قیمت میلگرد

قیمت میلگرد آجدار و ساده

کانال تلگرام آهن آلات حیدری @FiAhan

همین حالا با ما تماس بگیرید 02166316099

  1. به علت نوسانات در بازارآهن در صورت اقدام به خرید, گرفتن تأیید قیمت الزامی می‌باشد.
  2. قیمت میلگرد مندرج در لیست، قیمت تحویلی از بنگاه تهران میباشد و به صورت ترکیبی امکان پذیر است.
  3. قیمت میلگرد در صورت سفارش عمده از کارخانه با قیمت نازلتر تحویل میگردد.
  4. قیمت میلگرد در لیست بصورت کیلویی و هر شاخه میلگرد آجدار 12 متری و میلگرد ساده 6 متری می باشد.

تاریخ بروز رسانی قیمت امروز ۰۵ شهریور ۱۳۹۵

محصول قیمت سایز استاندارد وزن بروزرسانی
میلگرد 20 زرین میاندوآب 1,525 20 A3 27.5 05/04/1395 11:42
میلگرد 18 زرین میاندوآب 1,525 18 A3 22.5 05/04/1395 11:39
میلگرد 16 زرین میاندوآب 1,525 16 A3 18.5 05/04/1395 11:36
میلگرد 22 ساده آیین صنعت 1,750 22 A2 18 05/04/1395 13:07
میلگرد 20 ساده آیین صنعت 1,750 20 A2 15 05/04/1395 13:07
میلگرد 18 ساده آیین صنعت 1,750 18 A2 12 05/04/1395 13:07
میلگرد 16 ساده آیین صنعت 1,750 16 A2 9.5 05/04/1395 13:07
میلگرد 14 ساده آیین صنعت 1,750 14 A2 8 05/04/1395 13:07
میلگرد 12 ساده آیین صنعت 1,750 12 A2 6 05/04/1395 13:07
میلگرد 10 ساده نورد تهران 1,450 10 A2 4 26/03/1395 13:54
آهن آلات حیدری @fiahan تماس با فی آهن 25 --- 20/02/1395 13:13
آهن آلات حیدری @fiahan تماس با فی آهن 20 --- 20/02/1395 13:14
آهن آلات حیدری @fiahan تماس با فی آهن 16 --- 20/02/1395 13:15
آهن آلات حیدری @fiahan تماس با فی آهن 12 --- 20/02/1395 13:15
میلگرد 12 آرین 1,495 12 A2 11 04/05/1395 14:00
میلگرد 12 اصفهان 1,620 12 A3 11 30/04/1395 12:19
میلگرد 10 خرمدشت 1,460 10 A2 8 04/05/1395 14:00
میلگرد 25 ساده نستا تماس با فی آهن 25 A3 23 20/02/1395 13:17
میلگرد 22 ساده نستا تماس با فی آهن 22 A3 18 20/02/1395 13:18
میلگرد 20 ساده نستا تماس با فی آهن 20 A3 14.5 20/02/1395 13:19
میلگرد 18 ساده نستا تماس با فی آهن 18 A3 12 20/02/1395 13:20
میلگرد 16 ساده نستا تماس با فی آهن 16 A3 9.5 20/02/1395 13:20
میلگرد 14 ساده نستا تماس با فی آهن 14 A3 7 20/02/1395 13:21
میلگرد 12 ساده نستا تماس با فی آهن 12 A2 5.5 20/02/1395 13:23
میلگرد 32 کاشان 1,545 32 A3 75 04/05/1395 14:00
میلگرد 28 پرشین 1,500 28 A3 56 04/05/1395 14:00
میلگرد 25 پرشین 1,475 25 A3 47 04/05/1395 14:00
میلگرد 25 امیرکبیر 1,480 25 A3 47 04/05/1395 14:00
میلگرد 22 آریان 1,520 22 A3 36 23/03/1395 12:40
میلگرد 22 پرشین 1,475 22 A3 36 04/05/1395 14:00
میلگرد 20 آریان 1,520 20 A3 30 23/03/1395 12:40
میلگرد 12 نیشابور 1,590 12 A3 11 04/05/1395 14:00
میلگرد 12 ابهر 1,530 12 A2 11 30/03/1395 12:54
میلگرد 10 آرین 1,495 10 A2 8 04/05/1395 14:00
میلگرد 5.5 کاشان 1,780 5.5 حرارتی 1تن 05/04/1395 12:42
میلگرد 16 ابهر 1,520 16 A3 19 24/03/1395 13:26
میلگرد 20 نطنز 1,460 20 A3 30 04/05/1395 14:00
میلگرد 18 کوثر 1,540 18 A3 24 23/03/1395 12:06
میلگرد 18 آذر فولاد امین 1,510 18 A3 24 30/04/1395 12:19
میلگرد 20 کوثر 1,530 20 A3 30 04/05/1395 14:00
میلگرد 18 شاهرود 1,515 18 A3 24 04/05/1395 14:00
میلگرد 18 اصفهان 1,530 18 A3 24 04/05/1395 14:00
میلگرد 20 میانه 1,520 20 A3 30 04/05/1395 14:00
میلگرد 18 میانه 1,520 18 A3 24 04/05/1395 14:00
میلگرد 16 کاشان 1,550 16 A3 19 04/05/1395 14:00
میلگرد 20 شاهرود 1,515 20 A3 30 04/05/1395 14:00
میلگرد 18 یزد 1,500 18 A3 24 04/05/1395 14:00
میلگرد 16 تبریز 1,460 16 A3 19 04/05/1395 14:00
میلگرد 20 نیشابور 1,535 20 A3 30 04/05/1395 14:00
میلگرد 18 پرشین 1,490 18 A3 24 30/04/1395 12:19
میلگرد 16 نیشابور 1,535 16 A3 19 04/05/1395 14:00
میلگرد 20 زاگرس 1,515 20 A3 30 24/03/1395 13:47
میلگرد 18 زاگرس 1,515 18 A3 24 24/03/1395 13:47
میلگرد 20 آریا ذوب 1,460 20 A3 30 04/05/1395 14:00
میلگرد 18 نیشابور 1,535 18 A3 24 04/05/1395 14:00
میلگرد 20 آذر فولاد امین 1,510 20 A3 30 30/04/1395 12:19
میلگرد 18 آریا ذوب 1,460 18 A3 24 04/05/1395 14:00
میلگرد 20 پرشین 1,470 20 A3 30 04/05/1395 14:00
میلگرد 18 امیرکبیر 1,460 18 A3 24 04/05/1395 14:00
میلگرد 18 کاشان 1,530 18 A3 24 04/05/1395 14:00
میلگرد 18 هیربد 1,475 18 A3 24 30/04/1395 12:19
میلگرد 20 اصفهان 1,535 20 A3 30 04/05/1395 14:00
میلگرد 25 هیربد 1,470 25 A3 47 04/05/1395 14:00
میلگرد 22 زاگرس 1,510 22 A3 36 04/05/1395 14:00
میلگرد 25 کاشان 1,545 25 A3 47 04/05/1395 14:00
میلگرد 22 آذر فولاد امین 1,510 22 A3 36 30/04/1395 12:19
میلگرد 25 آریا ذوب 1,460 25 A3 47 04/05/1395 14:00
میلگرد 22 میانه 1,520 22 A3 36 04/05/1395 14:00
میلگرد 25 میانه 1,520 25 A3 47 04/05/1395 14:00
میلگرد 22 نیشابور 1,535 22 A3 36 04/05/1395 14:00
میلگرد 32 نیشابور 1,550 32 A3 75 04/05/1395 14:00
میلگرد 25 اصفهان 1,540 25 A3 47 04/05/1395 14:00
میلگرد 20 هیربد 1,470 20 A3 30 04/05/1395 14:00
میلگرد 32 آذر فولاد امین 1,570 32 A3 75 16/03/1395 13:49
میلگرد 25 نیشابور 1,535 25 A3 47 04/05/1395 14:00
میلگرد 20 کاشان 1,545 20 A3 30 04/05/1395 14:00
میلگرد 32 اصفهان 1,560 32 A3 75 30/04/1395 12:19
میلگرد 25 آذر فولاد امین 1,510 25 A3 47 30/04/1395 12:19
میلگرد 20 امیرکبیر 1,460 20 A3 30 04/05/1395 14:00
میلگرد 28 کاشان 1,545 28 A3 56 04/05/1395 14:00
میلگرد 22 هیربد 1,470 22 A3 36 04/05/1395 14:00
میلگرد 28 کوثر 1,560 28 A3 56 23/03/1395 12:40
میلگرد 22 کاشان 1,545 22 A3 36 04/05/1395 14:00
میلگرد 28 آذر فولاد امین 1,520 28 A3 56 30/04/1395 12:19
میلگرد 22 اصفهان 1,530 22 A3 36 04/05/1395 14:00
میلگرد 28 نیشابور 1,535 28 A3 56 04/05/1395 14:00
میلگرد 22 آریا ذوب 1,460 22 A3 36 04/05/1395 14:00
میلگرد 16 شمس 1,500 16 A3 19 23/03/1395 12:06
میلگرد 16 هیربد 1,470 16 A3 19 04/05/1395 14:00
میلگرد 12 قزوین 1,460 12 A2 11 04/05/1395 14:00
میلگرد 14 کاشان 1,550 14 A3 14 04/05/1395 14:00
میلگرد 12 کاشان 1,620 12 A2 11 30/04/1395 12:19
میلگرد 14 ابهر 1,520 14 A3 14 24/03/1395 13:26
میلگرد 14 میانه 1,505 14 A3 14 04/05/1395 14:00
میلگرد 14 نیشابور 1,535 14 A3 14 04/05/1395 14:00
میلگرد 14 آریا ذوب 1,460 14 A3 14 04/05/1395 14:00
میلگرد 16 پرشین 1,485 16 A3 19 04/05/1395 14:00
میلگرد 14 شاهرود 1,515 14 A3 14 04/05/1395 14:00
میلگرد 16 آریا ذوب 1,460 16 A3 19 04/05/1395 14:00
میلگرد 14 پرشین 1,485 14 A3 14 04/05/1395 14:00
میلگرد 16 شاهرود 1,515 16 A3 19 04/05/1395 14:00
میلگرد 14 زاگرس 1,515 14 A3 14 24/03/1395 13:26
میلگرد 16 اصفهان 1,540 16 A3 19 04/05/1395 14:00
میلگرد 14 امیرکبیر 1,460 14 A3 14 04/05/1395 14:00
میلگرد 16 آذر فولاد امین 1,510 16 A3 19 30/04/1395 12:19
میلگرد 14 آذر فولاد امین 1,510 14 A3 14 30/04/1395 12:19
میلگرد 14 آریان 1,520 14 A3 14 23/03/1395 12:05
میلگرد 16 امیرکبیر 1,460 16 A3 19 04/05/1395 14:00
میلگرد 10 کاشان 1,700 10 A2 8 30/04/1395 12:19
میلگرد 10 امیرکبیر 1,590 10 A2 8 04/05/1395 14:00
میلگرد 10 کلاف کاشان 1,700 10 A2 2تن 30/04/1395 12:19
میلگرد 12 شمس 1,580 12 A3 11 17/03/1395 12:29
میلگرد 12 امیرکبیر 1,540 12 A2 11 30/04/1395 12:19
میلگرد 12 تاکستان 1,570 12 A2 11 04/05/1395 14:00
میلگرد 12 پرشین 1,545 12 A2 11 04/05/1395 14:00
میلگرد 12 آذر فولاد امین 1,510 12 A3 11 30/04/1395 12:19
میلگرد 10 قزوین 1,460 10 A2 8 04/05/1395 14:00
میلگرد 10 آذر فولاد امین 1,545 10 A2 7 30/04/1395 12:19
میلگرد 8 الیگودرز 1,680 8 A2 6 16/03/1395 13:49
میلگرد 8 کاشان 1,680 8 A2 6 04/05/1395 14:00
میلگرد 8 آذر فولاد امین 1,565 8 A2 6 30/04/1395 12:19
میلگرد 8 هیربد 1,690 8 A2 6 23/03/1395 12:05
میلگرد 8 قزوین 1,530 8 A2 6 04/05/1395 14:00
میلگرد 6.5 نطنز 1,750 6.5 حرارتی 2تن 05/04/1395 12:42
میلگرد 6.5 کاشان 1,770 6.5 حرارتی 2تن 30/03/1395 12:54
کد جدول میلگرد, برای نمایش در وبلاگ ها و وبسایت ها

کانال تلگرام آهن آلات حیدری @FiAhan

همین حالا با ما تماس بگیرید 02166316099

  1. به علت نوسانات در بازارآهن در صورت اقدام به خرید, گرفتن تأیید قیمت الزامی می‌باشد.
  2. قیمت میلگرد مندرج در لیست، قیمت تحویلی از بنگاه تهران میباشد و به صورت ترکیبی امکان پذیر است.
  3. قیمت میلگرد در صورت سفارش عمده از کارخانه با قیمت نازلتر تحویل میگردد.
  4. قیمت میلگرد در لیست ذیل بصورت کیلویی و هر شاخه 12 متر می باشد.