قیمت پروفیل و قوطی

خانه - قیمت پروفیل و قوطی
قیمت پروفیل و قوطی1397-9-21 11:13:31 +03:30

قیمت پروفیل و قوطی

با ما تماس بگیرید 02166316099

  1. به علت نوسانات در بازارآهن در صورت اقدام به خرید, گرفتن تأیید قیمت الزامی می‌باشد.
  2. قیمت پروفیل مندرج در لیست، قیمت تحویلی از بنگاه تهران میباشد و به صورت ترکیبی امکان پذیر است.
  3. برای مشاهده نمودار قیمت و آرشیو ماهانه به روی نام محصول کلیک کنید.
  4. قیمت قوطی و پروفیل در لیست بصورت کیلویی می باشد.
  5. قوطی و پروفیل انواع کارخانجات موجود است.

به قیمت امروز پروفیل امتیاز دهید

605 امتیاز4.3/5

 

محصولقیمتوزنطولبروزرسانی
پروفیل 10*20 – 2میل5,250 تومان4,561397/10/17
پروفیل 10*25 – 2میل5,250 تومان5,561397/10/17
پروفیل 10*30 – 2میل5,250 تومان6,461397/10/17
پروفیل 10*40 – 2میل5,250 تومان9,561397/10/17
پروفیل 20*20 – 2میل5,220 تومان861397/10/17
پروفیل 20*30 – 2میل5,200 تومان9,361397/10/17
پروفیل 20*30 – 3میل5,200 تومان1361397/10/17
پروفیل 20*40 – 2میل5,200 تومان1161397/10/17
پروفیل 20*40 – 3میل5,200 تومان1761397/10/17
پروفیل 20*60 – 2میل5,250 تومان1561397/10/17
پروفیل 20*60 – 3میل5,250 تومان2261397/10/17
پروفیل 25*25 – 2میل5,200 تومان961397/10/17
پروفیل 25*25 – 3میل5,200 تومان1361397/10/17
پروفیل 30*30 – 2میل5,200 تومان1161397/10/17
پروفیل 30*30 – 3میل5,200 تومان1761397/10/17
پروفیل 30*40 – 2میل5,200 تومان1361397/10/17
پروفیل 30*40 – 3میل5,200 تومان1961397/10/17
پروفیل 30*50 – 2میل5,200 تومان1561397/10/17
پروفیل 30*50 – 3میل5,200 تومان2261397/10/17
پروفیل 30*60 – 2میل5,200 تومان1761397/10/17
پروفیل 30*60 – 3میل5,200 تومان2561397/10/17
پروفیل 30*60 – 4میل5,250 تومان3361397/10/17
پروفیل 40*40 – 2میل5,200 تومان1561397/10/17
پروفیل 40*40 – 3میل5,200 تومان2261397/10/17
پروفیل 40*40 – 4میل5,250 تومان2861397/10/17
پروفیل 40*60 – 2میل5,200 تومان1961397/10/17
پروفیل 40*60 – 3میل5,200 تومان2761397/10/17
پروفیل 40*60 – 4میل5,250 تومان3761397/10/17
پروفیل 40*80 – 2میل5,200 تومان2361397/10/17
پروفیل 40*80 – 3میل5,200 تومان3361397/10/17
پروفیل 40*80 – 4میل5,250 تومان4561397/10/17
پروفیل 50*50 – 2میل5,200 تومان1961397/10/17
پروفیل 50*50 – 3میل5,200 تومان2861397/10/17
پروفیل 50*50 – 4میل5,250 تومان3761397/10/17
پروفیل 60*60 – 2میل5,200 تومان2361397/10/17
پروفیل 60*60 – 3میل5,200 تومان3361397/10/17
پروفیل 60*60 – 4میل5,250 تومان4561397/10/17
پروفیل 60*80 – 2میل5,200 تومان2661397/10/17
پروفیل 60*80 – 3میل5,200 تومان3961397/10/17
پروفیل 60*80 – 4میل5,250 تومان5161397/10/17
پروفیل 60*100 – 3میل5,200 تومان4561397/10/17
پروفیل 60*100 – 4میل5,250 تومان5961397/10/17
پروفیل 60*100 – 5میل5,400 تومان7761397/10/17
پروفیل 60*120 – 3میل5,250 تومان5061397/10/17
پروفیل 60*120 – 4میل5,250 تومان6761397/10/17
پروفیل 60*120 – 5میل5,400 تومان8661397/10/17
پروفیل 70*70 – 2میل5,200 تومان2661397/10/17
پروفیل 70*70 – 3میل5,200 تومان3961397/10/17
پروفیل 70*70 – 4میل5,250 تومان5161397/10/17
پروفیل 80*80 – 2میل5,200 تومان3061397/10/17
پروفیل 80*80 – 3میل5,200 تومان4561397/10/17
پروفیل 80*80 – 4میل5,250 تومان5961397/10/17
پروفیل 80*100 – 3میل5,200 تومان5061397/10/17
پروفیل 80*100 – 4میل5,250 تومان6761397/10/17
پروفیل 80*120 – 3میل5,200 تومان5661397/10/17
پروفیل 80*120 – 4میل5,250 تومان7561397/10/17
پروفیل 90*90 – 2میل5,200 تومان3461397/10/17
پروفیل 90*90 – 3میل5,200 تومان5061397/10/17
پروفیل 90*90 – 4میل5,250 تومان6761397/10/17
قوطی 100*100 – 3میل5,200 تومان5661397/10/17
قوطی 100*100 – 4میل5,250 تومان7561397/10/17
قوطی 100*100 – 5میل5,400 تومان9861397/10/17
قوطی 100*100 – 6میل5,500 تومان12061397/10/17
قوطی 100*100 – 8میل5,600 تومان15561397/10/17
قوطی 100*100 – 10میل5,800 تومان19561397/10/17
قوطی 120*120 – 3میل5,200 تومان135121397/10/17
قوطی 120*120 – 4میل5,250 تومان180121397/10/17
قوطی 120*120 – 5میل5,400 تومان225121397/10/17
قوطی 120*120 – 6میل5,500 تومان270121397/10/17
قوطی 120*120 – 8میل5,600 تومان360121397/10/17
قوطی 140*140 – 3میل5,200 تومان150121397/10/17
قوطی 140*140 – 4میل5,250 تومان200121397/10/17
قوطی 140*140 – 5میل5,400 تومان260121397/10/17
قوطی 140*140 – 6میل5,500 تومان315121397/10/17
قوطی 140*140 – 8میل5,600 تومان415121397/10/17
قوطی 140*140 – 10میل5,800 تومان520121397/10/17
قوطی 160*160 – 6میل5,500 تومان360121397/10/17
قوطی 160*160 – 8میل5,600 تومان480121397/10/17
قوطی 160*160 – 10میل5,800 تومان600121397/10/17
قوطی 180*180 – 8میل5,600 تومان560121397/10/17
قوطی 180*180 – 10میل5,800 تومان700121397/10/17
قوطی 200*200 – 8میل5,600 تومان620121397/10/17
قوطی 200*200 – 10میل5,800 تومان770121397/10/17

 

با ما تماس بگیرید 02166316099

  1. به علت نوسانات در بازارآهن در صورت اقدام به خرید, گرفتن تأیید قیمت الزامی می‌باشد.
  2. قیمت پروفیل مندرج در لیست، قیمت تحویلی از بنگاه تهران میباشد و به صورت ترکیبی امکان پذیر است.
  3. برای مشاهده نمودار قیمت و آرشیو ماهانه به روی نام محصول کلیک کنید.
  4. قیمت قوطی و پروفیل در لیست بصورت کیلویی می باشد.
  5. قوطی و پروفیل انواع کارخانجات موجود است.
⭐ منوی سریع