قیمت صفحه ستون-بیس پلیت-13 اردیبهشت 1393

1393-2-13 07:06:01 +04:30 شنبه 13 اردیبهشت 1393|Categories: قیمت صفحه ستون|Tags: , , , , , , , , , , , , , |

قیمت صفحه ستون-بیس پلیت-13 اردیبهشت 1393 اجرت سوراخکاری دریل 500 تومان اجرت سوراخکاری پانچ 300 تومان وزن و قیمت محصولات برحسب کیلوگرم و تومان میباشد.

قیمت صفحه ستون-بیس پلیت-6 اردیبهشت 1393

1393-2-6 14:19:20 +04:30 شنبه 6 اردیبهشت 1393|Categories: قیمت صفحه ستون|Tags: , , , , , , , , , , , , , |

قیمت صفحه ستون-بیس پلیت-6 اردیبهشت 1393 اجرت سوراخکاری دریل 500 تومان اجرت سوراخکاری پانچ 300 تومان وزن و قیمت محصولات برحسب کیلوگرم و تومان میباشد.

قیمت صفحه ستون-بیس پلیت-3 اردیبهشت 1393

1393-2-3 13:29:14 +04:30 چهارشنبه 3 اردیبهشت 1393|Categories: قیمت صفحه ستون|Tags: , , , , , , , , , , , , , |

قیمت صفحه ستون-بیس پلیت-3 اردیبهشت 1393 اجرت سوراخکاری دریل 500 تومان اجرت سوراخکاری پانچ 300 تومان وزن و قیمت محصولات برحسب کیلوگرم و تومان میباشد.

قیمت ورق-3 اردیبهشت 1393

1393-2-3 13:24:29 +04:30 چهارشنبه 3 اردیبهشت 1393|Categories: قیمت ورق|Tags: , , , , , , , , , , , , , |

قیمت ورق-3 اردیبهشت 1393 وزن و قیمت محصولات برحسب کیلوگرم و تومان میباشد.

قیمت ورق 7 بهمن 1392

1392-11-7 12:20:18 +03:30 دوشنبه 7 بهمن 1392|Categories: قیمت ورق|Tags: , , , , , , , , , , , |

قیمت ورق 7 بهمن 1392 ورق فولادی سایز (میل) محصول نوع قیمت به تومان (کیلویی) 8 فولاد مبارکه 6 متری فابریک 1810 10 فولاد مبارکه 6 متری فابریک 1810 10

قیمت ورق 16 دی 1392

1392-10-16 13:41:33 +03:30 دوشنبه 16 دی 1392|Categories: قیمت ورق|Tags: , , , , , , , , , , , , , |

قیمت ورق 16 دی 1392 ورق فولادی سایز (میل) محصول نوع قیمت به تومان (کیلویی) 8 فولاد مبارکه 6 متری فابریک 1850 10 فولاد مبارکه 6 متری فابریک 1850 10

قیمت ورق 8 دی 1392

1392-10-8 15:51:45 +03:30 یکشنبه 8 دی 1392|Categories: قیمت ورق|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , |

قیمت ورق 8 دی 1392 ورق فولادی سایز (میل) محصول نوع قیمت به تومان (کیلویی) 8 فولاد مبارکه 6 متری فابریک 1830 10 فولاد مبارکه 6 متری فابریک 1830 10

قیمت ورق 22 مهر 1392

1392-7-22 12:10:03 +03:30 دوشنبه 22 مهر 1392|Categories: قیمت ورق|Tags: , , , , , , , , , , |

قیمت ورق 22 مهر 1392 ورق فولادی سایز (میل) محصول نوع قیمت به تومان (کیلویی) 8 فولاد مبارکه 6 متری فابریک 1870 10 فولاد مبارکه 6 متری فابریک 1870 10

⭐ منوی سریع