قیمت پروفیل و قوطی

خانه - قیمت پروفیل و قوطی
قیمت پروفیل و قوطی 1396-5-9 17:02:48 +04:30

قیمت پروفیل و قوطی

کانال تلگرام آهن آلات حیدری @FiAhan

همین حالا با ما تماس بگیرید 02166316099

  1. به علت نوسانات در بازارآهن در صورت اقدام به خرید, گرفتن تأیید قیمت الزامی می‌باشد.
  2. قیمت پروفیل در لیست قیمت تحویلی از بنگاه تهران میباشد و به صورت ترکیبی امکان پذیر است.
  3. قیمت قوطی و پروفیل در لیست بصورت کیلویی می باشد.
  4. قوطی و پروفیل انواع کارخانجات موجود است.

جهت اطلاع از قیمت ها با ما تماس بگیرید

+محصولطولوزنقیمت
1پروفیل 10*10 - 1میل6
2پروفیل 10*20 - 2میل64.5 3,100تومان
3پروفیل 10*25 - 2میل65.5 3,100تومان
4پروفیل 10*30 - 2میل66.4 3,150تومان
5پروفیل 10*40 - 2میل69.5 3,150تومان
6پروفیل 20*20 - 2میل63,000تومان
7پروفیل 20*30 - 2میل69.3 2,980تومان
8پروفیل 20*30 - 3میل613 3,000تومان
9پروفیل 20*40 - 2میل6112,980تومان
10پروفیل 20*40 - 3میل6173,000تومان
11پروفیل 20*60 - 2میل615 3,100تومان
12پروفیل 20*60 - 3میل6223,100تومان
13پروفیل 25*25 - 2میل62,980تومان
14پروفیل 25*25 - 3میل6133,000تومان
15پروفیل 30*30 - 2میل611 2,980تومان
16پروفیل 30*30 - 3میل6173,000تومان
17پروفیل 30*40 - 2میل6132,980تومان
18پروفیل 30*40 - 3میل6193,000تومان
19پروفیل 30*50 - 2میل615 2,980تومان
20پروفیل 30*50 - 3میل6223,000تومان
21پروفیل 30*50 - 4میل630 3,050تومان
22پروفیل 30*60 - 2میل6172,980تومان
23پروفیل 30*60 - 3میل625 3,000تومان
24پروفیل 30*60 - 4میل6333,050تومان
25پروفیل 40*40 - 2میل615 2,980تومان
26پروفیل 40*40 - 3میل6223,000تومان
27پروفیل 40*40 - 4میل628 3,050تومان
28پروفیل 40*50 - 2میل6172,980تومان
29پروفیل 40*50 - 3میل625 3,000تومان
30پروفیل 40*50 - 4میل6333,050تومان
31پروفیل 40*60 - 2میل6192,980تومان
32پروفیل 40*60 - 3میل6273,000تومان
33پروفیل 40*60 - 4میل6373,050تومان
34پروفیل 40*70 - 2میل6212,980تومان
35پروفیل 40*70 - 3میل631 3,000تومان
36پروفیل 40*70 - 4میل640 3,050تومان
37پروفیل 40*80 - 2میل6232,980تومان
38پروفیل 40*80 - 3میل633 3,000تومان
39پروفیل 40*80 - 4میل645 3,050تومان
40پروفیل 50*50 - 2میل619 2,980تومان
41پروفیل 50*50 - 3میل6283,000تومان
42پروفیل 50*50 - 4میل6373,050تومان
43پروفیل 60*60 - 2میل6232,980تومان
44پروفیل 60*60 - 3میل633 3,000تومان
45پروفیل 60*60 - 4میل645 3,050تومان
46پروفیل 60*80 - 2میل6262,980تومان
47پروفیل 60*80 - 3میل639 3,000تومان
48پروفیل 60*80 - 4میل651 3,050تومان
49پروفیل 60*100 - 3میل645 3,000تومان
50پروفیل 60*100 - 4میل659 3,050تومان
51پروفیل 60*100 - 5میل6773,150تومان
52پروفیل 60*120 - 3میل650 3,050تومان
53پروفیل 60*120 - 4میل667 3,050تومان
54پروفیل 60*120 - 5میل6863,150تومان
55پروفیل 70*70 - 2میل6262,980تومان
56پروفیل 70*70 - 3میل639 3,000تومان
57پروفیل 70*70 - 4میل651 3,050تومان
58پروفیل 80*80 - 2میل630 2,980تومان
59پروفیل 80*80 - 3میل645 3,000تومان
60پروفیل 80*80 - 4میل659 3,050تومان
61پروفیل 80*100 - 3میل650 3,000تومان
62پروفیل 80*100 - 4میل667 3,050تومان
63پروفیل 80*120 - 3میل656 3,000تومان
64پروفیل 80*120 - 4میل675 3,050تومان
65پروفیل 90*90 - 2میل6342,980تومان
66پروفیل 90*90 - 3میل650 3,000تومان
67پروفیل 90*90 - 4میل667 3,050تومان
68قوطی 100*100 - 3میل656 3,000تومان
69قوطی 100*100 - 4میل675 3,050تومان
70قوطی 100*100 - 5میل6983,150تومان
71قوطی 100*100 - 6میل61203,300تومان
72قوطی 100*100 - 8میل61554,600تومان
73قوطی 100*100 - 10میل61953,950تومان
74قوطی 120*120 - 3میل12 135 3,000تومان
75قوطی 120*120 - 4میل12 180 3,050تومان
76قوطی 120*120 - 5میل12 225 3,150تومان
77قوطی 120*120 - 6میل12 270 3,300تومان
78قوطی 120*120 - 8میل12 360 4,600تومان
79قوطی 140*140 - 3میل12 150 3,000تومان
80قوطی 140*140 - 4میل12 200 3,050تومان
81قوطی 140*140 - 5میل12 260 3,150تومان
82قوطی 140*140 - 6میل12 315 3,300تومان
83قوطی 140*140 - 8میل12 415 4,600تومان
84قوطی 140*140 - 10میل12 520 3,950تومان
85قوطی 160*160 - 6میل12 360 3,300تومان
86قوطی 160*160 - 8میل12 480 4,600تومان
87قوطی 160*160 - 10میل12 600 3,950تومان
88قوطی 180*180 - 8میل12 560 4,600تومان
89قوطی 180*180 - 10میل12 700 3,950تومان
90قوطی 200*200 - 8میل12 620 4,600تومان
91قوطی 200*200 - 10میل12 770 3,950تومان

کانال تلگرام آهن آلات حیدری @FiAhan

همین حالا با ما تماس بگیرید 02166316099

  1. به علت نوسانات در بازارآهن در صورت اقدام به خرید, گرفتن تأیید قیمت الزامی می‌باشد.
  2. قیمت پروفیل در لیست قیمت تحویلی از بنگاه تهران میباشد و به صورت ترکیبی  امکان پذیر است.
  3. قیمت پروفیل در صورت سفارش عمده از کارخانه با قیمت نازلتر تحویل میگردد.
  4. قوطی و پروفیل انواع کارخانجات موجود است.

قیمت قوطی پروفیل امتیاز: 100 از 100

⭐ منوی سریع