قیمت پروفیل و قوطی

خانه - قیمت پروفیل و قوطی
قیمت پروفیل و قوطی1397-7-4 11:23:40 +03:30

قیمت پروفیل و قوطی

کانال آهن آلات حیدری @FiAhan

پیج اینستاگرام: https://www.instagram.com/fiahan.ir

با ما تماس بگیرید 02166316099

  1. به علت نوسانات در بازارآهن در صورت اقدام به خرید, گرفتن تأیید قیمت الزامی می‌باشد.
  2. قیمت پروفیل مندرج در لیست، قیمت تحویلی از بنگاه تهران میباشد و به صورت ترکیبی امکان پذیر است.
  3. برای مشاهده نمودار قیمت و آرشیو ماهانه به روی نام محصول کلیک کنید.
  4. قیمت قوطی و پروفیل در لیست بصورت کیلویی می باشد.
  5. قوطی و پروفیل انواع کارخانجات موجود است.

 

محصولقیمتوزنطولبروزرسانی
پروفیل 10*20 – 2میل6,300تومان4,561397/07/14
پروفیل 10*25 – 2میل6,300تومان5,561397/07/14
پروفیل 10*30 – 2میل6,280تومان6,461397/07/14
پروفیل 10*40 – 2میل6,280تومان9,561397/07/14
پروفیل 20*20 – 2میل6,250تومان861397/07/14
پروفیل 20*30 – 2میل6,200تومان9,361397/07/14
پروفیل 20*30 – 3میل6,250تومان1361397/07/14
پروفیل 20*40 – 2میل6,200تومان1161397/07/14
پروفیل 20*40 – 3میل6,250تومان1761397/07/14
پروفیل 20*60 – 2میل6,300تومان1561397/07/14
پروفیل 20*60 – 3میل6,300تومان2261397/07/14
پروفیل 25*25 – 2میل6,200تومان961397/07/14
پروفیل 25*25 – 3میل6,250تومان1361397/07/14
پروفیل 30*30 – 2میل6,200تومان1161397/07/14
پروفیل 30*30 – 3میل6,250تومان1761397/07/14
پروفیل 30*40 – 2میل6,200تومان1361397/07/14
پروفیل 30*40 – 3میل6,250تومان1961397/07/14
پروفیل 30*50 – 2میل6,200تومان1561397/07/14
پروفیل 30*50 – 3میل6,250تومان2261397/07/14
پروفیل 30*60 – 2میل6,200تومان1761397/07/14
پروفیل 30*60 – 3میل6,250تومان2561397/07/14
پروفیل 30*60 – 4میل6,400تومان3361397/07/14
پروفیل 40*40 – 2میل6,200تومان1561397/07/14
پروفیل 40*40 – 3میل6,250تومان2261397/07/14
پروفیل 40*40 – 4میل6,400تومان2861397/07/14
پروفیل 40*60 – 2میل6,200تومان1961397/07/14
پروفیل 40*60 – 3میل6,250تومان2761397/07/14
پروفیل 40*60 – 4میل6,400تومان3761397/07/14
پروفیل 40*80 – 2میل6,200تومان2361397/07/14
پروفیل 40*80 – 3میل6,250تومان3361397/07/14
پروفیل 40*80 – 4میل6,400تومان4561397/07/14
پروفیل 50*50 – 2میل6,200تومان1961397/07/14
پروفیل 50*50 – 3میل6,250تومان2861397/07/14
پروفیل 50*50 – 4میل6,400تومان3761397/07/14
پروفیل 60*60 – 2میل6,200تومان2361397/07/14
پروفیل 60*60 – 3میل6,250تومان3361397/07/14
پروفیل 60*60 – 4میل6,400تومان4561397/07/14
پروفیل 60*80 – 2میل6,200تومان2661397/07/14
پروفیل 60*80 – 3میل6,250تومان3961397/07/14
پروفیل 60*80 – 4میل6,400تومان5161397/07/14
پروفیل 60*100 – 3میل6,250تومان4561397/07/14
پروفیل 60*100 – 4میل6,400تومان5961397/07/14
پروفیل 60*100 – 5میل6,500تومان7761397/07/14
پروفیل 60*120 – 3میل6,400تومان5061397/07/14
پروفیل 60*120 – 4میل6,400تومان6761397/07/14
پروفیل 60*120 – 5میل6,500تومان8661397/07/14
پروفیل 70*70 – 2میل6,200تومان2661397/07/14
پروفیل 70*70 – 3میل6,250تومان3961397/07/14
پروفیل 70*70 – 4میل6,400تومان5161397/07/14
پروفیل 80*80 – 2میل6,200تومان3061397/07/14
پروفیل 80*80 – 3میل6,250تومان4561397/07/14
پروفیل 80*80 – 4میل6,400تومان5961397/07/14
پروفیل 80*100 – 3میل6,250تومان5061397/07/14
پروفیل 80*100 – 4میل6,400تومان6761397/07/14
پروفیل 80*120 – 3میل6,250تومان5661397/07/14
پروفیل 80*120 – 4میل6,400تومان7561397/07/14
پروفیل 90*90 – 2میل6,200تومان3461397/07/14
پروفیل 90*90 – 3میل6,250تومان5061397/07/14
پروفیل 90*90 – 4میل6,400تومان6761397/07/14
قوطی 100*100 – 3میل6,250تومان5661397/07/14
قوطی 100*100 – 4میل6,400تومان7561397/07/14
قوطی 100*100 – 5میل6,500تومان9861397/07/14
قوطی 100*100 – 6میل6,600تومان12061397/07/14
قوطی 100*100 – 8میل6,800تومان15561397/07/11
قوطی 100*100 – 10میل7,500تومان19561397/07/11
قوطی 120*120 – 3میل6,250تومان135121397/07/14
قوطی 120*120 – 4میل6,400تومان180121397/07/14
قوطی 120*120 – 5میل6,500تومان225121397/07/14
قوطی 120*120 – 6میل6,600تومان270121397/07/14
قوطی 120*120 – 8میل6,800تومان360121397/07/11
قوطی 140*140 – 3میل6,250تومان150121397/07/14
قوطی 140*140 – 4میل6,400تومان200121397/07/14
قوطی 140*140 – 5میل6,500تومان260121397/07/14
قوطی 140*140 – 6میل6,600تومان315121397/07/14
قوطی 140*140 – 8میل6,800تومان415121397/07/11
قوطی 140*140 – 10میل7,500تومان520121397/07/11
قوطی 160*160 – 6میل6,600تومان360121397/07/14
قوطی 160*160 – 8میل6,800تومان480121397/07/11
قوطی 160*160 – 10میل7,500تومان600121397/07/11
قوطی 180*180 – 8میل6,800تومان560121397/07/11
قوطی 180*180 – 10میل7,500تومان700121397/07/11
قوطی 200*200 – 8میل6,800تومان620121397/07/11
قوطی 200*200 – 10میل7,500تومان770121397/07/11

 

کانال آهن آلات حیدری @FiAhan

پیج اینستاگرام: https://www.instagram.com/fiahan.ir

با ما تماس بگیرید 02166316099

https://fiahan.com/profiles-prices

  1. به علت نوسانات در بازارآهن در صورت اقدام به خرید, گرفتن تأیید قیمت الزامی می‌باشد.
  2. قیمت پروفیل مندرج در لیست، قیمت تحویلی از بنگاه تهران میباشد و به صورت ترکیبی امکان پذیر است.
  3. برای مشاهده نمودار قیمت و آرشیو ماهانه به روی نام محصول کلیک کنید.
  4. قیمت قوطی و پروفیل در لیست بصورت کیلویی می باشد.
  5. قوطی و پروفیل انواع کارخانجات موجود است.

⭐ منوی سریع