توضیحات

قیمت ورق سبا در تهران
ضخامت 25 میلیمتر
طول 6 متر و عرض 1.5 متر