قیمت میلگرد

قیمت میلگرد آجدار و ساده

کانال تلگرام آهن آلات حیدری @FiAhan

همین حالا با ما تماس بگیرید 02166316099

  1. به علت نوسانات در بازارآهن در صورت اقدام به خرید, گرفتن تأیید قیمت الزامی می‌باشد.
  2. قیمت میلگرد مندرج در لیست، قیمت تحویلی از بنگاه تهران میباشد و به صورت ترکیبی امکان پذیر است.
  3. قیمت میلگرد در صورت سفارش عمده از کارخانه با قیمت نازلتر تحویل میگردد.
  4. قیمت میلگرد در لیست بصورت کیلویی و هر شاخه میلگرد آجدار 12 متری و میلگرد ساده 6 متری می باشد.

تاریخ بروز رسانی قیمت امروز ۰۸ فروردین ۱۳۹۶

محصول قیمت سایز استاندارد وزن بروزرسانی
میلگرد 8 فولاد سپهر 1,610 8 A2 6 23/11/1395 12:08
میلگرد 20 زرین میاندوآب 1,550 20 A3 27.5 14/12/1395 12:08
میلگرد 18 زرین میاندوآب 1,550 18 A3 22.5 14/12/1395 12:08
میلگرد 16 زرین میاندوآب 1,550 16 A3 18.5 14/12/1395 12:02
میلگرد 22 ساده آیین صنعت 1,850 22 A2 18 30/11/1395 12:42
میلگرد 20 ساده آیین صنعت 1,850 20 A2 15 30/11/1395 12:36
میلگرد 18 ساده آیین صنعت 1,850 18 A2 12 30/11/1395 12:36
میلگرد 16 ساده آیین صنعت 1,850 16 A2 9.5 30/11/1395 12:28
میلگرد 14 ساده آیین صنعت 1,850 14 A2 8 30/11/1395 12:27
میلگرد 12 ساده آیین صنعت 1,850 12 A2 6 30/11/1395 12:20
میلگرد 10 ساده نورد تهران 1,450 10 A2 4 23/11/1395 12:08
آهن آلات حیدری @fiahan تماس با فی آهن 25 --- 20/02/1395 13:13
آهن آلات حیدری @fiahan تماس با فی آهن 20 --- 20/02/1395 13:14
آهن آلات حیدری @fiahan تماس با فی آهن 16 --- 20/02/1395 13:15
آهن آلات حیدری @fiahan تماس با فی آهن 12 --- 20/02/1395 13:15
میلگرد 12 آرین 1,560 12 A2 11 14/12/1395 11:56
میلگرد 12 اصفهان 1,610 12 A3 11 14/12/1395 11:56
میلگرد 10 خرمدشت 1,530 10 A2 8 14/12/1395 11:54
میلگرد 25 ساده نستا تماس با فی آهن 25 A3 23 20/02/1395 13:17
میلگرد 22 ساده نستا تماس با فی آهن 22 A3 18 20/02/1395 13:18
میلگرد 20 ساده نستا تماس با فی آهن 20 A3 14.5 20/02/1395 13:19
میلگرد 18 ساده نستا تماس با فی آهن 18 A3 12 20/02/1395 13:20
میلگرد 16 ساده نستا تماس با فی آهن 16 A3 9.5 20/02/1395 13:20
میلگرد 14 ساده نستا تماس با فی آهن 14 A3 7 20/02/1395 13:21
میلگرد 12 ساده نستا تماس با فی آهن 12 A2 5.5 20/02/1395 13:23
میلگرد 32 کاشان 1,640 32 A3 75 14/12/1395 12:21
میلگرد 28 پرشین 1,580 28 A3 56 14/12/1395 12:13
میلگرد 25 پرشین 1,580 25 A3 47 14/12/1395 12:12
میلگرد 25 امیرکبیر 1,560 25 A3 47 14/12/1395 12:12
میلگرد 22 آریان 1,540 22 A3 36 14/12/1395 12:10
میلگرد 22 پرشین 1,570 22 A3 36 14/12/1395 12:10
میلگرد 20 آریان 1,540 20 A3 30 14/12/1395 12:08
میلگرد 12 نیشابور 1,610 12 A3 11 14/12/1395 11:56
میلگرد 12 ابهر 1,560 12 A2 11 14/12/1395 11:56
میلگرد 10 آرین 1,560 10 A2 8 14/12/1395 11:54
میلگرد 5.5 کاشان 1,740 5.5 حرارتی 1تن 14/12/1395 11:54
میلگرد 16 ابهر 1,540 16 A3 19 14/12/1395 12:02
میلگرد 20 نیشابور 1,580 20 A3 30 14/12/1395 12:08
میلگرد 18 پرشین 1,570 18 A3 24 14/12/1395 12:08
میلگرد 16 نیشابور 1,580 16 A3 19 14/12/1395 12:02
میلگرد 20 زاگرس 1,540 20 A3 30 14/12/1395 12:08
میلگرد 18 زاگرس 1,540 18 A3 24 14/12/1395 12:08
میلگرد 20 آریا ذوب 1,520 20 A3 30 14/12/1395 12:08
میلگرد 18 نیشابور 1,580 18 A3 24 14/12/1395 12:08
میلگرد 20 آذر فولاد امین 1,620 20 A3 30 07/12/1395 12:16
میلگرد 18 آریا ذوب 1,520 18 A3 24 14/12/1395 12:08
میلگرد 20 پرشین 1,570 20 A3 30 14/12/1395 12:08
میلگرد 18 امیرکبیر 1,550 18 A3 24 14/12/1395 12:08
میلگرد 18 کاشان 1,630 18 A3 24 14/12/1395 12:21
میلگرد 18 هیربد 1,550 18 A3 24 14/12/1395 12:08
میلگرد 20 اصفهان 1,710 20 A3 30 12/10/1395 13:42
میلگرد 20 نطنز 1,550 20 A3 30 14/12/1395 12:08
میلگرد 18 کوثر 1,550 18 A3 24 14/12/1395 12:08
میلگرد 18 آذر فولاد امین 1,620 18 A3 24 07/12/1395 12:10
میلگرد 20 کوثر 1,550 20 A3 30 14/12/1395 12:08
میلگرد 18 شاهرود 1,540 18 A3 24 14/12/1395 12:08
میلگرد 18 اصفهان 1,710 18 A3 24 12/10/1395 13:41
میلگرد 20 میانه 1,580 20 A3 30 14/12/1395 12:08
میلگرد 18 میانه 1,580 18 A3 24 14/12/1395 12:08
میلگرد 16 کاشان 1,630 16 A3 19 14/12/1395 12:21
میلگرد 20 شاهرود 1,540 20 A3 30 14/12/1395 12:08
میلگرد 18 یزد 1,540 18 A3 24 14/12/1395 12:08
میلگرد 16 تبریز 1,540 16 A3 19 14/12/1395 12:02
میلگرد 32 نیشابور 1,590 32 A3 75 30/11/1395 12:54
میلگرد 25 اصفهان 1,720 25 A3 47 12/10/1395 13:52
میلگرد 20 هیربد 1,550 20 A3 30 14/12/1395 12:08
میلگرد 32 آذر فولاد امین 1,630 32 A3 75 07/12/1395 12:28
میلگرد 25 نیشابور 1,590 25 A3 47 30/11/1395 12:53
میلگرد 20 کاشان 1,630 20 A3 30 14/12/1395 12:21
میلگرد 32 اصفهان 1,720 32 A3 75 12/10/1395 13:53
میلگرد 25 آذر فولاد امین 1,630 25 A3 47 07/12/1395 12:27
میلگرد 20 امیرکبیر 1,550 20 A3 30 14/12/1395 12:08
میلگرد 28 کاشان 1,620 28 A3 56 14/12/1395 12:13
میلگرد 22 هیربد 1,550 22 A3 36 14/12/1395 12:10
میلگرد 28 کوثر 1,560 28 A3 56 14/12/1395 12:13
میلگرد 22 کاشان 1,630 22 A3 36 14/12/1395 12:21
میلگرد 28 آذر فولاد امین 1,630 28 A3 56 07/12/1395 12:27
میلگرد 22 اصفهان 1,710 22 A3 36 12/10/1395 13:48
میلگرد 28 نیشابور 1,590 28 A3 56 30/11/1395 12:54
میلگرد 22 آریا ذوب 1,520 22 A3 36 14/12/1395 12:10
میلگرد 25 هیربد 1,560 25 A3 47 14/12/1395 12:13
میلگرد 22 زاگرس 1,540 22 A3 36 14/12/1395 12:10
میلگرد 25 کاشان 1,640 25 A3 47 14/12/1395 12:21
میلگرد 22 آذر فولاد امین 1,620 22 A3 36 07/12/1395 12:27
میلگرد 25 آریا ذوب 1,530 25 A3 47 14/12/1395 12:12
میلگرد 22 میانه 1,580 22 A3 36 14/12/1395 12:10
میلگرد 25 میانه 1,590 25 A3 47 14/12/1395 12:12
میلگرد 22 نیشابور 1,580 22 A3 36 14/12/1395 12:10
میلگرد 16 شمس 1,540 16 A3 19 14/12/1395 12:02
میلگرد 16 هیربد 1,550 16 A3 19 14/12/1395 12:02
میلگرد 14 آریا ذوب 1,520 14 A3 14 14/12/1395 12:02
میلگرد 16 پرشین 1,570 16 A3 19 14/12/1395 12:02
میلگرد 14 شاهرود 1,540 14 A3 14 14/12/1395 12:02
میلگرد 16 آریا ذوب 1,520 16 A3 19 14/12/1395 12:02
میلگرد 14 پرشین 1,570 14 A3 14 14/12/1395 12:02
میلگرد 16 شاهرود 1,540 16 A3 19 14/12/1395 12:02
میلگرد 14 زاگرس 1,540 14 A3 14 14/12/1395 12:02
میلگرد 16 اصفهان 1,710 16 A3 19 12/10/1395 13:35
میلگرد 14 امیرکبیر 1,550 14 A3 14 14/12/1395 12:02
میلگرد 16 آذر فولاد امین 1,620 16 A3 19 07/12/1395 12:08
میلگرد 14 آذر فولاد امین 1,620 14 A3 14 07/12/1395 12:05
میلگرد 14 آریان 1,540 14 A3 14 14/12/1395 12:02
میلگرد 12 قزوین 1,510 12 A2 11 14/12/1395 11:56
میلگرد 14 کاشان 1,630 14 A3 14 14/12/1395 12:21
میلگرد 12 کاشان 1,610 12 A2 11 14/12/1395 11:56
میلگرد 14 ابهر 1,540 14 A3 14 14/12/1395 12:02
میلگرد 14 میانه 1,580 14 A3 14 14/12/1395 12:02
میلگرد 14 نیشابور 1,580 14 A3 14 14/12/1395 12:02
میلگرد 16 امیرکبیر 1,550 16 A3 19 14/12/1395 12:02
میلگرد 10 کلاف کاشان تماس با فی آهن 10 A2 2تن 13/09/1395 13:28
میلگرد 10 کاشان 1,610 10 A2 8 14/12/1395 11:54
میلگرد 10 امیرکبیر 1,610 10 A2 8 14/12/1395 11:54
میلگرد 12 شمس 1,560 12 A3 11 14/12/1395 11:56
میلگرد 12 امیرکبیر 1,610 12 A2 11 14/12/1395 11:56
میلگرد 12 تاکستان تماس با فی آهن 12 A2 11 09/11/1395 13:26
میلگرد 12 پرشین 1,610 12 A2 11 14/12/1395 11:56
میلگرد 12 آذر فولاد امین 1,620 12 A3 11 07/12/1395 12:01
میلگرد 10 قزوین 1,510 10 A2 8 14/12/1395 11:54
میلگرد 8 الیگودرز 1,630 8 A2 6 14/12/1395 11:54
میلگرد 10 آذر فولاد امین 1,660 10 A2 7 07/12/1395 11:58
میلگرد 8 کاشان 1,680 8 A2 6 14/12/1395 11:54
میلگرد 8 آذر فولاد امین 1,680 8 A2 6 07/12/1395 11:58
میلگرد 8 هیربد 1,680 8 A2 6 14/12/1395 11:54
میلگرد 8 قزوین 1,580 8 A2 6 14/12/1395 11:54
میلگرد 6.5 نطنز 1,690 6.5 حرارتی 2تن 14/12/1395 11:54
میلگرد 6.5 کاشان 1,690 6.5 حرارتی 2تن 14/12/1395 11:54
کد جدول میلگرد, برای نمایش در وبلاگ ها و وبسایت ها

کانال تلگرام آهن آلات حیدری @FiAhan

همین حالا با ما تماس بگیرید 02166316099

  1. به علت نوسانات در بازارآهن در صورت اقدام به خرید, گرفتن تأیید قیمت الزامی می‌باشد.
  2. قیمت میلگرد مندرج در لیست، قیمت تحویلی از بنگاه تهران میباشد و به صورت ترکیبی امکان پذیر است.
  3. قیمت میلگرد در صورت سفارش عمده از کارخانه با قیمت نازلتر تحویل میگردد.
  4. قیمت میلگرد در لیست ذیل بصورت کیلویی و هر شاخه 12 متر می باشد.