قیمت میلگرد

قیمت میلگرد آجدار و ساده

کانال تلگرام آهن آلات حیدری @FiAhan

همین حالا با ما تماس بگیرید 02166316099

  1. به علت نوسانات در بازارآهن در صورت اقدام به خرید, گرفتن تأیید قیمت الزامی می‌باشد.
  2. قیمت میلگرد مندرج در لیست، قیمت تحویلی از بنگاه تهران میباشد و به صورت ترکیبی امکان پذیر است.
  3. قیمت میلگرد در صورت سفارش عمده از کارخانه با قیمت نازلتر تحویل میگردد.
  4. قیمت میلگرد در لیست بصورت کیلویی و هر شاخه میلگرد آجدار 12 متری و میلگرد ساده 6 متری می باشد.

تاریخ بروز رسانی قیمت امروز ۰۲ اسفند ۱۳۹۵

محصول قیمت سایز استاندارد وزن بروزرسانی
میلگرد 8 فولاد سپهر 1,610 8 A2 6 23/11/1395 12:08
میلگرد 20 زرین میاندوآب 1,530 20 A3 27.5 30/11/1395 12:42
میلگرد 18 زرین میاندوآب 1,530 18 A3 22.5 30/11/1395 12:36
میلگرد 16 زرین میاندوآب 1,530 16 A3 18.5 30/11/1395 12:27
میلگرد 22 ساده آیین صنعت 1,850 22 A2 18 30/11/1395 12:42
میلگرد 20 ساده آیین صنعت 1,850 20 A2 15 30/11/1395 12:36
میلگرد 18 ساده آیین صنعت 1,850 18 A2 12 30/11/1395 12:36
میلگرد 16 ساده آیین صنعت 1,850 16 A2 9.5 30/11/1395 12:28
میلگرد 14 ساده آیین صنعت 1,850 14 A2 8 30/11/1395 12:27
میلگرد 12 ساده آیین صنعت 1,850 12 A2 6 30/11/1395 12:20
میلگرد 10 ساده نورد تهران 1,450 10 A2 4 23/11/1395 12:08
آهن آلات حیدری @fiahan تماس با فی آهن 25 --- 20/02/1395 13:13
آهن آلات حیدری @fiahan تماس با فی آهن 20 --- 20/02/1395 13:14
آهن آلات حیدری @fiahan تماس با فی آهن 16 --- 20/02/1395 13:15
آهن آلات حیدری @fiahan تماس با فی آهن 12 --- 20/02/1395 13:15
میلگرد 12 آرین 1,530 12 A2 11 23/11/1395 12:12
میلگرد 12 اصفهان 1,580 12 A3 11 23/11/1395 12:12
میلگرد 10 خرمدشت 1,500 10 A2 8 23/11/1395 12:12
میلگرد 25 ساده نستا تماس با فی آهن 25 A3 23 20/02/1395 13:17
میلگرد 22 ساده نستا تماس با فی آهن 22 A3 18 20/02/1395 13:18
میلگرد 20 ساده نستا تماس با فی آهن 20 A3 14.5 20/02/1395 13:19
میلگرد 18 ساده نستا تماس با فی آهن 18 A3 12 20/02/1395 13:20
میلگرد 16 ساده نستا تماس با فی آهن 16 A3 9.5 20/02/1395 13:20
میلگرد 14 ساده نستا تماس با فی آهن 14 A3 7 20/02/1395 13:21
میلگرد 12 ساده نستا تماس با فی آهن 12 A2 5.5 20/02/1395 13:23
میلگرد 32 کاشان 1,670 32 A3 75 30/11/1395 12:54
میلگرد 28 پرشین 1,560 28 A3 56 30/11/1395 12:54
میلگرد 25 پرشین 1,560 25 A3 47 30/11/1395 12:53
میلگرد 25 امیرکبیر 1,550 25 A3 47 30/11/1395 12:53
میلگرد 22 آریان 1,520 22 A3 36 30/11/1395 12:43
میلگرد 22 پرشین 1,540 22 A3 36 23/11/1395 12:36
میلگرد 20 آریان 1,520 20 A3 30 30/11/1395 12:36
میلگرد 12 نیشابور 1,570 12 A3 11 30/11/1395 12:20
میلگرد 12 ابهر 1,500 12 A2 11 02/12/1395 11:33
میلگرد 10 آرین 1,530 10 A2 8 23/11/1395 12:12
میلگرد 5.5 کاشان 1,740 5.5 حرارتی 1تن 23/11/1395 12:08
میلگرد 16 ابهر 1,570 16 A3 19 02/12/1395 11:33
میلگرد 18 یزد 1,520 18 A3 24 30/11/1395 12:36
میلگرد 16 تبریز 1,520 16 A3 19 30/11/1395 12:28
میلگرد 20 نیشابور 1,570 20 A3 30 30/11/1395 12:42
میلگرد 18 پرشین 1,540 18 A3 24 23/11/1395 12:28
میلگرد 16 نیشابور 1,570 16 A3 19 30/11/1395 12:28
میلگرد 20 زاگرس 1,520 20 A3 30 30/11/1395 12:42
میلگرد 18 زاگرس 1,520 18 A3 24 30/11/1395 12:36
میلگرد 20 آریا ذوب 1,500 20 A3 30 30/11/1395 12:36
میلگرد 18 نیشابور 1,570 18 A3 24 30/11/1395 12:36
میلگرد 20 آذر فولاد امین 1,590 20 A3 30 30/11/1395 12:36
میلگرد 18 آریا ذوب 1,500 18 A3 24 30/11/1395 12:36
میلگرد 20 پرشین 1,540 20 A3 30 23/11/1395 12:30
میلگرد 18 امیرکبیر 1,530 18 A3 24 30/11/1395 12:36
میلگرد 18 کاشان 1,650 18 A3 24 30/11/1395 12:36
میلگرد 18 هیربد 1,540 18 A3 24 30/11/1395 12:36
میلگرد 20 اصفهان 1,710 20 A3 30 12/10/1395 13:42
میلگرد 20 نطنز 1,530 20 A3 30 30/11/1395 12:42
میلگرد 18 کوثر 1,530 18 A3 24 30/11/1395 12:36
میلگرد 18 آذر فولاد امین 1,590 18 A3 24 30/11/1395 12:36
میلگرد 20 کوثر 1,530 20 A3 30 30/11/1395 12:42
میلگرد 18 شاهرود 1,520 18 A3 24 30/11/1395 12:36
میلگرد 18 اصفهان 1,710 18 A3 24 12/10/1395 13:41
میلگرد 20 میانه 1,535 20 A3 30 30/11/1395 12:47
میلگرد 18 میانه 1,535 18 A3 24 30/11/1395 12:47
میلگرد 16 کاشان 1,650 16 A3 19 30/11/1395 12:28
میلگرد 20 شاهرود 1,520 20 A3 30 30/11/1395 12:42
میلگرد 25 میانه 1,555 25 A3 47 30/11/1395 12:53
میلگرد 22 نیشابور 1,570 22 A3 36 30/11/1395 12:42
میلگرد 32 نیشابور 1,590 32 A3 75 30/11/1395 12:54
میلگرد 25 اصفهان 1,720 25 A3 47 12/10/1395 13:52
میلگرد 20 هیربد 1,540 20 A3 30 30/11/1395 12:42
میلگرد 32 آذر فولاد امین 1,610 32 A3 75 30/11/1395 12:54
میلگرد 25 نیشابور 1,590 25 A3 47 30/11/1395 12:53
میلگرد 20 کاشان 1,650 20 A3 30 30/11/1395 12:42
میلگرد 32 اصفهان 1,720 32 A3 75 12/10/1395 13:53
میلگرد 25 آذر فولاد امین 1,610 25 A3 47 30/11/1395 12:53
میلگرد 20 امیرکبیر 1,530 20 A3 30 30/11/1395 12:42
میلگرد 28 کاشان 1,670 28 A3 56 30/11/1395 12:54
میلگرد 22 هیربد 1,540 22 A3 36 30/11/1395 12:43
میلگرد 28 کوثر 1,550 28 A3 56 30/11/1395 12:54
میلگرد 22 کاشان 1,650 22 A3 36 30/11/1395 12:43
میلگرد 28 آذر فولاد امین 1,610 28 A3 56 30/11/1395 12:54
میلگرد 22 اصفهان 1,710 22 A3 36 12/10/1395 13:48
میلگرد 28 نیشابور 1,590 28 A3 56 30/11/1395 12:54
میلگرد 22 آریا ذوب 1,500 22 A3 36 30/11/1395 12:43
میلگرد 25 هیربد 1,540 25 A3 47 30/11/1395 12:54
میلگرد 22 زاگرس 1,520 22 A3 36 30/11/1395 12:43
میلگرد 25 کاشان 1,650 25 A3 47 30/11/1395 12:54
میلگرد 22 آذر فولاد امین 1,590 22 A3 36 30/11/1395 12:43
میلگرد 25 آریا ذوب 1,520 25 A3 47 30/11/1395 12:53
میلگرد 22 میانه 1,535 22 A3 36 30/11/1395 12:47
میلگرد 16 شمس 1,520 16 A3 19 30/11/1395 12:28
میلگرد 16 هیربد 1,540 16 A3 19 30/11/1395 12:28
میلگرد 14 نیشابور 1,570 14 A3 14 30/11/1395 12:27
میلگرد 14 آریا ذوب 1,500 14 A3 14 30/11/1395 12:27
میلگرد 16 پرشین 1,540 16 A3 19 23/11/1395 12:21
میلگرد 14 شاهرود 1,520 14 A3 14 30/11/1395 12:27
میلگرد 16 آریا ذوب 1,500 16 A3 19 30/11/1395 12:28
میلگرد 14 پرشین 1,540 14 A3 14 23/11/1395 12:21
میلگرد 16 شاهرود 1,520 16 A3 19 30/11/1395 12:28
میلگرد 14 زاگرس 1,520 14 A3 14 30/11/1395 12:27
میلگرد 16 اصفهان 1,710 16 A3 19 12/10/1395 13:35
میلگرد 14 امیرکبیر 1,530 14 A3 14 30/11/1395 12:27
میلگرد 16 آذر فولاد امین 1,590 16 A3 19 30/11/1395 12:28
میلگرد 14 آذر فولاد امین 1,590 14 A3 14 30/11/1395 12:20
میلگرد 14 آریان 1,520 14 A3 14 30/11/1395 12:27
میلگرد 12 قزوین 1,480 12 A2 11 23/11/1395 12:12
میلگرد 14 کاشان 1,650 14 A3 14 30/11/1395 12:27
میلگرد 12 کاشان 1,580 12 A2 11 23/11/1395 12:12
میلگرد 14 ابهر 1,570 14 A3 14 02/12/1395 11:33
میلگرد 14 میانه 1,535 14 A3 14 30/11/1395 12:47
میلگرد 16 امیرکبیر 1,530 16 A3 19 30/11/1395 12:28
میلگرد 10 کلاف کاشان تماس با فی آهن 10 A2 2تن 13/09/1395 13:28
میلگرد 10 کاشان 1,580 10 A2 8 23/11/1395 12:12
میلگرد 10 امیرکبیر 1,580 10 A2 8 23/11/1395 12:12
میلگرد 12 شمس 1,530 12 A3 11 23/11/1395 12:12
میلگرد 12 امیرکبیر 1,580 12 A2 11 23/11/1395 12:12
میلگرد 12 تاکستان تماس با فی آهن 12 A2 11 09/11/1395 13:26
میلگرد 12 پرشین 1,580 12 A2 11 23/11/1395 12:12
میلگرد 12 آذر فولاد امین 1,590 12 A3 11 30/11/1395 12:20
میلگرد 10 قزوین 1,480 10 A2 8 23/11/1395 12:12
میلگرد 8 الیگودرز 1,600 8 A2 6 30/11/1395 12:20
میلگرد 10 آذر فولاد امین 1,630 10 A2 7 30/11/1395 12:20
میلگرد 8 کاشان 1,650 8 A2 6 30/11/1395 12:20
میلگرد 8 آذر فولاد امین 1,650 8 A2 6 30/11/1395 12:20
میلگرد 8 هیربد 1,650 8 A2 6 30/11/1395 12:20
میلگرد 8 قزوین 1,550 8 A2 6 30/11/1395 12:20
میلگرد 6.5 نطنز 1,690 6.5 حرارتی 2تن 23/11/1395 12:08
میلگرد 6.5 کاشان 1,690 6.5 حرارتی 2تن 23/11/1395 12:08
کد جدول میلگرد, برای نمایش در وبلاگ ها و وبسایت ها

کانال تلگرام آهن آلات حیدری @FiAhan

همین حالا با ما تماس بگیرید 02166316099

  1. به علت نوسانات در بازارآهن در صورت اقدام به خرید, گرفتن تأیید قیمت الزامی می‌باشد.
  2. قیمت میلگرد مندرج در لیست، قیمت تحویلی از بنگاه تهران میباشد و به صورت ترکیبی امکان پذیر است.
  3. قیمت میلگرد در صورت سفارش عمده از کارخانه با قیمت نازلتر تحویل میگردد.
  4. قیمت میلگرد در لیست ذیل بصورت کیلویی و هر شاخه 12 متر می باشد.