قیمت نبشی و سپری 18 مهر 1396

1396-7-18 13:12:30 +03:30 سه شنبه 18 مهر 1396|Categories: قیمت اهن آلات, قیمت نبشی و سپری|Tags: , , , , , , , , , , , |

قیمت نبشی و سپری 18 مهر 1396 برای مشاهده لیست قیمت نبشی و سپری با جزئیات کامل به آدرس زیر مراجعه نمایید. http://fiahan.com/cornerstone-prices/ نبشی 3 8کیلو 2,200تومان نبشی 4 15کیلو 2,200تومان نبشی 5

قیمت ناودانی 18 مهر 1396

1396-7-18 13:08:23 +03:30 سه شنبه 18 مهر 1396|Categories: قیمت اهن آلات, قیمت ناودانی|Tags: , , , , , , , |

قیمت ناودانی 18 مهر 1396 برای مشاهده لیست قیمت ناودانی با جزئیات کامل به آدرس زیر مراجعه نمایید. http://fiahan.com/studs-prices/ ناودانی 4 15کیلو 3,670تومان ناودانی 5 23کیلو 3,420تومان ناودانی 6 25کیلو 2,220تومان

قیمت ناودانی 12 مهر 1396

1396-7-12 14:47:20 +03:30 چهارشنبه 12 مهر 1396|Categories: قیمت اهن آلات, قیمت ناودانی|Tags: , , , , , , , |

قیمت ناودانی 12 مهر 1396 برای مشاهده لیست قیمت ناودانی با جزئیات کامل به آدرس زیر مراجعه نمایید. http://fiahan.com/studs-prices/ ناودانی 4 3,650تومان ناودانی 5 3,400تومان ناودانی 6 2,200تومان ناودانی 8 2,200تومان

قیمت نبشی و سپری 12 مهر 1396

1396-7-12 14:33:47 +03:30 چهارشنبه 12 مهر 1396|Categories: قیمت اهن آلات, قیمت نبشی و سپری|Tags: , , , , , , , , , , , |

قیمت نبشی و سپری 12 مهر 1396 برای مشاهده لیست قیمت نبشی و سپری با جزئیات کامل به آدرس زیر مراجعه نمایید. http://fiahan.com/cornerstone-prices/ نبشی 3 2,180تومان نبشی 4 2,180تومان نبشی 5 2,180تومان نبشی 6

قیمت نبشی و سپری 19 شهریور 1396

1396-6-19 14:27:37 +04:30 یکشنبه 19 شهریور 1396|Categories: قیمت اهن آلات, قیمت نبشی و سپری|Tags: , , , , , , , , , , , |

قیمت نبشی و سپری 19 شهریور 1396 برای مشاهده لیست قیمت نبشی و سپری با جزئیات کامل به آدرس زیر مراجعه نمایید. http://fiahan.com/cornerstone-prices/ نبشی 3 8کیلو 2,350تومان نبشی 4 15کیلو 2,350تومان نبشی 5

قیمت ناودانی 19 شهریور 1396

1396-6-19 14:23:36 +04:30 یکشنبه 19 شهریور 1396|Categories: قیمت اهن آلات, قیمت ناودانی|Tags: , , , , , , , |

قیمت ناودانی 19 شهریور 1396 برای مشاهده لیست قیمت ناودانی با جزئیات کامل به آدرس زیر مراجعه نمایید. http://fiahan.com/studs-prices/ ناودانی 4 15کیلو 3,750تومان ناودانی 5 23کیلو 3,500تومان ناودانی 6 25کیلو 2,400تومان

قیمت نبشی و سپری 13 شهریور 1396

1396-6-13 11:59:31 +04:30 دوشنبه 13 شهریور 1396|Categories: قیمت اهن آلات, قیمت نبشی و سپری|Tags: , , , , , , , , , , , |

قیمت نبشی و سپری 13 شهریور 1396 برای مشاهده لیست قیمت نبشی و سپری با جزئیات کامل به آدرس زیر مراجعه نمایید. http://fiahan.com/cornerstone-prices/ نبشی 3 8کیلو 2,400تومان نبشی 4 15کیلو 2,400تومان نبشی 5

قیمت ناودانی 13 شهریور 1396

1396-6-13 11:56:08 +04:30 دوشنبه 13 شهریور 1396|Categories: قیمت اهن آلات, قیمت ناودانی|Tags: , , , , , , , |

قیمت ناودانی 13 شهریور 1396 برای مشاهده لیست قیمت ناودانی با جزئیات کامل به آدرس زیر مراجعه نمایید. http://fiahan.com/studs-prices/ ناودانی 4 15کیلو 3,800تومان ناودانی 5 23کیلو 3,550تومان ناودانی 6 25کیلو 2,600تومان

عبور تولید فولاد از مرز 7 میلیون تن در چهار ماه اول سال

1396-6-1 18:22:24 +04:30 چهارشنبه 1 شهریور 1396|Categories: اخبار آهن آلات و فولاد|Tags: , , , , , , , , , , , |

عبور تولید فولاد از مرز 7 میلیون تن در چهار ماه اول سال جاری صورت گرفت براساس آمار انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، فولادسازان کشور توانستند در 4 ماه نخست امسال

قیمت ناودانی 29 مرداد 1396

1396-5-29 14:05:16 +04:30 یکشنبه 29 مرداد 1396|Categories: قیمت اهن آلات, قیمت ناودانی|Tags: , , , , , , , |

قیمت ناودانی 29 مرداد 1396 برای مشاهده لیست قیمت ناودانی با جزئیات کامل به آدرس زیر مراجعه نمایید. http://fiahan.com/studs-prices/ ناودانی 4 3,900تومان ناودانی 5 3,650تومان ناودانی 6 2,700تومان ناودانی 8 2,650تومان

قیمت نبشی و سپری 29 مرداد 1396

1396-5-29 13:51:28 +04:30 یکشنبه 29 مرداد 1396|Categories: قیمت اهن آلات, قیمت نبشی و سپری|Tags: , , , , , , , , , , , |

قیمت نبشی و سپری 29 مرداد 1396 برای مشاهده لیست قیمت نبشی و سپری با جزئیات کامل به آدرس زیر مراجعه نمایید. http://fiahan.com/cornerstone-prices/ نبشی 3 8کیلو 2,450تومان نبشی 4 15کیلو 2,450تومان نبشی 5

قیمت ناودانی 23 مرداد 1396

1396-5-23 13:52:14 +04:30 دوشنبه 23 مرداد 1396|Categories: قیمت اهن آلات, قیمت ناودانی|Tags: , , , , , , , |

قیمت ناودانی 23 مرداد 1396 برای مشاهده لیست قیمت ناودانی با جزئیات کامل به آدرس زیر مراجعه نمایید. http://fiahan.com/studs-prices/ ناودانی 4 3,900تومان ناودانی 5 3,450تومان ناودانی 6 2,700تومان ناودانی 8 2,650تومان

Load More Posts
⭐ منوی سریع