قیمت تیرچه فلزی20 اسفند1392

1392-12-20 15:08:22 +03:30 سه شنبه 20 اسفند 1392|Categories: قیمت تیرچه فلزی|Tags: , , , , |

قیمت تیرچه فلزی20 اسفند1392 تیرچه فلزی (کرومیت) محصول قیمت به تومان (کیلویی) تیرچه فلزی (کرومیت) 2200 منبع : قیمت آهن   ورق تیرچه فلزی (کرومیت) سایز محصول قیمت به تومان

قیمت تیرچه فلزی16 بهمن 1392

1392-11-16 12:45:27 +03:30 چهارشنبه 16 بهمن 1392|Categories: قیمت تیرچه فلزی|Tags: , , , , |

قیمت تیرچه فلزی16 بهمن 1392 تیرچه فلزی (کرومیت) محصول قیمت به تومان (کیلویی) تیرچه فلزی (کرومیت) 2080 منبع : قیمت آهن   ورق تیرچه فلزی (کرومیت) سایز محصول قیمت به

⭐ منوی سریع