قیمت پروفیل 16بهمن 1392

1392-11-16 13:57:45 +03:30 چهارشنبه 16 بهمن 1392|Categories: قیمت پروفیل|Tags: , , , , , |

قیمت پروفیل 16بهمن 1392 قیمت عمده پروفیل 20 تومان زیر قیمت جدول میباشد . پروفیل 2 میل (ریزبار) قوطی 10x30-10x25-10x20 وزن تقریبی / كيلوگرم نوع محصول قيمت به تومان (کیلویی)

قیمت پروفیل 23 آذر 1392

1392-9-23 16:38:16 +03:30 شنبه 23 آذر 1392|Categories: قیمت پروفیل|Tags: , , , , |

قیمت پروفیل 23 آذر 1392 قوطی ۲۰×۱۰ وزن تقریبی / كيلوگرم نوع محصول قيمت به تومان (کیلویی) ۴.۵ شاخه قوطی ۲۰×۱۰ 1930 قوطی ۲۵×۱۰ وزن تقریبی / كيلوگرم نوع محصول قيمت

قیمت پروفیل 4 آبان 1392

1392-8-4 11:06:52 +03:30 شنبه 4 آبان 1392|Categories: قیمت پروفیل|Tags: , , , , , |

قیمت پروفیل 4 آبان 1392 قوطی ۲۰×۱۰ وزن تقریبی / كيلوگرم نوع محصول قيمت به تومان (کیلویی) ۴.۵ شاخه قوطی ۲۰×۱۰ 2110 قوطی ۲۵×۱۰ وزن تقریبی / كيلوگرم نوع محصول

قیمت پروفیل 30 شهریور 1392

1392-6-30 15:33:39 +04:30 شنبه 30 شهریور 1392|Categories: قیمت پروفیل|Tags: , , , , , |

قیمت پروفیل 30 شهریور 1392 قوطی ۲۰×IRONFa.ir                         ۱۰ وزن تقریبی / كيلوگرم نوع محصول قيمت به تومان (کیلویی) ۴.۵ شاخه قوطی ۲۰×۱۰ 2030 قوطی ۲۵×۱۰

قیمت پروفیل 28 شهریور 1392

1392-6-28 11:54:31 +04:30 پنج شنبه 28 شهریور 1392|Categories: قیمت پروفیل|Tags: , , , , , |

قیمت پروفیل 28 شهریور 1392 قوطی ۲۰×۱۰ وزن تقریبی / كيلوگرم نوع محصول قيمت به تومان (کیلویی) ۴.۵ شاخه قوطی ۲۰×۱۰ 2035 قوطی ۲۵×۱۰ وزن تقریبی / كيلوگرم نوع محصول

Load More Posts
⭐ منوی سریع