قیمت میلگرد

قیمت میلگرد آجدار و ساده

کانال تلگرام آهن آلات حیدری @FiAhan

همین حالا با ما تماس بگیرید 02166316099

  1. به علت نوسانات در بازارآهن در صورت اقدام به خرید, گرفتن تأیید قیمت الزامی می‌باشد.
  2. قیمت میلگرد مندرج در لیست، قیمت تحویلی از بنگاه تهران میباشد و به صورت ترکیبی امکان پذیر است.
  3. قیمت میلگرد در صورت سفارش عمده از کارخانه با قیمت نازلتر تحویل میگردد.
  4. قیمت میلگرد در لیست بصورت کیلویی و هر شاخه میلگرد آجدار 12 متری و میلگرد ساده 6 متری می باشد.

تاریخ بروز رسانی قیمت امروز ۰۷ خرداد ۱۳۹۵

محصول قیمت سایز استاندارد طول وزن بروزرسانی
میلگرد 22 ساده آیین صنعت 1,720 22 A2 --- 18 27/02/1395 15:19
میلگرد 20 ساده آیین صنعت 1,720 20 A2 --- 15 27/02/1395 15:15
میلگرد 18 ساده آیین صنعت 1,720 18 A2 --- 12 27/02/1395 14:03
میلگرد 16 ساده آیین صنعت 1,720 16 A2 --- 9.5 27/02/1395 14:03
میلگرد 14 ساده آیین صنعت 1,720 14 A2 --- 8 27/02/1395 14:03
میلگرد 12 ساده آیین صنعت 1,720 12 A2 --- 6 27/02/1395 14:03
میلگرد 10 ساده نورد تهران 1,550 10 A2 --- 4 29/02/1395 12:20
آهن آلات حیدری @fiahan تماس با فی آهن 25 --- --- 20/02/1395 13:13
آهن آلات حیدری @fiahan تماس با فی آهن 20 --- --- 20/02/1395 13:14
آهن آلات حیدری @fiahan تماس با فی آهن 16 --- --- 20/02/1395 13:15
آهن آلات حیدری @fiahan تماس با فی آهن 12 --- --- 20/02/1395 13:15
میلگرد 12 میانه 1,520 12 A2 --- 11 05/03/1395 13:43
میلگرد 12 اصفهان 1,570 12 A3 --- 11 30/02/1395 12:41
میلگرد 10 نیشابور 1,550 10 A2 --- 8 30/02/1395 12:41
میلگرد 25 ساده نستا تماس با فی آهن 25 A3 --- 23 20/02/1395 13:17
میلگرد 22 ساده نستا تماس با فی آهن 22 A3 --- 18 20/02/1395 13:18
میلگرد 20 ساده نستا تماس با فی آهن 20 A3 --- 14.5 20/02/1395 13:19
میلگرد 18 ساده نستا تماس با فی آهن 18 A3 --- 12 20/02/1395 13:20
میلگرد 16 ساده نستا تماس با فی آهن 16 A3 --- 9.5 20/02/1395 13:20
میلگرد 14 ساده نستا تماس با فی آهن 14 A3 --- 7 20/02/1395 13:21
میلگرد 12 ساده نستا تماس با فی آهن 12 A2 --- 5.5 20/02/1395 13:23
میلگرد 32 کاشان 1,590 32 A3 --- 75 05/03/1395 13:50
میلگرد 28 پرشین 1,530 28 A3 --- 56 05/03/1395 13:49
میلگرد 25 پرشین 1,520 25 A3 --- 47 05/03/1395 13:49
میلگرد 25 امیرکبیر 1,520 25 A3 --- 47 05/03/1395 13:49
میلگرد 22 آریان 1,530 22 A3 --- 36 05/03/1395 13:49
میلگرد 22 پرشین 1,520 22 A3 --- 36 05/03/1395 13:49
میلگرد 20 آریان 1,530 20 A3 --- 30 05/03/1395 13:49
میلگرد 12 نیشابور 1,550 12 A3 --- 11 05/03/1395 13:43
میلگرد 12 ابهر 1,530 12 A2 --- 11 05/03/1395 13:43
میلگرد 10 آریان 1,520 10 A2 --- 8 05/03/1395 13:43
میلگرد 5.5 کاشان 1,730 5.5 حرارتی --- 1تن 30/02/1395 12:41
میلگرد 16 ابهر 1,530 16 A3 --- 19 05/03/1395 13:43
میلگرد 16 کاشان 1,580 16 A3 --- 19 03/03/1395 13:30
میلگرد 20 شاهرود 1,530 20 A3 --- 30 05/03/1395 13:49
میلگرد 18 یزد 1,530 18 A3 --- 24 05/03/1395 13:43
میلگرد 16 تبریز 1,530 16 A3 --- 19 05/03/1395 13:43
میلگرد 20 نیشابور 1,570 20 A3 --- 30 05/03/1395 13:49
میلگرد 18 پرشین 1,520 18 A3 12 24 05/03/1395 13:43
میلگرد 16 نیشابور 1,560 16 A3 --- 19 05/03/1395 13:43
میلگرد 20 زاگرس 1,520 20 A3 --- 30 05/03/1395 13:49
میلگرد 18 زاگرس 1,520 18 A3 --- 24 05/03/1395 13:43
میلگرد 20 آریا ذوب 15,320 20 A3 --- 30 05/03/1395 13:49
میلگرد 18 نیشابور 1,560 18 A3 --- 24 05/03/1395 13:43
میلگرد 20 آذر فولاد امین 1,540 20 A3 --- 30 05/03/1395 13:43
میلگرد 18 آریا ذوب 1,520 18 A3 --- 24 05/03/1395 13:43
میلگرد 20 پرشین 1,520 20 A3 --- 30 05/03/1395 13:43
میلگرد 18 امیرکبیر 1,520 18 A3 --- 24 05/03/1395 13:43
میلگرد 18 کاشان 1,580 18 A3 --- 24 03/03/1395 13:30
میلگرد 18 هیربد 1,520 18 A3 --- 24 05/03/1395 13:43
میلگرد 20 اصفهان 1,570 20 A3 --- 30 05/03/1395 13:49
میلگرد 20 نطنز 1,540 20 A3 --- 30 05/03/1395 13:49
میلگرد 18 کوثر 1,540 18 A3 12 24 03/03/1395 13:30
میلگرد 18 آذر فولاد امین 1,540 18 A3 --- 24 05/03/1395 13:43
میلگرد 20 کوثر 1,550 20 A3 --- 30 05/03/1395 13:49
میلگرد 18 شاهرود 1,530 18 A3 12 24 05/03/1395 13:43
میلگرد 18 اصفهان 1,570 18 A3 --- 24 05/03/1395 13:43
میلگرد 20 میانه 1,560 20 A3 --- 30 05/03/1395 13:49
میلگرد 18 میانه 1,560 18 A3 12 24 05/03/1395 13:43
میلگرد 22 میانه 1,560 22 A3 --- 36 05/03/1395 13:49
میلگرد 25 میانه 1,560 25 A3 --- 47 05/03/1395 13:49
میلگرد 22 نیشابور 1,560 22 A3 --- 36 05/03/1395 13:49
میلگرد 32 نیشابور 1,570 32 A3 --- 75 05/03/1395 13:50
میلگرد 25 اصفهان 1,570 25 A3 --- 47 05/03/1395 13:49
میلگرد 20 هیربد 1,520 20 A3 --- 30 05/03/1395 13:49
میلگرد 32 آذر فولاد امین 1,550 32 A3 --- 75 05/03/1395 13:50
میلگرد 25 نیشابور 1,560 25 A3 --- 47 05/03/1395 13:49
میلگرد 20 کاشان 1,570 20 A3 --- 30 05/03/1395 13:49
میلگرد 32 اصفهان 1,580 32 A3 --- 75 05/03/1395 13:50
میلگرد 25 آذر فولاد امین 1,540 25 A3 --- 47 05/03/1395 13:49
میلگرد 20 امیرکبیر 1,520 20 A3 --- 30 05/03/1395 13:49
میلگرد 28 کاشان 1,590 28 A3 12 56 05/03/1395 13:50
میلگرد 22 هیربد 1,520 22 A3 --- 36 05/03/1395 13:49
میلگرد 28 کوثر 1,560 28 A3 --- 56 05/03/1395 13:50
میلگرد 22 کاشان 1,570 22 A3 --- 36 05/03/1395 13:49
میلگرد 28 آذر فولاد امین 1,550 28 A3 --- 56 05/03/1395 13:49
میلگرد 22 اصفهان 1,570 22 A3 --- 36 05/03/1395 13:49
میلگرد 28 نیشابور 1,570 28 A3 --- 56 05/03/1395 13:49
میلگرد 22 آریا ذوب 1,520 22 A3 --- 36 05/03/1395 13:49
میلگرد 25 هیربد 1,520 25 A3 --- 47 05/03/1395 13:49
میلگرد 22 زاگرس 1,520 22 A3 --- 36 05/03/1395 13:49
میلگرد 25 کاشان 1,580 25 A3 --- 47 03/03/1395 13:30
میلگرد 22 آذر فولاد امین 1,540 22 A3 --- 36 05/03/1395 13:49
میلگرد 25 آریا ذوب 1,520 25 A3 --- 47 05/03/1395 13:49
میلگرد 16 هیربد 1,520 16 A3 --- 19 05/03/1395 13:43
میلگرد 16 شمس 1,520 16 A3 --- 19 05/03/1395 13:43
میلگرد 14 میانه 1,560 14 A3 --- 14 05/03/1395 13:43
میلگرد 14 نیشابور 1,560 14 A3 --- 14 05/03/1395 13:43
میلگرد 14 آریا ذوب 1,520 14 A3 --- 14 05/03/1395 13:43
میلگرد 16 پرشین 1,520 16 A3 --- 19 05/03/1395 13:43
میلگرد 14 شاهرود 1,530 14 A3 --- 14 05/03/1395 13:43
میلگرد 16 آریا ذوب 1,520 16 A3 --- 19 05/03/1395 13:43
میلگرد 14 پرشین 1,520 14 A3 --- 14 05/03/1395 13:43
میلگرد 16 شاهرود 1,530 16 A3 --- 19 05/03/1395 13:43
میلگرد 14 زاگرس 1,520 14 A3 --- 14 05/03/1395 13:43
میلگرد 16 اصفهان 1,570 16 A3 --- 19 05/03/1395 13:43
میلگرد 14 امیرکبیر 1,520 14 A3 --- 14 05/03/1395 13:43
میلگرد 16 آذر فولاد امین 1,540 16 A3 --- 19 05/03/1395 13:49
میلگرد 14 آذر فولاد امین 1,540 14 A3 --- 14 05/03/1395 13:49
میلگرد 14 آریان 1,530 14 A3 --- 14 05/03/1395 13:43
میلگرد 12 قزوین 1,510 12 A2 --- 11 05/03/1395 13:43
میلگرد 14 کاشان 1,580 14 A3 --- 14 03/03/1395 13:30
میلگرد 12 کاشان 1,590 12 A2 --- 11 26/02/1395 12:57
میلگرد 14 ابهر 1,530 14 A3 --- 14 05/03/1395 13:43
میلگرد 16 امیرکبیر 1,520 16 A3 --- 19 05/03/1395 13:43
میلگرد 10 کلاف کاشان 1,690 10 A2 --- 2تن 25/02/1395 12:53
میلگرد 10 کاشان 1,650 10 A2 --- 8 05/03/1395 13:49
میلگرد 10 امیرکبیر 1,560 10 A2 --- 8 05/03/1395 13:43
میلگرد 12 شمس 1,510 12 A3 --- 11 05/03/1395 13:43
میلگرد 12 امیرکبیر 1,560 12 A2 --- 11 05/03/1395 13:43
میلگرد 12 تاکستان 1,530 12 A2 --- 11 05/03/1395 13:43
میلگرد 12 پرشین 1,520 12 A2 --- 11 05/03/1395 13:43
میلگرد 12 آذر فولاد امین 1,540 12 A3 --- 11 05/03/1395 13:49
میلگرد 10 قزوین 1,510 10 A2 --- 8 05/03/1395 13:43
میلگرد 10 آذر فولاد امین 1,600 10 A2 --- 7 05/03/1395 13:49
میلگرد 8 الیگودرز 1,580 8 A2 --- 6 30/02/1395 12:41
میلگرد 8 کاشان 1,630 8 A2 --- 6 30/02/1395 12:41
میلگرد 8 آذر فولاد امین 1,610 8 A2 --- 6 05/03/1395 13:49
میلگرد 8 هیربد 1,610 8 A2 --- 6 30/02/1395 12:41
میلگرد 8 قزوین 1,580 8 A2 --- 6 05/03/1395 13:43
میلگرد 6.5 نطنز 1,730 6.5 حرارتی --- 2تن 30/02/1395 12:41
میلگرد 6.5 کاشان 1,730 6.5 حرارتی --- 2تن 30/02/1395 12:41
کد جدول میلگرد, برای نمایش در وبلاگ ها و وبسایت ها

کانال تلگرام آهن آلات حیدری @FiAhan

همین حالا با ما تماس بگیرید 02166316099

  1. به علت نوسانات در بازارآهن در صورت اقدام به خرید, گرفتن تأیید قیمت الزامی می‌باشد.
  2. قیمت میلگرد مندرج در لیست، قیمت تحویلی از بنگاه تهران میباشد و به صورت ترکیبی امکان پذیر است.
  3. قیمت میلگرد در صورت سفارش عمده از کارخانه با قیمت نازلتر تحویل میگردد.
  4. قیمت میلگرد در لیست ذیل بصورت کیلویی و هر شاخه 12 متر می باشد.