قیمت ناودانی امروز

قیمت ناودانی امروز

[lastupdated format=”l j F Y” before=” “]

021-66316099 با ما تماس بگیرید

محصولکیلووزنشاخه
ناودانی 3 خارجی

5,250 تومان

25 کیلو6 متری
ناودانی 4 خارجی

3,200 تومان

12 و 17 کیلو6 متری
ناودانی 5 خارجی

3,200 تومان

23 و 34 کیلو6 متری
ناودانی 6 ایرانی

1,750 تومان

30 کیلو6 متری
ناودانی 8 ایرانی

1,740 تومان

43 کیلو6 متری
ناودانی 10 ایرانی

1,730 تومان

53 کیلو6 متری
ناودانی 12 ایرانی

1,740 تومان

64 کیلو6 متری
ناودانی 14 ایرانی

1,780 تومان

75 کیلو6 متری
ناودانی 16 ایرانی

1,780 تومان

85 کیلو6 متری
ناودانی 16 خارجی

2,650 تومان

225 کیلو12 متری
ناودانی 18 خارجی

2,650 تومان

265 کیلو12 متری
ناودانی 20 خارجی

2,650 تومان

303 کیلو12 متری
ناودانی 22 خارجی

2,650 تومان

353 کیلو12 متری
ناودانی 24 خارجی

2,700 تومان

405 کیلو12 متری
ناودانی 26 خارجی

2,850 تومان

665 کیلو12 متری
ناودانی 28 خارجی

2,950 تومان

710 کیلو12 متری
ناودانی 30 خارجی

2,950 تومان

770 کیلو12 متری
1394-4-20 08:17:15 +04:30 شنبه 20 تیر 1394|Categories: قیمت ناودانی|

About the Author:

Leave A Comment

⭐ منوی سریع