قیمت پروفیل و قوطی

با ما تماس بگیرید 02166316099

  1. به علت نوسانات در بازارآهن در صورت اقدام به خرید, گرفتن تأیید قیمت الزامی می‌باشد.
  2. قیمت پروفیل مندرج در لیست، قیمت تحویلی از بنگاه تهران میباشد و به صورت ترکیبی امکان پذیر است.
  3. برای مشاهده نمودار قیمت و آرشیو ماهانه به روی نام محصول کلیک کنید.
  4. قیمت قوطی و پروفیل در لیست بصورت کیلویی می باشد.
  5. قوطی و پروفیل انواع کارخانجات موجود است.

به قیمت امروز پروفیل امتیاز دهید

613 امتیاز4.3/5

 

محصولقیمتوزنطولبروزرسانی
پروفیل 10*20 – 2میل6,250 تومان4,561397/12/12
پروفیل 10*25 – 2میل6,250 تومان5,561397/12/12
پروفیل 10*30 – 2میل6,300 تومان6,461397/12/12
پروفیل 10*40 – 2میل6,300 تومان9,561397/12/12
پروفیل 20*20 – 2میل6,250 تومان861397/12/12
پروفیل 20*30 – 2میل6,100 تومان9,361397/12/12
پروفیل 20*30 – 3میل6,100 تومان1361397/12/12
پروفیل 20*40 – 2میل6,100 تومان1161397/12/12
پروفیل 20*40 – 3میل6,100 تومان1761397/12/12
پروفیل 20*60 – 2میل6,250 تومان1561397/12/12
پروفیل 20*60 – 3میل6,250 تومان2261397/12/12
پروفیل 25*25 – 2میل6,100 تومان961397/12/12
پروفیل 25*25 – 3میل6,100 تومان1361397/12/12
پروفیل 30*30 – 2میل6,100 تومان1161397/12/12
پروفیل 30*30 – 3میل6,100 تومان1761397/12/12
پروفیل 30*40 – 2میل6,100 تومان1361397/12/12
پروفیل 30*40 – 3میل6,100 تومان1961397/12/12
پروفیل 30*50 – 2میل6,100 تومان1561397/12/12
پروفیل 30*50 – 3میل6,100 تومان2261397/12/12
پروفیل 30*60 – 2میل6,100 تومان1761397/12/12
پروفیل 30*60 – 3میل6,100 تومان2561397/12/12
پروفیل 30*60 – 4میل6,150 تومان3361397/12/12
پروفیل 40*40 – 2میل6,100 تومان1561397/12/12
پروفیل 40*40 – 3میل6,100 تومان2261397/12/12
پروفیل 40*40 – 4میل6,150 تومان2861397/12/12
پروفیل 40*60 – 2میل6,100 تومان1961397/12/12
پروفیل 40*60 – 3میل6,100 تومان2761397/12/12
پروفیل 40*60 – 4میل6,150 تومان3761397/12/12
پروفیل 40*80 – 2میل6,100 تومان2361397/12/12
پروفیل 40*80 – 3میل6,100 تومان3361397/12/12
پروفیل 40*80 – 4میل6,150 تومان4561397/12/12
پروفیل 50*50 – 2میل6,100 تومان1961397/12/12
پروفیل 50*50 – 3میل6,100 تومان2861397/12/12
پروفیل 50*50 – 4میل6,150 تومان3761397/12/12
پروفیل 60*60 – 2میل6,100 تومان2361397/12/12
پروفیل 60*60 – 3میل6,100 تومان3361397/12/12
پروفیل 60*60 – 4میل6,150 تومان4561397/12/12
پروفیل 60*80 – 2میل6,100 تومان2661397/12/12
پروفیل 60*80 – 3میل6,100 تومان3961397/12/12
پروفیل 60*80 – 4میل6,150 تومان5161397/12/12
پروفیل 60*100 – 3میل6,100 تومان4561397/12/12
پروفیل 60*100 – 4میل6,150 تومان5961397/12/12
پروفیل 60*100 – 5میل6,500 تومان7761397/12/12
پروفیل 60*120 – 3میل6,150 تومان5061397/12/12
پروفیل 60*120 – 4میل6,150 تومان6761397/12/12
پروفیل 60*120 – 5میل6,500 تومان8661397/12/12
پروفیل 70*70 – 2میل6,100 تومان2661397/12/12
پروفیل 70*70 – 3میل6,100 تومان3961397/12/12
پروفیل 70*70 – 4میل6,150 تومان5161397/12/12
پروفیل 80*80 – 2میل6,100 تومان3061397/12/12
پروفیل 80*80 – 3میل6,100 تومان4561397/12/12
پروفیل 80*80 – 4میل6,150 تومان5961397/12/12
پروفیل 80*100 – 3میل6,100 تومان5061397/12/12
پروفیل 80*100 – 4میل6,150 تومان6761397/12/12
پروفیل 80*120 – 3میل6,100 تومان5661397/12/12
پروفیل 80*120 – 4میل6,150 تومان7561397/12/12
پروفیل 90*90 – 2میل6,100 تومان3461397/12/12
پروفیل 90*90 – 3میل6,100 تومان5061397/12/12
پروفیل 90*90 – 4میل6,150 تومان6761397/12/12
قوطی 100*100 – 3میل6,100 تومان5661397/12/12
قوطی 100*100 – 4میل6,150 تومان7561397/12/12
قوطی 100*100 – 5میل6,500 تومان9861397/12/12
قوطی 100*100 – 6میل6,700 تومان12061397/12/12
قوطی 100*100 – 8میل7,100 تومان15561397/12/12
قوطی 120*120 – 3میل6,100 تومان135121397/12/12
قوطی 120*120 – 4میل6,150 تومان180121397/12/12
قوطی 120*120 – 5میل6,500 تومان225121397/12/12
قوطی 120*120 – 6میل6,700 تومان270121397/12/12
قوطی 120*120 – 8میل7,100 تومان360121397/12/12
قوطی 140*140 – 3میل6,100 تومان150121397/12/12
قوطی 140*140 – 4میل6,150 تومان200121397/12/12
قوطی 140*140 – 5میل6,500 تومان260121397/12/12
قوطی 140*140 – 6میل6,700 تومان315121397/12/12
قوطی 140*140 – 8میل7,100 تومان415121397/12/12
قوطی 140*140 – 10میل7,300 تومان520121397/12/12
قوطی 160*160 – 6میل6,700 تومان360121397/12/12
قوطی 160*160 – 8میل7,100 تومان480121397/12/12
قوطی 160*160 – 10میل7,300 تومان600121397/12/12
قوطی 180*180 – 8میل7,100 تومان560121397/12/12
قوطی 180*180 – 10میل7,300 تومان700121397/12/12
قوطی 200*200 – 8میل7,100 تومان620121397/12/12
قوطی 200*200 – 10میل7,300 تومان770121397/12/12

 

با ما تماس بگیرید 02166316099

  1. به علت نوسانات در بازارآهن در صورت اقدام به خرید, گرفتن تأیید قیمت الزامی می‌باشد.
  2. قیمت پروفیل مندرج در لیست، قیمت تحویلی از بنگاه تهران میباشد و به صورت ترکیبی امکان پذیر است.
  3. برای مشاهده نمودار قیمت و آرشیو ماهانه به روی نام محصول کلیک کنید.
  4. قیمت قوطی و پروفیل در لیست بصورت کیلویی می باشد.
  5. قوطی و پروفیل انواع کارخانجات موجود است.