وضعیت بازارآهن گزارش امروز ?

1395-2-6 14:14:00 +04:30 دوشنبه 6 اردیبهشت 1395|Categories: اخبار آهن آلات و فولاد|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , |

وضعیت بازارآهن گزارش امروز امروز را میتوان یکی از بورسی ترین روزهای سال جدید برای حوزه فولاد ایران برشمرد; فولاد مبارکه, فولاد خوزستان, ذوب آهن اصفهان و فولاد سپید فراب

قیمت تیرچه فلزی-15 اردیبهشت 1393

1393-2-15 09:54:15 +04:30 دوشنبه 15 اردیبهشت 1393|Categories: قیمت تیرچه فلزی|Tags: , , , , , , , , |

قیمت تیرچه فلزی-15 اردیبهشت 1393 وزن و قیمت محصولات برحسب کیلوگرم و تومان میباشد.

قیمت تیرچه فلزی-14 اردیبهشت 1393

1393-2-14 06:31:24 +04:30 یکشنبه 14 اردیبهشت 1393|Categories: قیمت تیرچه فلزی|Tags: , , , , , , , , |

قیمت تیرچه فلزی-14 اردیبهشت 1393 وزن و قیمت محصولات برحسب کیلوگرم و تومان میباشد.

قیمت تیرچه فلزی-13 اردیبهشت 1393

1393-2-13 08:30:00 +04:30 شنبه 13 اردیبهشت 1393|Categories: قیمت تیرچه فلزی|Tags: , , , , , , , , |

قیمت تیرچه فلزی-13 اردیبهشت 1393 وزن و قیمت محصولات برحسب کیلوگرم و تومان میباشد.

قیمت تیرچه فلزی-13 اردیبهشت 1393

1393-2-13 06:55:01 +04:30 شنبه 13 اردیبهشت 1393|Categories: قیمت تیرچه فلزی|Tags: , , , , , , , , |

قیمت تیرچه فلزی-13 اردیبهشت 1393 وزن و قیمت محصولات برحسب کیلوگرم و تومان میباشد.

قیمت تیرچه فلزی-9 اردیبهشت 1393

1393-2-9 08:29:15 +04:30 سه شنبه 9 اردیبهشت 1393|Categories: قیمت تیرچه فلزی|Tags: , , , , , , , , |

قیمت تیرچه فلزی-9 اردیبهشت 1393 وزن و قیمت محصولات برحسب کیلوگرم و تومان میباشد.

قیمت تیرچه فلزی-6 اردیبهشت 1393

1393-2-6 14:43:58 +04:30 شنبه 6 اردیبهشت 1393|Categories: قیمت تیرچه فلزی|Tags: , , , , , , , , |

قیمت تیرچه فلزی-6 اردیبهشت 1393 وزن و قیمت محصولات برحسب کیلوگرم و تومان میباشد.

قیمت تیرچه فلزی-3 اردیبهشت 1393

1393-2-3 10:07:25 +04:30 چهارشنبه 3 اردیبهشت 1393|Categories: قیمت تیرچه فلزی|Tags: , , , , , , , |

قیمت تیرچه فلزی-3 اردیبهشت 1393 وزن و قیمت محصولات برحسب کیلوگرم و تومان میباشد.

قیمت تیرچه فلزی-1 اردیبهشت 1393

1393-2-1 14:27:22 +04:30 دوشنبه 1 اردیبهشت 1393|Categories: قیمت تیرچه فلزی|Tags: , , , , , , , , |

قیمت تیرچه فلزی-1 اردیبهشت 1393 تیرچه فلزی (کرومیت) محصول قیمت به تومان (کیلویی) تیرچه فلزی (کرومیت) 2270 منبع : قیمت آهن   ورق تیرچه فلزی (کرومیت) سایز محصول قیمت به

قیمت تیرچه فلزی-31 فروردین 1393

1393-1-31 13:09:09 +04:30 یکشنبه 31 فروردین 1393|Categories: قیمت تیرچه فلزی|Tags: , , , , , , , , |

قیمت تیرچه فلزی-31 فروردین 1393 تیرچه فلزی (کرومیت) محصول قیمت به تومان (کیلویی) تیرچه فلزی (کرومیت) 2250 منبع : قیمت آهن   ورق تیرچه فلزی (کرومیت) سایز محصول قیمت به

قیمت تیرچه فلزی30 فروردین 1393

1393-1-30 13:15:58 +04:30 شنبه 30 فروردین 1393|Categories: قیمت تیرچه فلزی|Tags: , , , , , , , , |

قیمت تیرچه فلزی30 فروردین 1393 تیرچه فلزی (کرومیت) محصول قیمت به تومان (کیلویی) تیرچه فلزی (کرومیت) 2245 منبع : قیمت آهن   ورق تیرچه فلزی (کرومیت) سایز محصول قیمت به

قیمت تیرچه فلزی27 فروردین 1393

1393-1-27 13:35:48 +04:30 چهارشنبه 27 فروردین 1393|Categories: قیمت تیرچه فلزی|Tags: , , , , , , , , |

قیمت تیرچه فلزی27 فروردین 1393 تیرچه فلزی (کرومیت) محصول قیمت به تومان (کیلویی) تیرچه فلزی (کرومیت) 2250 منبع : قیمت آهن   ورق تیرچه فلزی (کرومیت) سایز محصول قیمت به

Load More Posts
⭐ منوی سریع