قیمت پروفیل و قوطی

خانه - قیمت پروفیل و قوطی
قیمت پروفیل و قوطی 1396-5-9 17:02:48 +04:30

قیمت پروفیل و قوطی

کانال تلگرام آهن آلات حیدری @FiAhan

همین حالا با ما تماس بگیرید 02166316099

  1. به علت نوسانات در بازارآهن در صورت اقدام به خرید, گرفتن تأیید قیمت الزامی می‌باشد.
  2. قیمت پروفیل در لیست قیمت تحویلی از بنگاه تهران میباشد و به صورت ترکیبی امکان پذیر است.
  3. قیمت قوطی و پروفیل در لیست بصورت کیلویی می باشد.
  4. قوطی و پروفیل انواع کارخانجات موجود است.

جهت اطلاع از قیمت ها با ما تماس بگیرید

+محصولطولوزنقیمت
1پروفیل 10*10 - 1میل6
2پروفیل 10*20 - 2میل64.5 3,300تومان
3پروفیل 10*25 - 2میل65.5 3,300تومان
4پروفیل 10*30 - 2میل66.4 3,350تومان
5پروفیل 10*40 - 2میل69.5 3,350تومان
6پروفیل 20*20 - 2میل63,200تومان
7پروفیل 20*30 - 2میل69.3 3,200تومان
8پروفیل 20*30 - 3میل613 3,200تومان
9پروفیل 20*40 - 2میل6113,200تومان
10پروفیل 20*40 - 3میل6173,200تومان
11پروفیل 20*60 - 2میل615 3,300تومان
12پروفیل 20*60 - 3میل6223,300تومان
13پروفیل 25*25 - 2میل63,200تومان
14پروفیل 25*25 - 3میل6133,200تومان
15پروفیل 30*30 - 2میل611 3,200تومان
16پروفیل 30*30 - 3میل6173,200تومان
17پروفیل 30*40 - 2میل6133,200تومان
18پروفیل 30*40 - 3میل6193,200تومان
19پروفیل 30*50 - 2میل615 3,200تومان
20پروفیل 30*50 - 3میل6223,200تومان
21پروفیل 30*50 - 4میل630 3,250تومان
22پروفیل 30*60 - 2میل6173,200تومان
23پروفیل 30*60 - 3میل625 3,200تومان
24پروفیل 30*60 - 4میل6333,250تومان
25پروفیل 40*40 - 2میل615 3,200تومان
26پروفیل 40*40 - 3میل6223,200تومان
27پروفیل 40*40 - 4میل628 3,250تومان
28پروفیل 40*50 - 2میل6173,200تومان
29پروفیل 40*50 - 3میل625 3,200تومان
30پروفیل 40*50 - 4میل6333,250تومان
31پروفیل 40*60 - 2میل6193,200تومان
32پروفیل 40*60 - 3میل6273,200تومان
33پروفیل 40*60 - 4میل6373,250تومان
34پروفیل 40*70 - 2میل6213,200تومان
35پروفیل 40*70 - 3میل631 3,200تومان
36پروفیل 40*70 - 4میل640 3,250تومان
37پروفیل 40*80 - 2میل6233,200تومان
38پروفیل 40*80 - 3میل633 3,200تومان
39پروفیل 40*80 - 4میل645 3,250تومان
40پروفیل 50*50 - 2میل619 3,200تومان
41پروفیل 50*50 - 3میل6283,200تومان
42پروفیل 50*50 - 4میل6373,250تومان
43پروفیل 60*60 - 2میل6233,200تومان
44پروفیل 60*60 - 3میل633 3,200تومان
45پروفیل 60*60 - 4میل645 3,250تومان
46پروفیل 60*80 - 2میل6263,200تومان
47پروفیل 60*80 - 3میل639 3,200تومان
48پروفیل 60*80 - 4میل651 3,250تومان
49پروفیل 60*100 - 3میل645 3,200تومان
50پروفیل 60*100 - 4میل659 3,250تومان
51پروفیل 60*100 - 5میل6773,350تومان
52پروفیل 60*120 - 3میل650 3,250تومان
53پروفیل 60*120 - 4میل667 3,250تومان
54پروفیل 60*120 - 5میل6863,350تومان
55پروفیل 70*70 - 2میل6263,200تومان
56پروفیل 70*70 - 3میل639 3,200تومان
57پروفیل 70*70 - 4میل651 3,250تومان
58پروفیل 80*80 - 2میل630 3,200تومان
59پروفیل 80*80 - 3میل645 3,200تومان
60پروفیل 80*80 - 4میل659 3,250تومان
61پروفیل 80*100 - 3میل650 3,200تومان
62پروفیل 80*100 - 4میل667 3,250تومان
63پروفیل 80*120 - 3میل656 3,200تومان
64پروفیل 80*120 - 4میل675 3,250تومان
65پروفیل 90*90 - 2میل6343,200تومان
66پروفیل 90*90 - 3میل650 3,200تومان
67پروفیل 90*90 - 4میل667 3,250تومان
68قوطی 100*100 - 3میل656 3,200تومان
69قوطی 100*100 - 4میل675 3,250تومان
70قوطی 100*100 - 5میل6983,350تومان
71قوطی 100*100 - 6میل61203,500تومان
72قوطی 100*100 - 8میل61554,800تومان
73قوطی 100*100 - 10میل61954,150تومان
74قوطی 120*120 - 3میل12 135 3,200تومان
75قوطی 120*120 - 4میل12 180 3,250تومان
76قوطی 120*120 - 5میل12 225 3,350تومان
77قوطی 120*120 - 6میل12 270 3,500تومان
78قوطی 120*120 - 8میل12 360 4,800تومان
79قوطی 140*140 - 3میل12 150 3,200تومان
80قوطی 140*140 - 4میل12 200 3,250تومان
81قوطی 140*140 - 5میل12 260 3,350تومان
82قوطی 140*140 - 6میل12 315 3,500تومان
83قوطی 140*140 - 8میل12 415 4,800تومان
84قوطی 140*140 - 10میل12 520 4,150تومان
85قوطی 160*160 - 6میل12 360 3,500تومان
86قوطی 160*160 - 8میل12 480 4,800تومان
87قوطی 160*160 - 10میل12 600 4,150تومان
88قوطی 180*180 - 8میل12 560 4,800تومان
89قوطی 180*180 - 10میل12 700 4,150تومان
90قوطی 200*200 - 8میل12 620 4,800تومان
91قوطی 200*200 - 10میل12 770 4,150تومان

کانال تلگرام آهن آلات حیدری @FiAhan

همین حالا با ما تماس بگیرید 02166316099

  1. به علت نوسانات در بازارآهن در صورت اقدام به خرید, گرفتن تأیید قیمت الزامی می‌باشد.
  2. قیمت پروفیل در لیست قیمت تحویلی از بنگاه تهران میباشد و به صورت ترکیبی  امکان پذیر است.
  3. قیمت پروفیل در صورت سفارش عمده از کارخانه با قیمت نازلتر تحویل میگردد.
  4. قوطی و پروفیل انواع کارخانجات موجود است.

قیمت قوطی پروفیل امتیاز: 100 از 100

⭐ منوی سریع