قیمت میلگرد

تاریخ بروز رسانی قیمت     امروز ۰۸ شهریور ۱۳۹۴  

جهت اخذ خرید و تائید نهایی با ما تماس بگیرید.    02166316099 

محصول قیمت وزن
کلاف میلگرد 5.5 چین

1,670 تومان

1 تن
کلاف میلگرد 5.5 کاشان

1,670 تومان

1 تن
کلاف میلگرد 6.5 کاشان

1,665 تومان

1 تن
کلاف میلگرد 6.5 چین

1,660 تومان

1 تن
کلاف میلگرد 6.5 نطنز

1,650 تومان

1 تن
میلگرد 8 قزوین A2

1,460 تومان

6 کیلو
میلگرد 8 هیربد A2

1,530 تومان

6 کیلو
میلگرد 8 آذرامین A2

1,530 تومان

5 کیلو
کلاف میلگرد 8 کاشان A2

1,550 تومان

2 تن
کلاف میلگرد 8 الیگودرز A2

1,630 تومان

2 تن
میلگرد 10 آذرامین A2

1,520 تومان

7 کیلو
میلگرد 10 آرین A2

1,420 تومان

8 کیلو
میلگرد 10 ابهر A2

1,395 تومان

8 کیلو
میلگرد 10ساده A2

1,580 تومان

4 کیلو
میلگرد 10 امیرکبیر A2

1,510 تومان

8 کیلو
کلاف میلگرد 10 کاشان

1,510 تومان

2 تن
میلگرد 10 کاشان A2

1,510 تومان

8 کیلو
میلگرد 10 پارس A2

1,490 تومان

7 کیلو
میلگرد 10 قزوین A2

1,395 تومان

8 کیلو
میلگرد 12 آذرامین A3

1,460 تومان

10 کیلو
میلگرد 12 ابهر A2

1,395 تومان

11 کیلو
میلگرد 12 پرشین A2

1,570 تومان

11 کیلو
میلگرد 12 نیشابور A2

1,510 تومان

11 کیلو
میلگرد 12 تاکستان A2

1,510 تومان

11 کیلو
میلگرد 12 امیرکبیر A2

1,475 تومان

11 کیلو
میلگرد 12 شمس A2

1,490 تومان

11 کیلو
میلگرد 12 کاشان A3

1,510 تومان

11 کیلو
میلگرد 12 قزوین A2

1,395 تومان

11 کیلو
میلگرد 14 آذرامین A3

1,460 تومان

14 کیلو
میلگرد 14 امیرکبیر A3

1,400 تومان

14 کیلو
میلگرد 14 زاگرس A3

1,400 تومان

14 کیلو
میلگرد 14 پرشین A3

1,400 تومان

14 کیلو
میلگرد 14 شاهرود A3

1,420 تومان

14 کیلو
میلگرد 14 آریا ذوب A3

1,385 تومان

14 کیلو
میلگرد 14 نیشابور A3

1,450 تومان

14 کیلو
میلگرد 14 میانه A3

1,520 تومان

14 کیلو
میلگرد 14 ابهر A3

1,385 تومان

14 کیلو
میلگرد 14 کاشان A3

1,475 تومان

14 کیلو
میلگرد 14 آرین A3

1,395 تومان

14 کیلو
میلگرد 16 آذرامین A3

1,460 تومان

18 کیلو
میلگرد 16 اصفهان A3

1,450 تومان

19 کیلو
میلگرد 16 شاهرود A3

1,420 تومان

19 کیلو
میلگرد 16 آریا ذوب A3

1,385 تومان

19 کیلو
میلگرد 16 پرشین A3

1,385 تومان

19 کیلو
میلگرد 16 الوند A2

1,450 تومان

19 کیلو
میلگرد 16 امیرکبیر A3

1,390 تومان

19 کیلو
میلگرد 16 هیربد A3

1,380 تومان

19 کیلو
میلگرد 16 شمس A3

1,440 تومان

19 کیلو
میلگرد 16 ابهر A3

1,385 تومان

19 کیلو
میلگرد 16 نیشابور A3

1,450 تومان

19 کیلو
میلگرد 16 تبریز A3

1,465 تومان

19 کیلو
میلگرد 16 کاشان A3

1,455 تومان

19 کیلو
میلگرد 18 اصفهان A3

1,450 تومان

24 کیلو
میلگرد 18 آذرامین A3

1,460 تومان

23 کیلو
میلگرد 18 چین A3

موجود نیست

24 کیلو
میلگرد 18 هیربد A3

1,380 تومان

24 کیلو
میلگرد 18 امیرکبیر A3

1,455 تومان

24 کیلو
میلگرد 18 آریا ذوب A3

1,385 تومان

24 کیلو
میلگرد 18 نیشابور A3

1,450 تومان

24 کیلو
میلگرد 18 زاگرس A3

1,390 تومان

24 کیلو
میلگرد 18 پرشین A3

1,385 تومان

24 کیلو
میلگرد 18 یزد A3

1,435 تومان

24 کیلو
میلگرد 18 میانه A3

1,520 تومان

24 کیلو
میلگرد 18 شاهرود A3

1,460 تومان

24 کیلو
میلگرد 18 کوثر A3

1,460 تومان

24 کیلو
میلگرد 18 الوند A2

1,450 تومان

24 کیلو
میلگرد 18 کاشان A3

1,455 تومان

24 کیلو
میلگرد 20 پرشین A3

1,385 تومان

30 کیلو
میلگرد 20 آذرامین A3

1,460 تومان

29 کیلو
میلگرد 20 آریا ذوب A3

1,385 تومان

30 کیلو
میلگرد 20 زاگرس A3

1,390 تومان

30 کیلو
میلگرد 20 نیشابور A3

1,450 تومان

30 کیلو
میلگرد 20 شاهرود A3

1,465 تومان

30 کیلو
میلگرد 20 آرین A3

1,395 تومان

30 کیلو
میلگرد 20 میانه A3

1,525 تومان

30 کیلو
میلگرد 20 کوثر A3

1,465 تومان

30 کیلو
میلگرد 20 نطنز A3

1,450 تومان

30 کیلو
میلگرد 20 اصفهان A3

1,465 تومان

30 کیلو
میلگرد 20 الوند A2

1,400 تومان

30 کیلو
میلگرد 20 البرز A3

1,455 تومان

30 کیلو
میلگرد 20 امیرکبیر A3

1,390 تومان

30 کیلو
میلگرد 20 کاشان A3

1,470 تومان

30 کیلو
میلگرد 20 هیربد A3

1,380 تومان

30 کیلو
میلگرد 22 نیشابور A3

1,450 تومان

36 کیلو
میلگرد 22 میانه A3

1,520 تومان

36 کیلو
میلگرد 22 پرشین A3

1,385 تومان

36 کیلو
میلگرد 22 آرین A3

1,395 تومان

36 کیلو
میلگرد 22 آذرامین A3

1,460 تومان

36 کیلو
میلگرد 22 زاگرس A3

1,390 تومان

36 کیلو
میلگرد 22 آریا ذوب A3

1,450 تومان

36 کیلو
میلگرد 22 اصفهان A3

1,450 تومان

36 کیلو
میلگرد 22 کاشان A3

1,455 تومان

36 کیلو
میلگرد 22 هیربد A3

1,380 تومان

36 کیلو
میلگرد 25 آذرامین A3

1,460 تومان

47 کیلو
میلگرد 25 نیشابور A3

1,490 تومان

47 کیلو
میلگرد 25 امیرکبیر A3

1,450 تومان

47 کیلو
میلگرد 25 پرشین A3

1,385 تومان

47 کیلو
میلگرد 25 اصفهان A3

1,455 تومان

47 کیلو
میلگرد 25 میانه A3

1,520 تومان

47 کیلو
میلگرد 25 آریا ذوب A3

1,450 تومان

47 کیلو
میلگرد 25 کاشان A3

1,455 تومان

47 کیلو
میلگرد 25 هیربد A3

1,380 تومان

47 کیلو
میلگرد 28 نیشابور A3

1,490 تومان

56 کیلو
میلگرد 28 آذرامین A3

1,460 تومان

56 کیلو
میلگرد 28 پرشین A3

1,430 تومان

56 کیلو
میلگرد 28 کوثر A3

1,460 تومان

56 کیلو
میلگرد 28 کاشان A3

1,470 تومان

56 کیلو
میلگرد 32 اصفهان A3

1,475 تومان

75 کیلو
میلگرد 32 آذرامین A3

1,460 تومان

75 کیلو
میلگرد 32 نیشابور A3

1,530 تومان

75 کیلو
میلگرد 32 کاشان A3

1,530 تومان

75 کیلو
  • قیمت های مندرج در لیست قیمت تحویلی از بنگاه تهران میباشد و به صورت ترکیبی (ترکیب یک یا چند سایز مختلف) امکان پذیر است.
  • در صورت سفارش عمده از کارخانه با قیمت نازلتر تحویل میگردد.

جهت اخذ خرید و تائید نهایی با ما تماس بگیرید.    02166316099