قیمت میلگرد

قیمت میلگرد آجدار و ساده

کانال تلگرام آهن آلات حیدری @FiAhan

همین حالا با ما تماس بگیرید 02166316099

  1. به علت نوسانات در بازارآهن در صورت اقدام به خرید, گرفتن تأیید قیمت الزامی می‌باشد.
  2. قیمت میلگرد مندرج در لیست، قیمت تحویلی از بنگاه تهران میباشد و به صورت ترکیبی امکان پذیر است.
  3. قیمت میلگرد در صورت سفارش عمده از کارخانه با قیمت نازلتر تحویل میگردد.
  4. قیمت میلگرد در لیست بصورت کیلویی و هر شاخه میلگرد آجدار 12 متری و میلگرد ساده 6 متری می باشد.

تاریخ بروز رسانی قیمت امروز ۱۵ آذر ۱۳۹۵

محصول قیمت سایز استاندارد وزن بروزرسانی
میلگرد 8 فولاد سپهر 1,760 8 A2 6 13/09/1395 13:28
میلگرد 20 زرین میاندوآب 1,770 20 A3 27.5 13/09/1395 14:02
میلگرد 18 زرین میاندوآب 1,770 18 A3 22.5 13/09/1395 13:55
میلگرد 16 زرین میاندوآب 1,770 16 A3 18.5 13/09/1395 13:54
میلگرد 22 ساده آیین صنعت 1,920 22 A2 18 13/09/1395 14:02
میلگرد 20 ساده آیین صنعت 1,920 20 A2 15 13/09/1395 13:55
میلگرد 18 ساده آیین صنعت 1,920 18 A2 12 13/09/1395 13:54
میلگرد 16 ساده آیین صنعت 1,820 16 A2 9.5 13/09/1395 13:46
میلگرد 14 ساده آیین صنعت 1,920 14 A2 8 13/09/1395 13:46
میلگرد 12 ساده آیین صنعت 1,920 12 A2 6 13/09/1395 13:28
میلگرد 10 ساده نورد تهران 1,750 10 A2 4 13/09/1395 13:28
آهن آلات حیدری @fiahan تماس با فی آهن 25 --- 20/02/1395 13:13
آهن آلات حیدری @fiahan تماس با فی آهن 20 --- 20/02/1395 13:14
آهن آلات حیدری @fiahan تماس با فی آهن 16 --- 20/02/1395 13:15
آهن آلات حیدری @fiahan تماس با فی آهن 12 --- 20/02/1395 13:15
میلگرد 12 آرین 1,730 12 A2 11 13/09/1395 13:46
میلگرد 12 اصفهان 1,780 12 A3 11 13/09/1395 13:46
میلگرد 10 خرمدشت 1,700 10 A2 8 13/09/1395 13:28
میلگرد 25 ساده نستا تماس با فی آهن 25 A3 23 20/02/1395 13:17
میلگرد 22 ساده نستا تماس با فی آهن 22 A3 18 20/02/1395 13:18
میلگرد 20 ساده نستا تماس با فی آهن 20 A3 14.5 20/02/1395 13:19
میلگرد 18 ساده نستا تماس با فی آهن 18 A3 12 20/02/1395 13:20
میلگرد 16 ساده نستا تماس با فی آهن 16 A3 9.5 20/02/1395 13:20
میلگرد 14 ساده نستا تماس با فی آهن 14 A3 7 20/02/1395 13:21
میلگرد 12 ساده نستا تماس با فی آهن 12 A2 5.5 20/02/1395 13:23
میلگرد 32 کاشان 1,760 32 A3 75 03/09/1395 14:16
میلگرد 28 پرشین 1,790 28 A3 56 13/09/1395 14:03
میلگرد 25 پرشین 1,790 25 A3 47 13/09/1395 14:03
میلگرد 25 امیرکبیر 1,790 25 A3 47 13/09/1395 14:03
میلگرد 22 آریان 1,770 22 A3 36 13/09/1395 14:03
میلگرد 22 پرشین 1,770 22 A3 36 13/09/1395 14:03
میلگرد 20 آریان 1,770 20 A3 30 13/09/1395 13:55
میلگرد 12 نیشابور 1,780 12 A3 11 13/09/1395 13:46
میلگرد 12 ابهر 1,730 12 A2 11 13/09/1395 13:46
میلگرد 10 آرین 1,730 10 A2 8 13/09/1395 13:28
میلگرد 5.5 کاشان 2,020 5.5 حرارتی 1تن 13/09/1395 13:27
میلگرد 16 ابهر 1,770 16 A3 19 13/09/1395 13:54
میلگرد 20 پرشین 1,770 20 A3 30 13/09/1395 13:55
میلگرد 18 امیرکبیر 1,770 18 A3 24 13/09/1395 13:55
میلگرد 18 کاشان 1,880 18 A3 24 13/09/1395 13:55
میلگرد 18 هیربد 1,790 18 A3 24 13/09/1395 13:54
میلگرد 20 اصفهان 1,880 20 A3 30 13/09/1395 14:02
میلگرد 20 نطنز 1,650 20 A3 30 03/09/1395 14:12
میلگرد 18 کوثر 1,770 18 A3 24 13/09/1395 13:55
میلگرد 18 آذر فولاد امین 1,820 18 A3 24 13/09/1395 13:54
میلگرد 20 کوثر 1,650 20 A3 30 03/09/1395 14:12
میلگرد 18 شاهرود 1,770 18 A3 24 13/09/1395 13:55
میلگرد 18 اصفهان 1,880 18 A3 24 13/09/1395 13:54
میلگرد 20 میانه 1,650 20 A3 30 03/09/1395 14:12
میلگرد 18 میانه 1,820 18 A3 24 13/09/1395 13:55
میلگرد 16 کاشان 1,880 16 A3 19 13/09/1395 13:54
میلگرد 20 شاهرود 1,645 20 A3 30 03/09/1395 14:12
میلگرد 18 یزد 1,770 18 A3 24 13/09/1395 13:55
میلگرد 16 تبریز 1,770 16 A3 19 13/09/1395 13:54
میلگرد 20 نیشابور 1,670 20 A3 30 03/09/1395 14:12
میلگرد 18 پرشین 1,770 18 A3 24 13/09/1395 13:55
میلگرد 16 نیشابور 1,820 16 A3 19 13/09/1395 13:54
میلگرد 20 زاگرس 1,640 20 A3 30 03/09/1395 14:12
میلگرد 18 زاگرس 1,770 18 A3 24 13/09/1395 13:55
میلگرد 20 آریا ذوب 1,740 20 A3 30 13/09/1395 13:55
میلگرد 18 نیشابور 1,820 18 A3 24 13/09/1395 13:55
میلگرد 20 آذر فولاد امین 1,820 20 A3 30 13/09/1395 13:55
میلگرد 18 آریا ذوب 1,740 18 A3 24 13/09/1395 13:55
میلگرد 28 کوثر 1,790 28 A3 56 13/09/1395 14:03
میلگرد 22 کاشان 1,880 22 A3 36 13/09/1395 14:03
میلگرد 28 آذر فولاد امین 1,830 28 A3 56 13/09/1395 14:03
میلگرد 22 اصفهان 1,880 22 A3 36 13/09/1395 14:03
میلگرد 28 نیشابور 1,840 28 A3 56 13/09/1395 14:03
میلگرد 22 آریا ذوب 1,740 22 A3 36 13/09/1395 14:03
میلگرد 25 هیربد 1,810 25 A3 47 13/09/1395 14:03
میلگرد 22 زاگرس 1,770 22 A3 36 13/09/1395 14:03
میلگرد 25 کاشان 1,900 25 A3 47 13/09/1395 14:03
میلگرد 22 آذر فولاد امین 1,820 22 A3 36 13/09/1395 14:03
میلگرد 25 آریا ذوب 1,760 25 A3 47 13/09/1395 14:03
میلگرد 22 میانه 1,820 22 A3 36 13/09/1395 14:03
میلگرد 25 میانه 1,840 25 A3 47 13/09/1395 14:03
میلگرد 22 نیشابور 1,820 22 A3 36 13/09/1395 14:03
میلگرد 32 نیشابور 1,840 32 A3 75 13/09/1395 14:03
میلگرد 25 اصفهان 1,900 25 A3 47 13/09/1395 14:03
میلگرد 20 هیربد 1,790 20 A3 30 13/09/1395 14:02
میلگرد 32 آذر فولاد امین 1,830 32 A3 75 13/09/1395 14:03
میلگرد 25 نیشابور 1,840 25 A3 47 13/09/1395 14:03
میلگرد 20 کاشان 1,880 20 A3 30 13/09/1395 14:02
میلگرد 32 اصفهان 1,900 32 A3 75 13/09/1395 14:03
میلگرد 25 آذر فولاد امین 1,830 25 A3 47 13/09/1395 14:03
میلگرد 20 امیرکبیر 1,770 20 A3 30 13/09/1395 14:02
میلگرد 28 کاشان 1,900 28 A3 56 13/09/1395 14:03
میلگرد 22 هیربد 1,790 22 A3 36 13/09/1395 14:03
میلگرد 16 شمس 1,770 16 A3 19 13/09/1395 13:54
میلگرد 16 هیربد 1,790 16 A3 19 13/09/1395 13:54
میلگرد 16 اصفهان 1,880 16 A3 19 13/09/1395 13:46
میلگرد 14 امیرکبیر 177 14 A3 14 13/09/1395 13:46
میلگرد 16 آذر فولاد امین 1,820 16 A3 19 13/09/1395 13:46
میلگرد 14 آذر فولاد امین 1,820 14 A3 14 13/09/1395 13:46
میلگرد 14 آریان 1,770 14 A3 14 13/09/1395 13:46
میلگرد 12 قزوین 1,680 12 A2 11 13/09/1395 13:46
میلگرد 14 کاشان 1,880 14 A3 14 13/09/1395 13:46
میلگرد 12 کاشان 1,780 12 A2 11 13/09/1395 13:46
میلگرد 14 ابهر 1,770 14 A3 14 13/09/1395 13:46
میلگرد 14 میانه 1,820 14 A3 14 13/09/1395 13:46
میلگرد 14 نیشابور 1,820 14 A3 14 13/09/1395 13:46
میلگرد 14 آریا ذوب 1,740 14 A3 14 13/09/1395 13:46
میلگرد 16 پرشین 1,770 16 A3 19 13/09/1395 13:46
میلگرد 14 شاهرود 1,770 14 A3 14 13/09/1395 13:46
میلگرد 16 آریا ذوب 1,740 16 A3 19 13/09/1395 13:46
میلگرد 14 پرشین 1,770 14 A3 14 13/09/1395 13:46
میلگرد 16 شاهرود 1,770 16 A3 19 13/09/1395 13:46
میلگرد 14 زاگرس 1,760 14 A3 14 13/09/1395 13:46
میلگرد 16 امیرکبیر 1,770 16 A3 19 13/09/1395 13:54
میلگرد 10 کاشان 1,780 10 A2 8 13/09/1395 13:28
میلگرد 10 امیرکبیر 1,780 10 A2 8 13/09/1395 13:28
میلگرد 10 کلاف کاشان تماس با فی آهن 10 A2 2تن 13/09/1395 13:28
میلگرد 12 پرشین 1,780 12 A2 11 13/09/1395 13:46
میلگرد 12 آذر فولاد امین 1,820 12 A3 11 13/09/1395 13:28
میلگرد 10 قزوین 1,680 10 A2 8 13/09/1395 13:28
میلگرد 12 شمس 1,730 12 A3 11 13/09/1395 13:46
میلگرد 12 امیرکبیر 1,780 12 A2 11 13/09/1395 13:46
میلگرد 12 تاکستان 1,730 12 A2 11 13/09/1395 13:46
میلگرد 10 آذر فولاد امین 1,820 10 A2 7 13/09/1395 13:28
میلگرد 8 الیگودرز 1,800 8 A2 6 13/09/1395 13:28
میلگرد 8 کاشان 1,850 8 A2 6 13/09/1395 13:28
میلگرد 8 آذر فولاد امین 1,840 8 A2 6 13/09/1395 13:28
میلگرد 8 هیربد 1,850 8 A2 6 13/09/1395 13:28
میلگرد 8 قزوین 1,750 8 A2 6 13/09/1395 13:27
میلگرد 6.5 نطنز 2,000 6.5 حرارتی 2تن 13/09/1395 13:27
میلگرد 6.5 کاشان 2,000 6.5 حرارتی 2تن 13/09/1395 13:27
کد جدول میلگرد, برای نمایش در وبلاگ ها و وبسایت ها

کانال تلگرام آهن آلات حیدری @FiAhan

همین حالا با ما تماس بگیرید 02166316099

  1. به علت نوسانات در بازارآهن در صورت اقدام به خرید, گرفتن تأیید قیمت الزامی می‌باشد.
  2. قیمت میلگرد مندرج در لیست، قیمت تحویلی از بنگاه تهران میباشد و به صورت ترکیبی امکان پذیر است.
  3. قیمت میلگرد در صورت سفارش عمده از کارخانه با قیمت نازلتر تحویل میگردد.
  4. قیمت میلگرد در لیست ذیل بصورت کیلویی و هر شاخه 12 متر می باشد.