قیمت ورق 16 دی 1392

1392-10-16 13:41:33 +03:30 دوشنبه 16 دی 1392|Categories: قیمت ورق|Tags: , , , , , , , , , , , , , |

قیمت ورق 16 دی 1392 ورق فولادی سایز (میل) محصول نوع قیمت به تومان (کیلویی) 8 فولاد مبارکه 6 متری فابریک 1850 10 فولاد مبارکه 6 متری فابریک 1850 10

قیمت ورق 8 دی 1392

1392-10-8 15:51:45 +03:30 یکشنبه 8 دی 1392|Categories: قیمت ورق|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , |

قیمت ورق 8 دی 1392 ورق فولادی سایز (میل) محصول نوع قیمت به تومان (کیلویی) 8 فولاد مبارکه 6 متری فابریک 1830 10 فولاد مبارکه 6 متری فابریک 1830 10

قیمت ورق 22 مهر 1392

1392-7-22 12:10:03 +03:30 دوشنبه 22 مهر 1392|Categories: قیمت ورق|Tags: , , , , , , , , , , |

قیمت ورق 22 مهر 1392 ورق فولادی سایز (میل) محصول نوع قیمت به تومان (کیلویی) 8 فولاد مبارکه 6 متری فابریک 1870 10 فولاد مبارکه 6 متری فابریک 1870 10

⭐ منوی سریع