قیمت میلگرد

قیمت میلگرد آجدار و ساده

کانال تلگرام آهن آلات حیدری @FiAhan

همین حالا با ما تماس بگیرید 02166316099

  1. به علت نوسانات در بازارآهن در صورت اقدام به خرید, گرفتن تأیید قیمت الزامی می‌باشد.
  2. قیمت میلگرد مندرج در لیست، قیمت تحویلی از بنگاه تهران میباشد و به صورت ترکیبی امکان پذیر است.
  3. قیمت میلگرد در صورت سفارش عمده از کارخانه با قیمت نازلتر تحویل میگردد.
  4. قیمت میلگرد در لیست بصورت کیلویی و هر شاخه میلگرد آجدار 12 متری و میلگرد ساده 6 متری می باشد.

تاریخ بروز رسانی قیمت امروز ۰۶ آبان ۱۳۹۵

محصول قیمت سایز استاندارد وزن بروزرسانی
میلگرد 20 زرین میاندوآب 1,540 20 A3 27.5 14/06/1395 13:01
میلگرد 18 زرین میاندوآب 1,540 18 A3 22.5 14/06/1395 13:01
میلگرد 16 زرین میاندوآب 1,550 16 A3 18.5 14/06/1395 13:01
میلگرد 22 ساده آیین صنعت 1,850 22 A2 18 14/06/1395 13:01
میلگرد 20 ساده آیین صنعت 1,850 20 A2 15 14/06/1395 13:01
میلگرد 18 ساده آیین صنعت 1,850 18 A2 12 14/06/1395 13:01
میلگرد 16 ساده آیین صنعت 1,850 16 A2 9.5 14/06/1395 12:45
میلگرد 14 ساده آیین صنعت 1,870 14 A2 8 03/08/1395 10:31
میلگرد 12 ساده آیین صنعت 1,870 12 A2 6 03/08/1395 10:31
میلگرد 10 ساده نورد تهران 1,550 10 A2 4 03/08/1395 10:31
آهن آلات حیدری @fiahan تماس با فی آهن 25 --- 20/02/1395 13:13
آهن آلات حیدری @fiahan تماس با فی آهن 20 --- 20/02/1395 13:14
آهن آلات حیدری @fiahan تماس با فی آهن 16 --- 20/02/1395 13:15
آهن آلات حیدری @fiahan تماس با فی آهن 12 --- 20/02/1395 13:15
میلگرد 12 آرین 1,510 12 A2 11 03/08/1395 10:31
میلگرد 12 اصفهان 1,640 12 A3 11 03/08/1395 10:31
میلگرد 10 خرمدشت 1,530 10 A2 8 03/08/1395 10:31
میلگرد 25 ساده نستا تماس با فی آهن 25 A3 23 20/02/1395 13:17
میلگرد 22 ساده نستا تماس با فی آهن 22 A3 18 20/02/1395 13:18
میلگرد 20 ساده نستا تماس با فی آهن 20 A3 14.5 20/02/1395 13:19
میلگرد 18 ساده نستا تماس با فی آهن 18 A3 12 20/02/1395 13:20
میلگرد 16 ساده نستا تماس با فی آهن 16 A3 9.5 20/02/1395 13:20
میلگرد 14 ساده نستا تماس با فی آهن 14 A3 7 20/02/1395 13:21
میلگرد 12 ساده نستا تماس با فی آهن 12 A2 5.5 20/02/1395 13:23
میلگرد 32 کاشان 1,580 32 A3 75 14/06/1395 13:01
میلگرد 28 پرشین 1,540 28 A3 56 14/06/1395 13:01
میلگرد 25 پرشین 1,535 25 A3 47 14/06/1395 13:01
میلگرد 25 امیرکبیر 1,530 25 A3 47 14/06/1395 13:01
میلگرد 22 آریان 1,535 22 A3 36 14/06/1395 13:01
میلگرد 22 پرشین 1,535 22 A3 36 14/06/1395 13:01
میلگرد 20 آریان 1,535 20 A3 30 14/06/1395 13:01
میلگرد 12 نیشابور 1,630 12 A3 11 03/08/1395 10:31
میلگرد 12 ابهر 1,490 12 A2 11 03/08/1395 10:31
میلگرد 10 آرین 1,580 10 A2 8 03/08/1395 10:31
میلگرد 5.5 کاشان 1,840 5.5 حرارتی 1تن 03/08/1395 10:30
میلگرد 16 ابهر 1,540 16 A3 19 14/06/1395 13:01
میلگرد 20 میانه 1,535 20 A3 30 14/06/1395 13:01
میلگرد 18 میانه 1,535 18 A3 24 14/06/1395 13:01
میلگرد 16 کاشان 1,600 16 A3 19 04/08/1395 14:35
میلگرد 20 شاهرود 1,535 20 A3 30 14/06/1395 13:01
میلگرد 18 یزد 1,540 18 A3 24 14/06/1395 13:01
میلگرد 16 تبریز 1,540 16 A3 19 14/06/1395 13:01
میلگرد 20 نیشابور 1,570 20 A3 30 04/08/1395 14:33
میلگرد 18 پرشین 1,535 18 A3 24 14/06/1395 13:01
میلگرد 16 نیشابور 1,570 16 A3 19 04/08/1395 14:33
میلگرد 20 زاگرس 1,535 20 A3 30 14/06/1395 13:01
میلگرد 18 زاگرس 1,535 18 A3 24 14/06/1395 13:01
میلگرد 20 آریا ذوب 1,505 20 A3 30 31/06/1395 12:26
میلگرد 18 نیشابور 1,570 18 A3 24 04/08/1395 14:33
میلگرد 20 آذر فولاد امین 1,515 20 A3 30 14/06/1395 13:01
میلگرد 18 آریا ذوب 1,505 18 A3 24 31/06/1395 12:26
میلگرد 20 پرشین 1,535 20 A3 30 14/06/1395 13:01
میلگرد 18 امیرکبیر 1,535 18 A3 24 14/06/1395 13:01
میلگرد 18 کاشان 1,600 18 A3 24 04/08/1395 14:35
میلگرد 18 هیربد 1,565 18 A3 24 06/07/1395 15:19
میلگرد 20 اصفهان 1,620 20 A3 30 27/07/1395 11:24
میلگرد 20 نطنز 1,530 20 A3 30 14/06/1395 13:01
میلگرد 18 کوثر 1,535 18 A3 24 14/06/1395 13:01
میلگرد 18 آذر فولاد امین 1,515 18 A3 24 14/06/1395 13:01
میلگرد 20 کوثر 1,540 20 A3 30 14/06/1395 13:01
میلگرد 18 شاهرود 1,535 18 A3 24 14/06/1395 13:01
میلگرد 18 اصفهان 1,620 18 A3 24 27/07/1395 11:24
میلگرد 25 آریا ذوب 1,510 25 A3 47 06/07/1395 15:19
میلگرد 22 میانه 1,535 22 A3 36 14/06/1395 13:01
میلگرد 25 میانه 1,540 25 A3 47 14/06/1395 13:01
میلگرد 22 نیشابور 1,570 22 A3 36 04/08/1395 14:33
میلگرد 32 نیشابور 1,580 32 A3 75 04/08/1395 14:33
میلگرد 25 اصفهان 1,620 25 A3 47 27/07/1395 11:24
میلگرد 20 هیربد 1,565 20 A3 30 06/07/1395 15:19
میلگرد 32 آذر فولاد امین 1,525 32 A3 75 14/06/1395 13:01
میلگرد 25 نیشابور 1,570 25 A3 47 04/08/1395 14:33
میلگرد 20 کاشان 1,600 20 A3 30 04/08/1395 14:35
میلگرد 32 اصفهان 1,620 32 A3 75 27/07/1395 11:24
میلگرد 25 آذر فولاد امین 1,515 25 A3 47 14/06/1395 13:01
میلگرد 20 امیرکبیر 1,530 20 A3 30 14/06/1395 13:01
میلگرد 28 کاشان 1,620 28 A3 56 04/08/1395 14:35
میلگرد 22 هیربد 1,565 22 A3 36 06/07/1395 15:19
میلگرد 28 کوثر 1,540 28 A3 56 14/06/1395 13:01
میلگرد 22 کاشان 1,600 22 A3 36 04/08/1395 14:35
میلگرد 28 آذر فولاد امین 1,525 28 A3 56 14/06/1395 13:01
میلگرد 22 اصفهان 1,600 22 A3 36 18/07/1395 15:01
میلگرد 28 نیشابور 1,570 28 A3 56 04/08/1395 14:33
میلگرد 22 آریا ذوب 1,505 22 A3 36 31/06/1395 12:26
میلگرد 25 هیربد 1,565 25 A3 47 06/07/1395 15:19
میلگرد 22 زاگرس 1,535 22 A3 36 14/06/1395 13:01
میلگرد 25 کاشان 1,600 25 A3 47 04/08/1395 14:35
میلگرد 22 آذر فولاد امین 1,515 22 A3 36 14/06/1395 13:01
میلگرد 16 شمس 1,505 16 A3 19 14/06/1395 13:01
میلگرد 16 هیربد 1,565 16 A3 19 06/07/1395 15:19
میلگرد 14 میانه 1,540 14 A3 14 14/06/1395 12:45
میلگرد 14 نیشابور 1,570 14 A3 14 14/06/1395 12:45
میلگرد 14 آریا ذوب 1,500 14 A3 14 31/06/1395 12:26
میلگرد 16 پرشین 1,535 16 A3 19 14/06/1395 13:01
میلگرد 14 شاهرود 1,535 14 A3 14 14/06/1395 12:45
میلگرد 16 آریا ذوب 1,505 16 A3 19 31/06/1395 12:26
میلگرد 14 پرشین 1,535 14 A3 14 14/06/1395 12:45
میلگرد 16 شاهرود 1,540 16 A3 19 14/06/1395 13:01
میلگرد 14 زاگرس 1,530 14 A3 14 14/06/1395 12:45
میلگرد 16 اصفهان 1,620 16 A3 19 27/07/1395 11:24
میلگرد 14 امیرکبیر 1,530 14 A3 14 14/06/1395 12:45
میلگرد 16 آذر فولاد امین 1,515 16 A3 19 14/06/1395 12:45
میلگرد 14 آذر فولاد امین 1,525 14 A3 14 03/08/1395 10:31
میلگرد 14 آریان 1,535 14 A3 14 14/06/1395 12:45
میلگرد 12 قزوین 1,520 12 A2 11 03/08/1395 10:31
میلگرد 14 کاشان 1,620 14 A3 14 04/08/1395 14:35
میلگرد 12 کاشان 1,660 12 A2 11 03/08/1395 10:31
میلگرد 14 ابهر 1,535 14 A3 14 14/06/1395 12:45
میلگرد 16 امیرکبیر 1,535 16 A3 19 14/06/1395 13:01
میلگرد 10 امیرکبیر 1,690 10 A2 8 03/08/1395 10:31
میلگرد 10 کلاف کاشان 1,790 10 A2 2تن 03/08/1395 10:31
میلگرد 10 کاشان 1,695 10 A2 8 03/08/1395 10:31
میلگرد 12 شمس 1,500 12 A3 11 03/08/1395 10:31
میلگرد 12 امیرکبیر 1,640 12 A2 11 03/08/1395 10:31
میلگرد 12 تاکستان 1,580 12 A2 11 03/08/1395 10:31
میلگرد 12 پرشین 1,500 12 A2 11 03/08/1395 10:31
میلگرد 12 آذر فولاد امین 1,540 12 A3 11 03/08/1395 10:31
میلگرد 10 قزوین 1,530 10 A2 8 03/08/1395 10:31
میلگرد 10 آذر فولاد امین 1,560 10 A2 7 03/08/1395 10:31
میلگرد 8 الیگودرز 1,670 8 A2 6 03/08/1395 10:30
میلگرد 8 کاشان 1,710 8 A2 6 03/08/1395 10:30
میلگرد 8 آذر فولاد امین 1,590 8 A2 6 04/08/1395 14:38
میلگرد 8 هیربد 1,690 8 A2 6 03/08/1395 10:30
میلگرد 8 قزوین 1,530 8 A2 6 04/08/1395 14:38
میلگرد 6.5 نطنز 1,810 6.5 حرارتی 2تن 03/08/1395 10:30
میلگرد 6.5 کاشان 1,840 6.5 حرارتی 2تن 03/08/1395 10:30
کد جدول میلگرد, برای نمایش در وبلاگ ها و وبسایت ها

کانال تلگرام آهن آلات حیدری @FiAhan

همین حالا با ما تماس بگیرید 02166316099

  1. به علت نوسانات در بازارآهن در صورت اقدام به خرید, گرفتن تأیید قیمت الزامی می‌باشد.
  2. قیمت میلگرد مندرج در لیست، قیمت تحویلی از بنگاه تهران میباشد و به صورت ترکیبی امکان پذیر است.
  3. قیمت میلگرد در صورت سفارش عمده از کارخانه با قیمت نازلتر تحویل میگردد.
  4. قیمت میلگرد در لیست ذیل بصورت کیلویی و هر شاخه 12 متر می باشد.