قیمت پروفیل – آهن آلات حیدری

قیمت پروفیل – آهن آلات حیدری

همیشه از بازارآهن خرید کنید
قیمت #قوطی #پروفیل امروز 25 اردیبهشت
آهن آلات حیدری
@fiahan
02166316099
پروفیل 60×60 ضخامت 2 میل 2,100تومان
پروفیل 60×60 ضخامت 3 میل 2,150تومان
پروفیل 60×60 ضخامت 4 میل 2,350تومان
پروفیل 60×80 ضخامت 2 میل 2,100تومان
پروفیل 60×80 ضخامت 3 میل 2,150تومان
پروفیل 60×80 ضخامت 4 میل 2,350تومان
پروفیل 60×100 ضخامت 3 میل 2,150تومان
پروفیل 60×100 ضخامت 4 میل 2,350تومان
پروفیل 60×100 ضخامت 5 میل 2,450تومان
پروفیل 60×120 ضخامت 3 میل 2,350تومان
پروفیل 60×120 ضخامت 4 میل 2,350تومان
پروفیل 60×120 ضخامت 5 میل 2,450تومان
پروفیل 70×70 ضخامت 2 میل 2,100تومان
پروفیل 70×70 ضخامت 3 میل 2,150تومان
پروفیل 70×70 ضخامت 4 میل 2,350تومان
پروفیل 80×80 ضخامت 2 میل 2,100تومان
پروفیل 80×80 ضخامت 3 میل 2,150تومان
پروفیل 80×80 ضخامت 4 میل 2,350تومان
پروفیل 80×100 ضخامت 3 میل 2,150تومان
پروفیل 80×100 ضخامت 4 میل 2,350تومان
پروفیل 80×120 ضخامت 3 میل 2,150تومان
پروفیل 80×120 ضخامت 4 میل 2,350تومان
پروفیل 90×90 ضخامت 2 میل 2,100تومان
پروفیل 90×90 ضخامت 3 میل 2,150تومان
پروفیل 90×90 ضخامت 4 میل 2,350تومان
قوطی 100×100 ضخامت 3 میل 2,150تومان
قوطی 100×100 ضخامت 4 میل 2,350تومان
قوطی 100×100 ضخامت 5 میل 2,450تومان
قوطی 120×120 ضخامت 3 میل 2,150تومان
قوطی 120×120 ضخامت 4 میل 2,350تومان
قوطی 120×120 ضخامت 5 میل 2,450تومان
قوطی 120×120 ضخامت 6 میل 2,650تومان
قوطی 140×140 ضخامت 3 میل 2,150تومان
قوطی 140×140 ضخامت 4 میل 2,350تومان
قوطی 140×140 ضخامت 5 میل 2,450تومان
قوطی 140×140 ضخامت 6 میل 2,650تومان
قوطی 160×160 ضخامت 3 میل 2,150تومان
قوطی 160×160 ضخامت 4 میل 2,450تومان
قوطی 160×160 ضخامت 5 میل 2,650تومان
قوطی 160×160 ضخامت 6 میل 2,650تومان

آهن آلات حیدری
@fiahan
02166316099
آدرس ما در بازارآهن شادآباد:
https://goo.gl/maps/x81n2f5DhLr

1395-2-25 16:54:20 +04:30 شنبه 25 اردیبهشت 1395|Categories: قیمت اهن آلات, قیمت پروفیل|

About the Author:

Leave A Comment

⭐ منوی سریع