قیمت تیرآهن 23 آذر 1392

1392-9-23 15:42:29 +03:30 شنبه 23 آذر 1392|Categories: قیمت تیرآهن|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |

قیمت تیرآهن 23 آذر 1392 تیرآهن 8 سایز محصول نوع وزن تقریبی (کیلوگرم) قیمت به تومان (کیلویی) 8 تیرآهن ترک شاخه 56 220000 تیرآهن 10 سایز محصول نوع وزن تقریبی

قیمت فوم بتن – 16 مرداد 92

1392-5-16 15:38:58 +04:30 چهارشنبه 16 مرداد 1392|Categories: قیمت فوم و یونولیت سقفی|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , |

قیمت فوم بتن - 16 مرداد 92 ابعاد فوم قیمت 20*60*100 9000تومان 25*60*100 11500 تومان 20*50*200 17500 تومان 25*50*200 19400 تومان فوم بتن کندسوز کره ای با تراکم(دانسیته) 9.5 الی

قیمت تیرآهن – 6 مرداد 92

1392-5-6 16:36:30 +04:30 یکشنبه 6 مرداد 1392|Categories: قیمت تیرآهن|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |

قیمت تیرآهن-6مرداد92 محصول - سایز- کارخانه قیمت شاخه قیمت تیرآهن 14 ذوب آهن اصفهان 319000تومان قیمت تیرآهن 14 متفرقه 290000تومان قیمت تیرآهن 16 ذوب آهن اصفهان 373000تومان قیمت تیرآهن 16

قیمت تیرآهن ( 26 تیر 92 )

1392-4-26 13:59:17 +04:30 چهارشنبه 26 تیر 1392|Categories: قیمت تیرآهن|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |

قیمت تیرآهن ( 26 تیر 92 ) محصول - سایز- کارخانه قیمت شاخه تیرآهن 14 ذوب آهن اصفهان 330000 تومان تیرآهن 14 اهواز 295000 تومان تیرآهن 16 ذوب آهن اصفهان

قیمت تیرآهن ( 23 تیر 92 )

1392-4-23 19:47:41 +04:30 یکشنبه 23 تیر 1392|Categories: قیمت تیرآهن|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |

قیمت تیرآهن ( 23 تیر 92 ) محصول - سایز- کارخانه قیمت شاخه تیرآهن 14 ذوب آهن اصفهان 317000 تومان تیرآهن 14 اهواز 219000 تومان تیرآهن 16 ذوب آهن اصفهان

قیمت تیرآهن ( یکشنبه 9 تیر 92 )

1392-4-9 14:25:25 +04:30 یکشنبه 9 تیر 1392|Categories: قیمت تیرآهن|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , |

قیمت تیرآهن ( یکشنبه 9 تیر 92 ) محصول - سایز قیمت شاخه 14 تیرآهن اصفهان  324000تومان 14 تیرآهن صادرات 304000تومان 14 تیرآهن کرمانشاه 308000تومان  تیرآهن اصفهان 16 409000تومان 18

⭐ منوی سریع