قیمت میلگرد به روز

قیمت میلگرد شنبه 18 مرداد 93

1393-5-18 09:38:59 +04:30 شنبه 18 مرداد 1393|Categories: قیمت میلگرد|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |

قیمت میلگرد شنبه 18 مرداد 93 با ما تماس بگیرید 02166316099 وزن و قیمت محصولات برحسب کیلوگرم و تومان میباشد.   سایز محصولات نوع وزن قیمت میلگرد کلاف 6.5 6.5

قیمت میلگرد-15 اردیبهشت 1393

1393-2-15 07:56:00 +04:30 دوشنبه 15 اردیبهشت 1393|Categories: قیمت میلگرد|Tags: , , , , , , |

قیمت میلگرد-15 اردیبهشت 1393 وزن و قیمت محصولات برحسب کیلوگرم و تومان میباشد.

قیمت میلگرد-14 اردیبهشت 1393

1393-2-14 07:11:56 +04:30 یکشنبه 14 اردیبهشت 1393|Categories: قیمت میلگرد|Tags: , , , , , , |

قیمت میلگرد-14 اردیبهشت 1393 وزن و قیمت محصولات برحسب کیلوگرم و تومان میباشد.

قیمت میلگرد-13 اردیبهشت 1393

1393-2-13 07:35:53 +04:30 شنبه 13 اردیبهشت 1393|Categories: قیمت میلگرد|Tags: , , , , , , |

 قیمت میلگرد-13 اردیبهشت 1393 وزن و قیمت محصولات برحسب کیلوگرم و تومان میباشد.

قیمت میلگرد-9 اردیبهشت 1393

1393-2-9 08:10:31 +04:30 سه شنبه 9 اردیبهشت 1393|Categories: قیمت میلگرد|Tags: , , , , , , |

قیمت میلگرد-9 اردیبهشت 1393 وزن و قیمت محصولات برحسب کیلوگرم و تومان میباشد.

قیمت میلگرد-8 اردیبهشت 1393

1393-2-8 08:14:18 +04:30 دوشنبه 8 اردیبهشت 1393|Categories: قیمت میلگرد|Tags: , , , , , , |

قیمت میلگرد-8 اردیبهشت 1393 وزن و قیمت محصولات برحسب کیلوگرم و تومان میباشد.

قیمت میلگرد-7 اردیبهشت 1393

1393-2-7 13:09:50 +04:30 یکشنبه 7 اردیبهشت 1393|Categories: قیمت میلگرد|Tags: , , , , , , |

قیمت میلگرد-7 اردیبهشت 1393 وزن و قیمت محصولات برحسب کیلوگرم و تومان میباشد.

قیمت میلگرد-6 اردیبهشت 1393

1393-2-6 13:30:01 +04:30 شنبه 6 اردیبهشت 1393|Categories: قیمت میلگرد|Tags: , , , , , , |

قیمت میلگرد-6 اردیبهشت 1393 وزن و قیمت محصولات برحسب کیلوگرم و تومان میباشد.

قیمت میلگرد-3 اردیبهشت 1393

1393-2-3 12:42:33 +04:30 چهارشنبه 3 اردیبهشت 1393|Categories: قیمت میلگرد|Tags: , , , , , , |

قیمت میلگرد-3 اردیبهشت 1393 وزن و قیمت محصولات برحسب کیلوگرم و تومان میباشد.

قیمت میلگرد 2 اردیبهشت 1393

1393-2-2 13:43:59 +04:30 سه شنبه 2 اردیبهشت 1393|Categories: قیمت میلگرد|Tags: , , , , , , |

قیمت میلگرد  2 اردیبهشت 1393 میلگرد 6.5 سایز محصول نوع وزن / کیلوگرم قیمت به تومان / کیلویی 6.5 میلگرد چین کلاف ........... 2140 6.5 میلگرد نطنز کلاف ........... 2140

قیمت میلگرد 1 اردیبهشت 1393

1393-2-1 13:55:27 +04:30 دوشنبه 1 اردیبهشت 1393|Categories: قیمت میلگرد|Tags: , , , , , , |

قیمت میلگرد 1 اردیبهشت 1393 میلگرد 6.5 سایز محصول نوع وزن / کیلوگرم قیمت به تومان / کیلویی 6.5 میلگرد چین کلاف ........... 2140 6.5 میلگرد نطنز کلاف ........... 2140

قیمت میلگرد-31 فروردین 1393

1393-1-31 11:46:54 +04:30 یکشنبه 31 فروردین 1393|Categories: قیمت میلگرد|Tags: , , , , , , |

قیمت میلگرد-31 فروردین 1393   وزن و قیمت محصولات برحسب کیلوگرم و تومان میباشد.

Load More Posts
⭐ منوی سریع