قیمت امروز قوطی و پروفیل ساختمانی

محصولوزنقیمت (تومان)بروز رسانی
قوطی و پروفیل 10*20*2 میل4 kg41,800 1402/11/28
قوطی و پروفیل 10*25*2 میل6 kg41,800 1402/11/28
قوطی و پروفیل 10*30*2 میل7 kg41,800 1402/11/28
قوطی و پروفیل 20*20*2 میل8 kg41,800 1402/11/28
قوطی و پروفیل 20*20*2.5 میل9,5 kg41,600 1402/11/28
قوطی و پروفیل 20*30*2 میل10 kg41,800 1402/11/28
قوطی و پروفیل 20*30*2.5 میل8,5 kg41,600 1402/11/28
قوطی و پروفیل 20*40*2 میل10 kg41,800 1402/11/28
قوطی و پروفیل 20*40*2.5 میل14 kg41,600 1402/11/28
قوطی و پروفیل 20*40*3 میل17 kg41,600 1402/11/28
قوطی و پروفیل 20*50*2 میل13 kg41,800 1402/11/28
قوطی و پروفیل 20*50*2.5 میل17 kg41,600 1402/11/28
قوطی و پروفیل 20*60*2 میل15 kg41,800 1402/11/28
قوطی و پروفیل 20*60*2.5 میل19 kg41,600 1402/11/28
قوطی و پروفیل 20*60*3 میل23 kg41,600 1402/11/28
قوطی و پروفیل 25*25*2 میل10 kg41,800 1402/11/28
قوطی و پروفیل 25*25*2.5 میل12 kg41,600 1402/11/28
قوطی و پروفیل 30*30*2 میل11 kg41,800 1402/11/28
قوطی و پروفیل 30*30*2.5 میل14 kg41,600 1402/11/28
قوطی و پروفیل 30*40*2 میل15 kg41,800 1402/11/28
قوطی و پروفیل 30*40*2.5 میل17 kg41,600 1402/11/28
قوطی و پروفیل 30*50*2 میل15 kg41,600 1402/11/28
قوطی و پروفیل 30*50*2.5 میل19 kg41,600 1402/11/28
قوطی و پروفیل 30*50*3 میل23 kg41,600 1402/11/28
قوطی و پروفیل 30*60*2 میل17 kg41,800 1402/11/28
قوطی و پروفیل 30*60*2.5 میل22 kg41,600 1402/11/28
قوطی و پروفیل 30*60*3 میل26 kg41,600 1402/11/28
قوطی و پروفیل 40*100*2 میل27 kg41,800 1402/11/28
قوطی و پروفیل 40*100*2.5 میل33 kg41,600 1402/11/28
قوطی و پروفیل 40*100*3 میل40 kg41,600 1402/11/28
قوطی و پروفیل 40*100*4 میل54 kg42,100 1402/11/28
قوطی و پروفیل 40*40*2 میل17 kg41,800 1402/11/28
قوطی و پروفیل 40*40*2.5 میل19 kg41,600 1402/11/28
قوطی و پروفیل 40*40*3 میل23 kg41,600 1402/11/28
قوطی و پروفیل 40*40*4 میل31 kg42,100 1402/11/28
قوطی و پروفیل 40*60*2 میل19 kg41,600 1402/11/28
قوطی و پروفیل 40*60*2.5 میل24 kg41,600 1402/11/28
قوطی و پروفیل 40*60*3 میل29 kg41,600 1402/11/28
قوطی و پروفیل 40*60*4 میل38 kg1402/11/28
قوطی و پروفیل 40*80*2 میل25 kg41,800 1402/11/28
قوطی و پروفیل 40*80*2.5 میل29 kg41,600 1402/11/28
قوطی و پروفیل 40*80*3 میل35 kg41,600 1402/11/28
قوطی و پروفیل 40*80*4 میل46 kg42,100 1402/11/28
قوطی و پروفیل 50*100*2 میل29 kg41,800 1402/11/28
قوطی و پروفیل 50*100*3 میل43 kg41,800 1402/11/28
قوطی و پروفیل 50*100*4 میل58 kg1402/11/28
قوطی و پروفیل 50*50*2 میل21 kg41,800 1402/11/28
قوطی و پروفیل 50*50*2.5 میل24 kg41,600 1402/11/28
قوطی و پروفیل 50*50*3 میل29 kg41,600 1402/11/28
قوطی و پروفیل 50*50*4 میل38 kg42,100 1402/11/28
قوطی و پروفیل 60*100*3 میل46 kg41,600 1402/11/28
قوطی و پروفیل 60*100*4 میل61 kg42,100 1402/11/28
قوطی و پروفیل 60*120*3 میل52 kg41,600 1402/11/28
قوطی و پروفیل 60*120*4 میل69 kg42,100 1402/11/28
قوطی و پروفیل 60*60*2 میل23 kg41,800 1402/11/28
قوطی و پروفیل 60*60*2.5 میل29 kg41,600 1402/11/28
قوطی و پروفیل 60*60*3 میل35 kg41,600 1402/11/28
قوطی و پروفیل 60*60*4 میل46 kg42,100 1402/11/28
قوطی و پروفیل 60*80*3 میل40 kg41,600 1402/11/28
قوطی و پروفیل 60*80*4 میل54 kg42,100 1402/11/28
قوطی و پروفیل 70*70*2 میل27 kg41,800 1402/11/28
قوطی و پروفیل 70*70*2.5 میل34 kg41,600 1402/11/28
قوطی و پروفیل 70*70*3 میل40 kg41,600 1402/11/28
قوطی و پروفیل 70*70*4 میل54 kg41,600 1402/11/28
قوطی و پروفیل 80*100*3 میل52 kg1402/11/28
قوطی و پروفیل 80*100*4 میل69 kg1402/11/28
قوطی و پروفیل 80*120*3 میل58 kg1402/11/28
قوطی و پروفیل 80*120*4 میل77 kg1402/11/28
قوطی و پروفیل 80*80*2 میل30 kg41,800 1402/11/28
قوطی و پروفیل 80*80*2.5 میل38 kg41,600 1402/11/28
قوطی و پروفیل 80*80*3 میل46 kg41,600 1402/11/28
قوطی و پروفیل 80*80*4 میل61 kg42,100 1402/11/28
قوطی و پروفیل 90*90*2 میل35 kg41,800 1402/11/28
قوطی و پروفیل 90*90*2.5 میل43 kg41,600 1402/11/28
قوطی و پروفیل 90*90*3 میل52 kg41,600 1402/11/28
قوطی و پروفیل 90*90*4 میل69 kg42,100 1402/11/28
قوطی و پروفیل 100*100*2 میل38 kg41,800 1402/11/28
قوطی و پروفیل 100*100*2.5 میل48 kg41,600 1402/11/28
قوطی و پروفیل 100*100*3 میل56 kg41,600 1402/11/28
قوطی و پروفیل 100*100*4 میل77 kg42,100 1402/11/28
قوطی و پروفیل 100*150*4 میل96 kg42,100 1402/11/28
قوطی و پروفیل 100*180*4 میل108 kg42,100 1402/11/28
قوطی و پروفیل 100*200*4 میل115 kg42,100 1402/11/28
قوطی و پروفیل 120*120*4 میل92 kg42,100 1402/11/28
قوطی و پروفیل 140*140*3 میل150 kg41,600 1402/11/28
قوطی و پروفیل 140*140*4 میل108 kg1402/11/28
قوطی و پروفیل 150*150*4 میل115 kg1402/11/28
قوطی و پروفیل 160*160*4 میل123 kg42,100 1402/11/28
قوطی و پروفیل 200*200*4 میل154 kg1402/11/28

مفید بود?

امتیاز دهید

پیشینه ما را از مشتریان جویا شوید

آهن آلات حیدری نتها جزو کاسبان معتبر در بازار آهن شادآباد است

بلکه مورد اعتماد ارگان ها و سازمان های دولتی نیز میباشد

تعهد ما بر صداقت در قیمت و وزن محصولات است

آهن آلات حیدری

62999696

جهت دریافت استعلام قیمت , لیست مدنظر را در واتساپ یا تلگرام ارسال نمایید.

 09360042903

خبرنامه ایمیلی فی آهن

جدیدترین های بازار