قیمت پروفیل و قوطی

خانه - قیمت پروفیل و قوطی
قیمت پروفیل و قوطی 1396-1-18 17:03:53 +04:30

قیمت پروفیل و قوطی

کانال تلگرام آهن آلات حیدری @FiAhan

همین حالا با ما تماس بگیرید 02166316099

  1. به علت نوسانات در بازارآهن در صورت اقدام به خرید, گرفتن تأیید قیمت الزامی می‌باشد.
  2. قیمت پروفیل در لیست قیمت تحویلی از بنگاه تهران میباشد و به صورت ترکیبی امکان پذیر است.
  3. قیمت قوطی و پروفیل در لیست بصورت کیلویی می باشد.
  4. قوطی و پروفیل انواع کارخانجات موجود است.

تاریخ بروزرسانی قیمت امروز ۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۶

محصولطولوزنقیمت
پروفیل 10×10 ضخامت 1 میل6 متر2 کیلو3,430 تومان
پروفیل 10×20 ضخامت 2 میل6 متر4.5 کیلو2,600 تومان
پروفیل 10×25 ضخامت 2 میل6 متر5.5 کیلو2,600 تومان
پروفیل 10×30 ضخامت 2 میل6 متر6.4 کیلو2,630 تومان
پروفیل 10×40 ضخامت 2 میل6 متر9.5 کیلو2,630 تومان
پروفیل 20×20 ضخامت 2 میل6 متر7 کیلو2,520 تومان
پروفیل 20×30 ضخامت 2 میل6 متر9.3 کیلو2,500 تومان
پروفیل 20×30 ضخامت 3 میل6 متر13 کیلو2,530 تومان
پروفیل 20×40 ضخامت 2 میل6 متر11 کیلو2,500 تومان
پروفیل 20×40 ضخامت 3 میل6 متر17 کیلو2,530 تومان
پروفیل 20×60 ضخامت 2 میل6 متر15 کیلو2,600 تومان
پروفیل 20×60 ضخامت 3 میل6 متر22 کیلو2,600 تومان
پروفیل 25×25 ضخامت 2 میل6 متر9 کیلو2,500 تومان
پروفیل 25×25 ضخامت 3 میل6 متر13 کیلو2,530 تومان
پروفیل 30×30 ضخامت 2 میل6 متر11 کیلو2,500 تومان
پروفیل 30×30 ضخامت 3 میل6 متر17 کیلو2,530 تومان
پروفیل 30×40 ضخامت 2 میل6 متر13 کیلو2,500 تومان
پروفیل 30×40 ضخامت 3 میل6 متر19 کیلو2,530 تومان
پروفیل 30×50 ضخامت 2 میل6 متر15 کیلو2,500 تومان
پروفیل 30×50 ضخامت 3 میل6 متر22 کیلو2,530 تومان
پروفیل 30×50 ضخامت 4 میل6 متر30 کیلو2,550 تومان
پروفیل 30×60 ضخامت 2 میل6 متر17 کیلو2,500 تومان
پروفیل 30×60 ضخامت 3 میل6 متر25 کیلو2,530 تومان
پروفیل 30×60 ضخامت 4 میل6 متر33 کیلو2,550 تومان
پروفیل 40×40 ضخامت 2 میل6 متر15 کیلو2,500 تومان
پروفیل 40×40 ضخامت 3 میل6 متر22 کیلو2,530 تومان
پروفیل 40×40 ضخامت 4 میل6 متر28 کیلو2,550 تومان
پروفیل 40×50 ضخامت 2 میل6 متر17 کیلو2,500 تومان
پروفیل 40×50 ضخامت 3 میل6 متر25 کیلو2,530 تومان
پروفیل 40×50 ضخامت 4 میل6 متر33 کیلو2,550 تومان
پروفیل 40×60 ضخامت 2 میل6 متر19 کیلو2,500 تومان
پروفیل 40×60 ضخامت 3 میل6 متر27 کیلو2,530 تومان
پروفیل 40×60 ضخامت 4 میل6 متر37 کیلو2,550 تومان
پروفیل 40×70 ضخامت 2 میل6 متر21 کیلو2,500 تومان
پروفیل 40×70 ضخامت 3 میل6 متر31 کیلو2,530 تومان
پروفیل 40×70 ضخامت 4 میل6 متر40 کیلو2,550 تومان
پروفیل 40×80 ضخامت 2 میل6 متر23 کیلو2,500 تومان
پروفیل 40×80 ضخامت 3 میل6 متر33 کیلو2,530 تومان
پروفیل 40×80 ضخامت 4 میل6 متر45 کیلو2,550 تومان
پروفیل 50×50 ضخامت 2 میل6 متر19 کیلو2,500 تومان
پروفیل 50×50 ضخامت 3 میل6 متر28 کیلو2,530 تومان
پروفیل 50×50 ضخامت 4 میل6 متر37 کیلو2,550 تومان
پروفیل 50×60 ضخامت 2 میل6 متر21 کیلو2,500 تومان
پروفیل 50×60 ضخامت 3 میل6 متر31 کیلو2,530 تومان
پروفیل 50×60 ضخامت 4 میل6 متر40 کیلو2,550 تومان
پروفیل 60×60 ضخامت 2 میل6 متر23 کیلو2,500 تومان
پروفیل 60×60 ضخامت 3 میل6 متر33 کیلو2,530 تومان
پروفیل 60×60 ضخامت 4 میل6 متر45 کیلو2,550 تومان
پروفیل 60×80 ضخامت 2 میل6 متر26 کیلو2,500 تومان
پروفیل 60×80 ضخامت 3 میل6 متر39 کیلو2,530 تومان
پروفیل 60×80 ضخامت 4 میل6 متر51 کیلو2,550 تومان
پروفیل 60×100 ضخامت 3 میل6 متر45 کیلو2,530 تومان
پروفیل 60×100 ضخامت 4 میل6 متر59 کیلو2,550 تومان
پروفیل 60×100 ضخامت 5 میل6 متر77 کیلو2,730 تومان
پروفیل 60×120 ضخامت 3 میل6 متر50 کیلو2,550 تومان
پروفیل 60×120 ضخامت 4 میل6 متر67 کیلو2,550 تومان
پروفیل 60×120 ضخامت 5 میل6 متر86 کیلو2,730 تومان
پروفیل 70×70 ضخامت 2 میل6 متر26 کیلو2,500 تومان
پروفیل 70×70 ضخامت 3 میل6 متر39 کیلو2,530 تومان
پروفیل 70×70 ضخامت 4 میل6 متر51 کیلو2,550 تومان
پروفیل 80×80 ضخامت 2 میل6 متر30 کیلو2,500 تومان
پروفیل 80×80 ضخامت 3 میل6 متر45 کیلو2,530 تومان
پروفیل 80×80 ضخامت 4 میل6 متر59 کیلو2,550 تومان
پروفیل 80×100 ضخامت 3 میل6 متر50 کیلو2,530 تومان
پروفیل 80×100 ضخامت 4 میل6 متر67 کیلو2,550 تومان
پروفیل 80×120 ضخامت 3 میل6 متر56 کیلو2,530 تومان
پروفیل 80×120 ضخامت 4 میل6 متر75 کیلو2,550 تومان
پروفیل 90×90 ضخامت 2 میل6 متر34 کیلو2,500 تومان
پروفیل 90×90 ضخامت 3 میل6 متر50 کیلو2,530 تومان
پروفیل 90×90 ضخامت 4 میل6 متر67 کیلو2,550 تومان
قوطی 100×100 ضخامت 3 میل6 متر56 کیلو2,530 تومان
قوطی 100×100 ضخامت 4 میل6 متر75 کیلو2,550 تومان
قوطی 100×100 ضخامت 5 میل6 متر98 کیلو2,730 تومان
قوطی 100×100 ضخامت 6 میل6 متر120 کیلو2,880 تومان
قوطی 100×100 ضخامت 8 میل6 متر155 کیلو3,030 تومان
قوطی 100×100 ضخامت 10 میل6 متر195 کیلو3,330 تومان
قوطی 120×120 ضخامت 3 میل12 متر135 کیلو2,530 تومان
قوطی 120×120 ضخامت 4 میل12 متر180 کیلو2,550 تومان
قوطی 120×120 ضخامت 5 میل12 متر225 کیلو2,730 تومان
قوطی 120×120 ضخامت 6 میل12 متر270 کیلو2,880 تومان
قوطی 120×120 ضخامت 8 میل12 متر360 کیلو3,030 تومان
قوطی 140×140 ضخامت 3 میل12 متر150 کیلو2,530 تومان
قوطی 140×140 ضخامت 4 میل12 متر200 کیلو2,550 تومان
قوطی 140×140 ضخامت 5 میل12 متر260 کیلو2,730 تومان
قوطی 140×140 ضخامت 6 میل12 متر315 کیلو2,880 تومان
قوطی 140×140 ضخامت 8 میل12 متر415 کیلو3,030 تومان
قوطی 140×140 ضخامت 10 میل12 متر520 کیلو3,330 تومان
قوطی 160×160 ضخامت 6 میل12 متر360 کیلو2,880 تومان
قوطی 160×160 ضخامت 8 میل12 متر480 کیلو3,030 تومان
قوطی 160×160 ضخامت 10 میل12 متر600 کیلو3,330 تومان
قوطی 180×180 ضخامت 8 میل12 متر560 کیلو3,030 تومان
قوطی 180×180 ضخامت 10 میل12 متر700 کیلو3,330 تومان
قوطی 200×200 ضخامت 8 میل12 متر620 کیلو3,030 تومان
قوطی 200×200 ضخامت 10 میل12 متر770 کیلو3,330 تومان

 

کانال تلگرام آهن آلات حیدری @FiAhan

همین حالا با ما تماس بگیرید 02166316099

  1. به علت نوسانات در بازارآهن در صورت اقدام به خرید, گرفتن تأیید قیمت الزامی می‌باشد.
  2. قیمت پروفیل در لیست قیمت تحویلی از بنگاه تهران میباشد و به صورت ترکیبی  امکان پذیر است.
  3. قیمت پروفیل در صورت سفارش عمده از کارخانه با قیمت نازلتر تحویل میگردد.
  4. قوطی و پروفیل انواع کارخانجات موجود است.
⭐ منوی سریع