قیمت تیرآهن 8 دی 1392

1392-10-8 12:24:43 +03:30 یکشنبه 8 دی 1392|Categories: قیمت تیرآهن|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |

قیمت تیرآهن 8 دی 1392 تیرآهن 8 سایز محصول نوع وزن تقریبی (کیلوگرم) قیمت به تومان (شاخه) 8 تیرآهن ترک شاخه 56 220000 تیرآهن 10 سایز محصول نوع وزن تقریبی

قیمت ورق 30 شهریور 1392

1392-6-30 14:46:54 +04:30 شنبه 30 شهریور 1392|Categories: قیمت ورق|Tags: , , , , , , , , , , , |

قیمت ورق 30 شهریور 1392 ورق فولادی سایز (میل) محصول نوع قیمت به تومان (کیلویی) 8 فولاد مبارکه فابریک 1860 10 فولاد مبارکه فابریک 1860 10 قطعات داخلی 1830 12

قیمت میلگرد – 30 مرداد 92

1392-5-30 22:48:25 +04:30 چهارشنبه 30 مرداد 1392|Categories: قیمت میلگرد|Tags: , , , , , |

قیمت میلگرد - 30 مرداد 92 سایز – محصول قیمت کیلویی قیمت کلاف 6.5 داخلی 2100تومان قیمت کلاف 6.5 خارجی 2150تومان قیمت میلگرد 8 داخلی 1990تومان قیمت میلگرد 10 داخلی

قیمت تیرآهن – 28 مرداد 92

1392-5-28 14:06:32 +04:30 دوشنبه 28 مرداد 1392|Categories: قیمت تیرآهن|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |

قیمت تیرآهن - 28 مرداد 92 محصول - سایز- کارخانه قیمت شاخه قیمت تیرآهن 14 ذوب آهن اصفهان 312000تومان قیمت تیرآهن 14 متفرقه 290000تومان قیمت تیرآهن 16 ذوب آهن اصفهان

قیمت میلگرد – 28 مرداد 92

1392-5-28 14:00:11 +04:30 دوشنبه 28 مرداد 1392|Categories: قیمت میلگرد|Tags: , , , , , , , , , , , , |

قیمت میلگرد - 28 مرداد 92 سایز – محصول قیمت کیلویی قیمت کلاف 6.5 داخلی 2120تومان قیمت کلاف 6.5 خارجی 2180تومان قیمت میلگرد 8 داخلی 2000تومان قیمت میلگرد 10 داخلی

قیمت میلگرد – 27 مرداد 92

1392-5-27 14:54:50 +04:30 یکشنبه 27 مرداد 1392|Categories: قیمت میلگرد|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , |

قیمت میلگرد - 27 مرداد 92 سایز – محصول قیمت کیلویی قیمت کلاف 6.5 داخلی 2120تومان قیمت کلاف 6.5 خارجی 2270تومان قیمت میلگرد 8 داخلی 2000تومان قیمت میلگرد 10 داخلی

قیمت میلگرد – 26 مرداد 92

1392-5-26 15:01:11 +04:30 شنبه 26 مرداد 1392|Categories: قیمت میلگرد|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |

قیمت میلگرد - 26 مرداد 92 سایز – محصول قیمت کیلویی قیمت کلاف 6.5 داخلی 2120تومان قیمت کلاف 6.5 خارجی 2270تومان قیمت میلگرد 8 داخلی 2000تومان قیمت میلگرد 10 داخلی

قیمت تیرآهن – 23 مرداد 92

1392-5-23 15:33:28 +04:30 چهارشنبه 23 مرداد 1392|Categories: قیمت تیرآهن|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |

قیمت تیرآهن - 23 مرداد 92 محصول - سایز- کارخانه قیمت شاخه قیمت تیرآهن 14 ذوب آهن اصفهان 318000تومان قیمت تیرآهن 14 متفرقه 292000تومان قیمت تیرآهن 16 ذوب آهن اصفهان

قیمت میلگرد – 23 مرداد 92

1392-5-23 15:13:14 +04:30 چهارشنبه 23 مرداد 1392|Categories: قیمت میلگرد|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |

قیمت میلگرد - 23 مرداد 92 سایز – محصول قیمت کیلویی قیمت کلاف 6.5 داخلی 2120تومان قیمت کلاف 6.5 خارجی 2270تومان قیمت میلگرد 8 داخلی 2000تومان قیمت میلگرد 10 داخلی

قیمت میلگرد – 22 مرداد 92

1392-5-22 13:59:13 +04:30 سه شنبه 22 مرداد 1392|Categories: قیمت میلگرد|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |

قیمت میلگرد - 22 مرداد 92 سایز – محصول قیمت کیلویی قیمت کلاف 6.5 داخلی 2120تومان قیمت کلاف 6.5 خارجی .......... قیمت میلگرد 8 داخلی 2000تومان قیمت میلگرد 10 داخلی

قیمت میلگرد – 20 مرداد 92

1392-5-20 13:27:02 +04:30 یکشنبه 20 مرداد 1392|Categories: قیمت میلگرد|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , |

قیمت میلگرد - 20 مرداد 92 سایز – محصول قیمت کیلویی قیمت کلاف 6.5 داخلی 2130تومان قیمت کلاف 6.5 خارجی 2300تومان قیمت میلگرد 8 داخلی 2010تومان قیمت میلگرد 10 داخلی

قیمت تیر آهن – 20 مرداد 92

1392-5-20 13:19:38 +04:30 یکشنبه 20 مرداد 1392|Categories: قیمت تیرآهن|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |

قیمت تیر آهن - 20 مرداد 92 محصول - سایز- کارخانه قیمت شاخه قیمت تیرآهن 14 ذوب آهن اصفهان 321000تومان قیمت تیرآهن 14 متفرقه 290000تومان قیمت تیرآهن 16 ذوب آهن

Load More Posts
⭐ منوی سریع