قیمت میلگرد

همیشه از بازارآهن خرید کنید
قیمت #میلگرد امروز 15 اردیبهشت
آهن آلات حیدری
@fiahan
02166316099

میلگرد 5.5 کاشان ▲ 1,810
میلگرد 6.5 نطنز ▲ 1,810
میلگرد 6.5 کاشان ▲ 1,810
میلگرد 8 الیگودرز ▲ 1,750
میلگرد 8 کاشان ▲ 1,820
میلگرد 8 آذر فولاد امین ▼ 1,700
میلگرد 8 هیربد ▲ 1,800
میلگرد 8 قزوین ▲ 1,790
میلگرد 10 نیشابور ▼ 1,710
میلگرد 10 آریان ▲ 1,680
میلگرد 10 کاشان ▲ 1,735
میلگرد 10 امیرکبیر ▼ 1,680
میلگرد 10 کلاف کاشان ▲ 1,790
میلگرد 10 قزوین ▲ 1,680
میلگرد 10 آذر فولاد امین ▼ 1,685
میلگرد 12 میانه ▲ 1,670
میلگرد 12 اصفهان ▲ 1,660
میلگرد 12 نیشابور ▲ 1,675
میلگرد 12 ابهر ▲ 1,670
میلگرد 12 قزوین ▲ 1,670
میلگرد 12 کاشان ▲ 1,760
میلگرد 12 شمس ▲ 1,665
میلگرد 12 امیرکبیر ▲ 1,710
میلگرد 12 تاکستان ▲ 1,660
میلگرد 12 پرشین ▼ 1,630
میلگرد 12 آذر فولاد امین ▲ 1,680
میلگرد 14 آریا ذوب ▲ 1,630
میلگرد 14 شاهرود ▲ 1,670
میلگرد 14 پرشین ▲ 1,630
میلگرد 14 زاگرس ▲ 1,630
میلگرد 14 امیرکبیر ▲ 1,630
میلگرد 14 آذر فولاد امین ▼ 1,630
میلگرد 14 آریان ▲ 1,640
میلگرد 14 کاشان ▲ 1,690
میلگرد 14 ابهر ▲ 1,650
میلگرد 14 میانه ▲ 1,680
میلگرد 14 نیشابور ▲ 1,670
میلگرد 16 ابهر ▲ 1,670
میلگرد 16 نیشابور ▲ 1,680
میلگرد 16 کاشان ▲ 1,690
میلگرد 16 تبریز ▲ 1,675
میلگرد 16 شمس ▲ 1,630
میلگرد 16 هیربد ▲ 1,630
میلگرد 16 پرشین ▲ 1,630
میلگرد 16 آریا ذوب ▲ 1,630
میلگرد 16 شاهرود ▲ 1,670
میلگرد 16 اصفهان ▲ 1,680
میلگرد 16 آذر فولاد امین ▼ 1,630
میلگرد 16 امیرکبیر ▲ 1,630
جهت مشاهده جزئیات بیشتر
از وبسایت دیدن فرمایید
آهن آلات حیدری
@fiahan
02166316099
آدرس ما در بازارآهن شادآباد:
https://goo.gl/maps/x81n2f5DhLr

1395-2-19 09:38:27 +04:30 چهارشنبه 15 اردیبهشت 1395|Categories: قیمت اهن آلات, قیمت میلگرد|

About the Author:

Leave A Comment

⭐ منوی سریع