قیمت کرومیت – 24 شهریور 92

1392-6-24 13:42:51 +04:30 یکشنبه 24 شهریور 1392|Categories: قیمت تیرچه فلزی|Tags: , , , |

قیمت کرومیت - 24 شهریور 92 کرومیت و اقلام قیمت کیلویی قیمت تیرچه فلزی کرومیت 2225 تومان قیمت ورق کرومیت 1870 تومان قیمت نبشی پرسی کرومیت 1900 تومان

قیمت کرومیت – 23 شهریور 92

1392-6-23 14:23:14 +04:30 شنبه 23 شهریور 1392|Categories: قیمت تیرچه فلزی|Tags: , , , , , |

قیمت کرومیت - 23 شهریور 92 کرومیت و اقلام قیمت کیلویی قیمت تیرچه فلزی کرومیت 2225 تومان قیمت ورق کرومیت 1870 تومان قیمت نبشی پرسی کرومیت 1900 تومان

قیمت کرومیت – 20 شهریور 92

1392-6-20 13:25:01 +04:30 چهارشنبه 20 شهریور 1392|Categories: قیمت تیرچه فلزی|Tags: , , , , |

قیمت کرومیت - 20 شهریور 92 کرومیت و اقلام قیمت کیلویی قیمت تیرچه فلزی کرومیت 2225 تومان قیمت ورق کرومیت 1870 تومان قیمت نبشی پرسی کرومیت 1900 تومان

قیمت کرومیت – 13 شهریور 92

1392-6-13 14:29:41 +04:30 چهارشنبه 13 شهریور 1392|Categories: قیمت تیرچه فلزی|Tags: , , , , , , , |

قیمت کرومیت - 13 شهریور 92 کرومیت و اقلام قیمت کیلویی قیمت تیرچه فلزی کرومیت 2225 تومان قیمت ورق کرومیت 1870 تومان قیمت نبشی پرسی کرومیت 1900 تومان

قیمت کرومیت – 6 شهریور 92

1392-6-6 14:31:56 +04:30 چهارشنبه 6 شهریور 1392|Categories: قیمت تیرچه فلزی|Tags: , , , , , , , , |

قیمت کرومیت - 6 شهریور 92 کرومیت و اقلام قیمت کیلویی قیمت تیرچه فلزی کرومیت 2250 تومان قیمت ورق کرومیت 1920 تومان قیمت نبشی پرسی کرومیت 1940 تومان

Load More Posts
⭐ منوی سریع