بازار آهن در سال 96

1396-1-23 22:52:59 +04:30 دوشنبه 21 فروردین 1396|Categories: اخبار آهن آلات و فولاد, اخبار ویژه|Tags: , , , , , , , , , , |

بازار آهن در سال 96 چگونه خواهد بود؟ دقیقا یک هفته از گشایش بازار آهن می گذرد و شاهد هستیم که بجز در محصولات ورق گرم ( 4 میلیمتر به بالا

قیمت تیرآهن-15 اردیبهشت 1393

1393-2-15 07:26:10 +04:30 دوشنبه 15 اردیبهشت 1393|Categories: قیمت تیرآهن|Tags: , , , , , , , , , , , |

قیمت تیرآهن-15 اردیبهشت 1393 واحد و قیمت محصولات برحسب شاخه و تومان میباشد.

قیمت تیرآهن-14 اردیبهشت 1393

1393-2-14 07:42:10 +04:30 یکشنبه 14 اردیبهشت 1393|Categories: قیمت تیرآهن|Tags: , , , , , , , , , , , |

قیمت تیرآهن-14 اردیبهشت 1393 واحد و قیمت محصولات برحسب شاخه و تومان میباشد.

قیمت تیرآهن-13 اردیبهشت 1393

1393-2-13 08:20:39 +04:30 شنبه 13 اردیبهشت 1393|Categories: قیمت تیرآهن|Tags: , , , , , , , , , , , |

قیمت تیرآهن-13 اردیبهشت 1393 واحد و قیمت محصولات برحسب شاخه و تومان میباشد.

قیمت تیرآهن-9 اردیبهشت 1393

1393-2-9 08:02:27 +04:30 سه شنبه 9 اردیبهشت 1393|Categories: قیمت تیرآهن|Tags: , , , , , , , , , , , |

قیمت تیرآهن-9 اردیبهشت 1393 واحد و قیمت محصولات برحسب شاخه و تومان میباشد.

قیمت تیرآهن-8 اردیبهشت 1393

1393-2-8 08:40:59 +04:30 دوشنبه 8 اردیبهشت 1393|Categories: قیمت تیرآهن|Tags: , , , , , , , , , , , |

قیمت تیرآهن-8 اردیبهشت 1393 واحد و قیمت محصولات برحسب شاخه و تومان میباشد.

قیمت تیرآهن-7 اردیبهشت 1393

1393-2-7 12:53:33 +04:30 یکشنبه 7 اردیبهشت 1393|Categories: قیمت تیرآهن|Tags: , , , , , , , , , , , |

قیمت تیرآهن-7 اردیبهشت 1393 واحد و قیمت محصولات برحسب شاخه و تومان میباشد.

قیمت تیرآهن-6 اردیبهشت 1393

1393-2-6 13:59:07 +04:30 شنبه 6 اردیبهشت 1393|Categories: قیمت تیرآهن|Tags: , , , , , , , , , , , |

قیمت تیرآهن-6 اردیبهشت 1393 واحد و قیمت محصولات برحسب شاخه و تومان میباشد.

قیمت تیرآهن-3 اردیبهشت 1393

1393-2-3 12:57:51 +04:30 چهارشنبه 3 اردیبهشت 1393|Categories: قیمت تیرآهن|Tags: , , , , , , , , , , , , , |

قیمت تیرآهن-3 اردیبهشت 1393 واحد و قیمت محصولات برحسب شاخه و تومان میباشد.

قیمت تیرآهن 2 اردیبهشت 1393

1393-2-2 13:32:02 +04:30 سه شنبه 2 اردیبهشت 1393|Categories: قیمت تیرآهن|Tags: , , , , , , , , , , , |

قیمت تیرآهن 2 اردیبهشت 1393 تیرآهن 8 سایز محصول نوع وزن تقریبی (کیلوگرم) قیمت به تومان (شاخه) 8 تیرآهن ترک شاخه 56 229000 تیرآهن 10 سایز محصول نوع وزن تقریبی

قیمت تیرآهن 1 اردیبهشت 1393

1393-2-1 14:14:51 +04:30 دوشنبه 1 اردیبهشت 1393|Categories: قیمت تیرآهن|Tags: , , , , , , , , , , , |

قیمت تیرآهن 1 اردیبهشت 1393 تیرآهن 8 سایز محصول نوع وزن تقریبی (کیلوگرم) قیمت به تومان (شاخه) 8 تیرآهن ترک شاخه 56 225000 تیرآهن 10 سایز محصول نوع وزن تقریبی

قیمت تیرآهن31 فروردین 1393

1393-1-31 12:10:59 +04:30 یکشنبه 31 فروردین 1393|Categories: قیمت تیرآهن|Tags: , , , , , , , , , , , |

قیمت تیرآهن31 فروردین 1393 تیرآهن 8 سایز محصول نوع وزن تقریبی (کیلوگرم) قیمت به تومان (شاخه) 8 تیرآهن ترک شاخه 56 220000 تیرآهن 10 سایز محصول نوع وزن تقریبی (کیلوگرم)

Load More Posts
⭐ منوی سریع