قیمت ورق

خانه - قیمت ورق
قیمت ورق 1396-2-8 09:25:17 +04:30

قیمت ورق آهن

کانال تلگرام آهن آلات حیدری @FiAhan

همین حالا با ما تماس بگیرید 02166316099

  1. به علت نوسانات در بازارآهن در صورت اقدام به خرید, گرفتن تأیید قیمت الزامی می‌باشد.
  2. سفارش ورق برش خورده ائم از پلیت، صفحه ستون، لچکی، کله گاوی، استیفنر، زیرسری و … انجام میپذیرد.
  3. اجرت سوراخکاری : دریل = 1000 تومان – پانچ = 400 تومان

تاریخ بروز رسانی قیمت امروز ۰۸ خرداد ۱۳۹۶

آهن آلات حیدری

محصول قیمت سایز وزن
ورق کاویان 200 میل 6×1.25 تهران تماس با فی آهن 200 12000
ورق کاویان 100 میل 6×1.25 تهران تماس با فی آهن 100 6000
ورق کاویان 95 میل 6×1.25 تهران تماس با فی آهن 95 5700
ورق کاویان 90 میل 6×1.25 تهران تماس با فی آهن 90 5400
ورق کاویان 85 میل 6×1.25 تهران تماس با فی آهن 85 5100
ورق کاویان 80 میل 6×1.25 تهران تماس با فی آهن 80 4800
ورق کاویان 75 میل 6×1.25 تهران تماس با فی آهن 75 4500
ورق کاویان 70 میل 6×1.25 تهران تماس با فی آهن 70 4200
ورق کاویان 65 میل 6×1.25 تهران تماس با فی آهن 65 3900
ورق کاویان 60 میل 6×1.25 تهران تماس با فی آهن 60 3600
ورق کاویان 55 میل 6×1.25 تهران تماس با فی آهن 55 3300
ورق کاویان 50 میل 6×1.25 تهران تماس با فی آهن 50 3000
ورق اکسین 50 میل 6×2 تهران تماس با فی آهن 50 4800
ورق کاویان 45 میل 6×1.25 تهران تماس با فی آهن 45 2700
ورق اکسین 45 میل 6×2 تهران تماس با فی آهن 45 4320
ورق کاویان 40 میل 6×1.25 تهران تماس با فی آهن 40 2400
ورق اکسین 40 میل 6×2 تهران تماس با فی آهن 40 3840
ورق اکسین 35 میل 6×2 تهران تماس با فی آهن 35 3360
ورق کاویان 35 میل 6×1.25 تهران تماس با فی آهن 35 2100
ورق قطعات 35 میل 6×1.25 تهران تماس با فی آهن 35 2100
ورق اکسین 30 میل 6×2 تهران 2,480 30 2800
ورق کاویان 30 میل 6×1.25 تهران تماس با فی آهن 30 1800
ورق قطعات 30 میل 6×1.25 تهران تماس با فی آهن 30 1800
ورق اکسین 25 میل 6×2 تهران 2,500 25 2400
ورق قطعات 25 میل 6×1.25 تهران تماس با فی آهن 25 1500
ورق کاویان 25 میل 6×1.25 تهران تماس با فی آهن 25 1500
ورق کاویان 20 میل 6×1.25 تهران تماس با فی آهن 20 1200
ورق قطعات 20 میل 6×1.25 تهران تماس با فی آهن 20 1200
ورق اکسین 20 میل 6×2 تهران تماس با فی آهن 20 1920
ورق اکسین 15 میل 6×2 تهران تماس با فی آهن 15 1440
ورق قطعات 15 میل 6×1.25 تهران تماس با فی آهن 15 900
ورق کاویان 15 میل 6×1.25 تهران تماس با فی آهن 15 900
ورق قطعات 12 میل 6×1.25 تهران تماس با فی آهن 12 720
ورق کاویان 12 میل 6×1.25 تهران تماس با فی آهن 12 720
ورق اکسین 12 میل 6×2 تهران تماس با فی آهن 12 1152
ورق کاویان 10 میل 6×1.25 تهران تماس با فی آهن 10 600
ورق قطعات 10 میل 6×1.25 تهران تماس با فی آهن 10 600
ورق اکسین 10 میل 6×2 تهران تماس با فی آهن 10 960
ورق اکسین 8 میل 6×2 تهران تماس با فی آهن 8 768
ورق قطعات 8 میل 6×1.25 تهران تماس با فی آهن 8 480
ورق کاویان 8 میل 6×1.25 تهران تماس با فی آهن 8 480
ورق رول گیلان 5 میل تماس با فی آهن 5
ورق رول گیلان 4 میل تماس با فی آهن 4
ورق رول گیلان 3 میل تماس با فی آهن 3
ورق گیلان 2.5 میل رول تهران تماس با فی آهن 2.5
ورق سبا 30 میل 6×1.5 تهران تماس با فی آهن 30 2106
ورق سبا 25 میل 6×1.5 تهران تماس با فی آهن 25 1755
ورق سبا 20 میل 6×1.5 تهران تماس با فی آهن 20 1404
ورق سبا 15 میل 6×1.5 تهران تماس با فی آهن 15 1053
ورق سبا 12 میل 6×1.5 تهران تماس با فی آهن 12 843
ورق سبا 10 میل 6×1.5 تهران تماس با فی آهن 10 702
ورق سبا 8 میل 6×1.5 تهران تماس با فی آهن 8 562
ورق سبا 6 میل 6×1.5 تهران تماس با فی آهن 6 422
ورق سبا 5 میل 2.5×1.25 تهران تماس با فی آهن 5 122
ورق سبا 5 میل 1×2 تهران تماس با فی آهن 5 78
ورق سبا 4 میل 1×2 تهران تماس با فی آهن 4 63
ورق سبا 4 میل 2.5×1.25 تهران تماس با فی آهن 4 117
ورق سبا 3 میل 2.5×1.25 تهران تماس با فی آهن 3 74
ورق سبا 3 میل 1×2 تهران تماس با فی آهن 3 47
ورق MMK ضخامت 2 میل 2.5×1.25 تهران 2,540 2 49
ورق MMK ضخامت 2 میل 1×2 تهران 2,540 2 32
ورق مبارکه 2.5 میل 2.5×1.25 تهران 2,600 2.5 60
ورق مبارکه 5 میل 2.5×1.25 تهران 2,550 5 122
ورق مبارکه 4 میل 2.5×1.25 تهران 2,550 4 98
ورق مبارکه 3 میل 2.5×1.25 تهران 2,550 3 74
ورق مبارکه 30 میل 6×1.5 تهران تماس با فی آهن 30 2106
ورق مبارکه 25 میل 6×1.5 تهران تماس با فی آهن 25 1755
ورق مبارکه 20 میل 6×1.5 تهران تماس با فی آهن 20 1404
ورق مبارکه 15 میل 6×1.5 تهران 2,380 15 1053
ورق مبارکه 12 میل 6×1.5 تهران 2,410 12 843
ورق مبارکه 10 میل 6×1.5 تهران 2,400 10 702
ورق مبارکه 8 میل 6×1.5 تهران 2,410 8 565
ورق مبارکه 6 میل 6×1.5 تهران 2,420 6 422
ورق مبارکه 5 میل 1×2 تهران 2,550 5 78
ورق مبارکه 4 میل 1×2 تهران 2,550 4 63
ورق مبارکه 3 میل 1×2 تهران 2,550 3 47
ورق مبارکه 2.5 میل 1×2 تهران 2,600 2.5 39
کد جدول ورق آهن, برای نمایش در وبلاگ ها و وبسایت ها

آهن آلات حیدری

کانال تلگرام آهن آلات حیدری @FiAhan

همین حالا با ما تماس بگیرید 02166316099

  1. به علت نوسانات در بازارآهن در صورت اقدام به خرید, گرفتن تأیید قیمت الزامی می‌باشد.
  2. سفارش ورق برش خورده ائم از پلیت، صفحه ستون، لچکی، کله گاوی، استیفنر، زیرسری و … انجام می پذیرد.
  3. اجرت سوراخکاری : دریل = 1000 تومان – پانچ = 400 تومان

قیمت ورق امتیاز: 100 از 100

⭐ منوی سریع