قیمت پروفیل و قوطی

خانه - قیمت پروفیل و قوطی
قیمت پروفیل و قوطی1397-5-10 12:47:38 +04:30

قیمت پروفیل و قوطی

کانال آهن آلات حیدری @FiAhan

پیج اینستاگرام: https://www.instagram.com/fiahan.ir

با ما تماس بگیرید 02166316099

  1. به علت نوسانات در بازارآهن در صورت اقدام به خرید, گرفتن تأیید قیمت الزامی می‌باشد.
  2. قیمت پروفیل مندرج در لیست، قیمت تحویلی از بنگاه تهران میباشد و به صورت ترکیبی امکان پذیر است.
  3. برای مشاهده نمودار قیمت و آرشیو ماهانه به روی نام محصول کلیک کنید.
  4. قیمت قوطی و پروفیل در لیست بصورت کیلویی می باشد.
  5. قوطی و پروفیل انواع کارخانجات موجود است.

 

محصول قیمت وزن طول بروزرسانی
پروفیل 10*20 – 2میل 5,750تومان 4,5 6 1397/05/22
پروفیل 10*25 – 2میل 5,750تومان 5,5 6 1397/05/22
پروفیل 10*30 – 2میل 5,750تومان 6,4 6 1397/05/22
پروفیل 10*40 – 2میل 5,750تومان 9,5 6 1397/05/22
پروفیل 20*20 – 2میل 5,700تومان 8 6 1397/05/22
پروفیل 20*30 – 2میل 5,650تومان 9,3 6 1397/05/22
پروفیل 20*30 – 3میل 5,650تومان 13 6 1397/05/22
پروفیل 20*40 – 2میل 5,650تومان 11 6 1397/05/22
پروفیل 20*40 – 3میل 5,650تومان 17 6 1397/05/22
پروفیل 20*60 – 2میل 5,750تومان 15 6 1397/05/22
پروفیل 20*60 – 3میل 5,750تومان 22 6 1397/05/22
پروفیل 25*25 – 2میل 5,650تومان 9 6 1397/05/22
پروفیل 25*25 – 3میل 5,650تومان 13 6 1397/05/22
پروفیل 30*30 – 2میل 5,650تومان 11 6 1397/05/22
پروفیل 30*30 – 3میل 5,650تومان 17 6 1397/05/22
پروفیل 30*40 – 2میل 5,650تومان 13 6 1397/05/22
پروفیل 30*40 – 3میل 5,650تومان 19 6 1397/05/22
پروفیل 30*50 – 2میل 5,650تومان 15 6 1397/05/22
پروفیل 30*50 – 3میل 5,650تومان 22 6 1397/05/22
پروفیل 30*60 – 2میل 5,650تومان 17 6 1397/05/22
پروفیل 30*60 – 3میل 5,650تومان 25 6 1397/05/22
پروفیل 30*60 – 4میل 5,680تومان 33 6 1397/05/22
پروفیل 40*40 – 2میل 5,650تومان 15 6 1397/05/22
پروفیل 40*40 – 3میل 5,650تومان 22 6 1397/05/22
پروفیل 40*40 – 4میل 5,680تومان 28 6 1397/05/22
پروفیل 40*50 – 2میل 5,650تومان 17 6 1397/05/22
پروفیل 40*50 – 3میل 5,650تومان 25 6 1397/05/22
پروفیل 40*50 – 4میل 5,680تومان 33 6 1397/05/22
پروفیل 40*60 – 2میل 5,650تومان 19 6 1397/05/22
پروفیل 40*60 – 3میل 5,650تومان 27 6 1397/05/22
پروفیل 40*60 – 4میل 5,680تومان 37 6 1397/05/22
پروفیل 40*70 – 2میل 5,650تومان 21 6 1397/05/22
پروفیل 40*70 – 3میل 5,650تومان 31 6 1397/05/22
پروفیل 40*70 – 4میل 5,680تومان 40 6 1397/05/22
پروفیل 40*80 – 2میل 5,650تومان 23 6 1397/05/22
پروفیل 40*80 – 3میل 5,650تومان 33 6 1397/05/22
پروفیل 40*80 – 4میل 5,680تومان 45 6 1397/05/22
پروفیل 50*50 – 2میل 5,650تومان 19 6 1397/05/22
پروفیل 50*50 – 3میل 5,650تومان 28 6 1397/05/22
پروفیل 50*50 – 4میل 5,680تومان 37 6 1397/05/22
پروفیل 60*60 – 2میل 5,650تومان 23 6 1397/05/22
پروفیل 60*60 – 3میل 5,650تومان 33 6 1397/05/22
پروفیل 60*60 – 4میل 5,680تومان 45 6 1397/05/22
پروفیل 60*80 – 2میل 5,650تومان 26 6 1397/05/22
پروفیل 60*80 – 3میل 5,650تومان 39 6 1397/05/22
پروفیل 60*80 – 4میل 5,680تومان 51 6 1397/05/22
پروفیل 60*100 – 3میل 5,650تومان 45 6 1397/05/22
پروفیل 60*100 – 4میل 5,680تومان 59 6 1397/05/22
پروفیل 60*100 – 5میل 5,750تومان 77 6 1397/05/22
پروفیل 60*120 – 3میل 5,680تومان 50 6 1397/05/22
پروفیل 60*120 – 4میل 5,680تومان 67 6 1397/05/22
پروفیل 60*120 – 5میل 5,750تومان 86 6 1397/05/22
پروفیل 70*70 – 2میل 5,650تومان 26 6 1397/05/22
پروفیل 70*70 – 3میل 5,650تومان 39 6 1397/05/22
پروفیل 70*70 – 4میل 5,680تومان 51 6 1397/05/22
پروفیل 80*80 – 2میل 5,650تومان 30 6 1397/05/22
پروفیل 80*80 – 3میل 5,650تومان 45 6 1397/05/22
پروفیل 80*80 – 4میل 5,680تومان 59 6 1397/05/22
پروفیل 80*100 – 3میل 5,650تومان 50 6 1397/05/22
پروفیل 80*100 – 4میل 5,680تومان 67 6 1397/05/22
پروفیل 80*120 – 3میل 5,650تومان 56 6 1397/05/22
پروفیل 80*120 – 4میل 5,680تومان 75 6 1397/05/22
پروفیل 90*90 – 2میل 5,650تومان 34 6 1397/05/22
پروفیل 90*90 – 3میل 5,650تومان 50 6 1397/05/22
پروفیل 90*90 – 4میل 5,680تومان 67 6 1397/05/22
قوطی 100*100 – 3میل 5,650تومان 56 6 1397/05/22
قوطی 100*100 – 4میل 5,680تومان 75 6 1397/05/22
قوطی 100*100 – 5میل 5,750تومان 98 6 1397/05/22
قوطی 100*100 – 6میل 5,800تومان 120 6 1397/05/22
قوطی 100*100 – 8میل 5,900تومان 155 6 1397/05/22
قوطی 100*100 – 10میل 7,000تومان 195 6 1397/05/22
قوطی 120*120 – 3میل 5,650تومان 135 12 1397/05/22
قوطی 120*120 – 4میل 5,680تومان 180 12 1397/05/22
قوطی 120*120 – 5میل 5,750تومان 225 12 1397/05/22
قوطی 120*120 – 6میل 5,800تومان 270 12 1397/05/22
قوطی 120*120 – 8میل 5,900تومان 360 12 1397/05/22
قوطی 140*140 – 3میل 5,650تومان 150 12 1397/05/22
قوطی 140*140 – 4میل 5,680تومان 200 12 1397/05/22
قوطی 140*140 – 5میل 5,750تومان 260 12 1397/05/22
قوطی 140*140 – 6میل 5,800تومان 315 12 1397/05/22
قوطی 140*140 – 8میل 5,900تومان 415 12 1397/05/22
قوطی 140*140 – 10میل 7,000تومان 520 12 1397/05/22
قوطی 160*160 – 6میل 5,800تومان 360 12 1397/05/22
قوطی 160*160 – 8میل 5,900تومان 480 12 1397/05/22
قوطی 160*160 – 10میل 7,000تومان 600 12 1397/05/22
قوطی 180*180 – 8میل 5,900تومان 560 12 1397/05/22
قوطی 180*180 – 10میل 7,000تومان 700 12 1397/05/22
قوطی 200*200 – 8میل 5,900تومان 620 12 1397/05/22
قوطی 200*200 – 10میل 7,000تومان 770 12 1397/05/22

 

کانال آهن آلات حیدری @FiAhan

پیج اینستاگرام: https://www.instagram.com/fiahan.ir

با ما تماس بگیرید 02166316099

https://fiahan.com/profiles-prices

  1. به علت نوسانات در بازارآهن در صورت اقدام به خرید, گرفتن تأیید قیمت الزامی می‌باشد.
  2. قیمت پروفیل مندرج در لیست، قیمت تحویلی از بنگاه تهران میباشد و به صورت ترکیبی امکان پذیر است.
  3. برای مشاهده نمودار قیمت و آرشیو ماهانه به روی نام محصول کلیک کنید.
  4. قیمت قوطی و پروفیل در لیست بصورت کیلویی می باشد.
  5. قوطی و پروفیل انواع کارخانجات موجود است.

⭐ منوی سریع