قیمت ورق

خانه - قیمت ورق
قیمت ورق1397-9-21 11:20:55 +03:30

قیمت ورق آهن

با ما تماس بگیرید 02166316099

  1. به علت نوسانات در بازارآهن در صورت اقدام به خرید, گرفتن تأیید قیمت الزامی می‌باشد.
  2. برای مشاهده نمودار قیمت و آرشیو ماهانه به روی نام محصول کلیک کنید.
  3. سفارش ورق برش خورده ائم از پلیت، صفحه ستون، لچکی، کله گاوی، استیفنر، زیرسری و … انجام میپذیرد.

 

به قیمت امروز ورق امتیاز دهید

79 امتیاز3.6/5

 

محصولقیمتوزنسایزبروزرسانی
ورق MMK ضخامت 2 میل 2.5×1.25 تهرانتماس باما4921397/05/27
ورق MMK ضخامت 2 میل 1×2 تهرانتماس باما3221397/05/27
ورق رول گیلان 2.5 میل تهرانتماس باما2.51395/02/18
ورق مبارکه 2.5 میل 2.5×1.25 تهرانتماس باما602.51395/02/18
ورق مبارکه 2.5 میل 1×2 تهرانتماس باما392.51395/02/18
ورق رول گیلان 3 میلتماس باما31395/02/18
ورق سبا 3 میل 2.5×1.25 تهران5,710 تومان7431397/08/15
ورق سبا 3 میل 1×2 تهران5,710 تومان4731397/08/15
ورق مبارکه 3 میل 2.5×1.25 تهران5,460 تومان7431397/08/15
ورق مبارکه 3 میل 1×2 تهران5,460 تومان4731397/08/15
ورق رول گیلان 4 میلتماس باما41395/02/18
ورق سبا 4 میل 2.5×1.25 تهران5,510 تومان11741397/08/15
ورق سبا 4 میل 1×2 تهران5,510 تومان6341397/08/15
ورق مبارکه 4 میل 2.5×1.25 تهران5,460 تومان9841397/08/15
ورق مبارکه 4 میل 1×2 تهران5,460 تومان6341397/08/15
ورق رول گیلان 5 میل5,510 تومان51397/08/15
ورق سبا 5 میل 2.5×1.25 تهران5,010 تومان12251397/08/15
ورق سبا 5 میل 1×2 تهران5,010 تومان7851397/08/15
ورق مبارکه 5 میل 2.5×1.25 تهران5,610 تومان12251397/08/15
ورق مبارکه 5 میل 1×2 تهران5,610 تومان7851397/08/15
ورق سبا 6 میل 6×1.5 تهران4,360 تومان42261397/08/15
ورق مبارکه 6 میل 6×1.5 تهران4,390 تومان42261397/08/15
ورق اکسین 8 میل 6×2 تهران4,410 تومان76881397/08/15
ورق قطعات 8 میل 6×1.25 تهرانتماس باما48081397/05/27
ورق کاویان 8 میل 6×1.25 تهرانتماس باما48081397/04/10
ورق سبا 8 میل 6×1.5 تهران4,360 تومان56281397/08/15
ورق مبارکه 8 میل 6×1.5 تهرانتماس باما56581397/05/27
ورق کاویان 10 میل 6×1.25 تهرانتماس باما600101397/04/10
ورق قطعات 10 میل 6×1.25 تهرانتماس باما600101397/05/27
ورق اکسین 10 میل 6×2 تهران4,310 تومان960101397/08/15
ورق سبا 10 میل 6×1.5 تهران4,360 تومان702101397/08/15
ورق مبارکه 10 میل 6×1.5 تهران4,390 تومان702101397/08/15
ورق قطعات 12 میل 6×1.25 تهرانتماس باما720121397/05/27
ورق کاویان 12 میل 6×1.25 تهرانتماس باما720121397/04/10
ورق اکسین 12 میل 6×2 تهران4,310 تومان1152121397/08/15
ورق سبا 12 میل 6×1.5 تهران4,360 تومان843121397/08/15
ورق مبارکه 12 میل 6×1.5 تهران4,390 تومان843121397/08/15
ورق اکسین 15 میل 6×2 تهران4,290 تومان1440151397/08/15
ورق قطعات 15 میل 6×1.25 تهرانتماس باما900151397/05/27
ورق کاویان 15 میل 6×1.25 تهرانتماس باما900151397/04/10
ورق سبا 15 میل 6×1.5 تهران4,350 تومان1053151397/08/15
ورق مبارکه 15 میل 6×1.5 تهران4,390 تومان1053151397/08/15
ورق کاویان 20 میل 6×1.25 تهرانتماس باما1200201397/05/27
ورق قطعات 20 میل 6×1.25 تهرانتماس باما1200201397/05/27
ورق اکسین 20 میل 6×2 تهران4,340 تومان1920201397/08/15
ورق سبا 20 میل 6×1.5 تهران4,210 تومان1404201397/08/15
ورق مبارکه 20 میل 6×1.5 تهران4,310 تومان1404201397/08/15
ورق اکسین 25 میل 6×2 تهران4,340 تومان2400251397/08/15
ورق قطعات 25 میل 6×1.25 تهران4,360 تومان1500251397/08/15
ورق کاویان 25 میل 6×1.25 تهرانتماس باما1500251397/05/27
ورق سبا 25 میل 6×1.5 تهران4,360 تومان1755251397/08/15
ورق مبارکه 25 میل 6×1.5 تهران4,310 تومان1755251397/08/15
ورق اکسین 30 میل 6×2 تهران4,340 تومان2800301397/08/15
ورق کاویان 30 میل 6×1.25 تهرانتماس باما1800301397/04/10
ورق قطعات 30 میل 6×1.25 تهرانتماس باما1800301397/04/10
ورق سبا 30 میل 6×1.5 تهران4,510 تومان2106301397/08/15
ورق مبارکه 30 میل 6×1.5 تهران4,310 تومان2106301397/08/15
ورق اکسین 35 میل 6×2 تهرانتماس باما3360351397/05/27
ورق کاویان 35 میل 6×1.25 تهرانتماس باما2100351397/04/10
ورق قطعات 35 میل 6×1.25 تهرانتماس باما2100351397/04/10
ورق کاویان 40 میل 6×1.25 تهرانتماس باما2400401397/04/10
ورق اکسین 40 میل 6×2 تهران4,340 تومان3840401397/08/15
ورق کاویان 45 میل 6×1.25 تهرانتماس باما2700451397/04/10
ورق اکسین 45 میل 6×2 تهران4,280 تومان4320451397/08/15
ورق کاویان 50 میل 6×1.25 تهرانتماس باما3000501397/04/10
ورق اکسین 50 میل 6×2 تهران4,420 تومان4800501397/08/15
ورق کاویان 55 میل 6×1.25 تهرانتماس باما3300551397/04/10
ورق کاویان 60 میل 6×1.25 تهرانتماس باما3600601397/04/10
ورق کاویان 65 میل 6×1.25 تهرانتماس باما3900651397/04/10
ورق کاویان 70 میل 6×1.25 تهرانتماس باما4200701397/04/10
ورق کاویان 75 میل 6×1.25 تهرانتماس باما4500751397/04/10
ورق کاویان 80 میل 6×1.25 تهرانتماس باما4800801397/04/10
ورق کاویان 85 میل 6×1.25 تهرانتماس باما5100851397/04/10
ورق کاویان 90 میل 6×1.25 تهرانتماس باما5400901397/04/10
ورق کاویان 95 میل 6×1.25 تهرانتماس باما5700951397/04/10
ورق کاویان 100 میل 6×1.25 تهرانتماس باما60001001397/04/10
ورق کاویان 200 میل 6×1.25 تهرانتماس باما120002001397/04/10

 

با ما تماس بگیرید 02166316099

  1. به علت نوسانات در بازارآهن در صورت اقدام به خرید, گرفتن تأیید قیمت الزامی می‌باشد.
  2. برای مشاهده نمودار قیمت و آرشیو ماهانه به روی نام محصول کلیک کنید.
  3. سفارش ورق برش خورده ائم از پلیت، صفحه ستون، لچکی، کله گاوی، استیفنر، زیرسری و … انجام میپذیرد.
  4. اجرت سوراخکاری : دریل = 1000 تومان – پانچ = 400 تومان

 

⭐ منوی سریع