توضیحات

قیمت ورق سبا در تهران
ضخامت 10 میلیمتر
طول 6 متر و عرض 1.5 متر