قیمت صفحه ستون-بیس پلیت-13 اردیبهشت 1393

1393-2-13 07:06:01 +04:30 شنبه 13 اردیبهشت 1393|Categories: قیمت صفحه ستون|Tags: , , , , , , , , , , , , , |

قیمت صفحه ستون-بیس پلیت-13 اردیبهشت 1393 اجرت سوراخکاری دریل 500 تومان اجرت سوراخکاری پانچ 300 تومان وزن و قیمت محصولات برحسب کیلوگرم و تومان میباشد.

قیمت صفحه ستون-بیس پلیت-6 اردیبهشت 1393

1393-2-6 14:19:20 +04:30 شنبه 6 اردیبهشت 1393|Categories: قیمت صفحه ستون|Tags: , , , , , , , , , , , , , |

قیمت صفحه ستون-بیس پلیت-6 اردیبهشت 1393 اجرت سوراخکاری دریل 500 تومان اجرت سوراخکاری پانچ 300 تومان وزن و قیمت محصولات برحسب کیلوگرم و تومان میباشد.

قیمت صفحه ستون-بیس پلیت-3 اردیبهشت 1393

1393-2-3 13:29:14 +04:30 چهارشنبه 3 اردیبهشت 1393|Categories: قیمت صفحه ستون|Tags: , , , , , , , , , , , , , |

قیمت صفحه ستون-بیس پلیت-3 اردیبهشت 1393 اجرت سوراخکاری دریل 500 تومان اجرت سوراخکاری پانچ 300 تومان وزن و قیمت محصولات برحسب کیلوگرم و تومان میباشد.

قیمت ورق-3 اردیبهشت 1393

1393-2-3 13:24:29 +04:30 چهارشنبه 3 اردیبهشت 1393|Categories: قیمت ورق|Tags: , , , , , , , , , , , , , |

قیمت ورق-3 اردیبهشت 1393 وزن و قیمت محصولات برحسب کیلوگرم و تومان میباشد.

قیمت ورق 7 بهمن 1392

1392-11-7 12:20:18 +03:30 دوشنبه 7 بهمن 1392|Categories: قیمت ورق|Tags: , , , , , , , , , , , |

قیمت ورق 7 بهمن 1392 ورق فولادی سایز (میل) محصول نوع قیمت به تومان (کیلویی) 8 فولاد مبارکه 6 متری فابریک 1810 10 فولاد مبارکه 6 متری فابریک 1810 10

قیمت ورق 16 دی 1392

1392-10-16 13:41:33 +03:30 دوشنبه 16 دی 1392|Categories: قیمت ورق|Tags: , , , , , , , , , , , , , |

قیمت ورق 16 دی 1392 ورق فولادی سایز (میل) محصول نوع قیمت به تومان (کیلویی) 8 فولاد مبارکه 6 متری فابریک 1850 10 فولاد مبارکه 6 متری فابریک 1850 10

قیمت ورق 8 دی 1392

1392-10-8 15:51:45 +03:30 یکشنبه 8 دی 1392|Categories: قیمت ورق|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , |

قیمت ورق 8 دی 1392 ورق فولادی سایز (میل) محصول نوع قیمت به تومان (کیلویی) 8 فولاد مبارکه 6 متری فابریک 1830 10 فولاد مبارکه 6 متری فابریک 1830 10

قیمت ورق 30 شهریور 1392

1392-6-30 14:46:54 +04:30 شنبه 30 شهریور 1392|Categories: قیمت ورق|Tags: , , , , , , , , , , , |

قیمت ورق 30 شهریور 1392 ورق فولادی سایز (میل) محصول نوع قیمت به تومان (کیلویی) 8 فولاد مبارکه فابریک 1860 10 فولاد مبارکه فابریک 1860 10 قطعات داخلی 1830 12

قیمت ورق 28 شهریور 1392

1392-6-28 19:35:48 +04:30 پنج شنبه 28 شهریور 1392|Categories: قیمت ورق|Tags: , , , , , , , , |

قیمت ورق 28 شهریور 1392 ورق فولادی سایز (میل) محصول نوع قیمت به تومان (کیلویی) 10 فولاد مبارکه ورق فابریک 1860 10 قطعات داخلی 1840 12 فولاد مبارکه ورق فابریک

قیمت ورق – 24 شهریور 92

1392-6-24 13:45:29 +04:30 یکشنبه 24 شهریور 1392|Categories: قیمت ورق|Tags: , , , , , , , , |

قیمت ورق - 24 شهریور 92 سایز ورق قیمت کیلویی قیمت ورق 8 فابریک(متفرقه) 1880تومان قیمت ورق 10 قطعات 1840تومان قیمت ورق 10 فابریک(متفرقه) 1860تومان قیمت ورق 12 فابریک(متفرقه) 1870تومان

قیمت ورق – 23 شهریور 92

1392-6-23 14:25:32 +04:30 شنبه 23 شهریور 1392|Categories: قیمت ورق|Tags: , , , , , , , , , |

قیمت ورق - 23 شهریور 92 سایز ورق قیمت کیلویی قیمت ورق 8 فابریک(متفرقه) 1880تومان قیمت ورق 10 قطعات 1840تومان قیمت ورق 10 فابریک(متفرقه) 1860تومان قیمت ورق 12 فابریک(متفرقه) 1870تومان

قیمت ورق – 20 شهریور 92

1392-6-20 13:29:07 +04:30 چهارشنبه 20 شهریور 1392|Categories: قیمت ورق|Tags: , , , , , , , , |

قیمت ورق - 20 شهریور 92 سایز ورق قیمت کیلویی قیمت ورق 8 فابریک(متفرقه) 1880تومان قیمت ورق 10 قطعات 1840تومان قیمت ورق 10 فابریک(متفرقه) 1860تومان قیمت ورق 12 فابریک(متفرقه) 1870تومان

Load More Posts
⭐ منوی سریع