قیمت ورق

خانه - قیمت ورق
قیمت ورق1397-5-10 12:10:00 +04:30

قیمت ورق آهن

کانال آهن آلات حیدری @FiAhan

پیج اینستاگرام: https://www.instagram.com/fiahan.ir

با ما تماس بگیرید 02166316099

  1. به علت نوسانات در بازارآهن در صورت اقدام به خرید, گرفتن تأیید قیمت الزامی می‌باشد.
  2. برای مشاهده نمودار قیمت و آرشیو ماهانه به روی نام محصول کلیک کنید.
  3. سفارش ورق برش خورده ائم از پلیت، صفحه ستون، لچکی، کله گاوی، استیفنر، زیرسری و … انجام میپذیرد.
  4. اجرت سوراخکاری : دریل = 1000 تومان – پانچ = 400 تومان

 

محصول قیمت وزن سایز بروزرسانی
ورق MMK ضخامت 2 میل 2.5×1.25 تهران 3,700تومان 49 2 1397/04/10
ورق MMK ضخامت 2 میل 1×2 تهران 3,700تومان 32 2 1397/04/10
ورق رول گیلان 2.5 میل تهران 2.5 1395/02/18
ورق مبارکه 2.5 میل 2.5×1.25 تهران 60 2.5 1395/02/18
ورق مبارکه 2.5 میل 1×2 تهران 39 2.5 1395/02/18
ورق رول گیلان 3 میل 3 1395/02/18
ورق سبا 3 میل 2.5×1.25 تهران 3,550تومان 74 3 1397/04/10
ورق سبا 3 میل 1×2 تهران 3,550تومان 47 3 1397/04/10
ورق مبارکه 3 میل 2.5×1.25 تهران 3,600تومان 74 3 1397/04/10
ورق مبارکه 3 میل 1×2 تهران 3,600تومان 47 3 1397/04/10
ورق رول گیلان 4 میل 4 1395/02/18
ورق سبا 4 میل 2.5×1.25 تهران 3,450تومان 117 4 1397/04/10
ورق سبا 4 میل 1×2 تهران 3,450تومان 63 4 1397/04/10
ورق مبارکه 4 میل 2.5×1.25 تهران 3,500تومان 98 4 1397/04/10
ورق مبارکه 4 میل 1×2 تهران 3,500تومان 63 4 1397/04/10
ورق رول گیلان 5 میل 5 1395/02/18
ورق سبا 5 میل 2.5×1.25 تهران 3,350تومان 122 5 1397/04/10
ورق سبا 5 میل 1×2 تهران 3,350تومان 78 5 1397/04/10
ورق مبارکه 5 میل 2.5×1.25 تهران 3,400تومان 122 5 1397/04/10
ورق مبارکه 5 میل 1×2 تهران 3,400تومان 78 5 1397/04/10
ورق سبا 6 میل 6×1.5 تهران 3,350تومان 422 6 1397/04/10
ورق مبارکه 6 میل 6×1.5 تهران 3,400تومان 422 6 1397/04/10
ورق اکسین 8 میل 6×2 تهران 768 8 1395/01/31
ورق قطعات 8 میل 6×1.25 تهران 3,350تومان 480 8 1397/04/10
ورق کاویان 8 میل 6×1.25 تهران 480 8 1397/04/10
ورق سبا 8 میل 6×1.5 تهران 3,360تومان 562 8 1397/04/10
ورق مبارکه 8 میل 6×1.5 تهران 3,380تومان 565 8 1397/04/10
ورق کاویان 10 میل 6×1.25 تهران 600 10 1397/04/10
ورق قطعات 10 میل 6×1.25 تهران 3,350تومان 600 10 1397/04/10
ورق اکسین 10 میل 6×2 تهران 960 10 1397/04/10
ورق سبا 10 میل 6×1.5 تهران 3,300تومان 702 10 1397/04/10
ورق مبارکه 10 میل 6×1.5 تهران 3,400تومان 702 10 1397/04/10
ورق قطعات 12 میل 6×1.25 تهران 3,350تومان 720 12 1397/04/10
ورق کاویان 12 میل 6×1.25 تهران 720 12 1397/04/10
ورق اکسین 12 میل 6×2 تهران 1152 12 1397/04/10
ورق سبا 12 میل 6×1.5 تهران 3,300تومان 843 12 1397/04/10
ورق مبارکه 12 میل 6×1.5 تهران 3,400تومان 843 12 1397/04/10
ورق اکسین 15 میل 6×2 تهران 1440 15 1397/04/10
ورق قطعات 15 میل 6×1.25 تهران 3,350تومان 900 15 1397/04/10
ورق کاویان 15 میل 6×1.25 تهران 900 15 1397/04/10
ورق سبا 15 میل 6×1.5 تهران 3,300تومان 1053 15 1397/04/10
ورق مبارکه 15 میل 6×1.5 تهران 3,400تومان 1053 15 1397/04/10
ورق کاویان 20 میل 6×1.25 تهران 3,520تومان 1200 20 1397/04/10
ورق قطعات 20 میل 6×1.25 تهران 3,400تومان 1200 20 1397/04/10
ورق اکسین 20 میل 6×2 تهران 3,530تومان 1920 20 1397/04/10
ورق سبا 20 میل 6×1.5 تهران 3,450تومان 1404 20 1397/04/10
ورق مبارکه 20 میل 6×1.5 تهران 3,500تومان 1404 20 1397/04/10
ورق اکسین 25 میل 6×2 تهران 2400 25 1397/04/10
ورق قطعات 25 میل 6×1.25 تهران 3,400تومان 1500 25 1397/04/10
ورق کاویان 25 میل 6×1.25 تهران 3,500تومان 1500 25 1397/04/10
ورق سبا 25 میل 6×1.5 تهران 1755 25 1397/04/10
ورق مبارکه 25 میل 6×1.5 تهران 1755 25 1397/04/10
ورق اکسین 30 میل 6×2 تهران 3,500تومان 2800 30 1397/04/10
ورق کاویان 30 میل 6×1.25 تهران 1800 30 1397/04/10
ورق قطعات 30 میل 6×1.25 تهران 1800 30 1397/04/10
ورق سبا 30 میل 6×1.5 تهران 2106 30 1397/04/10
ورق مبارکه 30 میل 6×1.5 تهران 2106 30 1397/04/10
ورق اکسین 35 میل 6×2 تهران 3,500تومان 3360 35 1397/04/10
ورق کاویان 35 میل 6×1.25 تهران 2100 35 1397/04/10
ورق قطعات 35 میل 6×1.25 تهران 2100 35 1397/04/10
ورق کاویان 40 میل 6×1.25 تهران 2400 40 1397/04/10
ورق اکسین 40 میل 6×2 تهران 3840 40 1397/04/10
ورق کاویان 45 میل 6×1.25 تهران 2700 45 1397/04/10
ورق اکسین 45 میل 6×2 تهران 4320 45 1397/04/10
ورق کاویان 50 میل 6×1.25 تهران 3000 50 1397/04/10
ورق اکسین 50 میل 6×2 تهران 4800 50 1397/04/10
ورق کاویان 55 میل 6×1.25 تهران 3300 55 1397/04/10
ورق کاویان 60 میل 6×1.25 تهران 3600 60 1397/04/10
ورق کاویان 65 میل 6×1.25 تهران 3900 65 1397/04/10
ورق کاویان 70 میل 6×1.25 تهران 4200 70 1397/04/10
ورق کاویان 75 میل 6×1.25 تهران 4500 75 1397/04/10
ورق کاویان 80 میل 6×1.25 تهران 4800 80 1397/04/10
ورق کاویان 85 میل 6×1.25 تهران 5100 85 1397/04/10
ورق کاویان 90 میل 6×1.25 تهران 5400 90 1397/04/10
ورق کاویان 95 میل 6×1.25 تهران 5700 95 1397/04/10
ورق کاویان 100 میل 6×1.25 تهران 6000 100 1397/04/10
ورق کاویان 200 میل 6×1.25 تهران 12000 200 1397/04/10

 

کانال آهن آلات حیدری @FiAhan

پیج اینستاگرام: https://www.instagram.com/fiahan.ir

با ما تماس بگیرید 02166316099

https://fiahan.com/sheet-prices

  1. به علت نوسانات در بازارآهن در صورت اقدام به خرید, گرفتن تأیید قیمت الزامی می‌باشد.
  2. برای مشاهده نمودار قیمت و آرشیو ماهانه به روی نام محصول کلیک کنید.
  3. سفارش ورق برش خورده ائم از پلیت، صفحه ستون، لچکی، کله گاوی، استیفنر، زیرسری و … انجام میپذیرد.
  4. اجرت سوراخکاری : دریل = 1000 تومان – پانچ = 400 تومان

 

⭐ منوی سریع