قیمت امروز قوطی و پروفیل ساختمانی

محصولوزنقیمتبروز رسانی
قوطی و پروفیل 10*20*2 میل4 kg1401/09/29
قوطی و پروفیل 10*25*2 میل6 kgتومان1401/09/29
قوطی و پروفیل 10*30*2 میل7 kg1401/09/29
قوطی و پروفیل 20*20*2 میل8 kg33,000 تومان1401/11/10
قوطی و پروفیل 20*20*2.5 میل9,5 kg32,500 تومان1401/11/10
قوطی و پروفیل 20*30*2 میل10 kg33,000 تومان1401/11/10
قوطی و پروفیل 20*30*2.5 میل8,5 kg32,500 تومان1401/11/10
قوطی و پروفیل 20*40*2 میل10 kg33,000 تومان1401/11/10
قوطی و پروفیل 20*40*2.5 میل14 kg32,500 تومان1401/11/10
قوطی و پروفیل 20*40*3 میل17 kg32,500 تومان1401/11/10
قوطی و پروفیل 20*50*2 میل13 kg33,000 تومان1401/11/10
قوطی و پروفیل 20*50*2.5 میل17 kg32,500 تومان1401/11/10
قوطی و پروفیل 20*60*2 میل15 kg34,000 تومان1401/11/10
قوطی و پروفیل 20*60*2.5 میل19 kg32,500 تومان1401/11/10
قوطی و پروفیل 20*60*3 میل23 kg32,500 تومان1401/11/10
قوطی و پروفیل 25*25*2 میل10 kgتومان1401/09/29
قوطی و پروفیل 25*25*2.5 میل12 kgتومان1401/09/29
قوطی و پروفیل 30*30*2 میل11 kg33,000 تومان1401/11/10
قوطی و پروفیل 30*30*2.5 میل14 kg32,500 تومان1401/11/10
قوطی و پروفیل 30*40*2 میل15 kg34,000 تومان1401/11/10
قوطی و پروفیل 30*40*2.5 میل17 kg32,500 تومان1401/11/10
قوطی و پروفیل 30*50*2 میل15 kg33,000 تومان1401/11/10
قوطی و پروفیل 30*50*2.5 میل19 kg32,500 تومان1401/11/10
قوطی و پروفیل 30*50*3 میل23 kg32,500 تومان1401/11/10
قوطی و پروفیل 30*60*2 میل17 kg33,000 تومان1401/11/10
قوطی و پروفیل 30*60*2.5 میل22 kg32,500 تومان1401/11/10
قوطی و پروفیل 30*60*3 میل26 kg32,500 تومان1401/11/10
قوطی و پروفیل 40*100*2 میل27 kg34,000 تومان1401/11/10
قوطی و پروفیل 40*100*2.5 میل33 kg32,500 تومان1401/11/10
قوطی و پروفیل 40*100*3 میل40 kg32,500 تومان1401/11/10
قوطی و پروفیل 40*100*4 میل54 kg34,000 تومان1401/11/10
قوطی و پروفیل 40*40*2 میل17 kg33,000 تومان1401/11/10
قوطی و پروفیل 40*40*2.5 میل19 kg32,500 تومان1401/11/10
قوطی و پروفیل 40*40*3 میل23 kg32,500 تومان1401/11/10
قوطی و پروفیل 40*40*4 میل31 kg34,000 تومان1401/11/10
قوطی و پروفیل 40*60*2 میل19 kg33,000 تومان1401/11/10
قوطی و پروفیل 40*60*2.5 میل24 kg32,500 تومان1401/11/10
قوطی و پروفیل 40*60*3 میل29 kg32,500 تومان1401/11/10
قوطی و پروفیل 40*60*4 میل38 kg34,000 تومان1401/11/10
قوطی و پروفیل 40*80*2 میل25 kg33,000 تومان1401/11/10
قوطی و پروفیل 40*80*2.5 میل29 kg32,500 تومان1401/11/10
قوطی و پروفیل 40*80*3 میل35 kg32,500 تومان1401/11/10
قوطی و پروفیل 40*80*4 میل46 kg34,000 تومان1401/11/10
قوطی و پروفیل 50*100*2 میل29 kgتومان1401/09/29
قوطی و پروفیل 50*100*3 میل43 kg32,500 تومان1401/11/10
قوطی و پروفیل 50*100*4 میل58 kg34,000 تومان1401/11/10
قوطی و پروفیل 50*50*2 میل21 kg33,000 تومان1401/11/10
قوطی و پروفیل 50*50*2.5 میل24 kg32,500 تومان1401/11/10
قوطی و پروفیل 50*50*3 میل29 kg32,500 تومان1401/11/10
قوطی و پروفیل 50*50*4 میل38 kg34,000 تومان1401/11/10
قوطی و پروفیل 60*100*3 میل46 kg32,500 تومان1401/11/10
قوطی و پروفیل 60*100*4 میل61 kg34,000 تومان1401/11/10
قوطی و پروفیل 60*120*3 میل52 kg32,500 تومان1401/11/10
قوطی و پروفیل 60*120*4 میل69 kg34,000 تومان1401/11/10
قوطی و پروفیل 60*60*2 میل23 kg33,000 تومان1401/11/10
قوطی و پروفیل 60*60*2.5 میل29 kg32,500 تومان1401/11/10
قوطی و پروفیل 60*60*3 میل35 kg32,500 تومان1401/11/10
قوطی و پروفیل 60*60*4 میل46 kg34,000 تومان1401/11/10
قوطی و پروفیل 60*80*3 میل40 kg32,500 تومان1401/11/10
قوطی و پروفیل 60*80*4 میل54 kg34,000 تومان1401/11/10
قوطی و پروفیل 70*70*2 میل27 kg33,000 تومان1401/11/10
قوطی و پروفیل 70*70*2.5 میل34 kg32,500 تومان1401/11/10
قوطی و پروفیل 70*70*3 میل40 kg32,500 تومان1401/11/10
قوطی و پروفیل 70*70*4 میل54 kg34,000 تومان1401/11/10
قوطی و پروفیل 80*100*3 میل52 kg1401/09/29
قوطی و پروفیل 80*100*4 میل69 kg34,000 تومان1401/11/10
قوطی و پروفیل 80*120*4 میل77 kg34,000 تومان1401/11/10
قوطی و پروفیل 80*80*4 میل61 kg34,000 تومان1401/11/10
قوطی و پروفیل 90*90*4 میل69 kg34,000 تومان1401/11/10
قوطی و پروفیل 100*100*2 میل38 kg34,000 تومان1401/11/10
قوطی و پروفیل 100*100*2.5 میل48 kg32,500 تومان1401/11/10
قوطی و پروفیل 100*100*3 میل56 kg32,500 تومان1401/11/10
قوطی و پروفیل 100*100*4 میل77 kg34,000 تومان1401/11/10
قوطی و پروفیل 100*150*4 میل96 kg1401/10/10
قوطی و پروفیل 100*180*4 میل108 kg1401/10/10
قوطی و پروفیل 100*200*4 میل115 kg1401/10/10
قوطی و پروفیل 120*120*4 میل92 kg34,000 تومان1401/11/10
قوطی و پروفیل 140*140*3 میل150 kg32,500 تومان1401/11/10
قوطی و پروفیل 140*140*4 میل108 kg34,000 تومان1401/11/10
قوطی و پروفیل 150*150*4 میل115 kg1401/10/10
قوطی و پروفیل 160*160*4 میل123 kg1401/10/10
قوطی و پروفیل 200*200*4 میل154 kg1401/10/04

مفید بود?

امتیاز دهید

پیشینه ما را از مشتریان جویا شوید

آهن آلات حیدری نتها جزو کاسبان معتبر در بازار آهن شادآباد است

بلکه مورد اعتماد ارگان ها و سازمان های دولتی نیز میباشد

تعهد ما بر صداقت در قیمت و وزن محصولات است

آهن آلات حیدری

62999696

جهت دریافت استعلام قیمت , لیست مدنظر را در واتساپ یا تلگرام ارسال نمایید.

 09360042903

خبرنامه ایمیلی فی آهن

جدیدترین های بازار