قیمت نبشی و سپری

همیشه از بازارآهن خرید کنید
قیمت #نبشی #سپری امروز 15 اردیبهشت
آهن آلات حیدری
@fiahan
02166316099

نبشی 3 نستا ▲ 1,850
نبشی 3 ایرانی ▲ 1,850
سپری 3 ▲ 2,080
نبشی 4 بناب ▲ 1,850
نبشی 4 ایرانی ▲ 1,850
سپری 4 ▲ 1,890
نبشی 5 بناب ▲ 1,850
نبشی 5 ایرانی ▲ 1,850
سپری 5 ▲ 1,890
نبشی 6 بناب ▲ 1,850
نبشی 6 ایرانی ▲ 1,850
سپری 6 ▲ 2,080
نبشی 7 ایرانی ▲ 1,900
نبشی 8 ایرانی ▲ 1,830
نبشی 9 ایرانی ▲ 1,900
نبشی 10 ایرانی ▲ 1,850
نبشی 12 ایرانی ▲ 1,900
نبشی 14خارجی ▲ 2,500
نبشی 15خارجی ▲ 2,500

آهن آلات حیدری
@fiahan
02166316099
آدرس ما در بازارآهن شادآباد:
https://goo.gl/maps/x81n2f5DhLr

1395-2-19 09:42:57 +04:30 چهارشنبه 15 اردیبهشت 1395|Categories: قیمت اهن آلات, قیمت نبشی و سپری|

About the Author:

Leave A Comment

⭐ منوی سریع