قیمت پروفیل و قوطی

خانه - قیمت پروفیل و قوطی
قیمت پروفیل و قوطی 1396-4-4 17:03:28 +04:30

قیمت پروفیل و قوطی

کانال تلگرام آهن آلات حیدری @FiAhan

همین حالا با ما تماس بگیرید 02166316099

  1. به علت نوسانات در بازارآهن در صورت اقدام به خرید, گرفتن تأیید قیمت الزامی می‌باشد.
  2. قیمت پروفیل در لیست قیمت تحویلی از بنگاه تهران میباشد و به صورت ترکیبی امکان پذیر است.
  3. قیمت قوطی و پروفیل در لیست بصورت کیلویی می باشد.
  4. قوطی و پروفیل انواع کارخانجات موجود است.

تاریخ بروزرسانی قیمت امروز ۲۹ تیر ۱۳۹۶

+محصولطولوزنقیمت
1پروفیل 10*10 - 1میل6
2پروفیل 10*20 - 2میل64.5 3,050تومان
3پروفیل 10*25 - 2میل65.5 3,050تومان
4پروفیل 10*30 - 2میل66.4 3,050تومان
5پروفیل 10*40 - 2میل69.5 3,050تومان
6پروفیل 20*20 - 2میل62,960تومان
7پروفیل 20*30 - 2میل69.3 2,950تومان
8پروفیل 20*30 - 3میل613 2,950تومان
9پروفیل 20*40 - 2میل6112,950تومان
10پروفیل 20*40 - 3میل6172,950تومان
11پروفیل 20*60 - 2میل615 3,050تومان
12پروفیل 20*60 - 3میل6223,050تومان
13پروفیل 25*25 - 2میل62,950تومان
14پروفیل 25*25 - 3میل6132,950تومان
15پروفیل 30*30 - 2میل611 2,950تومان
16پروفیل 30*30 - 3میل6172,950تومان
17پروفیل 30*40 - 2میل6132,950تومان
18پروفیل 30*40 - 3میل6192,950تومان
19پروفیل 30*50 - 2میل615 2,950تومان
20پروفیل 30*50 - 3میل6222,950تومان
21پروفیل 30*50 - 4میل630 2,950تومان
22پروفیل 30*60 - 2میل6172,950تومان
23پروفیل 30*60 - 3میل625 2,950تومان
24پروفیل 30*60 - 4میل6332,950تومان
25پروفیل 40*40 - 2میل615 2,950تومان
26پروفیل 40*40 - 3میل6222,950تومان
27پروفیل 40*40 - 4میل628 2,950تومان
28پروفیل 40*50 - 2میل6172,950تومان
29پروفیل 40*50 - 3میل625 2,950تومان
30پروفیل 40*50 - 4میل6332,950تومان
31پروفیل 40*60 - 2میل6192,950تومان
32پروفیل 40*60 - 3میل6272,950تومان
33پروفیل 40*60 - 4میل6372,950تومان
34پروفیل 40*70 - 2میل6212,950تومان
35پروفیل 40*70 - 3میل631 2,950تومان
36پروفیل 40*70 - 4میل640 2,950تومان
37پروفیل 40*80 - 2میل6232,950تومان
38پروفیل 40*80 - 3میل633 2,950تومان
39پروفیل 40*80 - 4میل645 2,950تومان
40پروفیل 50*50 - 2میل619 2,950تومان
41پروفیل 50*50 - 3میل6282,950تومان
42پروفیل 50*50 - 4میل6372,950تومان
43پروفیل 60*60 - 2میل6232,950تومان
44پروفیل 60*60 - 3میل633 2,950تومان
45پروفیل 60*60 - 4میل645 2,950تومان
46پروفیل 60*80 - 2میل6262,950تومان
47پروفیل 60*80 - 3میل639 2,950تومان
48پروفیل 60*80 - 4میل651 2,950تومان
49پروفیل 60*100 - 3میل645 2,950تومان
50پروفیل 60*100 - 4میل659 2,950تومان
51پروفیل 60*100 - 5میل6773,050تومان
52پروفیل 60*120 - 3میل650 2,950تومان
53پروفیل 60*120 - 4میل667 2,950تومان
54پروفیل 60*120 - 5میل6863,050تومان
55پروفیل 70*70 - 2میل6262,950تومان
56پروفیل 70*70 - 3میل639 2,950تومان
57پروفیل 70*70 - 4میل651 2,950تومان
58پروفیل 80*80 - 2میل630 2,950تومان
59پروفیل 80*80 - 3میل645 2,950تومان
60پروفیل 80*80 - 4میل659 2,950تومان
61پروفیل 80*100 - 3میل650 2,950تومان
62پروفیل 80*100 - 4میل667 2,950تومان
63پروفیل 80*120 - 3میل656 2,950تومان
64پروفیل 80*120 - 4میل675 2,950تومان
65پروفیل 90*90 - 2میل6342,950تومان
66پروفیل 90*90 - 3میل650 2,950تومان
67پروفیل 90*90 - 4میل667 2,950تومان
68قوطی 100*100 - 3میل656 2,950تومان
69قوطی 100*100 - 4میل675 2,950تومان
70قوطی 100*100 - 5میل6983,050تومان
71قوطی 100*100 - 6میل61203,150تومان
72قوطی 100*100 - 8میل61553,200تومان
73قوطی 100*100 - 10میل61953,400تومان
74قوطی 120*120 - 3میل12 135 2,950تومان
75قوطی 120*120 - 4میل12 180 2,950تومان
76قوطی 120*120 - 5میل12 225 3,050تومان
77قوطی 120*120 - 6میل12 270 3,150تومان
78قوطی 120*120 - 8میل12 360 3,200تومان
79قوطی 140*140 - 3میل12 150 2,950تومان
80قوطی 140*140 - 4میل12 200 2,950تومان
81قوطی 140*140 - 5میل12 260 3,050تومان
82قوطی 140*140 - 6میل12 315 3,150تومان
83قوطی 140*140 - 8میل12 415 3,200تومان
84قوطی 140*140 - 10میل12 520 3,400تومان
85قوطی 160*160 - 6میل12 360 3,150تومان
86قوطی 160*160 - 8میل12 480 3,200تومان
87قوطی 160*160 - 10میل12 600 3,400تومان
88قوطی 180*180 - 8میل12 560 3,200تومان
89قوطی 180*180 - 10میل12 700 3,400تومان
90قوطی 200*200 - 8میل12 620 3,200تومان
91قوطی 200*200 - 10میل12 770 3,400تومان

کانال تلگرام آهن آلات حیدری @FiAhan

همین حالا با ما تماس بگیرید 02166316099

  1. به علت نوسانات در بازارآهن در صورت اقدام به خرید, گرفتن تأیید قیمت الزامی می‌باشد.
  2. قیمت پروفیل در لیست قیمت تحویلی از بنگاه تهران میباشد و به صورت ترکیبی  امکان پذیر است.
  3. قیمت پروفیل در صورت سفارش عمده از کارخانه با قیمت نازلتر تحویل میگردد.
  4. قوطی و پروفیل انواع کارخانجات موجود است.

قیمت قوطی پروفیل امتیاز: 100 از 100

⭐ منوی سریع