قیمت تیرآهن – فی آهن FiAhan.com

قیمت تیرآهن – فی آهن FiAhan.com

قیمت تیرآهن – فی آهن

[x_blockquote type=”center”][highlight]با ما تماس بگیرید [/highlight] [icon type=”phone-square”]  02166316099 [/x_blockquote]

[x_blockquote type=”center”] [highlight type=”dark”] تاریخ بروز رسانی [/highlight]   [icon type=”calendar”]   امروز ۰۶ اردیبهشت ۱۳۹۶   [/x_blockquote]

با ورود به لینک زیر عضو بوت تلگرام فی آهن شوید

 https://telegram.me/ahanbot

محصولقیمت
تیرآهن 8 ترکیه 60 کیلو

255,000 تومان

تیرآهن 10 ترکیه سبک 64 کیلو

255,000 تومان

تیرآهن 10 ترکیه سنگین 100 کیلو

275,000 تومان

تیرآهن 12 ترکیه سبک 64 کیلو

اطلاعات بیشتر

تیرآهن 12 ترکیه سنگین 95 کیلو

اطلاعات بیشتر

تیرآهن 12 اصفهان 125 کیلو

244,000 تومان

تیرآهن 14 اصفهان 155 کیلو

298,000 تومان

تیرآهن 14 یزد 133 کیلو

224,000 تومان

تیرآهن 14 کرمان 135 کیلو

230,000 تومان

تیرآهن 14 اهواز 135 کیلو

232,000 تومان

تیرآهن 16 اصفهان 192 کیلو

366,000 تومان

تیرآهن 16 بناب 185 کیلو

289,000 تومان

تیرآهن 16 اهواز 185 کیلو

اطلاعات بیشتر

تیرآهن 18 اصفهان 228 کیلو

436,000 تومان

تیرآهن 18 یزد 225 کیلو

اطلاعات بیشتر

تیرآهن 18 اهواز 225 کیلو

اطلاعات بیشتر

تیرآهن 18 ترکیه 220 کیلو

اطلاعات بیشتر

تیرآهن 20 اصفهان 270 کیلو

673,000 تومان

تیرآهن 20 یزد 270 کیلو

538,000 تومان

تیرآهن 20 ترکیه سنگین 265 کیلو

اطلاعات بیشتر

تیرآهن 20 ترکیه سبک 230 کیلو

اطلاعات بیشتر

تیرآهن 20 چین 230 کیلو

530,000 تومان

تیرآهن 20 طوس 240 کیلو

اطلاعات بیشتر

تیرآهن 22 اصفهان 310 کیلو

766,000 تومان

تیرآهن 22 ترکیه سنگین 305 کیلو

اطلاعات بیشتر

تیرآهن 22 ترکیه سبک 280 کیلو

اطلاعات بیشتر

تیرآهن 22 طوس 285 کیلو

اطلاعات بیشتر

تیرآهن 24 اصفهان 370 کیلو

933,000 تومان

تیرآهن 24 ترکیه سنگین 365 کیلو

اطلاعات بیشتر

تیرآهن 24 ترکیه سبک 325 کیلو

اطلاعات بیشتر

تیرآهن 24 طوس 335 کیلو

830,000 تومان

تیرآهن 24 چین 325 کیلو

890,000 تومان

تیرآهن 27 اصفهان 430 کیلو

1,060,000 تومان

تیرآهن 27 ترکیه سنگین 425 کیلو

اطلاعات بیشتر

تیرآهن 27 ترکیه سبک 410 کیلو

اطلاعات بیشتر

تیرآهن 27 طوس 425 کیلو

اطلاعات بیشتر

تیرآهن 30 اصفهان 500 کیلو

1,232,000 تومان

تیرآهن 30 اروپا 450 کیلو

اطلاعات بیشتر

تیرآهن 30 روس 455 کیلو

1,045,000 تومان

تیرآهن 30 ترکیه سبک 410 کیلو

اطلاعات بیشتر

[x_blockquote type=”center”][highlight]با ما تماس بگیرید [/highlight] [icon type=”phone-square”]  02166316099 [/x_blockquote]

لطفا لینک زیر را بزنید تا عضو بوت تلگرام فی آهن شوید

 https://telegram.me/ahanbot

نکات خرید:

1.قیمت های مندرج در لیست قیمت تحویلی از بنگاه تهران میباشد و به صورت ترکیبی (ترکیب یک یا چند سایز مختلف) امکان پذیر است.

2.در صورت سفارش عمده از کارخانه با قیمت نازلتر تحویل میگردد.

3.قیمت تیرآهن برحسب شاخه 12 متری در لیست لحاظ گردید.

1394-6-23 12:13:16 +04:30 دوشنبه 23 شهریور 1394|Categories: قیمت تیرآهن|

About the Author:

⭐ منوی سریع