وضعیت بازارآهن گزارش امروز ?

1395-2-6 14:14:00 +04:30 دوشنبه 6 اردیبهشت 1395|Categories: اخبار آهن آلات و فولاد|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , |

وضعیت بازارآهن گزارش امروز امروز را میتوان یکی از بورسی ترین روزهای سال جدید برای حوزه فولاد ایران برشمرد; فولاد مبارکه, فولاد خوزستان, ذوب آهن اصفهان و فولاد سپید فراب

قیمت صفحه ستون 12 مرداد 1393

1393-5-12 05:55:06 +04:30 یکشنبه 12 مرداد 1393|Categories: قیمت صفحه ستون|Tags: , , , , , , , , , , , , , |

قیمت صفحه ستون 12 مرداد 1393 با ما تماس بگیرید 02166316099 اجرت سوراخکاری دریل 500 تومان اجرت سوراخکاری پانچ 300 تومان وزن و قیمت ورق برحسب کیلوگرم و تومان میباشد.

قیمت صفحه ستون 6 مرداد 1393

1393-5-6 08:15:01 +04:30 دوشنبه 6 مرداد 1393|Categories: قیمت صفحه ستون|Tags: , , , , , , , , , , , , , |

قیمت صفحه ستون 6 مرداد 1393 با ما تماس بگیرید 02166316099 اجرت سوراخکاری دریل 500 تومان اجرت سوراخکاری پانچ 300 تومان وزن و قیمت ورق برحسب کیلوگرم و تومان میباشد.

قیمت صفحه ستون 22 تیر 1393

1393-4-22 06:19:13 +04:30 یکشنبه 22 تیر 1393|Categories: قیمت صفحه ستون|Tags: , , , , , , , , , , , , , |

قیمت صفحه ستون 22 تیر 1393 با ما تماس بگیرید 02166316099 اجرت سوراخکاری دریل 500 تومان اجرت سوراخکاری پانچ 300 تومان وزن و قیمت ورق برحسب کیلوگرم و تومان میباشد.

قیمت صفحه ستون 14 تیر 1393

1393-4-14 08:03:29 +04:30 شنبه 14 تیر 1393|Categories: قیمت صفحه ستون|Tags: , , , , , , , , , , , , , |

قیمت صفحه ستون 14 تیر 1393 با ما تماس بگیرید 02166316099 اجرت سوراخکاری دریل 500 تومان اجرت سوراخکاری پانچ 300 تومان وزن و قیمت ورق برحسب کیلوگرم و تومان میباشد.   ورق

قیمت صفحه ستون 9 تیر 1393

1393-4-9 06:24:36 +04:30 دوشنبه 9 تیر 1393|Categories: قیمت صفحه ستون|Tags: , , , , , , , , , , , , , |

قیمت صفحه ستون 9 تیر 1393 با ما تماس بگیرید 02166316099 اجرت سوراخکاری دریل 500 تومان اجرت سوراخکاری پانچ 300 تومان وزن و قیمت ورق برحسب کیلوگرم و تومان میباشد.

قیمت صفحه ستون 4 تیر 1393

1393-4-4 09:41:14 +04:30 چهارشنبه 4 تیر 1393|Categories: قیمت صفحه ستون|Tags: , , , , , , , , , , , , , |

قیمت صفحه ستون 4 تیر 1393 با ما تماس بگیرید 02166316099 اجرت سوراخکاری دریل 500 تومان اجرت سوراخکاری پانچ 300 تومان وزن و قیمت ورق برحسب کیلوگرم و تومان میباشد.

قیمت صفحه ستون 1 تیر 1393

1393-4-1 08:31:54 +04:30 یکشنبه 1 تیر 1393|Categories: قیمت صفحه ستون|Tags: , , , , , , , , , , , , , |

قیمت صفحه ستون 1 تیر 1393 با ما تماس بگیرید 02166316099 اجرت سوراخکاری دریل 500 تومان اجرت سوراخکاری پانچ 300 تومان وزن و قیمت ورق برحسب کیلوگرم و تومان میباشد.

قیمت صفحه ستون 28 خرداد 1393

1393-3-28 06:31:43 +04:30 چهارشنبه 28 خرداد 1393|Categories: قیمت صفحه ستون|Tags: , , , , , , , , , , , , , |

قیمت صفحه ستون 28 خرداد 1393 با ما تماس بگیرید 02166316099 اجرت سوراخکاری دریل 500 تومان اجرت سوراخکاری پانچ 300 تومان وزن و قیمت ورق برحسب کیلوگرم و تومان میباشد.

قیمت صفحه ستون 26 خرداد 1393

1393-3-26 07:34:29 +04:30 دوشنبه 26 خرداد 1393|Categories: قیمت صفحه ستون|Tags: , , , , , , , , , , , , , |

قیمت صفحه ستون 26 خرداد 1393 با ما تماس بگیرید 02166316099 اجرت سوراخکاری دریل 500 تومان اجرت سوراخکاری پانچ 300 تومان وزن و قیمت ورق برحسب کیلوگرم و تومان میباشد.

قیمت صفحه ستون 21 خرداد 1393

1393-3-21 07:55:28 +04:30 چهارشنبه 21 خرداد 1393|Categories: قیمت صفحه ستون|Tags: , , , , , , , , , , , , , |

قیمت صفحه ستون 21 خرداد 1393 با ما تماس بگیرید 02166316099 اجرت سوراخکاری دریل 500 تومان اجرت سوراخکاری پانچ 300 تومان وزن و قیمت ورق برحسب کیلوگرم و تومان میباشد.

قیمت صفحه ستون 18 خرداد 1393

1393-3-18 06:20:14 +04:30 یکشنبه 18 خرداد 1393|Categories: قیمت صفحه ستون|Tags: , , , , , , , , , , , , , |

قیمت صفحه ستون 18 خرداد 1393 با ما تماس بگیرید 02166316099 اجرت سوراخکاری دریل 500 تومان اجرت سوراخکاری پانچ 300 تومان وزن و قیمت ورق برحسب کیلوگرم و تومان میباشد.

Load More Posts
⭐ منوی سریع