قیمت امروز قوطی و پروفیل ساختمانی

محصولوزنقیمتبروز رسانی
قوطی و پروفیل 10*20*2 میل4 kg37,900 تومان1402/07/08
قوطی و پروفیل 10*25*2 میل6 kg39,000 تومان1402/07/08
قوطی و پروفیل 10*30*2 میل7 kg39,000 تومان1402/07/08
قوطی و پروفیل 20*20*2 میل8 kg37,900 تومان1402/07/08
قوطی و پروفیل 20*20*2.5 میل9,5 kg36,900 تومان1402/07/08
قوطی و پروفیل 20*30*2 میل10 kg37,900 تومان1402/07/08
قوطی و پروفیل 20*30*2.5 میل8,5 kg36,900 تومان1402/07/08
قوطی و پروفیل 20*40*2 میل10 kg37,900 تومان1402/07/08
قوطی و پروفیل 20*40*2.5 میل14 kg36,900 تومان1402/07/08
قوطی و پروفیل 20*40*3 میل17 kg36,900 تومان1402/07/08
قوطی و پروفیل 20*50*2 میل13 kg37,900 تومان1402/07/08
قوطی و پروفیل 20*50*2.5 میل17 kg36,900 تومان1402/07/08
قوطی و پروفیل 20*60*2 میل15 kg37,900 تومان1402/07/08
قوطی و پروفیل 20*60*2.5 میل19 kg36,900 تومان1402/07/08
قوطی و پروفیل 20*60*3 میل23 kg36,900 تومان1402/07/08
قوطی و پروفیل 25*25*2 میل10 kg39,000 تومان1402/07/08
قوطی و پروفیل 25*25*2.5 میل12 kgتومان1402/05/07
قوطی و پروفیل 30*30*2 میل11 kg37,900 تومان1402/07/08
قوطی و پروفیل 30*30*2.5 میل14 kg36,900 تومان1402/07/08
قوطی و پروفیل 30*40*2 میل15 kg37,900 تومان1402/07/08
قوطی و پروفیل 30*40*2.5 میل17 kg36,900 تومان1402/07/08
قوطی و پروفیل 30*50*2 میل15 kg37,900 تومان1402/07/08
قوطی و پروفیل 30*50*2.5 میل19 kg36,900 تومان1402/07/08
قوطی و پروفیل 30*50*3 میل23 kg36,900 تومان1402/07/08
قوطی و پروفیل 30*60*2 میل17 kg37,900 تومان1402/07/08
قوطی و پروفیل 30*60*2.5 میل22 kg36,900 تومان1402/07/08
قوطی و پروفیل 30*60*3 میل26 kg36,900 تومان1402/07/08
قوطی و پروفیل 40*100*2 میل27 kg37,900 تومان1402/07/08
قوطی و پروفیل 40*100*2.5 میل33 kg36,900 تومان1402/07/08
قوطی و پروفیل 40*100*3 میل40 kg36,900 تومان1402/07/08
قوطی و پروفیل 40*100*4 میل54 kg38,000 تومان1402/07/08
قوطی و پروفیل 40*40*2 میل17 kg37,900 تومان1402/07/08
قوطی و پروفیل 40*40*2.5 میل19 kg36,900 تومان1402/07/08
قوطی و پروفیل 40*40*3 میل23 kg36,900 تومان1402/07/08
قوطی و پروفیل 40*40*4 میل31 kg38,000 تومان1402/07/08
قوطی و پروفیل 40*60*2 میل19 kg37,900 تومان1402/07/08
قوطی و پروفیل 40*60*2.5 میل24 kg36,900 تومان1402/07/08
قوطی و پروفیل 40*60*3 میل29 kg36,900 تومان1402/07/08
قوطی و پروفیل 40*60*4 میل38 kg38,000 تومان1402/07/08
قوطی و پروفیل 40*80*2 میل25 kg37,900 تومان1402/07/08
قوطی و پروفیل 40*80*2.5 میل29 kg36,900 تومان1402/07/08
قوطی و پروفیل 40*80*3 میل35 kg36,900 تومان1402/07/08
قوطی و پروفیل 40*80*4 میل46 kg38,000 تومان1402/07/08
قوطی و پروفیل 50*100*2 میل29 kg37,900 تومان1402/07/08
قوطی و پروفیل 50*100*3 میل43 kg36,900 تومان1402/07/08
قوطی و پروفیل 50*100*4 میل58 kg38,000 تومان1402/07/08
قوطی و پروفیل 50*50*2 میل21 kg37,900 تومان1402/07/08
قوطی و پروفیل 50*50*2.5 میل24 kg36,900 تومان1402/07/08
قوطی و پروفیل 50*50*3 میل29 kg36,900 تومان1402/07/08
قوطی و پروفیل 50*50*4 میل38 kg38,000 تومان1402/07/08
قوطی و پروفیل 60*100*3 میل46 kg36,900 تومان1402/07/08
قوطی و پروفیل 60*100*4 میل61 kgتومان1402/05/07
قوطی و پروفیل 60*120*3 میل52 kg36,900 تومان1402/07/08
قوطی و پروفیل 60*120*4 میل69 kg38,000 تومان1402/07/08
قوطی و پروفیل 60*60*2 میل23 kg37,900 تومان1402/07/08
قوطی و پروفیل 60*60*2.5 میل29 kg36,900 تومان1402/07/08
قوطی و پروفیل 60*60*3 میل35 kg36,900 تومان1402/07/08
قوطی و پروفیل 60*60*4 میل46 kg38,000 تومان1402/07/08
قوطی و پروفیل 60*80*3 میل40 kg36,900 تومان1402/07/08
قوطی و پروفیل 60*80*4 میل54 kg38,000 تومان1402/07/08
قوطی و پروفیل 70*70*2 میل27 kg37,900 تومان1402/07/08
قوطی و پروفیل 70*70*2.5 میل34 kg36,900 تومان1402/07/08
قوطی و پروفیل 70*70*3 میل40 kg36,900 تومان1402/07/08
قوطی و پروفیل 70*70*4 میل54 kg38,000 تومان1402/07/08
قوطی و پروفیل 80*100*3 میل52 kgتومان1402/05/07
قوطی و پروفیل 80*100*4 میل69 kgتومان1402/05/07
قوطی و پروفیل 80*120*3 میل58 kgتومان1402/05/07
قوطی و پروفیل 80*120*4 میل77 kg38,000 تومان1402/07/08
قوطی و پروفیل 80*80*2 میل30 kg37,900 تومان1402/07/08
قوطی و پروفیل 80*80*2.5 میل38 kg36,900 تومان1402/07/08
قوطی و پروفیل 80*80*3 میل46 kg36,900 تومان1402/07/08
قوطی و پروفیل 80*80*4 میل61 kg38,000 تومان1402/07/08
قوطی و پروفیل 90*90*2 میل35 kg37,900 تومان1402/07/08
قوطی و پروفیل 90*90*2.5 میل43 kg36,900 تومان1402/07/08
قوطی و پروفیل 90*90*3 میل52 kg36,900 تومان1402/07/08
قوطی و پروفیل 90*90*4 میل69 kgتومان1402/05/07
قوطی و پروفیل 100*100*2 میل38 kg37,900 تومان1402/07/08
قوطی و پروفیل 100*100*2.5 میل48 kg36,900 تومان1402/07/08
قوطی و پروفیل 100*100*3 میل56 kg36,900 تومان1402/07/08
قوطی و پروفیل 100*100*4 میل77 kg38,000 تومان1402/07/08
قوطی و پروفیل 100*150*4 میل96 kgتومان1402/05/07
قوطی و پروفیل 100*180*4 میل108 kgتومان1402/05/07
قوطی و پروفیل 100*200*4 میل115 kgتومان1402/05/07
قوطی و پروفیل 120*120*4 میل92 kg38,000 تومان1402/07/08
قوطی و پروفیل 140*140*3 میل150 kg36,900 تومان1402/07/08
قوطی و پروفیل 140*140*4 میل108 kg38,000 تومان1402/07/08
قوطی و پروفیل 150*150*4 میل115 kgتومان1402/05/07
قوطی و پروفیل 160*160*4 میل123 kgتومان1402/05/07
قوطی و پروفیل 200*200*4 میل154 kgتومان1402/05/07

مفید بود?

امتیاز دهید

پیشینه ما را از مشتریان جویا شوید

آهن آلات حیدری نتها جزو کاسبان معتبر در بازار آهن شادآباد است

بلکه مورد اعتماد ارگان ها و سازمان های دولتی نیز میباشد

تعهد ما بر صداقت در قیمت و وزن محصولات است

آهن آلات حیدری

62999696

جهت دریافت استعلام قیمت , لیست مدنظر را در واتساپ یا تلگرام ارسال نمایید.

 09360042903

خبرنامه ایمیلی فی آهن

جدیدترین های بازار