قیمت بولت و پایه 17 شهریور 1395

قیمت بولت و پایه 17 شهریور 1395

قیمت بولت و پایه 17 شهریور 1395

برای مشاهده لیست قیمت بولت و پایه با جزئیات کامل به آدرس زیر مراجعه نمایید.

قیمت بولت و مهره

بولت 18 ▼ 2,100 رزوه 10
بولت 18 ▼ 2,120 رزوه 15
بولت 20 ▼ 2,000 رزوه 10
بولت 20 ▼ 2,020 رزوه 15
بولت 22 ▲ 1,900 رزوه 10
بولت 22 ▲ 1,920 رزوه 15
بولت 25 ▼ 1,830 رزوه 10
بولت 25 ▼ 1,850 رزوه 15
بولت 28 ▼ 1,830 رزوه 10
بولت 28 ▼ 1,850 رزوه 15
بولت 32 ▼ 1,830 رزوه 10
بولت 32 ▼ 1,850 رزوه 15

برای مشاهده لیست قیمت بولت و پایه با جزئیات کامل به آدرس زیر مراجعه نمایید.

 

1395-6-17 12:09:51 +04:30 چهارشنبه 17 شهریور 1395|Categories: قیمت اهن آلات, قیمت بولت|Tags: , , , , , , |

About the Author:

⭐ منوی سریع