قیمت امروز تیرآهن هاش

محصولوزنقیمتبروز رسانی
تیرآهن هاش بال پهن 10 سبک200 kg58,500 تومان1401/11/05
تیرآهن هاش بال پهن 10 سنگین250 kg58,500 تومان1401/11/05
تیرآهن هاش بال پهن 12 سبک250 kg58,500 تومان1401/11/05
تیرآهن هاش بال پهن 12 سنگین310 kg58,500 تومان1401/11/05
تیرآهن هاش بال پهن 14 سبک290 kg1401/09/24
تیرآهن هاش بال پهن 14 سنگین390 kg1401/09/24
تیرآهن هاش بال پهن 14 سبک اصفهان290 kg27,500 تومان1401/11/05
تیرآهن هاش بال پهن 14 سنگین اصفهان390 kg25,500 تومان1401/11/05
تیرآهن هاش بال پهن 16 سبک360 kg1401/09/24
تیرآهن هاش بال پهن 16 سنگین500 kg1401/09/26
تیرآهن هاش بال پهن 16 سبک اصفهان360 kg35,500 تومان1401/11/05
تیرآهن هاش بال پهن 16 سنگین اصفهان500 kg24,500 تومان1401/11/05
تیرآهن هاش بال پهن 18 سبک410 kg1401/09/24
تیرآهن هاش بال پهن 18 سنگین600 kg1401/09/24
تیرآهن هاش بال پهن 18 سنگین اصفهان600 kg24,500 تومان1401/11/05
تیرآهن هاش بال پهن 18 سبک اصفهان410 kg27,500 تومان1401/11/05
تیرآهن هاش بال پهن 20 سبک500 kg1401/09/24
تیرآهن هاش بال پهن 20 سنگین700 kg1401/09/24
تیرآهن هاش بال پهن 20 سبک اصفهان500 kg27,500 تومان1401/11/05
تیرآهن هاش بال پهن 20 سنگین اصفهان700 kg33,500 تومان1401/11/05
تیرآهن هاش بال پهن 22 سبک620 kg64,500 تومان1401/11/05
تیرآهن هاش بال پهن 22 سنگین840 kg64,500 تومان1401/11/05
تیرآهن هاش بال پهن 24 سبک710 kg63,500 تومان1401/11/05
تیرآهن هاش بال پهن 24 سنگین1000 kg1401/09/26
تیرآهن هاش بال پهن 26 سبک790 kg63,500 تومان1401/11/05
تیرآهن هاش بال پهن 26 سنگین1090 kg63,500 تومان1401/11/05
تیرآهن هاش بال پهن 28 سبک930 kg64,500 تومان1401/11/05
تیرآهن هاش بال پهن 28 سنگین1190 kg64,500 تومان1401/11/05
تیرآهن هاش بال پهن 30 سبک1070 kg64,500 تومان1401/11/05
تیرآهن هاش بال پهن 30 سنگین1350 kg1401/10/12
تیرآهن هاش بال پهن 30 سبک اصفهان1070 kg1401/09/24
تیرآهن هاش بال پهن 30 سنگین اصفهان1350 kg64,500 تومان1401/11/05
تیرآهن هاش بال پهن 32 سبک1150 kg63,500 تومان1401/11/05
تیرآهن هاش بال پهن 32 سنگین1500 kg63,500 تومان1401/11/05
تیرآهن هاش بال پهن 34 سبک1230 kg63,500 تومان1401/11/05
تیرآهن هاش بال پهن 34 سنگین1600 kg63,500 تومان1401/11/05
تیرآهن هاش بال پهن 36 سبک1340 kg63,500 تومان1401/11/05
تیرآهن هاش بال پهن 36 سنگین1700 kg63,500 تومان1401/11/05
تیرآهن هاش بال پهن 40 سبک1440 kg68,500 تومان1401/11/05
تیرآهن هاش بال پهن 40 سنگین1830 kg68,500 تومان1401/11/05
تیرآهن هاش بال پهن 45 سبک1700 kg1401/09/24
تیرآهن هاش بال پهن 45 سنگین2000 kg1401/09/24
تیرآهن هاش بال پهن 50 سبک1860 kg68,500 تومان1401/11/05
تیرآهن هاش بال پهن 50 سنگین2250 kg68,500 تومان1401/11/05
تیرآهن هاش بال پهن 55 سبک2000 kg1401/09/24
تیرآهن هاش بال پهن 55 سنگین2350 kg1401/09/24
تیرآهن هاش بال پهن 60 سبک2160 kg1401/09/24
تیرآهن هاش بال پهن 60 سنگین2500 kg1401/09/24
تیرآهن هاش بال پهن 65 سبک2300 kg1401/09/24
تیرآهن هاش بال پهن 65 سنگین2700 kg1401/09/24
تیرآهن هاش بال پهن 70 سبک2300 kg1401/09/24
تیرآهن هاش بال پهن 70 سنگین2800 kg1401/09/24
تیرآهن هاش بال پهن 80 سبک2700 kg1401/09/24
تیرآهن هاش بال پهن 80 سنگین3150 kg1401/09/24
تیرآهن هاش بال پهن 90 سبک3000 kg1401/09/24
تیرآهن هاش بال پهن 90 سنگین3500 kg1401/09/24

مفید بود?

امتیاز دهید

پیشینه ما را از مشتریان جویا شوید

آهن آلات حیدری نتها جزو کاسبان معتبر در بازار آهن شادآباد است

بلکه مورد اعتماد ارگان ها و سازمان های دولتی نیز میباشد

تعهد ما بر صداقت در قیمت و وزن محصولات است

آهن آلات حیدری

62999696

جهت دریافت استعلام قیمت , لیست مدنظر را در واتساپ یا تلگرام ارسال نمایید.

 09360042903

خبرنامه ایمیلی فی آهن

جدیدترین های بازار