قیمت ورق

خانه - قیمت ورق
قیمت ورق 1397-1-18 17:08:43 +04:30

قیمت ورق آهن

کانال آهن آلات حیدری @FiAhan

با ما تماس بگیرید 02166316099

  1. به علت نوسانات در بازارآهن در صورت اقدام به خرید, گرفتن تأیید قیمت الزامی می‌باشد.
  2. برای مشاهده نمودار قیمت و آرشیو ماهانه به روی نام محصول کلیک کنید.
  3. سفارش ورق برش خورده ائم از پلیت، صفحه ستون، لچکی، کله گاوی، استیفنر، زیرسری و … انجام میپذیرد.
  4. اجرت سوراخکاری : دریل = 1000 تومان – پانچ = 400 تومان

 

قیمت ورق امروز ۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۷

محصول قیمت وزن سایز
ورق MMK ضخامت 2 میل 2.5×1.25 تهران 3,280تومان 49 2
ورق MMK ضخامت 2 میل 1×2 تهران 3,280تومان 32 2
ورق رول گیلان 2.5 میل تهران 2.5
ورق مبارکه 2.5 میل 2.5×1.25 تهران 60 2.5
ورق مبارکه 2.5 میل 1×2 تهران 39 2.5
ورق رول گیلان 3 میل 3
ورق سبا 3 میل 2.5×1.25 تهران 3,250تومان 74 3
ورق سبا 3 میل 1×2 تهران 3,250تومان 47 3
ورق مبارکه 3 میل 2.5×1.25 تهران 3,270تومان 74 3
ورق مبارکه 3 میل 1×2 تهران 3,270تومان 47 3
ورق رول گیلان 4 میل 4
ورق سبا 4 میل 2.5×1.25 تهران 3,250تومان 117 4
ورق سبا 4 میل 1×2 تهران 3,250تومان 63 4
ورق مبارکه 4 میل 2.5×1.25 تهران 3,270تومان 98 4
ورق مبارکه 4 میل 1×2 تهران 3,270تومان 63 4
ورق رول گیلان 5 میل 5
ورق سبا 5 میل 2.5×1.25 تهران 3,250تومان 122 5
ورق سبا 5 میل 1×2 تهران 3,250تومان 78 5
ورق مبارکه 5 میل 2.5×1.25 تهران 3,270تومان 122 5
ورق مبارکه 5 میل 1×2 تهران 3,270تومان 78 5
ورق سبا 6 میل 6×1.5 تهران 3,250تومان 422 6
ورق مبارکه 6 میل 6×1.5 تهران 3,270تومان 422 6
ورق اکسین 8 میل 6×2 تهران 768 8
ورق قطعات 8 میل 6×1.25 تهران 2,900تومان 480 8
ورق کاویان 8 میل 6×1.25 تهران 2,950تومان 480 8
ورق سبا 8 میل 6×1.5 تهران 2,950تومان 562 8
ورق مبارکه 8 میل 6×1.5 تهران 2,960تومان 565 8
ورق کاویان 10 میل 6×1.25 تهران 2,950تومان 600 10
ورق قطعات 10 میل 6×1.25 تهران 2,900تومان 600 10
ورق اکسین 10 میل 6×2 تهران 2,970تومان 960 10
ورق سبا 10 میل 6×1.5 تهران 2,950تومان 702 10
ورق مبارکه 10 میل 6×1.5 تهران 2,960تومان 702 10
ورق قطعات 12 میل 6×1.25 تهران 2,900تومان 720 12
ورق کاویان 12 میل 6×1.25 تهران 2,950تومان 720 12
ورق اکسین 12 میل 6×2 تهران 2,970تومان 1152 12
ورق سبا 12 میل 6×1.5 تهران 2,950تومان 843 12
ورق مبارکه 12 میل 6×1.5 تهران 2,960تومان 843 12
ورق اکسین 15 میل 6×2 تهران 2,970تومان 1440 15
ورق قطعات 15 میل 6×1.25 تهران 2,900تومان 900 15
ورق کاویان 15 میل 6×1.25 تهران 2,950تومان 900 15
ورق سبا 15 میل 6×1.5 تهران 2,950تومان 1053 15
ورق مبارکه 15 میل 6×1.5 تهران 2,960تومان 1053 15
ورق کاویان 20 میل 6×1.25 تهران 2,900تومان 1200 20
ورق قطعات 20 میل 6×1.25 تهران 2,850تومان 1200 20
ورق اکسین 20 میل 6×2 تهران 2,920تومان 1920 20
ورق سبا 20 میل 6×1.5 تهران 2,900تومان 1404 20
ورق مبارکه 20 میل 6×1.5 تهران 2,910تومان 1404 20
ورق اکسین 25 میل 6×2 تهران 2,920تومان 2400 25
ورق قطعات 25 میل 6×1.25 تهران 2,850تومان 1500 25
ورق کاویان 25 میل 6×1.25 تهران 2,900تومان 1500 25
ورق سبا 25 میل 6×1.5 تهران 2,900تومان 1755 25
ورق مبارکه 25 میل 6×1.5 تهران 2,910تومان 1755 25
ورق اکسین 30 میل 6×2 تهران 2,920تومان 2800 30
ورق کاویان 30 میل 6×1.25 تهران 2,900تومان 1800 30
ورق قطعات 30 میل 6×1.25 تهران 2,850تومان 1800 30
ورق سبا 30 میل 6×1.5 تهران 2,900تومان 2106 30
ورق مبارکه 30 میل 6×1.5 تهران 2,910تومان 2106 30
ورق اکسین 35 میل 6×2 تهران 2,920تومان 3360 35
ورق کاویان 35 میل 6×1.25 تهران 2,900تومان 2100 35
ورق قطعات 35 میل 6×1.25 تهران 2,850تومان 2100 35
ورق کاویان 40 میل 6×1.25 تهران 2,900تومان 2400 40
ورق اکسین 40 میل 6×2 تهران 2,920تومان 3840 40
ورق کاویان 45 میل 6×1.25 تهران 2,900تومان 2700 45
ورق اکسین 45 میل 6×2 تهران 2,920تومان 4320 45
ورق کاویان 50 میل 6×1.25 تهران 2,900تومان 3000 50
ورق اکسین 50 میل 6×2 تهران 2,920تومان 4800 50
ورق کاویان 55 میل 6×1.25 تهران 2,900تومان 3300 55
ورق کاویان 60 میل 6×1.25 تهران 2,900تومان 3600 60
ورق کاویان 65 میل 6×1.25 تهران 2,900تومان 3900 65
ورق کاویان 70 میل 6×1.25 تهران 2,900تومان 4200 70
ورق کاویان 75 میل 6×1.25 تهران 2,900تومان 4500 75
ورق کاویان 80 میل 6×1.25 تهران 2,900تومان 4800 80
ورق کاویان 85 میل 6×1.25 تهران 2,900تومان 5100 85
ورق کاویان 90 میل 6×1.25 تهران 2,900تومان 5400 90
ورق کاویان 95 میل 6×1.25 تهران 2,900تومان 5700 95
ورق کاویان 100 میل 6×1.25 تهران 2,900تومان 6000 100
ورق کاویان 200 میل 6×1.25 تهران 2,900تومان 12000 200

 

کانال آهن آلات حیدری @FiAhan

با ما تماس بگیرید 02166316099

https://fiahan.com/sheet-prices

  1. به علت نوسانات در بازارآهن در صورت اقدام به خرید, گرفتن تأیید قیمت الزامی می‌باشد.
  2. برای مشاهده نمودار قیمت و آرشیو ماهانه به روی نام محصول کلیک کنید.
  3. سفارش ورق برش خورده ائم از پلیت، صفحه ستون، لچکی، کله گاوی، استیفنر، زیرسری و … انجام میپذیرد.
  4. اجرت سوراخکاری : دریل = 1000 تومان – پانچ = 400 تومان

 

⭐ منوی سریع