قیمت تیرآهن 12 بهمن 1392

1392-11-12 12:41:33 +03:30 شنبه 12 بهمن 1392|Categories: قیمت تیرآهن|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |

قیمت تیرآهن 12 بهمن 1392 تیرآهن 8 سایز محصول نوع وزن تقریبی (کیلوگرم) قیمت به تومان (شاخه) 8 تیرآهن ترک شاخه 56 220000 تیرآهن 10 سایز محصول نوع وزن تقریبی

قیمت تیرآهن 7 دی 1392

1392-10-7 14:07:06 +03:30 شنبه 7 دی 1392|Categories: قیمت تیرآهن|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , |

قیمت تیرآهن 7 دی 1392 تیرآهن 8 سایز محصول نوع وزن تقریبی (کیلوگرم) قیمت به تومان (شاخه) 8 تیرآهن ترک شاخه 56 220000 تیرآهن 10 سایز محصول نوع وزن تقریبی

قیمت تیرآهن 4دی 1392

1392-10-4 13:28:41 +03:30 چهارشنبه 4 دی 1392|Categories: قیمت تیرآهن|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |

قیمت تیرآهن 4دی 1392 تیرآهن 8 سایز محصول نوع وزن تقریبی (کیلوگرم) قیمت به تومان (کیلویی) 8 تیرآهن ترک شاخه 56 220000 تیرآهن 10 سایز محصول نوع وزن تقریبی (کیلوگرم)

قیمت تیرآهن 23 آذر 1392

1392-9-23 15:42:29 +03:30 شنبه 23 آذر 1392|Categories: قیمت تیرآهن|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |

قیمت تیرآهن 23 آذر 1392 تیرآهن 8 سایز محصول نوع وزن تقریبی (کیلوگرم) قیمت به تومان (کیلویی) 8 تیرآهن ترک شاخه 56 220000 تیرآهن 10 سایز محصول نوع وزن تقریبی

قیمت تیرآهن 6 آذر 1392

1392-9-6 15:45:07 +03:30 چهارشنبه 6 آذر 1392|Categories: قیمت تیرآهن|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |

قیمت تیرآهن 6 آذر 1392 تیرآهن 8 سایز محصول نوع وزن تقریبی (کیلوگرم) قیمت به تومان (کیلویی) 8 تیرآهن ترک شاخه 56 220000 تیرآهن 10 سایز محصول نوع وزن تقریبی

قیمت تیرآهن 27 آبان 1392

1392-8-27 14:46:09 +03:30 دوشنبه 27 آبان 1392|Categories: قیمت تیرآهن|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |

قیمت تیرآهن 27 آبان 1392 تیرآهن 8 سایز محصول نوع وزن تقریبی (کیلوگرم) قیمت به تومان (کیلویی) 8 تیرآهن ترک شاخه 56 220000 تیرآهن 10 سایز محصول نوع وزن تقریبی

قیمت تیر آهن – 20 مرداد 92

1392-5-20 13:19:38 +04:30 یکشنبه 20 مرداد 1392|Categories: قیمت تیرآهن|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |

قیمت تیر آهن - 20 مرداد 92 محصول - سایز- کارخانه قیمت شاخه قیمت تیرآهن 14 ذوب آهن اصفهان 321000تومان قیمت تیرآهن 14 متفرقه 290000تومان قیمت تیرآهن 16 ذوب آهن

قیمت فوم بتن – 16 مرداد 92

1392-5-16 15:38:58 +04:30 چهارشنبه 16 مرداد 1392|Categories: قیمت فوم و یونولیت سقفی|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , |

قیمت فوم بتن - 16 مرداد 92 ابعاد فوم قیمت 20*60*100 9000تومان 25*60*100 11500 تومان 20*50*200 17500 تومان 25*50*200 19400 تومان فوم بتن کندسوز کره ای با تراکم(دانسیته) 9.5 الی

قیمت تیرآهن – 6 مرداد 92

1392-5-6 16:36:30 +04:30 یکشنبه 6 مرداد 1392|Categories: قیمت تیرآهن|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |

قیمت تیرآهن-6مرداد92 محصول - سایز- کارخانه قیمت شاخه قیمت تیرآهن 14 ذوب آهن اصفهان 319000تومان قیمت تیرآهن 14 متفرقه 290000تومان قیمت تیرآهن 16 ذوب آهن اصفهان 373000تومان قیمت تیرآهن 16

قیمت تیرآهن ( 23 تیر 92 )

1392-4-23 19:47:41 +04:30 یکشنبه 23 تیر 1392|Categories: قیمت تیرآهن|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |

قیمت تیرآهن ( 23 تیر 92 ) محصول - سایز- کارخانه قیمت شاخه تیرآهن 14 ذوب آهن اصفهان 317000 تومان تیرآهن 14 اهواز 219000 تومان تیرآهن 16 ذوب آهن اصفهان

قیمت تیرآهن ( 22 تیر 92 )

1392-4-22 15:03:18 +04:30 شنبه 22 تیر 1392|Categories: قیمت تیرآهن|Tags: , , , , , , , , , , , |

قیمت تیرآهن ( 22 تیر 92 ) محصول - سایز- کارخانه قیمت شاخه تیرآهن 14 ذوب آهن اصفهان  316000 تومان تیرآهن 14 اهواز 299000 تومان تیرآهن 16 ذوب آهن اصفهان 393000 تومان  تیرآهن

قیمت تیرآهن ( 19 تیر 92 )

1392-4-19 13:50:02 +04:30 چهارشنبه 19 تیر 1392|Categories: قیمت تیرآهن|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |

قیمت تیرآهن ( 19 تیر 92 ) محصول - سایز- کارخانه قیمت شاخه تیرآهن 14 اصفهان  319000 تومان تیرآهن 14 اهواز 302000 تومان تیرآهن 16 اصفهان 401000 تومان  تیرآهن 16 اهواز 395000

Load More Posts
⭐ منوی سریع