قیمت میلگرد

banner-500

با ما تماس بگیرید    02166316099 

تاریخ بروز رسانی قیمت     امروز ۲۴ بهمن ۱۳۹۴  
محصول قیمت وزن
کلاف میلگرد 5.5 چین

موجود نیست

1 تن
کلاف میلگرد 5.5 کاشان

1400تومان

1 تن
کلاف میلگرد 6.5 کاشان

1400تومان

1 تن
کلاف میلگرد 6.5 چین

1360تومان

1 تن
کلاف میلگرد 6.5 نطنز

1335تومان

1 تن
میلگرد 8 قزوین A2

1170تومان

6 کیلو
میلگرد 8 هیربد A2

1235تومان

6 کیلو
میلگرد 8 آذرامین A2

1255تومان

5 کیلو
کلاف میلگرد 8 کاشان A2

1380تومان

2 تن
کلاف میلگرد 8 الیگودرز A2

1240تومان

2 تن
میلگرد 10 آذرامین A2

1230تومان

7 کیلو
میلگرد 10 آرین A2

1130تومان

8 کیلو
میلگرد 10 ابهر A2

1130تومان

8 کیلو
میلگرد 10ساده A2

1150تومان

4 کیلو
میلگرد 10 امیرکبیر A2

1220تومان

8 کیلو
کلاف میلگرد 10 کاشان

1330تومان

2 تن
میلگرد 10 کاشان A2

1400تومان

8 کیلو
میلگرد 10 پارس A2

1120تومان

7 کیلو
میلگرد 10 قزوین A2

1120تومان

8 کیلو
میلگرد نستا 12 ساده 6 متر

1500تومان

5 کیلو
میلگرد 12 آذرامین A3

1170تومان

10 کیلو
میلگرد 12 ابهر A2

1130تومان

11 کیلو
میلگرد 12 پرشین A2

1130تومان

11 کیلو
میلگرد 12 نیشابور A2

1195تومان

11 کیلو
میلگرد 12 تاکستان A2

1120تومان

11 کیلو
میلگرد 12 امیرکبیر A2

1120تومان

11 کیلو
میلگرد 12 شمس A2

1120تومان

11 کیلو
میلگرد 12 کاشان A3

1300تومان

11 کیلو
میلگرد 12 قزوین A2

1110تومان

11 کیلو
میلگرد نستا 14 ساده 6 متر

1500تومان

7 کیلو
میلگرد 14 آذرامین A3

1170تومان

14 کیلو
میلگرد 14 امیرکبیر A3

1130تومان

14 کیلو
میلگرد 14 زاگرس A3

1130تومان

14 کیلو
میلگرد 14 پرشین A3

1125تومان

14 کیلو
میلگرد 14 شاهرود A3

1130تومان

14 کیلو
میلگرد 14 آریا ذوب A3

1130تومان

14 کیلو
میلگرد 14 نیشابور A3

1190تومان

14 کیلو
میلگرد 14 میانه A3

1170تومان

14 کیلو
میلگرد 14 ابهر A3

1120تومان

14 کیلو
میلگرد 14 کاشان A3

1300تومان

14 کیلو
میلگرد 14 آرین A3

1130تومان

14 کیلو
میلگرد نستا 16 ساده 6 متر

1500تومان

9 کیلو
میلگرد 16 آذرامین A3

1230تومان

18 کیلو
میلگرد 16 اصفهان A3

1200تومان

19 کیلو
میلگرد 16 شاهرود A3

1150تومان

19 کیلو
میلگرد 16 آریا ذوب A3

1130تومان

19 کیلو
میلگرد 16 پرشین A3

1130تومان

19 کیلو
میلگرد 16 الوند A2

1120تومان

19 کیلو
میلگرد 16 امیرکبیر A3

1130تومان

19 کیلو
میلگرد 16 هیربد A3

1130تومان

19 کیلو
میلگرد 16 شمس A3

1130تومان

19 کیلو
میلگرد 16 ابهر A3

1130تومان

19 کیلو
میلگرد 16 نیشابور A3

1180تومان

19 کیلو
میلگرد 16 تبریز A3

1120تومان

19 کیلو
میلگرد 16 کاشان A3

1300تومان

19 کیلو
میلگرد نستا 18 ساده 6 متر

1500تومان

12 کیلو
میلگرد 18 اصفهان A3

1210تومان

24 کیلو
میلگرد 18 آذرامین A3

1230تومان

23 کیلو
میلگرد 18 چین A3

موجود نیست

24 کیلو
میلگرد 18 هیربد A3

1130تومان

24 کیلو
میلگرد 18 امیرکبیر A3

1130تومان

24 کیلو
میلگرد 18 آریا ذوب A3

1130تومان

24 کیلو
میلگرد 18 نیشابور A3

1180تومان

24 کیلو
میلگرد 18 زاگرس A3

1135تومان

24 کیلو
میلگرد 18 پرشین A3

1130تومان

24 کیلو
میلگرد 18 یزد A3

1125تومان

24 کیلو
میلگرد 18 میانه A3

1150تومان

24 کیلو
میلگرد 18 شاهرود A3

1150تومان

24 کیلو
میلگرد 18 کوثر A3

1160تومان

24 کیلو
میلگرد 18 الوند A2

1120تومان

24 کیلو
میلگرد 18 کاشان A3

1300تومان

24 کیلو
میلگرد نستا 20 ساده 6 متر

1500تومان

14.5 کیلو
میلگرد 20 پرشین A3

1130تومان

30 کیلو
میلگرد 20 آذرامین A3

1230تومان

29 کیلو
میلگرد 20 آریا ذوب A3

1130تومان

30 کیلو
میلگرد 20 زاگرس A3

1130تومان

30 کیلو
میلگرد 20 نیشابور A3

1180تومان

30 کیلو
میلگرد 20 شاهرود A3

1150تومان

30 کیلو
میلگرد 20 آرین A3

1120تومان

30 کیلو
میلگرد 20 میانه A3

1160تومان

30 کیلو
میلگرد 20 کوثر A3

1160تومان

30 کیلو
میلگرد 20 نطنز A3

1260تومان

30 کیلو
میلگرد 20 اصفهان A3

1195تومان

30 کیلو
میلگرد 20 الوند A2

1120تومان

30 کیلو
میلگرد 20 البرز A3

1120تومان

30 کیلو
میلگرد 20 امیرکبیر A3

1130تومان

30 کیلو
میلگرد 20 کاشان A3

1300تومان

30 کیلو
میلگرد 20 هیربد A3

1125تومان

30 کیلو
میلگرد نستا 22 ساده 6 متر

1550تومان

17.5 کیلو
میلگرد 22 نیشابور A3

1180تومان

36 کیلو
میلگرد 22 میانه A3

1160تومان

36 کیلو
میلگرد 22 پرشین A3

1130تومان

36 کیلو
میلگرد 22 آرین A3

1120تومان

36 کیلو
میلگرد 22 آذرامین A3

1240تومان

36 کیلو
میلگرد 22 زاگرس A3

1135تومان

36 کیلو
میلگرد 22 آریا ذوب A3

1130تومان

36 کیلو
میلگرد 22 اصفهان A3

1185تومان

36 کیلو
میلگرد 22 کاشان A3

1300تومان

36 کیلو
میلگرد 22 هیربد A3

1125تومان

36 کیلو
میلگرد نستا 25 ساده 6 متر

1550تومان

23 کیلو
میلگرد 25 آذرامین A3

1250تومان

47 کیلو
میلگرد 25 نیشابور A3

1180تومان

47 کیلو
میلگرد 25 امیرکبیر A3

1130تومان

47 کیلو
میلگرد 25 پرشین A3

1130تومان

47 کیلو
میلگرد 25 اصفهان A3

1190تومان

47 کیلو
میلگرد 25 میانه A3

1165تومان

47 کیلو
میلگرد 25 آریا ذوب A3

1135تومان

47 کیلو
میلگرد 25 کاشان A3

1260تومان

47 کیلو
میلگرد 25 هیربد A3

1135تومان

47 کیلو
میلگرد 28 نیشابور A3

1180تومان

56 کیلو
میلگرد 28 آذرامین A3

1240تومان

56 کیلو
میلگرد 28 پرشین A3

1135تومان

56 کیلو
میلگرد 28 کوثر A3

1160تومان

56 کیلو
میلگرد 28 کاشان A3

1260تومان

56 کیلو
میلگرد 32 اصفهان A3

1220تومان

75 کیلو
میلگرد 32 آذرامین A3

1260تومان

75 کیلو
میلگرد 32 نیشابور A3

1210تومان

75 کیلو
میلگرد 32 کاشان A3

1250تومان

75 کیلو

با ما تماس بگیرید    02166316099 

نکات خرید:

1.قیمت میلگرد مندرج در لیست، قیمت تحویلی از بنگاه تهران میباشد و به صورت ترکیبی (ترکیب یک یا چند سایز مختلف) امکان پذیر است.

2.قیمت میلگرد  در صورت سفارش عمده از کارخانه با قیمت نازلتر تحویل میگردد.