-4-9 07:37:02 +04:30 سه شنبه 9 تیر 1394|Categories: قیمت ناودانی|

About the Author:

Leave A Comment

⭐ منوی سریع