قیمت ورق 16 دی 1392

1392-10-16 13:41:33 +03:30 دوشنبه 16 دی 1392|Categories: قیمت ورق|Tags: , , , , , , , , , , , , , |

قیمت ورق 16 دی 1392 ورق فولادی سایز (میل) محصول نوع قیمت به تومان (کیلویی) 8 فولاد مبارکه 6 متری فابریک 1850 10 فولاد مبارکه 6 متری فابریک 1850 10

قیمت ورق 30 شهریور 1392

1392-6-30 14:46:54 +04:30 شنبه 30 شهریور 1392|Categories: قیمت ورق|Tags: , , , , , , , , , , , |

قیمت ورق 30 شهریور 1392 ورق فولادی سایز (میل) محصول نوع قیمت به تومان (کیلویی) 8 فولاد مبارکه فابریک 1860 10 فولاد مبارکه فابریک 1860 10 قطعات داخلی 1830 12

قیمت ورق 28 شهریور 1392

1392-6-28 19:35:48 +04:30 پنج شنبه 28 شهریور 1392|Categories: قیمت ورق|Tags: , , , , , , , , |

قیمت ورق 28 شهریور 1392 ورق فولادی سایز (میل) محصول نوع قیمت به تومان (کیلویی) 10 فولاد مبارکه ورق فابریک 1860 10 قطعات داخلی 1840 12 فولاد مبارکه ورق فابریک

قیمت ورق – 25 شهریور 92

1392-6-25 13:58:49 +04:30 دوشنبه 25 شهریور 1392|Categories: قیمت ورق|Tags: , , , , , , |

قیمت ورق - 25 شهریور 92 سایز ورق قیمت کیلویی قیمت ورق 8 فابریک(متفرقه) 1880تومان قیمت ورق 10 قطعات 1840تومان قیمت ورق 10 فابریک(متفرقه) 1860تومان قیمت ورق 12 فابریک(متفرقه) 1870تومان

قیمت ورق – 24 شهریور 92

1392-6-24 13:45:29 +04:30 یکشنبه 24 شهریور 1392|Categories: قیمت ورق|Tags: , , , , , , , , |

قیمت ورق - 24 شهریور 92 سایز ورق قیمت کیلویی قیمت ورق 8 فابریک(متفرقه) 1880تومان قیمت ورق 10 قطعات 1840تومان قیمت ورق 10 فابریک(متفرقه) 1860تومان قیمت ورق 12 فابریک(متفرقه) 1870تومان

قیمت ورق – 23 شهریور 92

1392-6-23 14:25:32 +04:30 شنبه 23 شهریور 1392|Categories: قیمت ورق|Tags: , , , , , , , , , |

قیمت ورق - 23 شهریور 92 سایز ورق قیمت کیلویی قیمت ورق 8 فابریک(متفرقه) 1880تومان قیمت ورق 10 قطعات 1840تومان قیمت ورق 10 فابریک(متفرقه) 1860تومان قیمت ورق 12 فابریک(متفرقه) 1870تومان

قیمت ورق – 20 شهریور 92

1392-6-20 13:29:07 +04:30 چهارشنبه 20 شهریور 1392|Categories: قیمت ورق|Tags: , , , , , , , , |

قیمت ورق - 20 شهریور 92 سایز ورق قیمت کیلویی قیمت ورق 8 فابریک(متفرقه) 1880تومان قیمت ورق 10 قطعات 1840تومان قیمت ورق 10 فابریک(متفرقه) 1860تومان قیمت ورق 12 فابریک(متفرقه) 1870تومان

قیمت ورق – 19 شهریور 92

1392-6-19 13:40:51 +04:30 سه شنبه 19 شهریور 1392|Categories: قیمت ورق|Tags: , , , , , , , |

قیمت ورق - 19 شهریور 92 سایز ورق قیمت کیلویی قیمت ورق 8 فابریک(متفرقه) 1880تومان قیمت ورق 10 قطعات 1840تومان قیمت ورق 10 فابریک(متفرقه) 1860تومان قیمت ورق 12 فابریک(متفرقه) 1870تومان

قیمت ورق – 18 شهریور 92

1392-6-18 20:18:06 +04:30 دوشنبه 18 شهریور 1392|Categories: قیمت ورق|Tags: , , , , , , , , |

قیمت ورق - 18 شهریور 92 سایز ورق قیمت کیلویی قیمت ورق 8 فابریک(متفرقه) 1880تومان قیمت ورق 10 قطعات 1840تومان قیمت ورق 10 فابریک(متفرقه) 1860تومان قیمت ورق 12 فابریک(متفرقه) 1870تومان

قیمت ورق – 16 شهریور 92

1392-6-16 13:28:17 +04:30 شنبه 16 شهریور 1392|Categories: قیمت ورق|Tags: , , , , , |

قیمت ورق - 16 شهریور 92 سایز ورق قیمت کیلویی قیمت ورق 8 فابریک(متفرقه) 1880تومان قیمت ورق 10 قطعات 1840تومان قیمت ورق 10 فابریک(متفرقه) 1860تومان قیمت ورق 12 فابریک(متفرقه) 1870تومان

قیمت ورق – 13 شهریور 92

1392-6-13 14:34:05 +04:30 چهارشنبه 13 شهریور 1392|Categories: قیمت ورق|Tags: , , , , , |

قیمت ورق - 13 شهریور 92 سایز ورق قیمت کیلویی قیمت ورق 8 فابریک(متفرقه) 1880تومان قیمت ورق 10 قطعات 1840تومان قیمت ورق 10 فابریک(متفرقه) 1860تومان قیمت ورق 12 فابریک(متفرقه) 1870تومان

قیمت ورق – 9 شهریور 92

1392-6-9 14:49:36 +04:30 شنبه 9 شهریور 1392|Categories: قیمت ورق|Tags: , , , , , , , |

قیمت ورق - 9 شهریور 92 سایز ورق قیمت کیلویی قیمت ورق 8 فابریک(متفرقه) 1880تومان قیمت ورق 10 قطعات 1840تومان قیمت ورق 10 فابریک(متفرقه) 1860تومان قیمت ورق 12 فابریک(متفرقه) 1870تومان

Load More Posts
⭐ منوی سریع