قیمت میلگرد

قیمت میلگرد آجدار و ساده

کانال تلگرام آهن آلات حیدری @FiAhan

همین حالا با ما تماس بگیرید 02166316099

  1. به علت نوسانات در بازارآهن در صورت اقدام به خرید, گرفتن تأیید قیمت الزامی می‌باشد.
  2. قیمت میلگرد مندرج در لیست، قیمت تحویلی از بنگاه تهران میباشد و به صورت ترکیبی امکان پذیر است.
  3. قیمت میلگرد در صورت سفارش عمده از کارخانه با قیمت نازلتر تحویل میگردد.
  4. قیمت میلگرد در لیست بصورت کیلویی و هر شاخه میلگرد آجدار 12 متری و میلگرد ساده 6 متری می باشد.

تاریخ بروز رسانی قیمت امروز ۰۱ بهمن ۱۳۹۵

محصول قیمت سایز استاندارد وزن بروزرسانی
میلگرد 8 فولاد سپهر 1,710 8 A2 6 25/10/1395 12:06
میلگرد 20 زرین میاندوآب 1,610 20 A3 27.5 25/10/1395 12:32
میلگرد 18 زرین میاندوآب 1,610 18 A3 22.5 25/10/1395 12:31
میلگرد 16 زرین میاندوآب 1,610 16 A3 18.5 25/10/1395 12:25
میلگرد 22 ساده آیین صنعت 1,950 22 A2 18 25/10/1395 12:37
میلگرد 20 ساده آیین صنعت 1,950 20 A2 15 25/10/1395 12:32
میلگرد 18 ساده آیین صنعت 1,950 18 A2 12 25/10/1395 12:25
میلگرد 16 ساده آیین صنعت 1,950 16 A2 9.5 25/10/1395 12:24
میلگرد 14 ساده آیین صنعت 1,950 14 A2 8 25/10/1395 12:24
میلگرد 12 ساده آیین صنعت 1,950 12 A2 6 25/10/1395 12:06
میلگرد 10 ساده نورد تهران 1,600 10 A2 4 25/10/1395 12:06
آهن آلات حیدری @fiahan تماس با فی آهن 25 --- 20/02/1395 13:13
آهن آلات حیدری @fiahan تماس با فی آهن 20 --- 20/02/1395 13:14
آهن آلات حیدری @fiahan تماس با فی آهن 16 --- 20/02/1395 13:15
آهن آلات حیدری @fiahan تماس با فی آهن 12 --- 20/02/1395 13:15
میلگرد 12 آرین 1,580 12 A2 11 26/10/1395 12:27
میلگرد 12 اصفهان 1,650 12 A3 11 18/10/1395 11:52
میلگرد 10 خرمدشت 1,560 10 A2 8 25/10/1395 12:06
میلگرد 25 ساده نستا تماس با فی آهن 25 A3 23 20/02/1395 13:17
میلگرد 22 ساده نستا تماس با فی آهن 22 A3 18 20/02/1395 13:18
میلگرد 20 ساده نستا تماس با فی آهن 20 A3 14.5 20/02/1395 13:19
میلگرد 18 ساده نستا تماس با فی آهن 18 A3 12 20/02/1395 13:20
میلگرد 16 ساده نستا تماس با فی آهن 16 A3 9.5 20/02/1395 13:20
میلگرد 14 ساده نستا تماس با فی آهن 14 A3 7 20/02/1395 13:21
میلگرد 12 ساده نستا تماس با فی آهن 12 A2 5.5 20/02/1395 13:23
میلگرد 32 کاشان 1,720 32 A3 75 12/10/1395 13:53
میلگرد 28 پرشین 1,620 28 A3 56 26/10/1395 12:30
میلگرد 25 پرشین 1,620 25 A3 47 26/10/1395 12:27
میلگرد 25 امیرکبیر 1,610 25 A3 47 26/10/1395 12:27
میلگرد 22 آریان 1,580 22 A3 36 26/10/1395 12:27
میلگرد 22 پرشین 1,605 22 A3 36 26/10/1395 12:27
میلگرد 20 آریان 1,580 20 A3 30 26/10/1395 12:27
میلگرد 12 نیشابور 1,640 12 A3 11 25/10/1395 12:06
میلگرد 12 ابهر 1,530 12 A2 11 26/10/1395 12:26
میلگرد 10 آرین 1,580 10 A2 8 26/10/1395 12:26
میلگرد 5.5 کاشان 1,850 5.5 حرارتی 1تن 25/10/1395 12:05
میلگرد 16 ابهر 1,570 16 A3 19 26/10/1395 12:27
میلگرد 20 میانه 1,640 20 A3 30 25/10/1395 12:32
میلگرد 18 میانه 1,640 18 A3 24 25/10/1395 12:31
میلگرد 16 کاشان 1,710 16 A3 19 12/10/1395 13:35
میلگرد 20 شاهرود 1,600 20 A3 30 25/10/1395 12:32
میلگرد 18 یزد 1,600 18 A3 24 25/10/1395 12:31
میلگرد 16 تبریز 1,600 16 A3 19 25/10/1395 12:25
میلگرد 20 نیشابور 1,660 20 A3 30 26/10/1395 11:29
میلگرد 18 پرشین 1,605 18 A3 24 26/10/1395 12:27
میلگرد 16 نیشابور 1,660 16 A3 19 26/10/1395 11:29
میلگرد 20 زاگرس 1,610 20 A3 30 26/10/1395 12:27
میلگرد 18 زاگرس 1,610 18 A3 24 26/10/1395 12:27
میلگرد 20 آریا ذوب 1,580 20 A3 30 25/10/1395 12:32
میلگرد 18 نیشابور 1,660 18 A3 24 26/10/1395 11:29
میلگرد 20 آذر فولاد امین 1,820 20 A3 30 13/09/1395 13:55
میلگرد 18 آریا ذوب 1,580 18 A3 24 25/10/1395 12:25
میلگرد 20 پرشین 1,605 20 A3 30 26/10/1395 12:27
میلگرد 18 امیرکبیر 1,595 18 A3 24 26/10/1395 12:27
میلگرد 18 کاشان 1,710 18 A3 24 12/10/1395 13:42
میلگرد 18 هیربد 1,635 18 A3 24 18/10/1395 13:11
میلگرد 20 اصفهان 1,710 20 A3 30 12/10/1395 13:42
میلگرد 20 نطنز 1,610 20 A3 30 25/10/1395 12:32
میلگرد 18 کوثر 1,610 18 A3 24 25/10/1395 12:31
میلگرد 18 آذر فولاد امین 1,820 18 A3 24 13/09/1395 13:54
میلگرد 20 کوثر 1,610 20 A3 30 25/10/1395 12:32
میلگرد 18 شاهرود 1,600 18 A3 24 25/10/1395 12:31
میلگرد 18 اصفهان 1,710 18 A3 24 12/10/1395 13:41
میلگرد 25 آریا ذوب 1,590 25 A3 47 25/10/1395 12:37
میلگرد 22 میانه 1,640 22 A3 36 25/10/1395 12:37
میلگرد 25 میانه 1,650 25 A3 47 25/10/1395 12:37
میلگرد 22 نیشابور 1,660 22 A3 36 26/10/1395 11:29
میلگرد 32 نیشابور 1,680 32 A3 75 25/10/1395 12:38
میلگرد 25 اصفهان 1,720 25 A3 47 12/10/1395 13:52
میلگرد 20 هیربد 1,635 20 A3 30 18/10/1395 13:11
میلگرد 32 آذر فولاد امین 1,840 32 A3 75 28/09/1395 13:04
میلگرد 25 نیشابور 1,680 25 A3 47 25/10/1395 12:37
میلگرد 20 کاشان 1,710 20 A3 30 12/10/1395 13:47
میلگرد 32 اصفهان 1,720 32 A3 75 12/10/1395 13:53
میلگرد 25 آذر فولاد امین 1,840 25 A3 47 28/09/1395 13:04
میلگرد 20 امیرکبیر 1,595 20 A3 30 26/10/1395 12:27
میلگرد 28 کاشان 1,720 28 A3 56 12/10/1395 13:53
میلگرد 22 هیربد 1,635 22 A3 36 18/10/1395 13:11
میلگرد 28 کوثر 1,620 28 A3 56 25/10/1395 12:38
میلگرد 22 کاشان 1,710 22 A3 36 12/10/1395 13:48
میلگرد 28 آذر فولاد امین 1,840 28 A3 56 28/09/1395 13:04
میلگرد 22 اصفهان 1,710 22 A3 36 12/10/1395 13:48
میلگرد 28 نیشابور 1,680 28 A3 56 25/10/1395 12:38
میلگرد 22 آریا ذوب 1,580 22 A3 36 25/10/1395 12:37
میلگرد 25 هیربد 1,650 25 A3 47 18/10/1395 13:11
میلگرد 22 زاگرس 1,610 22 A3 36 26/10/1395 12:27
میلگرد 25 کاشان 1,720 25 A3 47 12/10/1395 13:52
میلگرد 22 آذر فولاد امین 1,820 22 A3 36 13/09/1395 14:03
میلگرد 16 شمس 1,600 16 A3 19 25/10/1395 12:25
میلگرد 16 هیربد 1,635 16 A3 19 18/10/1395 13:11
میلگرد 14 میانه 1,640 14 A3 14 25/10/1395 12:24
میلگرد 14 نیشابور 1,660 14 A3 14 26/10/1395 11:29
میلگرد 14 آریا ذوب 1,580 14 A3 14 25/10/1395 12:24
میلگرد 16 پرشین 1,605 16 A3 19 26/10/1395 12:27
میلگرد 14 شاهرود 1,600 14 A3 14 25/10/1395 12:24
میلگرد 16 آریا ذوب 1,580 16 A3 19 25/10/1395 12:25
میلگرد 14 پرشین 1,605 14 A3 14 26/10/1395 12:27
میلگرد 16 شاهرود 1,600 16 A3 19 25/10/1395 12:24
میلگرد 14 زاگرس 1,610 14 A3 14 26/10/1395 12:27
میلگرد 16 اصفهان 1,710 16 A3 19 12/10/1395 13:35
میلگرد 14 امیرکبیر 1,595 14 A3 14 26/10/1395 12:27
میلگرد 16 آذر فولاد امین 1,820 16 A3 19 13/09/1395 13:46
میلگرد 14 آذر فولاد امین 1,820 14 A3 14 13/09/1395 13:46
میلگرد 14 آریان 1,580 14 A3 14 26/10/1395 12:27
میلگرد 12 قزوین 1,550 12 A2 11 18/10/1395 11:52
میلگرد 14 کاشان 1,710 14 A3 14 12/10/1395 13:35
میلگرد 12 کاشان 1,640 12 A2 11 25/10/1395 12:06
میلگرد 14 ابهر 1,570 14 A3 14 26/10/1395 12:27
میلگرد 16 امیرکبیر 1,595 16 A3 19 26/10/1395 12:27
میلگرد 10 امیرکبیر 1,630 10 A2 8 26/10/1395 12:26
میلگرد 10 کلاف کاشان تماس با فی آهن 10 A2 2تن 13/09/1395 13:28
میلگرد 10 کاشان 1,640 10 A2 8 25/10/1395 12:06
میلگرد 12 شمس 1,590 12 A3 11 25/10/1395 12:06
میلگرد 12 امیرکبیر 1,610 12 A2 11 26/10/1395 12:26
میلگرد 12 تاکستان 1,590 12 A2 11 25/10/1395 12:06
میلگرد 12 پرشین 1,650 12 A2 11 26/10/1395 11:28
میلگرد 12 آذر فولاد امین 1,820 12 A3 11 13/09/1395 13:28
میلگرد 10 قزوین 1,540 10 A2 8 25/10/1395 12:06
میلگرد 10 آذر فولاد امین 1,820 10 A2 7 13/09/1395 13:28
میلگرد 8 الیگودرز 1,650 8 A2 6 18/10/1395 11:52
میلگرد 8 کاشان 1,700 8 A2 6 25/10/1395 12:06
میلگرد 8 آذر فولاد امین 1,820 8 A2 6 28/09/1395 12:42
میلگرد 8 هیربد 1,700 8 A2 6 25/10/1395 12:06
میلگرد 8 قزوین 1,600 8 A2 6 25/10/1395 12:06
میلگرد 6.5 نطنز 1,820 6.5 حرارتی 2تن 25/10/1395 12:05
میلگرد 6.5 کاشان 1,820 6.5 حرارتی 2تن 25/10/1395 12:05
کد جدول میلگرد, برای نمایش در وبلاگ ها و وبسایت ها

کانال تلگرام آهن آلات حیدری @FiAhan

همین حالا با ما تماس بگیرید 02166316099

  1. به علت نوسانات در بازارآهن در صورت اقدام به خرید, گرفتن تأیید قیمت الزامی می‌باشد.
  2. قیمت میلگرد مندرج در لیست، قیمت تحویلی از بنگاه تهران میباشد و به صورت ترکیبی امکان پذیر است.
  3. قیمت میلگرد در صورت سفارش عمده از کارخانه با قیمت نازلتر تحویل میگردد.
  4. قیمت میلگرد در لیست ذیل بصورت کیلویی و هر شاخه 12 متر می باشد.