قیمت پروفیل و قوطی

خانه - قیمت پروفیل و قوطی
قیمت پروفیل و قوطی 1397-1-26 14:38:42 +04:30

قیمت پروفیل و قوطی

کانال آهن آلات حیدری @FiAhan

با ما تماس بگیرید 02166316099

  1. به علت نوسانات در بازارآهن در صورت اقدام به خرید, گرفتن تأیید قیمت الزامی می‌باشد.
  2. قیمت پروفیل مندرج در لیست، قیمت تحویلی از بنگاه تهران میباشد و به صورت ترکیبی امکان پذیر است.
  3. برای مشاهده نمودار قیمت و آرشیو ماهانه به روی نام محصول کلیک کنید.
  4. قیمت قوطی و پروفیل در لیست بصورت کیلویی می باشد.
  5. قوطی و پروفیل انواع کارخانجات موجود است.

 

قیمت پروفیل امروز ۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۷

 

محصول قیمت وزن طول
پروفیل 10*20 – 2میل 3,500تومان 4,5 6
پروفیل 10*25 – 2میل 3,500تومان 5,5 6
پروفیل 10*30 – 2میل 3,500تومان 6,4 6
پروفیل 10*40 – 2میل 3,500تومان 9,5 6
پروفیل 20*20 – 2میل 3,410تومان 7 6
پروفیل 20*30 – 2میل 3,360تومان 9,3 6
پروفیل 20*30 – 3میل 3,360تومان 13 6
پروفیل 20*40 – 2میل 3,360تومان 11 6
پروفیل 20*40 – 3میل 3,360تومان 17 6
پروفیل 20*60 – 2میل 3,500تومان 15 6
پروفیل 20*60 – 3میل 3,500تومان 22 6
پروفیل 25*25 – 2میل 3,360تومان 9 6
پروفیل 25*25 – 3میل 3,360تومان 13 6
پروفیل 30*30 – 2میل 3,360تومان 11 6
پروفیل 30*30 – 3میل 3,360تومان 17 6
پروفیل 30*40 – 2میل 3,360تومان 13 6
پروفیل 30*40 – 3میل 3,360تومان 19 6
پروفیل 30*50 – 2میل 3,360تومان 15 6
پروفیل 30*50 – 3میل 3,360تومان 22 6
پروفیل 30*50 – 4میل 3,380تومان 30 6
پروفیل 30*60 – 2میل 3,360تومان 17 6
پروفیل 30*60 – 3میل 3,360تومان 25 6
پروفیل 30*60 – 4میل 3,380تومان 33 6
پروفیل 40*40 – 2میل 3,360تومان 15 6
پروفیل 40*40 – 3میل 3,360تومان 22 6
پروفیل 40*40 – 4میل 3,380تومان 28 6
پروفیل 40*50 – 2میل 3,360تومان 17 6
پروفیل 40*50 – 3میل 3,360تومان 25 6
پروفیل 40*50 – 4میل 3,380تومان 33 6
پروفیل 40*60 – 2میل 3,360تومان 19 6
پروفیل 40*60 – 3میل 3,360تومان 27 6
پروفیل 40*60 – 4میل 3,380تومان 37 6
پروفیل 40*70 – 2میل 3,360تومان 21 6
پروفیل 40*70 – 3میل 3,360تومان 31 6
پروفیل 40*70 – 4میل 3,380تومان 40 6
پروفیل 40*80 – 2میل 3,360تومان 23 6
پروفیل 40*80 – 3میل 3,360تومان 33 6
پروفیل 40*80 – 4میل 3,380تومان 45 6
پروفیل 50*50 – 2میل 3,360تومان 19 6
پروفیل 50*50 – 3میل 3,360تومان 28 6
پروفیل 50*50 – 4میل 3,380تومان 37 6
پروفیل 60*60 – 2میل 3,360تومان 23 6
پروفیل 60*60 – 3میل 3,360تومان 33 6
پروفیل 60*60 – 4میل 3,380تومان 45 6
پروفیل 60*80 – 2میل 3,360تومان 26 6
پروفیل 60*80 – 3میل 3,360تومان 39 6
پروفیل 60*80 – 4میل 3,380تومان 51 6
پروفیل 60*100 – 3میل 3,360تومان 45 6
پروفیل 60*100 – 4میل 3,380تومان 59 6
پروفیل 60*100 – 5میل 3,500تومان 77 6
پروفیل 60*120 – 3میل 3,380تومان 50 6
پروفیل 60*120 – 4میل 3,380تومان 67 6
پروفیل 60*120 – 5میل 3,500تومان 86 6
پروفیل 70*70 – 2میل 3,360تومان 26 6
پروفیل 70*70 – 3میل 3,360تومان 39 6
پروفیل 70*70 – 4میل 3,380تومان 51 6
پروفیل 80*80 – 2میل 3,360تومان 30 6
پروفیل 80*80 – 3میل 3,360تومان 45 6
پروفیل 80*80 – 4میل 3,380تومان 59 6
پروفیل 80*100 – 3میل 3,360تومان 50 6
پروفیل 80*100 – 4میل 3,380تومان 67 6
پروفیل 80*120 – 3میل 3,360تومان 56 6
پروفیل 80*120 – 4میل 3,380تومان 75 6
پروفیل 90*90 – 2میل 3,360تومان 34 6
پروفیل 90*90 – 3میل 3,360تومان 50 6
پروفیل 90*90 – 4میل 3,380تومان 67 6
قوطی 100*100 – 3میل 3,360تومان 56 6
قوطی 100*100 – 4میل 3,380تومان 75 6
قوطی 100*100 – 5میل 3,500تومان 98 6
قوطی 100*100 – 6میل 3,550تومان 120 6
قوطی 100*100 – 8میل 3,900تومان 155 6
قوطی 100*100 – 10میل 4,200تومان 195 6
قوطی 120*120 – 3میل 3,360تومان 135 12
قوطی 120*120 – 4میل 3,380تومان 180 12
قوطی 120*120 – 5میل 3,500تومان 225 12
قوطی 120*120 – 6میل 3,550تومان 270 12
قوطی 120*120 – 8میل 3,900تومان 360 12
قوطی 140*140 – 3میل 3,360تومان 150 12
قوطی 140*140 – 4میل 3,380تومان 200 12
قوطی 140*140 – 5میل 3,500تومان 260 12
قوطی 140*140 – 6میل 3,550تومان 315 12
قوطی 140*140 – 8میل 3,900تومان 415 12
قوطی 140*140 – 10میل 4,200تومان 520 12
قوطی 160*160 – 6میل 3,550تومان 360 12
قوطی 160*160 – 8میل 3,900تومان 480 12
قوطی 160*160 – 10میل 4,200تومان 600 12
قوطی 180*180 – 8میل 3,900تومان 560 12
قوطی 180*180 – 10میل 4,200تومان 700 12
قوطی 200*200 – 8میل 3,900تومان 620 12
قوطی 200*200 – 10میل 4,200تومان 770 12

 

کانال آهن آلات حیدری @FiAhan

با ما تماس بگیرید 02166316099

https://fiahan.com/profiles-prices

  1. به علت نوسانات در بازارآهن در صورت اقدام به خرید, گرفتن تأیید قیمت الزامی می‌باشد.
  2. قیمت پروفیل مندرج در لیست، قیمت تحویلی از بنگاه تهران میباشد و به صورت ترکیبی امکان پذیر است.
  3. برای مشاهده نمودار قیمت و آرشیو ماهانه به روی نام محصول کلیک کنید.
  4. قیمت قوطی و پروفیل در لیست بصورت کیلویی می باشد.
  5. قوطی و پروفیل انواع کارخانجات موجود است.

[rating itemreviewed=”قیمت قوطی پروفیل”][/rating]

⭐ منوی سریع