قیمت میلگرد

کانال تلگرام آهن آلات حیدری @FiAhan همین حالا باما تماس بگیرید 02166316099
توجه
  1. به علت نوسانات در بازارآهن در صورت اقدام به خرید, گرفتن تأیید قیمت الزامی می‌باشد.
  2. قیمت میلگرد مندرج در لیست، قیمت تحویلی از بنگاه تهران میباشد و به صورت ترکیبی (ترکیب یک یا چند سایز مختلف) امکان پذیر است.
  3. قیمت میلگرد  در صورت سفارش عمده از کارخانه با قیمت نازلتر تحویل میگردد.

تاریخ بروز رسانی قیمت امروز ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۵

محصول قیمت سایز استاندارد وزن بروزرسانی
آهن آلات حیدری @fiahan تماس با فی آهن 25 A3 47 31/01/1395 16:16
آهن آلات حیدری @fiahan تماس با فی آهن 20 A3 30 31/01/1395 16:14
آهن آلات حیدری @fiahan تماس با فی آهن 16 A3 8 31/01/1395 15:55
آهن آلات حیدری @fiahan تماس با فی آهن 12 A2 8 31/01/1395 15:34
میلگرد 12 میانه 1,630 12 A2 11 13/02/1395 12:39
میلگرد 12 اصفهان 1,620 12 A3 11 13/02/1395 12:39
میلگرد 10 نیشابور 1,685 10 A2 8 13/02/1395 08:21
میلگرد 25 نستا ساده تماس با فی آهن 25 A3 23 12/02/1395 15:15
میلگرد 22 نستا ساده تماس با فی آهن 22 A3 18 12/02/1395 15:15
میلگرد 20 نستا ساده تماس با فی آهن 20 A3 14.5 12/02/1395 13:27
میلگرد 18 نستا ساده تماس با فی آهن 18 A3 12 12/02/1395 13:44
میلگرد 16 نستا ساده تماس با فی آهن 16 A3 9.5 12/02/1395 13:44
میلگرد 14 نستا ساده تماس با فی آهن 14 A3 7 12/02/1395 13:44
میلگرد 12 نستا ساده تماس با فی آهن 12 A2 5.5 12/02/1395 13:43
میلگرد 32 کاشان 1,595 32 A3 75 13/02/1395 08:38
میلگرد 28 پرشین 1,580 28 A3 56 13/02/1395 08:41
میلگرد 25 پرشین 1,565 25 A3 47 13/02/1395 08:41
میلگرد 25 امیرکبیر 1,565 25 A3 47 13/02/1395 08:41
میلگرد 22 آریان 1,575 22 A3 36 13/02/1395 08:41
میلگرد 22 پرشین 1,565 22 A3 36 13/02/1395 08:41
میلگرد 20 آریان 1,575 20 A3 30 13/02/1395 08:41
میلگرد 12 نیشابور 1,625 12 A3 11 13/02/1395 08:45
میلگرد 12 ابهر 1,620 12 A2 11 13/02/1395 12:38
میلگرد 10 آریان 1,620 10 A2 8 13/02/1395 12:38
میلگرد 5.5 کاشان 1,770 5.5 حرارتی 1تن 13/02/1395 12:38
میلگرد 16 ابهر 1,570 16 A3 19 13/02/1395 08:35
میلگرد 20 آریا ذوب 1,565 20 A3 30 13/02/1395 08:41
میلگرد 18 نیشابور 1,570 18 A3 24 13/02/1395 12:39
میلگرد 20 آذر فولاد امین 1,575 20 A3 30 13/02/1395 08:41
میلگرد 18 آریا ذوب 1,565 18 A3 24 13/02/1395 08:35
میلگرد 20 پرشین 1,565 20 A3 30 13/02/1395 08:41
میلگرد 18 امیرکبیر 1,570 18 A3 24 13/02/1395 08:35
میلگرد 18 کاشان 1,590 18 A3 24 13/02/1395 08:35
میلگرد 18 هیربد 1,570 18 A3 24 13/02/1395 08:46
میلگرد 20 اصفهان 1,585 20 A3 30 13/02/1395 08:41
میلگرد 20 نطنز 1,575 20 A3 30 13/02/1395 08:41
میلگرد 18 کوثر 1,580 18 A3 24 13/02/1395 08:35
میلگرد 18 آذر فولاد امین 1,580 18 A3 24 13/02/1395 08:35
میلگرد 20 کوثر 1,580 20 A3 30 13/02/1395 08:41
میلگرد 18 شاهرود 1,575 18 A3 24 13/02/1395 08:35
میلگرد 18 اصفهان 1,580 18 A3 24 13/02/1395 08:35
میلگرد 20 میانه 1,575 20 A3 30 13/02/1395 08:41
میلگرد 18 میانه 1,575 18 A3 24 13/02/1395 08:35
میلگرد 16 کاشان 1,590 16 A3 19 13/02/1395 08:35
میلگرد 20 شاهرود 1,575 20 A3 30 13/02/1395 08:41
میلگرد 18 یزد 1,575 18 A3 24 13/02/1395 08:35
میلگرد 16 تبریز 1,565 16 A3 19 13/02/1395 08:35
میلگرد 20 نیشابور 1,575 20 A3 30 13/02/1395 08:41
میلگرد 18 پرشین 1,565 18 A3 24 13/02/1395 08:35
میلگرد 16 نیشابور 1,570 16 A3 19 13/02/1395 12:39
میلگرد 20 زاگرس 1,570 20 A3 30 13/02/1395 08:41
میلگرد 18 زاگرس 1,570 18 A3 24 13/02/1395 08:35
میلگرد 32 اصفهان 1,595 32 A3 75 13/02/1395 08:38
میلگرد 25 آذر فولاد امین 1,575 25 A3 47 13/02/1395 08:41
میلگرد 20 امیرکبیر 1,565 20 A3 30 13/02/1395 08:41
میلگرد 28 کاشان 1,595 28 A3 56 13/02/1395 08:38
میلگرد 22 هیربد 1,565 22 A3 36 13/02/1395 08:41
میلگرد 28 کوثر 1,590 28 A3 56 13/02/1395 08:41
میلگرد 22 کاشان 1,590 22 A3 36 13/02/1395 08:41
میلگرد 28 آذر فولاد امین 1,585 28 A3 56 13/02/1395 08:41
میلگرد 22 اصفهان 1,585 22 A3 36 13/02/1395 08:41
میلگرد 28 نیشابور 1,590 28 A3 56 13/02/1395 08:41
میلگرد 22 آریا ذوب 1,565 22 A3 36 13/02/1395 08:41
میلگرد 25 هیربد 1,570 25 A3 47 13/02/1395 08:41
میلگرد 22 زاگرس 1,565 22 A3 36 13/02/1395 08:41
میلگرد 25 کاشان 1,590 25 A3 47 13/02/1395 08:41
میلگرد 22 آذر فولاد امین 1,575 22 A3 36 13/02/1395 08:41
میلگرد 25 آریا ذوب 1,565 25 A3 47 13/02/1395 08:41
میلگرد 22 میانه 1,575 22 A3 36 13/02/1395 08:41
میلگرد 25 میانه 1,580 25 A3 47 13/02/1395 08:41
میلگرد 22 نیشابور 1,575 22 A3 36 13/02/1395 08:41
میلگرد 32 نیشابور 1,585 32 A3 75 13/02/1395 08:38
میلگرد 25 اصفهان 1,590 25 A3 47 13/02/1395 08:41
میلگرد 20 هیربد 1,565 20 A3 30 13/02/1395 08:41
میلگرد 32 آذر فولاد امین 1,585 32 A3 75 13/02/1395 08:38
میلگرد 25 نیشابور 1,575 25 A3 47 13/02/1395 08:41
میلگرد 20 کاشان 1,590 20 A3 30 13/02/1395 08:41
میلگرد 16 شمس 1,570 16 A3 19 13/02/1395 08:35
میلگرد 16 هیربد 1,565 16 A3 19 13/02/1395 08:35
میلگرد 16 آریا ذوب 1,565 16 A3 19 13/02/1395 08:35
میلگرد 14 پرشین 1,565 14 A3 14 13/02/1395 08:21
میلگرد 16 شاهرود 1,570 16 A3 19 13/02/1395 08:35
میلگرد 14 زاگرس 1,570 14 A3 14 13/02/1395 08:21
میلگرد 16 اصفهان 1,580 16 A3 19 13/02/1395 12:39
میلگرد 14 امیرکبیر 1,570 14 A3 14 13/02/1395 08:21
میلگرد 16 آذر فولاد امین 1,600 16 A3 19 13/02/1395 12:39
میلگرد 14 آذر فولاد امین 1,600 14 A3 14 13/02/1395 12:39
میلگرد 14 آریان 1,580 14 A3 14 13/02/1395 08:21
میلگرد 12 قزوین 1,610 12 A2 11 13/02/1395 08:51
میلگرد 14 کاشان 1,585 14 A3 14 13/02/1395 08:21
میلگرد 12 کاشان 1,720 12 A2 11 13/02/1395 12:39
میلگرد 14 ابهر 1,580 14 A3 14 13/02/1395 08:21
میلگرد 14 میانه 1,575 14 A3 14 13/02/1395 12:39
میلگرد 14 نیشابور 1,565 14 A3 14 13/02/1395 12:39
میلگرد 14 آریا ذوب 1,565 14 A3 14 13/02/1395 08:21
میلگرد 16 پرشین 1,565 16 A3 19 13/02/1395 08:35
میلگرد 14 شاهرود 1,570 14 A3 14 13/02/1395 08:21
میلگرد 16 امیرکبیر 1,570 16 A3 19 13/02/1395 12:39
میلگرد 10 کاشان 1,690 10 A2 8 13/02/1395 12:38
میلگرد 10 امیرکبیر 1,680 10 A2 8 13/02/1395 12:38
میلگرد 10 کلاف کاشان 1,745 10 A2 2تن 13/02/1395 08:51
میلگرد 12 امیرکبیر 1,670 12 A2 11 13/02/1395 08:51
میلگرد 12 تاکستان 1,620 12 A2 11 13/02/1395 08:51
میلگرد 12 پرشین 1,620 12 A2 11 13/02/1395 12:38
میلگرد 12 آذر فولاد امین 1,610 12 A3 11 13/02/1395 12:38
میلگرد 10 قزوین 1,610 10 A2 8 13/02/1395 12:38
میلگرد 12 شمس 1,625 12 A3 11 13/02/1395 12:38
میلگرد 10 آذر فولاد امین 1,655 10 A2 7 13/02/1395 12:38
میلگرد 8 الیگودرز 1,710 8 A2 6 13/02/1395 08:16
میلگرد 8 کاشان 1,780 8 A2 6 13/02/1395 08:16
میلگرد 8 آذر فولاد امین 1,690 8 A2 6 13/02/1395 12:38
میلگرد 8 هیربد 1,695 8 A2 6 13/02/1395 12:38
میلگرد 8 قزوین 1,690 8 A2 6 13/02/1395 08:16
میلگرد 6.5 نطنز 1,760 6.5 حرارتی 2تن 13/02/1395 08:16
میلگرد 6.5 کاشان 1,765 6.5 حرارتی 2تن 13/02/1395 08:16
کد جدول میلگرد, برای نمایش در وبلاگ ها و وبسایت ها
کانال تلگرام آهن آلات حیدری @FiAhan همین حالا باما تماس بگیرید 02166316099
توجه
  1. به علت نوسانات در بازارآهن در صورت اقدام به خرید, گرفتن تأیید قیمت الزامی می‌باشد.
  2. قیمت میلگرد مندرج در لیست، قیمت تحویلی از بنگاه تهران میباشد و به صورت ترکیبی (ترکیب یک یا چند سایز مختلف) امکان پذیر است.
  3. قیمت میلگرد  در صورت سفارش عمده از کارخانه با قیمت نازلتر تحویل میگردد.