توضیحات

قیمت ورق مبارکه در تهران
ضخامت 20 میلیمتر
طول 6 متر و عرض 1.5 متر