قیمت پروفیل و قوطی

خانه - قیمت پروفیل و قوطی
قیمت پروفیل و قوطی 1396-2-18 09:25:17 +04:30

قیمت پروفیل و قوطی

کانال تلگرام آهن آلات حیدری @FiAhan

همین حالا با ما تماس بگیرید 02166316099

  1. به علت نوسانات در بازارآهن در صورت اقدام به خرید, گرفتن تأیید قیمت الزامی می‌باشد.
  2. قیمت پروفیل در لیست قیمت تحویلی از بنگاه تهران میباشد و به صورت ترکیبی امکان پذیر است.
  3. قیمت قوطی و پروفیل در لیست بصورت کیلویی می باشد.
  4. قوطی و پروفیل انواع کارخانجات موجود است.

تاریخ بروزرسانی قیمت امروز ۰۷ خرداد ۱۳۹۶

محصول طول وزن قیمت
پروفیل 10×10 ضخامت 1 میل 6 متر 2 کیلو 3,160تومان
پروفیل 10×20 ضخامت 2 میل 6 متر 4.5 کیلو 2,430تومان
پروفیل 10×25 ضخامت 2 میل 6 متر 5.5 کیلو 2,430تومان
پروفیل 10×30 ضخامت 2 میل 6 متر 6.4 کیلو 2,430تومان
پروفیل 10×40 ضخامت 2 میل 6 متر 9.5 کیلو 2,430تومان
پروفیل 20×20 ضخامت 2 میل 6 متر 7 کیلو 2,360تومان
پروفیل 20×30 ضخامت 2 میل 6 متر 9.3 کیلو 2,350تومان
پروفیل 20×30 ضخامت 3 میل 6 متر 13 کیلو 2,370تومان
پروفیل 20×40 ضخامت 2 میل 6 متر 11 کیلو 2,350تومان
پروفیل 20×40 ضخامت 3 میل 6 متر 17 کیلو 2,370تومان
پروفیل 20×60 ضخامت 2 میل 6 متر 15 کیلو 2,430تومان
پروفیل 20×60 ضخامت 3 میل 6 متر 22 کیلو 2,430تومان
پروفیل 25×25 ضخامت 2 میل 6 متر 9 کیلو 2,350تومان
پروفیل 25×25 ضخامت 3 میل 6 متر 13 کیلو 2,370تومان
پروفیل 30×30 ضخامت 2 میل 6 متر 11 کیلو 2,350تومان
پروفیل 30×30 ضخامت 3 میل 6 متر 17 کیلو 2,370تومان
پروفیل 30×40 ضخامت 2 میل 6 متر 13 کیلو 2,350تومان
پروفیل 30×40 ضخامت 3 میل 6 متر 19 کیلو 2,370تومان
پروفیل 30×50 ضخامت 2 میل 6 متر 15 کیلو 2,350تومان
پروفیل 30×50 ضخامت 3 میل 6 متر 22 کیلو 2,370تومان
پروفیل 30×50 ضخامت 4 میل 6 متر 30 کیلو 2,360تومان
پروفیل 30×60 ضخامت 2 میل 6 متر 17 کیلو 2,350تومان
پروفیل 30×60 ضخامت 3 میل 6 متر 25 کیلو 2,370تومان
پروفیل 30×60 ضخامت 4 میل 6 متر 33 کیلو 2,360تومان
پروفیل 40×40 ضخامت 2 میل 6 متر 15 کیلو 2,350تومان
پروفیل 40×40 ضخامت 3 میل 6 متر 22 کیلو 2,370تومان
پروفیل 40×40 ضخامت 4 میل 6 متر 28 کیلو 2,360تومان
پروفیل 40×50 ضخامت 2 میل 6 متر 17 کیلو 2,350تومان
پروفیل 40×50 ضخامت 3 میل 6 متر 25 کیلو 2,370تومان
پروفیل 40×50 ضخامت 4 میل 6 متر 33 کیلو 2,360تومان
پروفیل 40×60 ضخامت 2 میل 6 متر 19 کیلو 2,350تومان
پروفیل 40×60 ضخامت 3 میل 6 متر 27 کیلو 2,370تومان
پروفیل 40×60 ضخامت 4 میل 6 متر 37 کیلو 2,360تومان
پروفیل 40×70 ضخامت 2 میل 6 متر 21 کیلو 2,350تومان
پروفیل 40×70 ضخامت 3 میل 6 متر 31 کیلو 2,370تومان
پروفیل 40×70 ضخامت 4 میل 6 متر 40 کیلو 2,360تومان
پروفیل 40×80 ضخامت 2 میل 6 متر 23 کیلو 2,350تومان
پروفیل 40×80 ضخامت 3 میل 6 متر 33 کیلو 2,370تومان
پروفیل 40×80 ضخامت 4 میل 6 متر 45 کیلو 2,360تومان
پروفیل 50×50 ضخامت 2 میل 6 متر 19 کیلو 2,350تومان
پروفیل 50×50 ضخامت 3 میل 6 متر 28 کیلو 2,370تومان
پروفیل 50×50 ضخامت 4 میل 6 متر 37 کیلو 2,360تومان
پروفیل 60×60 ضخامت 2 میل 6 متر 23 کیلو 2,350تومان
پروفیل 60×60 ضخامت 3 میل 6 متر 33 کیلو 2,370تومان
پروفیل 60×60 ضخامت 4 میل 6 متر 45 کیلو 2,360تومان
پروفیل 60×80 ضخامت 2 میل 6 متر 26 کیلو 2,350تومان
پروفیل 60×80 ضخامت 3 میل 6 متر 39 کیلو 2,370تومان
پروفیل 60×80 ضخامت 4 میل 6 متر 51 کیلو 2,360تومان
پروفیل 60×100 ضخامت 3 میل 6 متر 45 کیلو 2,370تومان
پروفیل 60×100 ضخامت 4 میل 6 متر 59 کیلو 2,360تومان
پروفیل 60×100 ضخامت 5 میل 6 متر 77 کیلو 2,500تومان
پروفیل 60×120 ضخامت 3 میل 6 متر 50 کیلو 2,360تومان
پروفیل 60×120 ضخامت 4 میل 6 متر 67 کیلو 2,360تومان
پروفیل 60×120 ضخامت 5 میل 6 متر 86 کیلو 2,500تومان
پروفیل 70×70 ضخامت 2 میل 6 متر 26 کیلو 2,350تومان
پروفیل 70×70 ضخامت 3 میل 6 متر 39 کیلو 2,370تومان
پروفیل 70×70 ضخامت 4 میل 6 متر 51 کیلو 2,360تومان
پروفیل 80×80 ضخامت 2 میل 6 متر 30 کیلو 2,350تومان
پروفیل 80×80 ضخامت 3 میل 6 متر 45 کیلو 2,370تومان
پروفیل 80×80 ضخامت 4 میل 6 متر 59 کیلو 2,360تومان
پروفیل 80×100 ضخامت 3 میل 6 متر 50 کیلو 2,370تومان
پروفیل 80×100 ضخامت 4 میل 6 متر 67 کیلو 2,360تومان
پروفیل 80×120 ضخامت 3 میل 6 متر 56 کیلو 2,370تومان
پروفیل 80×120 ضخامت 4 میل 6 متر 75 کیلو 2,360تومان
پروفیل 90×90 ضخامت 2 میل 6 متر 34 کیلو 2,350تومان
پروفیل 90×90 ضخامت 3 میل 6 متر 50 کیلو 2,370تومان
پروفیل 90×90 ضخامت 4 میل 6 متر 67 کیلو 2,360تومان
قوطی 100×100 ضخامت 3 میل 6 متر 56 کیلو 2,370تومان
قوطی 100×100 ضخامت 4 میل 6 متر 75 کیلو 2,360تومان
قوطی 100×100 ضخامت 5 میل 6 متر 98 کیلو 2,500تومان
قوطی 100×100 ضخامت 6 میل 6 متر 120 کیلو 2,770تومان
قوطی 100×100 ضخامت 8 میل 6 متر 155 کیلو 2,870تومان
قوطی 100×100 ضخامت 10 میل 6 متر 195 کیلو 2,970تومان
قوطی 120×120 ضخامت 3 میل 12 متر 135 کیلو 2,370تومان
قوطی 120×120 ضخامت 4 میل 12 متر 180 کیلو 2,360تومان
قوطی 120×120 ضخامت 5 میل 12 متر 225 کیلو 2,500تومان
قوطی 120×120 ضخامت 6 میل 12 متر 270 کیلو 2,770تومان
قوطی 120×120 ضخامت 8 میل 12 متر 360 کیلو 2,870تومان
قوطی 140×140 ضخامت 3 میل 12 متر 150 کیلو 2,370تومان
قوطی 140×140 ضخامت 4 میل 12 متر 200 کیلو 2,360تومان
قوطی 140×140 ضخامت 5 میل 12 متر 260 کیلو 2,500تومان
قوطی 140×140 ضخامت 6 میل 12 متر 315 کیلو 2,770تومان
قوطی 140×140 ضخامت 8 میل 12 متر 415 کیلو 2,870تومان
قوطی 140×140 ضخامت 10 میل 12 متر 520 کیلو 2,970تومان
قوطی 160×160 ضخامت 6 میل 12 متر 360 کیلو 2,770تومان
قوطی 160×160 ضخامت 8 میل 12 متر 480 کیلو 2,870تومان
قوطی 160×160 ضخامت 10 میل 12 متر 600 کیلو 2,970تومان
قوطی 180×180 ضخامت 8 میل 12 متر 560 کیلو 2,870تومان
قوطی 180×180 ضخامت 10 میل 12 متر 700 کیلو 2,970تومان
قوطی 200×200 ضخامت 8 میل 12 متر 620 کیلو 2,870تومان
قوطی 200×200 ضخامت 10 میل 12 متر 770 کیلو 2,970تومان

 

کانال تلگرام آهن آلات حیدری @FiAhan

همین حالا با ما تماس بگیرید 02166316099

  1. به علت نوسانات در بازارآهن در صورت اقدام به خرید, گرفتن تأیید قیمت الزامی می‌باشد.
  2. قیمت پروفیل در لیست قیمت تحویلی از بنگاه تهران میباشد و به صورت ترکیبی  امکان پذیر است.
  3. قیمت پروفیل در صورت سفارش عمده از کارخانه با قیمت نازلتر تحویل میگردد.
  4. قوطی و پروفیل انواع کارخانجات موجود است.

قیمت قوطی پروفیل امتیاز: 100 از 100

⭐ منوی سریع