گزارش آهن آلات در بازار آهن روز 95/02/27

گزارش آهن آلات در بازار آهن روز 95/02/27

امروز در بازار آهن پس از چند روز کاهش پیایی در بازار قوطی و پروفیل, اکثر نمایندگان فروش, محصولات خود را تقریبا ثابت اعلام نمودند. همچنین شنیده شد که امروز ورق 2 میل در مبادی شمال و جنوب کشور, تقریبا بدون تغییر قیمت اعلام شده است.

در حوزه تیرآهن ذوبی هم روند کاهشی سایز 14 تا 18 تکرار شد; شنیده شد این کاهش حدود کیلویی 10 الی 20 تومان در مبدا بوده است.
اما سایر سایزهای این کارخانه تقریبا ثابت پیشنهاد گردید.
همچنین درخصوص سایر کارخانه ها هم شنیده شد, تیرآهن کرمانشاه امروز 10 الی 20 تومان کاهش قیمت داشته است.
تیرآهن آریان فولاد هم حدود 2 هزار تومان در هر شاخه, امروز کاهش قیمت داشت.

در خصوص بازار میلگرد هم امروز حدود 10 الی 50 تومان بسته به نوع کالا, کاهش قیمت محسوس بود. امروز کارخانه ی زاگرس با 50- تومان, بیشترین کاهش را به خود اختصاص داد. در ادامه امروز کمترین تغییر مربوط بود به میلگرد های نیشابور و میانه و آریا ذوب با 10- تومان کاهش قیمت.
تغییرات امروز در قیمت میلگرد شامل موارد زیر بود :
شاهین بناب 40 تومان کاهش داشت.
تیکمه داش 35 تومان کاهش داشت.
ظفر بناب 35 تومان کاهش داشت.
ابهر 20 الی 30 تومان کاهش داشت.
درپاد 20 تومان کاهش داشت.
آناهیتا 20 تومان کاهش داشت.
حسن رود 20 تومان کاهش داشت.
گلستان 20 تومان کاهش داشت.
البرز 20 الی 30 تومان کاهش داشت.
آرین 20 الی 40 تومان کاهش داشت.
آریا ذوب 10 تومان کاهش داشت.
امیرکبیر 10 الی 20 تومان کاهش داشت.
پرشین 20 الی 35 تومان کاهش داشت.
ذوب آهن 20 تومان کاهش داشت.
کاشان موردی اعلام میکرد.
کرمانشاه 20 تومان کاهش داشت.
زاگرس 50 تومان کاهش داشت.

در بندر امام هم شنیده شد که کلاف 6/5 چین حدود 20 تومان کاهش و کلاف 5/5 چین هم حدود 15 تومان کاهش قیمت داشته است.

در حوزه ناودانی و نبشی هم در اکثر کارخانه ها همانند فولاد ناب تبریز, البرز غرب, نورد تهران و شکفته مشهد, محصولات خود را ثابت اعلام نمودند. ولی در تهران گاهاً تا 20 تومان امروز کاهش قیمت داشته است. همچنین نبشی و ناودانی منظومه هم امروز 20 تومان کاهش داشته است.

در خصوص بازار شمش داخلی هم گزارشات رسیده حاکی از کاهش قیمت در محدوده 20 الی 40 تومانی در برخی از مبادی میباشد.

در حوزه بازار ورق هم شنیده شد که ورق های مبارکه تقریبا ثابت  و ورق های اکسین هم حدود 10 تومان کاهش قیمت داشته است.

بنظر میرسد که در شرایط کنونی, کشف قیمت واقعی بازار کمی مبهم و مشکل بوده و تنها در معاملات نهایی و با توافق طرفین است که قیمت واقعی مشخص می گردد

قیمت آهن آلات

کانال تلگرام: @fiahan

Leave A Comment

⭐ منوی سریع