قیمت پروفیل و قوطی

خانه - قیمت پروفیل و قوطی
قیمت پروفیل و قوطی 1396-11-28 16:22:41 +03:30

قیمت پروفیل و قوطی

کانال تلگرام آهن آلات حیدری @FiAhan

همین حالا با ما تماس بگیرید 02166316099

  1. به علت نوسانات در بازارآهن در صورت اقدام به خرید, گرفتن تأیید قیمت الزامی می‌باشد.
  2. قیمت پروفیل در لیست قیمت تحویلی از بنگاه تهران میباشد و به صورت ترکیبی امکان پذیر است.
  3. قیمت قوطی و پروفیل در لیست بصورت کیلویی می باشد.
  4. قوطی و پروفیل انواع کارخانجات موجود است.

 

قیمت پروفیل امروز ۲۹ بهمن ۱۳۹۶

 

محصول قیمت وزن طول
پروفیل 10*20 – 2میل 3,420تومان 4,5 6
پروفیل 10*25 – 2میل 3,420تومان 5,5 6
پروفیل 10*30 – 2میل 3,470تومان 6,4 6
پروفیل 10*40 – 2میل 3,470تومان 9,5 6
پروفیل 20*20 – 2میل 3,290تومان 7 6
پروفیل 20*30 – 2میل 3,220تومان 9,3 6
پروفیل 20*30 – 3میل 3,270تومان 13 6
پروفیل 20*40 – 2میل 3,220تومان 11 6
پروفیل 20*40 – 3میل 3,270تومان 17 6
پروفیل 20*60 – 2میل 3,420تومان 15 6
پروفیل 20*60 – 3میل 3,420تومان 22 6
پروفیل 25*25 – 2میل 3,220تومان 9 6
پروفیل 25*25 – 3میل 3,270تومان 13 6
پروفیل 30*30 – 2میل 3,220تومان 11 6
پروفیل 30*30 – 3میل 3,270تومان 17 6
پروفیل 30*40 – 2میل 3,220تومان 13 6
پروفیل 30*40 – 3میل 3,270تومان 19 6
پروفیل 30*50 – 2میل 3,220تومان 15 6
پروفیل 30*50 – 3میل 3,270تومان 22 6
پروفیل 30*50 – 4میل 3,270تومان 30 6
پروفیل 30*60 – 2میل 3,220تومان 17 6
پروفیل 30*60 – 3میل 3,270تومان 25 6
پروفیل 30*60 – 4میل 3,270تومان 33 6
پروفیل 40*40 – 2میل 3,220تومان 15 6
پروفیل 40*40 – 3میل 3,270تومان 22 6
پروفیل 40*40 – 4میل 3,270تومان 28 6
پروفیل 40*50 – 2میل 3,220تومان 17 6
پروفیل 40*50 – 3میل 3,270تومان 25 6
پروفیل 40*50 – 4میل 3,270تومان 33 6
پروفیل 40*60 – 2میل 3,220تومان 19 6
پروفیل 40*60 – 3میل 3,270تومان 27 6
پروفیل 40*60 – 4میل 3,270تومان 37 6
پروفیل 40*70 – 2میل 3,220تومان 21 6
پروفیل 40*70 – 3میل 3,270تومان 31 6
پروفیل 40*70 – 4میل 3,270تومان 40 6
پروفیل 40*80 – 2میل 3,220تومان 23 6
پروفیل 40*80 – 3میل 3,270تومان 33 6
پروفیل 40*80 – 4میل 3,270تومان 45 6
پروفیل 50*50 – 2میل 3,220تومان 19 6
پروفیل 50*50 – 3میل 3,270تومان 28 6
پروفیل 50*50 – 4میل 3,270تومان 37 6
پروفیل 60*60 – 2میل 3,220تومان 23 6
پروفیل 60*60 – 3میل 3,270تومان 33 6
پروفیل 60*60 – 4میل 3,270تومان 45 6
پروفیل 60*80 – 2میل 3,220تومان 26 6
پروفیل 60*80 – 3میل 3,270تومان 39 6
پروفیل 60*80 – 4میل 3,270تومان 51 6
پروفیل 60*100 – 3میل 3,270تومان 45 6
پروفیل 60*100 – 4میل 3,270تومان 59 6
پروفیل 60*100 – 5میل 3,470تومان 77 6
پروفیل 60*120 – 3میل 3,270تومان 50 6
پروفیل 60*120 – 4میل 3,270تومان 67 6
پروفیل 60*120 – 5میل 3,470تومان 86 6
پروفیل 70*70 – 2میل 3,220تومان 26 6
پروفیل 70*70 – 3میل 3,270تومان 39 6
پروفیل 70*70 – 4میل 3,270تومان 51 6
پروفیل 80*80 – 2میل 3,220تومان 30 6
پروفیل 80*80 – 3میل 3,270تومان 45 6
پروفیل 80*80 – 4میل 3,270تومان 59 6
پروفیل 80*100 – 3میل 3,270تومان 50 6
پروفیل 80*100 – 4میل 3,270تومان 67 6
پروفیل 80*120 – 3میل 3,270تومان 56 6
پروفیل 80*120 – 4میل 3,270تومان 75 6
پروفیل 90*90 – 2میل 3,220تومان 34 6
پروفیل 90*90 – 3میل 3,270تومان 50 6
پروفیل 90*90 – 4میل 3,270تومان 67 6
قوطی 100*100 – 3میل 3,270تومان 56 6
قوطی 100*100 – 4میل 3,270تومان 75 6
قوطی 100*100 – 5میل 3,470تومان 98 6
قوطی 100*100 – 6میل 3,520تومان 120 6
قوطی 100*100 – 8میل 4,220تومان 155 6
قوطی 100*100 – 10میل 4,220تومان 195 6
قوطی 120*120 – 3میل 3,270تومان 135 12
قوطی 120*120 – 4میل 3,270تومان 180 12
قوطی 120*120 – 5میل 3,470تومان 225 12
قوطی 120*120 – 6میل 3,520تومان 270 12
قوطی 120*120 – 8میل 4,220تومان 360 12
قوطی 140*140 – 3میل 3,270تومان 150 12
قوطی 140*140 – 4میل 3,270تومان 200 12
قوطی 140*140 – 5میل 3,470تومان 260 12
قوطی 140*140 – 6میل 3,520تومان 315 12
قوطی 140*140 – 8میل 4,220تومان 415 12
قوطی 140*140 – 10میل 4,220تومان 520 12
قوطی 160*160 – 6میل 3,520تومان 360 12
قوطی 160*160 – 8میل 4,220تومان 480 12
قوطی 160*160 – 10میل 4,220تومان 600 12
قوطی 180*180 – 8میل 4,220تومان 560 12
قوطی 180*180 – 10میل 4,220تومان 700 12
قوطی 200*200 – 8میل 4,220تومان 620 12
قوطی 200*200 – 10میل 4,220تومان 770 12

 

کانال تلگرام آهن آلات حیدری @FiAhan

همین حالا با ما تماس بگیرید 02166316099

  1. به علت نوسانات در بازارآهن در صورت اقدام به خرید, گرفتن تأیید قیمت الزامی می‌باشد.
  2. قیمت پروفیل در لیست قیمت تحویلی از بنگاه تهران میباشد و به صورت ترکیبی  امکان پذیر است.
  3. قیمت پروفیل در صورت سفارش عمده از کارخانه با قیمت نازلتر تحویل میگردد.
  4. قوطی و پروفیل انواع کارخانجات موجود است.

[rating itemreviewed=”قیمت قوطی پروفیل”][/rating]

⭐ منوی سریع