قیمت ورق آهن

با ما تماس بگیرید 02166316099

  1. به علت نوسانات در بازارآهن در صورت اقدام به خرید, گرفتن تأیید قیمت الزامی می‌باشد.
  2. برای مشاهده نمودار قیمت و آرشیو ماهانه به روی نام محصول کلیک کنید.
  3. سفارش ورق برش خورده ائم از پلیت، صفحه ستون، لچکی، کله گاوی، استیفنر، زیرسری و … انجام میپذیرد.

 

به قیمت امروز ورق امتیاز دهید

106 امتیاز4.7/5

 

محصولقیمتوزنسایزبروزرسانی
ورق MMK ضخامت 2 میل 2.5×1.25 تهرانتماس باما4921398/01/19
ورق MMK ضخامت 2 میل 1×2 تهرانتماس باما3221398/01/19
ورق مبارکه 2.5 میل 2.5×1.25 تهرانتماس باما622.51398/01/19
ورق مبارکه 2.5 میل 1×2 تهرانتماس باما402.51398/01/19
ورق سبا 3 میل 2.5×1.25 تهرانتماس باما7431398/01/19
ورق سبا 3 میل 1×2 تهرانتماس باما4831398/01/19
ورق مبارکه 3 میل 2.5×1.25 تهرانتماس باما7431398/02/29
ورق مبارکه 3 میل 1×2 تهرانتماس باما4731398/02/29
ورق سبا 4 میل 2.5×1.25 تهرانتماس باما9841398/01/19
ورق سبا 4 میل 1×2 تهرانتماس باما6441398/01/19
ورق مبارکه 4 میل 2.5×1.25 تهرانتماس باما9841398/01/26
ورق مبارکه 4 میل 1×2 تهرانتماس باما6441398/01/26
ورق سبا 5 میل 2.5×1.25 تهرانتماس باما12251398/01/19
ورق سبا 5 میل 1×2 تهرانتماس باما8051398/01/19
ورق مبارکه 5 میل 2.5×1.25 تهرانتماس باما12251398/02/29
ورق مبارکه 5 میل 1×2 تهرانتماس باما8051398/02/29
ورق سبا 6 میل 6×1.5 تهرانتماس باما42261398/01/19
ورق مبارکه 6 میل 6×1.5 تهران6,500 تومان42261398/03/08
ورق اکسین 8 میل 6×2 تهرانتماس باما76881398/01/19
ورق قطعات 8 میل 6×1.25 تهرانتماس باما48081398/01/19
ورق کاویان 8 میل 6×1.25 تهرانتماس باما48081398/01/19
ورق سبا 8 میل 6×1.5 تهرانتماس باما56281398/01/19
ورق مبارکه 8 میل 6×1.5 تهران6,500 تومان56581398/03/08
ورق کاویان 10 میل 6×1.25 تهران6,600 تومان600101398/03/08
ورق قطعات 10 میل 6×1.25 تهرانتماس باما600101398/01/19
ورق اکسین 10 میل 6×2 تهران6,850 تومان960101398/03/08
ورق سبا 10 میل 6×1.5 تهرانتماس باما702101398/01/19
ورق مبارکه 10 میل 6×1.5 تهران6,500 تومان702101398/03/08
ورق قطعات 12 میل 6×1.25 تهرانتماس باما720121398/01/19
ورق کاویان 12 میل 6×1.25 تهران6,600 تومان720121398/03/08
ورق اکسین 12 میل 6×2 تهران6,850 تومان1152121398/03/08
ورق سبا 12 میل 6×1.5 تهرانتماس باما843121398/01/19
ورق مبارکه 12 میل 6×1.5 تهران6,500 تومان843121398/03/08
ورق اکسین 15 میل 6×2 تهران6,850 تومان1440151398/03/08
ورق قطعات 15 میل 6×1.25 تهرانتماس باما900151397/11/27
ورق کاویان 15 میل 6×1.25 تهران6,600 تومان900151398/03/08
ورق سبا 15 میل 6×1.5 تهرانتماس باما1053151398/01/19
ورق مبارکه 15 میل 6×1.5 تهران6,500 تومان1053151398/03/08
ورق کاویان 20 میل 6×1.25 تهران6,300 تومان1200201398/03/08
ورق قطعات 20 میل 6×1.25 تهرانتماس باما1200201397/11/27
ورق اکسین 20 میل 6×2 تهران6,350 تومان1920201398/03/08
ورق سبا 20 میل 6×1.5 تهرانتماس باما1404201397/11/27
ورق مبارکه 20 میل 6×1.5 تهرانتماس باما1404201398/01/26
ورق اکسین 25 میل 6×2 تهرانتماس باما2400251398/01/26
ورق قطعات 25 میل 6×1.25 تهرانتماس باما1500251397/11/27
ورق کاویان 25 میل 6×1.25 تهران6,300 تومان1500251398/03/08
ورق سبا 25 میل 6×1.5 تهرانتماس باما1755251397/11/27
ورق مبارکه 25 میل 6×1.5 تهرانتماس باما1755251397/11/27
ورق اکسین 30 میل 6×2 تهران6,350 تومان2800301398/03/08
ورق کاویان 30 میل 6×1.25 تهرانتماس باما1800301398/01/19
ورق قطعات 30 میل 6×1.25 تهرانتماس باما1800301397/11/27
ورق سبا 30 میل 6×1.5 تهرانتماس باما2106301397/11/27
ورق مبارکه 30 میل 6×1.5 تهرانتماس باما2106301397/11/27
ورق اکسین 35 میل 6×2 تهرانتماس باما3360351397/11/27
ورق کاویان 35 میل 6×1.25 تهران6,350 تومان2100351398/03/08
ورق قطعات 35 میل 6×1.25 تهرانتماس باما2100351397/11/27
ورق کاویان 40 میل 6×1.25 تهرانتماس باما2400401397/11/27
ورق اکسین 40 میل 6×2 تهرانتماس باما3840401397/11/27
ورق کاویان 45 میل 6×1.25 تهرانتماس باما2700451397/11/27
ورق اکسین 45 میل 6×2 تهرانتماس باما4320451397/11/27
ورق کاویان 50 میل 6×1.25 تهرانتماس باما3000501397/11/27
ورق اکسین 50 میل 6×2 تهرانتماس باما4800501397/11/27
ورق کاویان 55 میل 6×1.25 تهرانتماس باما3300551397/11/27
ورق کاویان 60 میل 6×1.25 تهرانتماس باما3600601397/11/27
ورق کاویان 65 میل 6×1.25 تهرانتماس باما3900651397/11/27
ورق کاویان 70 میل 6×1.25 تهرانتماس باما4200701397/11/27
ورق کاویان 75 میل 6×1.25 تهرانتماس باما4500751397/11/27
ورق کاویان 80 میل 6×1.25 تهرانتماس باما4800801397/11/27
ورق کاویان 85 میل 6×1.25 تهرانتماس باما5100851397/11/27
ورق کاویان 90 میل 6×1.25 تهرانتماس باما5400901397/11/27
ورق کاویان 95 میل 6×1.25 تهرانتماس باما5700951397/11/27
ورق کاویان 100 میل 6×1.25 تهرانتماس باما60001001397/11/27
ورق کاویان 200 میل 6×1.25 تهرانتماس باما120002001397/11/27

 

با ما تماس بگیرید 02166316099

  1. به علت نوسانات در بازارآهن در صورت اقدام به خرید, گرفتن تأیید قیمت الزامی می‌باشد.
  2. برای مشاهده نمودار قیمت و آرشیو ماهانه به روی نام محصول کلیک کنید.
  3. سفارش ورق برش خورده ائم از پلیت، صفحه ستون، لچکی، کله گاوی، استیفنر، زیرسری و … انجام میپذیرد.
  4. اجرت سوراخکاری : دریل = 1000 تومان – پانچ = 400 تومان