قیمت پروفیل و قوطی

خانه - قیمت پروفیل و قوطی
قیمت پروفیل و قوطی1397-9-21 11:13:31 +03:30

قیمت پروفیل و قوطی

با ما تماس بگیرید 02166316099

  1. به علت نوسانات در بازارآهن در صورت اقدام به خرید, گرفتن تأیید قیمت الزامی می‌باشد.
  2. قیمت پروفیل مندرج در لیست، قیمت تحویلی از بنگاه تهران میباشد و به صورت ترکیبی امکان پذیر است.
  3. برای مشاهده نمودار قیمت و آرشیو ماهانه به روی نام محصول کلیک کنید.
  4. قیمت قوطی و پروفیل در لیست بصورت کیلویی می باشد.
  5. قوطی و پروفیل انواع کارخانجات موجود است.

به قیمت امروز پروفیل امتیاز دهید

531 امتیاز3.2/5

 

محصولقیمتوزنطولبروزرسانی
پروفیل 10*20 – 2میل5,750 تومان4,561397/09/19
پروفیل 10*25 – 2میل5,750 تومان5,561397/09/19
پروفیل 10*30 – 2میل5,800 تومان6,461397/09/19
پروفیل 10*40 – 2میل5,800 تومان9,561397/09/19
پروفیل 20*20 – 2میل5,650 تومان861397/09/19
پروفیل 20*30 – 2میل5,600 تومان9,361397/09/19
پروفیل 20*30 – 3میل5,650 تومان1361397/09/19
پروفیل 20*40 – 2میل5,600 تومان1161397/09/19
پروفیل 20*40 – 3میل5,650 تومان1761397/09/19
پروفیل 20*60 – 2میل5,750 تومان1561397/09/19
پروفیل 20*60 – 3میل5,750 تومان2261397/09/19
پروفیل 25*25 – 2میل5,600 تومان961397/09/19
پروفیل 25*25 – 3میل5,650 تومان1361397/09/19
پروفیل 30*30 – 2میل5,600 تومان1161397/09/19
پروفیل 30*30 – 3میل5,650 تومان1761397/09/19
پروفیل 30*40 – 2میل5,600 تومان1361397/09/19
پروفیل 30*40 – 3میل5,650 تومان1961397/09/19
پروفیل 30*50 – 2میل5,600 تومان1561397/09/19
پروفیل 30*50 – 3میل5,650 تومان2261397/09/19
پروفیل 30*60 – 2میل5,600 تومان1761397/09/19
پروفیل 30*60 – 3میل5,650 تومان2561397/09/19
پروفیل 30*60 – 4میل5,700 تومان3361397/09/19
پروفیل 40*40 – 2میل5,600 تومان1561397/09/19
پروفیل 40*40 – 3میل5,650 تومان2261397/09/19
پروفیل 40*40 – 4میل5,700 تومان2861397/09/19
پروفیل 40*60 – 2میل5,600 تومان1961397/09/19
پروفیل 40*60 – 3میل5,650 تومان2761397/09/19
پروفیل 40*60 – 4میل5,700 تومان3761397/09/19
پروفیل 40*80 – 2میل5,600 تومان2361397/09/19
پروفیل 40*80 – 3میل5,650 تومان3361397/09/19
پروفیل 40*80 – 4میل5,700 تومان4561397/09/19
پروفیل 50*50 – 2میل5,600 تومان1961397/09/19
پروفیل 50*50 – 3میل5,650 تومان2861397/09/19
پروفیل 50*50 – 4میل5,700 تومان3761397/09/19
پروفیل 60*60 – 2میل5,600 تومان2361397/09/19
پروفیل 60*60 – 3میل5,650 تومان3361397/09/19
پروفیل 60*60 – 4میل5,700 تومان4561397/09/19
پروفیل 60*80 – 2میل5,600 تومان2661397/09/19
پروفیل 60*80 – 3میل5,650 تومان3961397/09/19
پروفیل 60*80 – 4میل5,700 تومان5161397/09/19
پروفیل 60*100 – 3میل5,650 تومان4561397/09/19
پروفیل 60*100 – 4میل5,700 تومان5961397/09/19
پروفیل 60*100 – 5میل5,750 تومان7761397/09/19
پروفیل 60*120 – 3میل5,700 تومان5061397/09/19
پروفیل 60*120 – 4میل5,700 تومان6761397/09/19
پروفیل 60*120 – 5میل5,750 تومان8661397/09/19
پروفیل 70*70 – 2میل5,600 تومان2661397/09/19
پروفیل 70*70 – 3میل5,650 تومان3961397/09/19
پروفیل 70*70 – 4میل5,700 تومان5161397/09/19
پروفیل 80*80 – 2میل5,600 تومان3061397/09/19
پروفیل 80*80 – 3میل5,650 تومان4561397/09/19
پروفیل 80*80 – 4میل5,700 تومان5961397/09/19
پروفیل 80*100 – 3میل5,650 تومان5061397/09/19
پروفیل 80*100 – 4میل5,700 تومان6761397/09/19
پروفیل 80*120 – 3میل5,650 تومان5661397/09/19
پروفیل 80*120 – 4میل5,700 تومان7561397/09/19
پروفیل 90*90 – 2میل5,600 تومان3461397/09/19
پروفیل 90*90 – 3میل5,650 تومان5061397/09/19
پروفیل 90*90 – 4میل5,700 تومان6761397/09/19
قوطی 100*100 – 3میل5,650 تومان5661397/09/19
قوطی 100*100 – 4میل5,700 تومان7561397/09/19
قوطی 100*100 – 5میل5,750 تومان9861397/09/19
قوطی 100*100 – 6میل5,800 تومان12061397/09/19
قوطی 100*100 – 8میل6,000 تومان15561397/09/19
قوطی 100*100 – 10میل6,100 تومان19561397/09/19
قوطی 120*120 – 3میل5,650 تومان135121397/09/19
قوطی 120*120 – 4میل5,700 تومان180121397/09/19
قوطی 120*120 – 5میل5,750 تومان225121397/09/19
قوطی 120*120 – 6میل5,800 تومان270121397/09/19
قوطی 120*120 – 8میل6,000 تومان360121397/09/19
قوطی 140*140 – 3میل5,650 تومان150121397/09/19
قوطی 140*140 – 4میل5,700 تومان200121397/09/19
قوطی 140*140 – 5میل5,750 تومان260121397/09/19
قوطی 140*140 – 6میل5,800 تومان315121397/09/19
قوطی 140*140 – 8میل6,000 تومان415121397/09/19
قوطی 140*140 – 10میل6,100 تومان520121397/09/19
قوطی 160*160 – 6میل5,800 تومان360121397/09/19
قوطی 160*160 – 8میل6,000 تومان480121397/09/19
قوطی 160*160 – 10میل6,100 تومان600121397/09/19
قوطی 180*180 – 8میل6,000 تومان560121397/09/19
قوطی 180*180 – 10میل6,100 تومان700121397/09/19
قوطی 200*200 – 8میل6,000 تومان620121397/09/19
قوطی 200*200 – 10میل6,100 تومان770121397/09/19

 

با ما تماس بگیرید 02166316099

  1. به علت نوسانات در بازارآهن در صورت اقدام به خرید, گرفتن تأیید قیمت الزامی می‌باشد.
  2. قیمت پروفیل مندرج در لیست، قیمت تحویلی از بنگاه تهران میباشد و به صورت ترکیبی امکان پذیر است.
  3. برای مشاهده نمودار قیمت و آرشیو ماهانه به روی نام محصول کلیک کنید.
  4. قیمت قوطی و پروفیل در لیست بصورت کیلویی می باشد.
  5. قوطی و پروفیل انواع کارخانجات موجود است.
⭐ منوی سریع