قیمت پروفیل و قوطی

خانه - قیمت پروفیل و قوطی
قیمت پروفیل و قوطی 1396-9-18 12:13:12 +03:30

قیمت پروفیل و قوطی

کانال تلگرام آهن آلات حیدری @FiAhan

همین حالا با ما تماس بگیرید 02166316099

  1. به علت نوسانات در بازارآهن در صورت اقدام به خرید, گرفتن تأیید قیمت الزامی می‌باشد.
  2. قیمت پروفیل در لیست قیمت تحویلی از بنگاه تهران میباشد و به صورت ترکیبی امکان پذیر است.
  3. قیمت قوطی و پروفیل در لیست بصورت کیلویی می باشد.
  4. قوطی و پروفیل انواع کارخانجات موجود است.

 

قیمت پروفیل امروز ۱۸ آذر ۱۳۹۶

 

محصول قیمت وزن طول
پروفیل 10*20 – 2میل 3,300تومان 4,5 6
پروفیل 10*25 – 2میل 3,300تومان 5,5 6
پروفیل 10*30 – 2میل 3,350تومان 6,4 6
پروفیل 10*40 – 2میل 3,350تومان 9,5 6
پروفیل 20*20 – 2میل 3,200تومان 7 6
پروفیل 20*30 – 2میل 3,200تومان 9,3 6
پروفیل 20*30 – 3میل 3,200تومان 13 6
پروفیل 20*40 – 2میل 3,200تومان 11 6
پروفیل 20*40 – 3میل 3,200تومان 17 6
پروفیل 20*60 – 2میل 3,300تومان 15 6
پروفیل 20*60 – 3میل 3,300تومان 22 6
پروفیل 25*25 – 2میل 3,200تومان 9 6
پروفیل 25*25 – 3میل 3,200تومان 13 6
پروفیل 30*30 – 2میل 3,200تومان 11 6
پروفیل 30*30 – 3میل 3,200تومان 17 6
پروفیل 30*40 – 2میل 3,200تومان 13 6
پروفیل 30*40 – 3میل 3,200تومان 19 6
پروفیل 30*50 – 2میل 3,200تومان 15 6
پروفیل 30*50 – 3میل 3,200تومان 22 6
پروفیل 30*50 – 4میل 3,250تومان 30 6
پروفیل 30*60 – 2میل 3,200تومان 17 6
پروفیل 30*60 – 3میل 3,200تومان 25 6
پروفیل 30*60 – 4میل 3,250تومان 33 6
پروفیل 40*40 – 2میل 3,200تومان 15 6
پروفیل 40*40 – 3میل 3,200تومان 22 6
پروفیل 40*40 – 4میل 3,250تومان 28 6
پروفیل 40*50 – 2میل 3,200تومان 17 6
پروفیل 40*50 – 3میل 3,200تومان 25 6
پروفیل 40*50 – 4میل 3,250تومان 33 6
پروفیل 40*60 – 2میل 3,200تومان 19 6
پروفیل 40*60 – 3میل 3,200تومان 27 6
پروفیل 40*60 – 4میل 3,250تومان 37 6
پروفیل 40*70 – 2میل 3,200تومان 21 6
پروفیل 40*70 – 3میل 3,200تومان 31 6
پروفیل 40*70 – 4میل 3,250تومان 40 6
پروفیل 40*80 – 2میل 3,200تومان 23 6
پروفیل 40*80 – 3میل 3,200تومان 33 6
پروفیل 40*80 – 4میل 3,250تومان 45 6
پروفیل 50*50 – 2میل 3,200تومان 19 6
پروفیل 50*50 – 3میل 3,200تومان 28 6
پروفیل 50*50 – 4میل 3,250تومان 37 6
پروفیل 60*60 – 2میل 3,200تومان 23 6
پروفیل 60*60 – 3میل 3,200تومان 33 6
پروفیل 60*60 – 4میل 3,250تومان 45 6
پروفیل 60*80 – 2میل 3,200تومان 26 6
پروفیل 60*80 – 3میل 3,200تومان 39 6
پروفیل 60*80 – 4میل 3,250تومان 51 6
پروفیل 60*100 – 3میل 3,200تومان 45 6
پروفیل 60*100 – 4میل 3,250تومان 59 6
پروفیل 60*100 – 5میل 3,350تومان 77 6
پروفیل 60*120 – 3میل 3,250تومان 50 6
پروفیل 60*120 – 4میل 3,250تومان 67 6
پروفیل 60*120 – 5میل 3,350تومان 86 6
پروفیل 70*70 – 2میل 3,200تومان 26 6
پروفیل 70*70 – 3میل 3,200تومان 39 6
پروفیل 70*70 – 4میل 3,250تومان 51 6
پروفیل 80*80 – 2میل 3,200تومان 30 6
پروفیل 80*80 – 3میل 3,200تومان 45 6
پروفیل 80*80 – 4میل 3,250تومان 59 6
پروفیل 80*100 – 3میل 3,200تومان 50 6
پروفیل 80*100 – 4میل 3,250تومان 67 6
پروفیل 80*120 – 3میل 3,200تومان 56 6
پروفیل 80*120 – 4میل 3,250تومان 75 6
پروفیل 90*90 – 2میل 3,200تومان 34 6
پروفیل 90*90 – 3میل 3,200تومان 50 6
پروفیل 90*90 – 4میل 3,250تومان 67 6
قوطی 100*100 – 3میل 3,200تومان 56 6
قوطی 100*100 – 4میل 3,250تومان 75 6
قوطی 100*100 – 5میل 3,350تومان 98 6
قوطی 100*100 – 6میل 3,500تومان 120 6
قوطی 100*100 – 8میل 4,800تومان 155 6
قوطی 100*100 – 10میل 4,150تومان 195 6
قوطی 120*120 – 3میل 3,200تومان 135 12
قوطی 120*120 – 4میل 3,250تومان 180 12
قوطی 120*120 – 5میل 3,350تومان 225 12
قوطی 120*120 – 6میل 3,500تومان 270 12
قوطی 120*120 – 8میل 4,800تومان 360 12
قوطی 140*140 – 3میل 3,200تومان 150 12
قوطی 140*140 – 4میل 3,250تومان 200 12
قوطی 140*140 – 5میل 3,350تومان 260 12
قوطی 140*140 – 6میل 3,500تومان 315 12
قوطی 140*140 – 8میل 4,800تومان 415 12
قوطی 140*140 – 10میل 4,150تومان 520 12
قوطی 160*160 – 6میل 3,500تومان 360 12
قوطی 160*160 – 8میل 4,800تومان 480 12
قوطی 160*160 – 10میل 4,150تومان 600 12
قوطی 180*180 – 8میل 4,800تومان 560 12
قوطی 180*180 – 10میل 4,150تومان 700 12
قوطی 200*200 – 8میل 4,800تومان 620 12
قوطی 200*200 – 10میل 4,150تومان 770 12

 

کانال تلگرام آهن آلات حیدری @FiAhan

همین حالا با ما تماس بگیرید 02166316099

  1. به علت نوسانات در بازارآهن در صورت اقدام به خرید, گرفتن تأیید قیمت الزامی می‌باشد.
  2. قیمت پروفیل در لیست قیمت تحویلی از بنگاه تهران میباشد و به صورت ترکیبی  امکان پذیر است.
  3. قیمت پروفیل در صورت سفارش عمده از کارخانه با قیمت نازلتر تحویل میگردد.
  4. قوطی و پروفیل انواع کارخانجات موجود است.

[rating itemreviewed=”قیمت قوطی پروفیل”][/rating]

⭐ منوی سریع