قیمت ورق

خانه - قیمت ورق
قیمت ورق 1396-5-9 17:55:36 +04:30

قیمت ورق آهن

کانال تلگرام آهن آلات حیدری @FiAhan

همین حالا با ما تماس بگیرید 02166316099

  1. به علت نوسانات در بازارآهن در صورت اقدام به خرید, گرفتن تأیید قیمت الزامی می‌باشد.
  2. سفارش ورق برش خورده ائم از پلیت، صفحه ستون، لچکی، کله گاوی، استیفنر، زیرسری و … انجام میپذیرد.
  3. اجرت سوراخکاری : دریل = 1000 تومان – پانچ = 400 تومان

جهت اطلاع از قیمت ها با ما تماس بگیرید

محصولقیمتسایزوزن
ورق کاویان 200 میل 6×1.25 تهران 2,60020012000
ورق کاویان 100 میل 6×1.25 تهران 2,5501006000
ورق کاویان 95 میل 6×1.25 تهران 2,550955700
ورق کاویان 90 میل 6×1.25 تهران 2,550905400
ورق کاویان 85 میل 6×1.25 تهران 2,550855100
ورق کاویان 80 میل 6×1.25 تهران 2,550804800
ورق کاویان 75 میل 6×1.25 تهران 2,550754500
ورق کاویان 70 میل 6×1.25 تهران 2,550704200
ورق کاویان 65 میل 6×1.25 تهران 2,550653900
ورق کاویان 60 میل 6×1.25 تهران 2,550603600
ورق کاویان 55 میل 6×1.25 تهران 2,550553300
ورق کاویان 50 میل 6×1.25 تهران 2,550503000
ورق اکسین 50 میل 6×2 تهران 2,650504800
ورق کاویان 45 میل 6×1.25 تهران 2,600452700
ورق اکسین 45 میل 6×2 تهران 2,680454320
ورق کاویان 40 میل 6×1.25 تهران 2,600402400
ورق اکسین 40 میل 6×2 تهران 2,680403840
ورق اکسین 35 میل 6×2 تهران 2,660353360
ورق کاویان 35 میل 6×1.25 تهران 2,600352100
ورق قطعات 35 میل 6×1.25 تهران 2,450352100
ورق اکسین 30 میل 6×2 تهران 2,660302800
ورق کاویان 30 میل 6×1.25 تهران 2,600301800
ورق قطعات 30 میل 6×1.25 تهران 2,450301800
ورق اکسین 25 میل 6×2 تهران 2,660252400
ورق قطعات 25 میل 6×1.25 تهران 2,500251500
ورق کاویان 25 میل 6×1.25 تهران 2,600251500
ورق کاویان 20 میل 6×1.25 تهران 2,600201200
ورق قطعات 20 میل 6×1.25 تهران 2,500201200
ورق اکسین 20 میل 6×2 تهران 2,660201920
ورق اکسین 15 میل 6×2 تهران 2,640151440
ورق قطعات 15 میل 6×1.25 تهران 2,45015900
ورق کاویان 15 میل 6×1.25 تهران 2,63015900
ورق قطعات 12 میل 6×1.25 تهران 2,45012720
ورق کاویان 12 میل 6×1.25 تهران 2,63012720
ورق اکسین 12 میل 6×2 تهران 2,640121152
ورق کاویان 10 میل 6×1.25 تهران 2,63010600
ورق قطعات 10 میل 6×1.25 تهران 2,45010600
ورق اکسین 10 میل 6×2 تهران 2,65010960
ورق اکسین 8 میل 6×2 تهرانتماس با فی آهن8768
ورق قطعات 8 میل 6×1.25 تهران 2,5208480
ورق کاویان 8 میل 6×1.25 تهران 2,5508480
ورق رول گیلان 5 میلتماس با فی آهن5
ورق رول گیلان 4 میلتماس با فی آهن4
ورق رول گیلان 3 میلتماس با فی آهن3
ورق گیلان 2.5 میل رول تهرانتماس با فی آهن2.5
ورق سبا 30 میل 6×1.5 تهران 2,500302106
ورق سبا 25 میل 6×1.5 تهران 2,600251755
ورق سبا 20 میل 6×1.5 تهران 2,600201404
ورق سبا 15 میل 6×1.5 تهران 2,620151053
ورق سبا 12 میل 6×1.5 تهران 2,62012843
ورق سبا 10 میل 6×1.5 تهران 2,62010702
ورق سبا 8 میل 6×1.5 تهران 2,6308562
ورق سبا 6 میل 6×1.5 تهران 2,6506422
ورق سبا 5 میل 2.5×1.25 تهران 2,6505122
ورق سبا 5 میل 1×2 تهران 2,650578
ورق سبا 4 میل 1×2 تهران 2,600463
ورق سبا 4 میل 2.5×1.25 تهران 2,6004117
ورق سبا 3 میل 2.5×1.25 تهران 2,600374
ورق سبا 3 میل 1×2 تهران 2,600347
ورق MMK ضخامت 2 میل 2.5×1.25 تهران 3,000249
ورق MMK ضخامت 2 میل 1×2 تهران 3,000232
ورق مبارکه 2.5 میل 2.5×1.25 تهرانتماس با فی آهن2.560
ورق مبارکه 5 میل 2.5×1.25 تهران 2,6505122
ورق مبارکه 4 میل 2.5×1.25 تهران 2,670498
ورق مبارکه 3 میل 2.5×1.25 تهران 2,650374
ورق مبارکه 30 میل 6×1.5 تهران 2,600302106
ورق مبارکه 25 میل 6×1.5 تهران 2,600251755
ورق مبارکه 20 میل 6×1.5 تهران 2,600201404
ورق مبارکه 15 میل 6×1.5 تهران 2,630151053
ورق مبارکه 12 میل 6×1.5 تهران 2,63012843
ورق مبارکه 10 میل 6×1.5 تهران 2,63010702
ورق مبارکه 8 میل 6×1.5 تهران 2,6408565
ورق مبارکه 6 میل 6×1.5 تهران 2,6406422
ورق مبارکه 5 میل 1×2 تهران 2,650578
ورق مبارکه 4 میل 1×2 تهران 2,670463
ورق مبارکه 3 میل 1×2 تهران 2,650347
ورق مبارکه 2.5 میل 1×2 تهرانتماس با فی آهن2.539
کد جدول ورق آهن, برای نمایش در وبلاگ ها و وبسایت ها

کانال تلگرام آهن آلات حیدری @FiAhan

همین حالا با ما تماس بگیرید 02166316099

  1. به علت نوسانات در بازارآهن در صورت اقدام به خرید, گرفتن تأیید قیمت الزامی می‌باشد.
  2. سفارش ورق برش خورده ائم از پلیت، صفحه ستون، لچکی، کله گاوی، استیفنر، زیرسری و … انجام می پذیرد.
  3. اجرت سوراخکاری : دریل = 1000 تومان – پانچ = 400 تومان

قیمت ورق امتیاز: 100 از 100

⭐ منوی سریع