رفتن به محتوا

قیمت پروفیل و قوطی

پروفیل چیست ؟ و نکات قبل از خرید

  1. به علت نوسانات قیمت در بازارآهن گرفتن تأیید قیمت الزامی می‌باشد.
  2. قیمت قوطی و پرفیل مندرج در لیست، قیمت تحویلی از بنگاه تهران میباشد و به صورت ترکیبی امکان پذیر است.
  3. قیمت پروفیل برحسب شاخه 6 متری می باشد.
  4. وزن پروفیل  با دقت نیم کیلو در جدول زیر قید شده است.
  5. قوطی و پروفیل انواع کارخانجات موجود است.

با بیش از پنج دهه سابقه در بازار آهن تهران در خدمت شما هستیم

محصول ضخامت طول وزن کارخانه بارگیری از موجودی قیمت قیمت عمده قیمت همکار بروزرسانی
پروفیل 10*20 2.2 6 6 داخلی تهران موجود 23,000 ۱۳۹۹/۱۲/۰۴
پروفیل 10*25 2.2 6 7 داخلی تهران ناموجود 23,000 ۱۳۹۹/۱۲/۰۴
پروفیل 10*30 2.2 6 8 داخلی تهران ناموجود 23,000 ۱۳۹۹/۱۲/۰۴
پروفیل 20*40 2 6 11 داخلی تهران موجود 23,000 ۱۳۹۹/۱۲/۰۴
پروفیل 20*20 2 6 8 داخلی تهران موجود 23,000 ۱۳۹۹/۱۲/۰۴
پروفیل 20*20 2.2 6 7 داخلی تهران موجود 20,500 ۱۳۹۹/۱۲/۰۴
پروفیل 20*30 2.2 6 11 داخلی تهران موجود 20,500 ۱۳۹۹/۱۲/۰۴
پروفیل 20*40 2.2 6 13 داخلی تهران موجود 20,500 ۱۳۹۹/۱۲/۰۴
پروفیل 20*40 2.5 6 14 داخلی تهران موجود 20,500 ۱۳۹۹/۱۲/۰۴
پروفیل 20*60 2.5 6 19 داخلی تهران موجود 20,500 ۱۳۹۹/۱۲/۰۴
پروفیل 25*25 2.2 6 11 داخلی تهران موجود 20,500 ۱۳۹۹/۱۲/۰۴
پروفیل 25*25 2.5 6 12 داخلی تهران ناموجود 20,500 ۱۳۹۹/۱۲/۰۴
پروفیل 30*50 2 6 15 داخلی تهران موجود 23,000 ۱۳۹۹/۱۲/۰۴
پروفیل 30*60 2 6 17 داخلی تهران موجود 23,000 ۱۳۹۹/۱۲/۰۴
پروفیل 30*30 2.2 6 13 داخلی تهران موجود 20,500 ۱۳۹۹/۱۲/۰۴
پروفیل 30*40 2.2 6 15 داخلی تهران موجود 20,500 ۱۳۹۹/۱۲/۰۴
پروفیل 30*50 2.2 6 17 داخلی تهران موجود 20,500 ۱۳۹۹/۱۲/۰۴
پروفیل 30*60 2.2 6 19 داخلی تهران موجود 20,500 ۱۳۹۹/۱۲/۰۴
پروفیل 30*30 2.5 6 14 داخلی تهران موجود 20,500 ۱۳۹۹/۱۲/۰۴
پروفیل 30*40 2.5 6 17 داخلی تهران موجود 20,500 ۱۳۹۹/۱۲/۰۴
پروفیل 30*50 2.5 6 19 داخلی تهران موجود 20,500 ۱۳۹۹/۱۲/۰۴
پروفیل 30*60 2.5 6 22 داخلی تهران موجود 20,500 ۱۳۹۹/۱۲/۰۴
پروفیل 30*50 3 6 23 داخلی تهران موجود 20,500 ۱۳۹۹/۱۲/۰۴
پروفیل 30*60 3 6 26 داخلی تهران موجود 20,500 ۱۳۹۹/۱۲/۰۴
پروفیل 40*40 2 6 15 داخلی تهران موجود 23,000 ۱۳۹۹/۱۲/۰۴
پروفیل 40*60 2 6 18 داخلی تهران موجود 23,000 ۱۳۹۹/۱۲/۰۴
پروفیل 40*80 2 6 23 داخلی تهران موجود 23,000 ۱۳۹۹/۱۲/۰۴
پروفیل 40*40 2.2 6 17 داخلی تهران موجود 20,500 ۱۳۹۹/۱۲/۰۴
پروفیل 40*60 2.2 6 21 داخلی تهران موجود 20,500 ۱۳۹۹/۱۲/۰۴
پروفیل 40*80 2.2 6 25 داخلی تهران موجود 20,500 ۱۳۹۹/۱۲/۰۴
پروفیل 40*40 2.5 6 19 داخلی تهران موجود 20,500 ۱۳۹۹/۱۲/۰۴
پروفیل 40*60 2.5 6 24 داخلی تهران موجود 20,500 ۱۳۹۹/۱۲/۰۴
پروفیل 40*80 2.5 6 29 داخلی تهران موجود 20,500 ۱۳۹۹/۱۲/۰۴
پروفیل 40*40 3 6 23 داخلی تهران موجود 20,500 ۱۳۹۹/۱۲/۰۴
پروفیل 40*60 3 6 29 داخلی تهران موجود 20,500 ۱۳۹۹/۱۲/۰۴
پروفیل 40*80 3 6 35 داخلی تهران موجود 20,500 ۱۳۹۹/۱۲/۰۴
پروفیل 40*100 3 6 40 داخلی تهران موجود 20,500 ۱۳۹۹/۱۲/۰۴
پروفیل 40*40 4 6 31 داخلی تهران موجود 21,800 ۱۳۹۹/۱۱/۲۶
پروفیل 40*80 4 6 46 داخلی تهران موجود 21,800 ۱۳۹۹/۱۱/۲۶
پروفیل 40*100 4 6 54 داخلی تهران موجود 21,800 ۱۳۹۹/۱۱/۲۶
پروفیل 40*100 5 6 67 داخلی تهران موجود 22,500 ۱۳۹۹/۱۱/۲۶
پروفیل 40*100 6 6 81 داخلی تهران موجود 22,500 ۱۳۹۹/۱۱/۲۶
پروفیل 50*50 2.2 6 21 داخلی تهران موجود 20,500 ۱۳۹۹/۱۲/۰۴
پروفیل 50*50 2.5 6 24 داخلی تهران موجود 20,500 ۱۳۹۹/۱۲/۰۴
پروفیل 50*50 3 6 29 داخلی تهران موجود 20,500 ۱۳۹۹/۱۲/۰۴
پروفیل 50*100 3 6 43 داخلی تهران موجود 20,500 ۱۳۹۹/۱۲/۰۴
پروفیل 50*100 4 6 58 داخلی تهران موجود 21,800 ۱۳۹۹/۱۱/۲۶
پروفیل 60*60 2.5 6 29 داخلی تهران موجود 20,500 ۱۳۹۹/۱۲/۰۴
پروفیل 60*60 3 6 35 داخلی تهران موجود 20,500 ۱۳۹۹/۱۲/۰۴
پروفیل 60*80 3 6 40 داخلی تهران موجود 20,500 ۱۳۹۹/۱۲/۰۴
پروفیل 60*100 3 6 46 داخلی تهران موجود 20,500 ۱۳۹۹/۱۲/۰۴
پروفیل 60*120 3 6 52 داخلی تهران موجود 20,500 ۱۳۹۹/۱۲/۰۴
پروفیل 60*60 4 6 46 داخلی تهران موجود 21,800 ۱۳۹۹/۱۱/۲۶
پروفیل 60*80 4 6 54 داخلی تهران موجود 21,800 ۱۳۹۹/۱۱/۲۶
پروفیل 60*100 4 6 61 داخلی تهران موجود 21,800 ۱۳۹۹/۱۱/۲۶
پروفیل 60*120 4 6 69 داخلی تهران موجود 21,800 ۱۳۹۹/۱۱/۲۶
پروفیل 70*70 3 6 40 داخلی تهران موجود 20,500 ۱۳۹۹/۱۲/۰۴
پروفیل 70*70 4 6 54 داخلی تهران موجود 21,800 ۱۳۹۹/۱۱/۲۶
پروفیل 80*80 3 6 46 داخلی تهران موجود 20,500 ۱۳۹۹/۱۲/۰۴
پروفیل 80*100 3 6 52 داخلی تهران ناموجود 20,500 ۱۳۹۹/۱۲/۰۴
پروفیل 80*120 3 6 58 داخلی تهران موجود 20,500 ۱۳۹۹/۱۲/۰۴
پروفیل 80*80 4 6 61 داخلی تهران موجود 21,800 ۱۳۹۹/۱۱/۲۶
پروفیل 80*100 4 6 69 داخلی تهران ناموجود 21,800 ۱۳۹۹/۱۱/۲۶
پروفیل 80*120 4 6 77 داخلی تهران ناموجود 21,800 ۱۳۹۹/۱۱/۲۶
پروفیل 90*90 3 6 52 داخلی تهران موجود 20,500 ۱۳۹۹/۱۲/۰۴
پروفیل 90*90 4 6 69 داخلی تهران موجود 21,800 ۱۳۹۹/۱۱/۲۶
پروفیل 100*100 3 6 58 داخلی تهران موجود 20,500 ۱۳۹۹/۱۲/۰۴
پروفیل 100*100 4 6 77 داخلی تهران موجود 21,800 ۱۳۹۹/۱۱/۲۶
پروفیل 100*150 4 6 96 داخلی تهران موجود 21,800 ۱۳۹۹/۱۱/۲۶
پروفیل 100*180 4 6 108 داخلی تهران ناموجود 21,800 ۱۳۹۹/۱۱/۲۶
پروفیل 100*200 4 6 115 داخلی تهران ناموجود 21,800 ۱۳۹۹/۱۱/۲۶
پروفیل 100*100 5 6 96 داخلی تهران موجود 22,500 ۱۳۹۹/۱۱/۲۶
پروفیل 100*150 5 6 120 داخلی تهران موجود 22,500 ۱۳۹۹/۱۱/۲۶
پروفیل 100*180 5 6 134 داخلی تهران ناموجود 22,500 ۱۳۹۹/۱۱/۲۶
پروفیل 100*200 5 6 144 داخلی تهران موجود 22,500 ۱۳۹۹/۱۱/۲۶
پروفیل 100*100 6 6 115 داخلی تهران موجود 22,500 ۱۳۹۹/۱۱/۲۶
پروفیل 100*150 6 6 144 داخلی تهران موجود 22,500 ۱۳۹۹/۱۱/۲۶
پروفیل 100*180 6 6 161 داخلی تهران موجود 22,500 ۱۳۹۹/۱۱/۲۶
پروفیل 100*200 6 6 173 داخلی تهران موجود 22,500 ۱۳۹۹/۱۱/۲۶
پروفیل 120*120 4 6 92 داخلی تهران موجود 21,800 ۱۳۹۹/۱۱/۲۶
پروفیل 120*120 5 6 115 داخلی تهران موجود 22,500 ۱۳۹۹/۱۱/۲۶
پروفیل 120*120 6 6 138 داخلی تهران موجود 22,500 ۱۳۹۹/۱۱/۲۶
قوطی 140*140 3 6 81 داخلی تهران موجود 20,500 ۱۳۹۹/۱۲/۰۴
قوطی 140*140 4 6 108 داخلی تهران موجود 21,800 ۱۳۹۹/۱۱/۲۶
قوطی 140*140 5 6 134 داخلی تهران موجود 22,500 ۱۳۹۹/۱۱/۲۶
قوطی 140*140 6 6 161 داخلی تهران موجود 22,500 ۱۳۹۹/۱۱/۲۶
قوطی 140*140 8 6 215 داخلی تهران موجود 23,800 ۱۳۹۹/۱۱/۲۶
قوطی 150*150 4 6 115 داخلی تهران ناموجود 21,800 ۱۳۹۹/۱۱/۲۶
قوطی 150*150 5 6 144 داخلی تهران موجود 22,500 ۱۳۹۹/۱۱/۲۶
قوطی 150*150 6 6 173 داخلی تهران موجود 22,500 ۱۳۹۹/۱۱/۲۶
قوطی 160*160 4 6 123 داخلی تهران ناموجود 21,800 ۱۳۹۹/۱۱/۲۶
قوطی 160*160 5 6 154 داخلی تهران موجود 22,500 ۱۳۹۹/۱۱/۲۶
قوطی 160*160 6 6 184 داخلی تهران موجود 22,500 ۱۳۹۹/۱۱/۲۶
قوطی 160*160 8 6 246 داخلی تهران موجود 23,800 ۱۳۹۹/۱۱/۲۶
قوطی 180*180 6 6 207 داخلی تهران موجود 22,500 ۱۳۹۹/۱۱/۲۶
قوطی 180*180 8 6 277 داخلی تهران ناموجود 23,800 ۱۳۹۹/۱۱/۲۶
قوطی 200*200 4 6 154 داخلی تهران ناموجود 21,800 ۱۳۹۹/۱۱/۲۶
قوطی 200*200 6 6 230 داخلی تهران موجود 22,500 ۱۳۹۹/۱۱/۲۶
قوطی 200*200 8 6 307 داخلی تهران موجود 23,800 ۱۳۹۹/۱۱/۲۶

اشتراک خبرنامه رایگان آهن آلات

آیا مایلید قیمت ها و اخبار آهن آلات به صورت کاملا رایگان برای شما ارسال گردد؟ کافیست عضو شوید

چرا پروفیل را باید از آهن آلات حیدری خرید ؟

آهن آلات حیدری یکی از معتبر ترین فروشگاه آهن آلات است که بیش از پنج دهه عضو رسمی اتحادیه آهن فروشان تهران است که خود تعهد بر خدمات به مشتریان عزیز میباشد.

آهن حیدری با پایبندی به سه اصل، صداقت در فروش ، ضمانت بازگشت کالا و تضمین اصل بودن محصولات. موفق به ارسال آهن آلات به پروژه ها در تمامی استانها و شهرستان های کشور عزیزمان شده است.

باوجود موقعیت مکانی آهن آلات حیدری در بازار آهن شادآباد تهران این آسودگی خاطر را به شما میدهیم که پروفیل ارزان به قیمت کف بازار را خدمتتان عرضه میکنیم, که تمامی قیمت ها قابل رقابت با تمام تامین کنندگان آهن آلات در ایران میباشد. اگر یک بار از آهن آلات حیدری خرید کنید، نه تنها به صداقت در فروش پی خواهید برد بلکه قیمت رقابتی را متوجه خواهید شد.

اعتبار ما، اعتماد شماست
اعتماد شما اولیت ماست

پیشینه ما را از مشتریان جویا شوید

آهن آلات حیدری نتها جزو کاسبان معتبر در بازار آهن شادآباد است

بلکه مورد اعتماد ارگان ها و سازمان های دولتی نیز میباشد

تعهد ما بر صداقت در قیمت و وزن محصولات است

مشتریان وفادار ما

اولین نفری باشید جدیدترین قیمت و اخبار آهن آلات را دریافت میکند

ایمیل مارکتینگ
منوی سریع