قیمت ورق

خانه - قیمت ورق
قیمت ورق 1396-8-17 19:39:13 +03:30

قیمت ورق آهن

کانال تلگرام آهن آلات حیدری @FiAhan

همین حالا با ما تماس بگیرید 02166316099

  1. به علت نوسانات در بازارآهن در صورت اقدام به خرید, گرفتن تأیید قیمت الزامی می‌باشد.
  2. سفارش ورق برش خورده ائم از پلیت، صفحه ستون، لچکی، کله گاوی، استیفنر، زیرسری و … انجام میپذیرد.
  3. اجرت سوراخکاری : دریل = 1000 تومان – پانچ = 400 تومان

 

قیمت ورق امروز ۲۶ دی ۱۳۹۶

محصول قیمت وزن سایز
ورق MMK ضخامت 2 میل 2.5×1.25 تهران 3,150تومان 49 2
ورق MMK ضخامت 2 میل 1×2 تهران 3,150تومان 32 2
ورق رول گیلان 2.5 میل تهران 2.5
ورق مبارکه 2.5 میل 2.5×1.25 تهران 60 2.5
ورق مبارکه 2.5 میل 1×2 تهران 39 2.5
ورق رول گیلان 3 میل 3
ورق سبا 3 میل 2.5×1.25 تهران 2,600تومان 74 3
ورق سبا 3 میل 1×2 تهران 2,600تومان 47 3
ورق مبارکه 3 میل 2.5×1.25 تهران 3,150تومان 74 3
ورق مبارکه 3 میل 1×2 تهران 3,150تومان 47 3
ورق رول گیلان 4 میل 4
ورق سبا 4 میل 2.5×1.25 تهران 3,100تومان 117 4
ورق سبا 4 میل 1×2 تهران 3,100تومان 63 4
ورق مبارکه 4 میل 2.5×1.25 تهران 3,100تومان 98 4
ورق مبارکه 4 میل 1×2 تهران 3,100تومان 63 4
ورق رول گیلان 5 میل 5
ورق سبا 5 میل 2.5×1.25 تهران 2,950تومان 122 5
ورق سبا 5 میل 1×2 تهران 2,950تومان 78 5
ورق مبارکه 5 میل 2.5×1.25 تهران 3,000تومان 122 5
ورق مبارکه 5 میل 1×2 تهران 3,000تومان 78 5
ورق سبا 6 میل 6×1.5 تهران 2,800تومان 422 6
ورق مبارکه 6 میل 6×1.5 تهران 2,850تومان 422 6
ورق اکسین 8 میل 6×2 تهران 768 8
ورق قطعات 8 میل 6×1.25 تهران 2,520تومان 480 8
ورق کاویان 8 میل 6×1.25 تهران 2,550تومان 480 8
ورق سبا 8 میل 6×1.5 تهران 2,650تومان 562 8
ورق مبارکه 8 میل 6×1.5 تهران 2,640تومان 565 8
ورق کاویان 10 میل 6×1.25 تهران 2,630تومان 600 10
ورق قطعات 10 میل 6×1.25 تهران 2,450تومان 600 10
ورق اکسین 10 میل 6×2 تهران 2,650تومان 960 10
ورق سبا 10 میل 6×1.5 تهران 2,620تومان 702 10
ورق مبارکه 10 میل 6×1.5 تهران 2,630تومان 702 10
ورق قطعات 12 میل 6×1.25 تهران 2,450تومان 720 12
ورق کاویان 12 میل 6×1.25 تهران 2,630تومان 720 12
ورق اکسین 12 میل 6×2 تهران 2,640تومان 1152 12
ورق سبا 12 میل 6×1.5 تهران 2,620تومان 843 12
ورق مبارکه 12 میل 6×1.5 تهران 2,630تومان 843 12
ورق اکسین 15 میل 6×2 تهران 2,640تومان 1440 15
ورق قطعات 15 میل 6×1.25 تهران 2,450تومان 900 15
ورق کاویان 15 میل 6×1.25 تهران 2,630تومان 900 15
ورق سبا 15 میل 6×1.5 تهران 2,620تومان 1053 15
ورق مبارکه 15 میل 6×1.5 تهران 2,630تومان 1053 15
ورق کاویان 20 میل 6×1.25 تهران 2,600تومان 1200 20
ورق قطعات 20 میل 6×1.25 تهران 2,500تومان 1200 20
ورق اکسین 20 میل 6×2 تهران 2,660تومان 1920 20
ورق سبا 20 میل 6×1.5 تهران 2,600تومان 1404 20
ورق مبارکه 20 میل 6×1.5 تهران 2,600تومان 1404 20
ورق اکسین 25 میل 6×2 تهران 2,660تومان 2400 25
ورق قطعات 25 میل 6×1.25 تهران 2,500تومان 1500 25
ورق کاویان 25 میل 6×1.25 تهران 2,600تومان 1500 25
ورق سبا 25 میل 6×1.5 تهران 2,600تومان 1755 25
ورق مبارکه 25 میل 6×1.5 تهران 2,600تومان 1755 25
ورق اکسین 30 میل 6×2 تهران 2,660تومان 2800 30
ورق کاویان 30 میل 6×1.25 تهران 2,600تومان 1800 30
ورق قطعات 30 میل 6×1.25 تهران 2,450تومان 1800 30
ورق سبا 30 میل 6×1.5 تهران 2,500تومان 2106 30
ورق مبارکه 30 میل 6×1.5 تهران 2,600تومان 2106 30
ورق اکسین 35 میل 6×2 تهران 2,660تومان 3360 35
ورق کاویان 35 میل 6×1.25 تهران 2,600تومان 2100 35
ورق قطعات 35 میل 6×1.25 تهران 2,450تومان 2100 35
ورق کاویان 40 میل 6×1.25 تهران 2,600تومان 2400 40
ورق اکسین 40 میل 6×2 تهران 2,680تومان 3840 40
ورق کاویان 45 میل 6×1.25 تهران 2,600تومان 2700 45
ورق اکسین 45 میل 6×2 تهران 2,680تومان 4320 45
ورق کاویان 50 میل 6×1.25 تهران 2,550تومان 3000 50
ورق اکسین 50 میل 6×2 تهران 2,650تومان 4800 50
ورق کاویان 55 میل 6×1.25 تهران 2,550تومان 3300 55
ورق کاویان 60 میل 6×1.25 تهران 2,550تومان 3600 60
ورق کاویان 65 میل 6×1.25 تهران 2,550تومان 3900 65
ورق کاویان 70 میل 6×1.25 تهران 2,550تومان 4200 70
ورق کاویان 75 میل 6×1.25 تهران 2,550تومان 4500 75
ورق کاویان 80 میل 6×1.25 تهران 2,550تومان 4800 80
ورق کاویان 85 میل 6×1.25 تهران 2,550تومان 5100 85
ورق کاویان 90 میل 6×1.25 تهران 2,550تومان 5400 90
ورق کاویان 95 میل 6×1.25 تهران 2,550تومان 5700 95
ورق کاویان 100 میل 6×1.25 تهران 2,550تومان 6000 100
ورق کاویان 200 میل 6×1.25 تهران 2,600تومان 12000 200

 

کانال تلگرام آهن آلات حیدری @FiAhan

همین حالا با ما تماس بگیرید 02166316099

  1. به علت نوسانات در بازارآهن در صورت اقدام به خرید, گرفتن تأیید قیمت الزامی می‌باشد.
  2. سفارش ورق برش خورده ائم از پلیت، صفحه ستون، لچکی، کله گاوی، استیفنر، زیرسری و … انجام می پذیرد.
  3. اجرت سوراخکاری : دریل = 1000 تومان – پانچ = 400 تومان

 

⭐ منوی سریع