قیمت پروفیل و قوطی

با ما تماس بگیرید 02166316099

  1. به علت نوسانات در بازارآهن در صورت اقدام به خرید, گرفتن تأیید قیمت الزامی می‌باشد.
  2. قیمت پروفیل مندرج در لیست، قیمت تحویلی از بنگاه تهران میباشد و به صورت ترکیبی امکان پذیر است.
  3. برای مشاهده نمودار قیمت و آرشیو ماهانه به روی نام محصول کلیک کنید.
  4. قیمت قوطی و پروفیل در لیست بصورت کیلویی می باشد.
  5. قوطی و پروفیل انواع کارخانجات موجود است.

به قیمت امروز پروفیل امتیاز دهید

618 امتیاز4.3/5

 

محصولقیمتوزنطولبروزرسانی
پروفیل 10*20 – 2میل7,300 تومان4,561398/02/29
پروفیل 10*25 – 2میل7,300 تومان5,561398/02/29
پروفیل 10*30 – 2میل7,350 تومان6,461398/02/29
پروفیل 10*40 – 2میل7,350 تومان9,561398/02/29
پروفیل 20*20 – 2میل7,250 تومان861398/02/29
پروفیل 20*30 – 2میل7,200 تومان9,361398/02/29
پروفیل 20*30 – 3میل7,200 تومان1361398/02/29
پروفیل 20*40 – 2میل7,200 تومان1161398/02/29
پروفیل 20*40 – 3میل7,200 تومان1761398/02/29
پروفیل 20*60 – 2میل7,300 تومان1561398/02/29
پروفیل 20*60 – 3میل7,300 تومان2261398/02/29
پروفیل 25*25 – 2میل7,200 تومان961398/02/29
پروفیل 25*25 – 3میل7,200 تومان1361398/02/29
پروفیل 30*30 – 2میل7,200 تومان1161398/02/29
پروفیل 30*30 – 3میل7,200 تومان1761398/02/29
پروفیل 30*40 – 2میل7,200 تومان1361398/02/29
پروفیل 30*40 – 3میل7,200 تومان1961398/02/29
پروفیل 30*50 – 2میل7,200 تومان1561398/02/29
پروفیل 30*50 – 3میل7,200 تومان2261398/02/29
پروفیل 30*60 – 2میل7,200 تومان1761398/02/29
پروفیل 30*60 – 3میل7,200 تومان2561398/02/29
پروفیل 30*60 – 4میل7,400 تومان3361398/02/24
پروفیل 40*40 – 2میل7,200 تومان1561398/02/29
پروفیل 40*40 – 3میل7,200 تومان2261398/02/29
پروفیل 40*40 – 4میل7,400 تومان2861398/02/24
پروفیل 40*60 – 2میل7,200 تومان1961398/02/29
پروفیل 40*60 – 3میل7,200 تومان2761398/02/29
پروفیل 40*60 – 4میل7,400 تومان3761398/02/24
پروفیل 40*80 – 2میل7,200 تومان2361398/02/29
پروفیل 40*80 – 3میل7,200 تومان3361398/02/29
پروفیل 40*80 – 4میل7,400 تومان4561398/02/24
پروفیل 50*50 – 2میل7,200 تومان1961398/02/29
پروفیل 50*50 – 3میل7,200 تومان2861398/02/29
پروفیل 50*50 – 4میل7,400 تومان3761398/02/24
پروفیل 60*60 – 2میل7,200 تومان2361398/02/29
پروفیل 60*60 – 3میل7,200 تومان3361398/02/29
پروفیل 60*60 – 4میل7,400 تومان4561398/02/24
پروفیل 60*80 – 2میل7,200 تومان2661398/02/29
پروفیل 60*80 – 3میل7,200 تومان3961398/02/29
پروفیل 60*80 – 4میل7,400 تومان5161398/02/24
پروفیل 60*100 – 3میل7,200 تومان4561398/02/29
پروفیل 60*100 – 4میل7,400 تومان5961398/02/24
پروفیل 60*100 – 5میل7,500 تومان7761398/02/29
پروفیل 60*120 – 3میل7,400 تومان5061398/02/24
پروفیل 60*120 – 4میل7,400 تومان6761398/02/24
پروفیل 60*120 – 5میل7,500 تومان8661398/02/29
پروفیل 70*70 – 2میل7,200 تومان2661398/02/29
پروفیل 70*70 – 3میل7,200 تومان3961398/02/29
پروفیل 70*70 – 4میل7,400 تومان5161398/02/24
پروفیل 80*80 – 2میل7,200 تومان3061398/02/29
پروفیل 80*80 – 3میل7,200 تومان4561398/02/29
پروفیل 80*80 – 4میل7,400 تومان5961398/02/24
پروفیل 80*100 – 3میل7,200 تومان5061398/02/29
پروفیل 80*100 – 4میل7,400 تومان6761398/02/24
پروفیل 80*120 – 3میل7,200 تومان5661398/02/29
پروفیل 80*120 – 4میل7,400 تومان7561398/02/24
پروفیل 90*90 – 2میل7,200 تومان3461398/02/29
پروفیل 90*90 – 3میل7,200 تومان5061398/02/29
پروفیل 90*90 – 4میل7,400 تومان6761398/02/24
قوطی 100*100 – 3میل7,200 تومان5661398/02/29
قوطی 100*100 – 4میل7,400 تومان7561398/02/24
قوطی 100*100 – 5میل7,500 تومان9861398/02/29
قوطی 100*100 – 6میل7,600 تومان12061398/02/29
قوطی 100*100 – 8میل7,800 تومان15561398/02/29
قوطی 120*120 – 3میل7,200 تومان135121398/02/29
قوطی 120*120 – 4میل7,400 تومان180121398/02/24
قوطی 120*120 – 5میل7,500 تومان225121398/02/29
قوطی 120*120 – 6میل7,600 تومان270121398/02/29
قوطی 120*120 – 8میل7,800 تومان360121398/02/29
قوطی 140*140 – 3میل7,200 تومان150121398/02/29
قوطی 140*140 – 4میل7,400 تومان200121398/02/24
قوطی 140*140 – 5میل7,500 تومان260121398/02/29
قوطی 140*140 – 6میل7,600 تومان315121398/02/29
قوطی 140*140 – 8میل7,800 تومان415121398/02/29
قوطی 140*140 – 10میل7,900 تومان520121398/02/29
قوطی 160*160 – 6میل7,600 تومان360121398/02/29
قوطی 160*160 – 8میل7,800 تومان480121398/02/29
قوطی 160*160 – 10میل7,900 تومان600121398/02/29
قوطی 180*180 – 8میل7,800 تومان560121398/02/29
قوطی 180*180 – 10میل7,900 تومان700121398/02/29
قوطی 200*200 – 8میل7,800 تومان620121398/02/29
قوطی 200*200 – 10میل7,900 تومان770121398/02/29

 

با ما تماس بگیرید 02166316099

  1. به علت نوسانات در بازارآهن در صورت اقدام به خرید, گرفتن تأیید قیمت الزامی می‌باشد.
  2. قیمت پروفیل مندرج در لیست، قیمت تحویلی از بنگاه تهران میباشد و به صورت ترکیبی امکان پذیر است.
  3. برای مشاهده نمودار قیمت و آرشیو ماهانه به روی نام محصول کلیک کنید.
  4. قیمت قوطی و پروفیل در لیست بصورت کیلویی می باشد.
  5. قوطی و پروفیل انواع کارخانجات موجود است.