قیمت پروفیل و قوطی

قیمت پروفیل و قوطی

کانال تلگرام آهن آلات حیدری @FiAhan

همین حالا با ما تماس بگیرید 02166316099

  1. به علت نوسانات در بازارآهن در صورت اقدام به خرید, گرفتن تأیید قیمت الزامی می‌باشد.
  2. قیمت پروفیل در لیست قیمت تحویلی از بنگاه تهران میباشد و به صورت ترکیبی امکان پذیر است.
  3. قیمت قوطی و پروفیل در لیست بصورت کیلویی می باشد.
  4. قوطی و پروفیل انواع کارخانجات موجود است.

تاریخ بروزرسانی قیمت امروز ۱۰ فروردین ۱۳۹۶

محصول طول وزن قیمت
پروفیل 10×10 ضخامت 1 میل 6 متر 2 کیلو 3,430تومان
پروفیل 10×20 ضخامت 2 میل 6 متر 4.5 کیلو 2,580تومان
پروفیل 10×25 ضخامت 2 میل 6 متر 5.5 کیلو 2,580تومان
پروفیل 10×30 ضخامت 2 میل 6 متر 6.4 کیلو 2,630تومان
پروفیل 10×40 ضخامت 2 میل 6 متر 9.5 کیلو 2,630تومان
پروفیل 20×20 ضخامت 2 میل 6 متر 7 کیلو 2,480تومان
پروفیل 20×30 ضخامت 2 میل 6 متر 9.3 کیلو 2,460تومان
پروفیل 20×30 ضخامت 3 میل 6 متر 13 کیلو 2,480تومان
پروفیل 20×40 ضخامت 2 میل 6 متر 11 کیلو 2,460تومان
پروفیل 20×40 ضخامت 3 میل 6 متر 17 کیلو 2,480تومان
پروفیل 20×60 ضخامت 2 میل 6 متر 15 کیلو 2,580تومان
پروفیل 20×60 ضخامت 3 میل 6 متر 22 کیلو 2,580تومان
پروفیل 25×25 ضخامت 2 میل 6 متر 9 کیلو 2,460تومان
پروفیل 25×25 ضخامت 3 میل 6 متر 13 کیلو 2,480تومان
پروفیل 30×30 ضخامت 2 میل 6 متر 11 کیلو 2,460تومان
پروفیل 30×30 ضخامت 3 میل 6 متر 17 کیلو 2,480تومان
پروفیل 30×40 ضخامت 2 میل 6 متر 13 کیلو 2,460تومان
پروفیل 30×40 ضخامت 3 میل 6 متر 19 کیلو 2,480تومان
پروفیل 30×50 ضخامت 2 میل 6 متر 15 کیلو 2,460تومان
پروفیل 30×50 ضخامت 3 میل 6 متر 22 کیلو 2,480تومان
پروفیل 30×50 ضخامت 4 میل 6 متر 30 کیلو 2,530تومان
پروفیل 30×60 ضخامت 2 میل 6 متر 17 کیلو 2,460تومان
پروفیل 30×60 ضخامت 3 میل 6 متر 25 کیلو 2,480تومان
پروفیل 30×60 ضخامت 4 میل 6 متر 33 کیلو 2,530تومان
پروفیل 40×40 ضخامت 2 میل 6 متر 15 کیلو 2,460تومان
پروفیل 40×40 ضخامت 3 میل 6 متر 22 کیلو 2,480تومان
پروفیل 40×40 ضخامت 4 میل 6 متر 28 کیلو 2,530تومان
پروفیل 40×50 ضخامت 2 میل 6 متر 17 کیلو 2,460تومان
پروفیل 40×50 ضخامت 3 میل 6 متر 25 کیلو 2,480تومان
پروفیل 40×50 ضخامت 4 میل 6 متر 33 کیلو 2,530تومان
پروفیل 40×60 ضخامت 2 میل 6 متر 19 کیلو 2,460تومان
پروفیل 40×60 ضخامت 3 میل 6 متر 27 کیلو 2,480تومان
پروفیل 40×60 ضخامت 4 میل 6 متر 37 کیلو 2,530تومان
پروفیل 40×70 ضخامت 2 میل 6 متر 21 کیلو 2,460تومان
پروفیل 40×70 ضخامت 3 میل 6 متر 31 کیلو 2,480تومان
پروفیل 40×70 ضخامت 4 میل 6 متر 40 کیلو 2,530تومان
پروفیل 40×80 ضخامت 2 میل 6 متر 23 کیلو 2,460تومان
پروفیل 40×80 ضخامت 3 میل 6 متر 33 کیلو 2,480تومان
پروفیل 40×80 ضخامت 4 میل 6 متر 45 کیلو 2,530تومان
پروفیل 50×50 ضخامت 2 میل 6 متر 19 کیلو 2,460تومان
پروفیل 50×50 ضخامت 3 میل 6 متر 28 کیلو 2,480تومان
پروفیل 50×50 ضخامت 4 میل 6 متر 37 کیلو 2,530تومان
پروفیل 50×60 ضخامت 2 میل 6 متر 21 کیلو 2,460تومان
پروفیل 50×60 ضخامت 3 میل 6 متر 31 کیلو 2,480تومان
پروفیل 50×60 ضخامت 4 میل 6 متر 40 کیلو 2,530تومان
پروفیل 60×60 ضخامت 2 میل 6 متر 23 کیلو 2,460تومان
پروفیل 60×60 ضخامت 3 میل 6 متر 33 کیلو 2,480تومان
پروفیل 60×60 ضخامت 4 میل 6 متر 45 کیلو 2,530تومان
پروفیل 60×80 ضخامت 2 میل 6 متر 26 کیلو 2,460تومان
پروفیل 60×80 ضخامت 3 میل 6 متر 39 کیلو 2,480تومان
پروفیل 60×80 ضخامت 4 میل 6 متر 51 کیلو 2,530تومان
پروفیل 60×100 ضخامت 3 میل 6 متر 45 کیلو 2,480تومان
پروفیل 60×100 ضخامت 4 میل 6 متر 59 کیلو 2,530تومان
پروفیل 60×100 ضخامت 5 میل 6 متر 77 کیلو 2,730تومان
پروفیل 60×120 ضخامت 3 میل 6 متر 50 کیلو 2,530تومان
پروفیل 60×120 ضخامت 4 میل 6 متر 67 کیلو 2,530تومان
پروفیل 60×120 ضخامت 5 میل 6 متر 86 کیلو 2,730تومان
پروفیل 70×70 ضخامت 2 میل 6 متر 26 کیلو 2,460تومان
پروفیل 70×70 ضخامت 3 میل 6 متر 39 کیلو 2,480تومان
پروفیل 70×70 ضخامت 4 میل 6 متر 51 کیلو 2,530تومان
پروفیل 80×80 ضخامت 2 میل 6 متر 30 کیلو 2,460تومان
پروفیل 80×80 ضخامت 3 میل 6 متر 45 کیلو 2,480تومان
پروفیل 80×80 ضخامت 4 میل 6 متر 59 کیلو 2,530تومان
پروفیل 80×100 ضخامت 3 میل 6 متر 50 کیلو 2,480تومان
پروفیل 80×100 ضخامت 4 میل 6 متر 67 کیلو 2,530تومان
پروفیل 80×120 ضخامت 3 میل 6 متر 56 کیلو 2,480تومان
پروفیل 80×120 ضخامت 4 میل 6 متر 75 کیلو 2,530تومان
پروفیل 90×90 ضخامت 2 میل 6 متر 34 کیلو 2,460تومان
پروفیل 90×90 ضخامت 3 میل 6 متر 50 کیلو 2,480تومان
پروفیل 90×90 ضخامت 4 میل 6 متر 67 کیلو 2,530تومان
قوطی 100×100 ضخامت 3 میل 6 متر 56 کیلو 2,480تومان
قوطی 100×100 ضخامت 4 میل 6 متر 75 کیلو 2,530تومان
قوطی 100×100 ضخامت 5 میل 6 متر 98 کیلو 2,730تومان
قوطی 100×100 ضخامت 6 میل 6 متر 120 کیلو 2,880تومان
قوطی 100×100 ضخامت 8 میل 6 متر 155 کیلو 3,030تومان
قوطی 100×100 ضخامت 10 میل 6 متر 195 کیلو 3,330تومان
قوطی 120×120 ضخامت 3 میل 12 متر 135 کیلو 2,480تومان
قوطی 120×120 ضخامت 4 میل 12 متر 180 کیلو 2,530تومان
قوطی 120×120 ضخامت 5 میل 12 متر 225 کیلو 2,730تومان
قوطی 120×120 ضخامت 6 میل 12 متر 270 کیلو 2,880تومان
قوطی 120×120 ضخامت 8 میل 12 متر 360 کیلو 3,030تومان
قوطی 140×140 ضخامت 3 میل 12 متر 150 کیلو 2,480تومان
قوطی 140×140 ضخامت 4 میل 12 متر 200 کیلو 2,530تومان
قوطی 140×140 ضخامت 5 میل 12 متر 260 کیلو 2,730تومان
قوطی 140×140 ضخامت 6 میل 12 متر 315 کیلو 2,880تومان
قوطی 140×140 ضخامت 8 میل 12 متر 415 کیلو 3,030تومان
قوطی 140×140 ضخامت 10 میل 12 متر 520 کیلو 3,330تومان
قوطی 160×160 ضخامت 6 میل 12 متر 360 کیلو 2,880تومان
قوطی 160×160 ضخامت 8 میل 12 متر 480 کیلو 3,030تومان
قوطی 160×160 ضخامت 10 میل 12 متر 600 کیلو 3,330تومان
قوطی 180×180 ضخامت 8 میل 12 متر 560 کیلو 3,030تومان
قوطی 180×180 ضخامت 10 میل 12 متر 700 کیلو 3,330تومان
قوطی 200×200 ضخامت 8 میل 12 متر 620 کیلو 3,030تومان
قوطی 200×200 ضخامت 10 میل 12 متر 770 کیلو 3,330تومان

 

کانال تلگرام آهن آلات حیدری @FiAhan

همین حالا با ما تماس بگیرید 02166316099

  1. به علت نوسانات در بازارآهن در صورت اقدام به خرید, گرفتن تأیید قیمت الزامی می‌باشد.
  2. قیمت پروفیل در لیست قیمت تحویلی از بنگاه تهران میباشد و به صورت ترکیبی  امکان پذیر است.
  3. قیمت پروفیل در صورت سفارش عمده از کارخانه با قیمت نازلتر تحویل میگردد.
  4. قوطی و پروفیل انواع کارخانجات موجود است.