قیمت میلگرد

قیمت میلگرد آجدار و ساده

کانال تلگرام آهن آلات حیدری @FiAhan

همین حالا با ما تماس بگیرید 02166316099

  1. به علت نوسانات در بازارآهن در صورت اقدام به خرید, گرفتن تأیید قیمت الزامی می‌باشد.
  2. قیمت میلگرد مندرج در لیست، قیمت تحویلی از بنگاه تهران میباشد و به صورت ترکیبی امکان پذیر است.
  3. قیمت میلگرد در صورت سفارش عمده از کارخانه با قیمت نازلتر تحویل میگردد.
  4. قیمت میلگرد در لیست بصورت کیلویی و هر شاخه میلگرد آجدار 12 متری و میلگرد ساده 6 متری می باشد.

تاریخ بروز رسانی قیمت امروز ۰۲ آبان ۱۳۹۵

محصول قیمت سایز استاندارد وزن بروزرسانی
میلگرد 20 زرین میاندوآب 1,540 20 A3 27.5 14/06/1395 13:01
میلگرد 18 زرین میاندوآب 1,540 18 A3 22.5 14/06/1395 13:01
میلگرد 16 زرین میاندوآب 1,550 16 A3 18.5 14/06/1395 13:01
میلگرد 22 ساده آیین صنعت 1,850 22 A2 18 14/06/1395 13:01
میلگرد 20 ساده آیین صنعت 1,850 20 A2 15 14/06/1395 13:01
میلگرد 18 ساده آیین صنعت 1,850 18 A2 12 14/06/1395 13:01
میلگرد 16 ساده آیین صنعت 1,850 16 A2 9.5 14/06/1395 12:45
میلگرد 14 ساده آیین صنعت 1,850 14 A2 8 14/06/1395 12:45
میلگرد 12 ساده آیین صنعت 1,850 12 A2 6 14/06/1395 12:44
میلگرد 10 ساده نورد تهران 1,500 10 A2 4 14/06/1395 12:44
آهن آلات حیدری @fiahan تماس با فی آهن 25 --- 20/02/1395 13:13
آهن آلات حیدری @fiahan تماس با فی آهن 20 --- 20/02/1395 13:14
آهن آلات حیدری @fiahan تماس با فی آهن 16 --- 20/02/1395 13:15
آهن آلات حیدری @fiahan تماس با فی آهن 12 --- 20/02/1395 13:15
میلگرد 12 آرین 1,520 12 A2 11 14/06/1395 12:45
میلگرد 12 اصفهان 1,660 12 A3 11 18/07/1395 15:01
میلگرد 10 خرمدشت 1,520 10 A2 8 14/06/1395 12:44
میلگرد 25 ساده نستا تماس با فی آهن 25 A3 23 20/02/1395 13:17
میلگرد 22 ساده نستا تماس با فی آهن 22 A3 18 20/02/1395 13:18
میلگرد 20 ساده نستا تماس با فی آهن 20 A3 14.5 20/02/1395 13:19
میلگرد 18 ساده نستا تماس با فی آهن 18 A3 12 20/02/1395 13:20
میلگرد 16 ساده نستا تماس با فی آهن 16 A3 9.5 20/02/1395 13:20
میلگرد 14 ساده نستا تماس با فی آهن 14 A3 7 20/02/1395 13:21
میلگرد 12 ساده نستا تماس با فی آهن 12 A2 5.5 20/02/1395 13:23
میلگرد 32 کاشان 1,580 32 A3 75 14/06/1395 13:01
میلگرد 28 پرشین 1,540 28 A3 56 14/06/1395 13:01
میلگرد 25 پرشین 1,535 25 A3 47 14/06/1395 13:01
میلگرد 25 امیرکبیر 1,530 25 A3 47 14/06/1395 13:01
میلگرد 22 آریان 1,535 22 A3 36 14/06/1395 13:01
میلگرد 22 پرشین 1,535 22 A3 36 14/06/1395 13:01
میلگرد 20 آریان 1,535 20 A3 30 14/06/1395 13:01
میلگرد 12 نیشابور 1,640 12 A3 11 31/06/1395 12:26
میلگرد 12 ابهر 1,580 12 A2 11 14/06/1395 12:45
میلگرد 10 آرین 1,575 10 A2 8 31/06/1395 12:26
میلگرد 5.5 کاشان 1,830 5.5 حرارتی 1تن 14/06/1395 12:44
میلگرد 16 ابهر 1,540 16 A3 19 14/06/1395 13:01
میلگرد 16 کاشان 1,580 16 A3 19 06/07/1395 15:19
میلگرد 20 شاهرود 1,535 20 A3 30 14/06/1395 13:01
میلگرد 18 یزد 1,540 18 A3 24 14/06/1395 13:01
میلگرد 16 تبریز 1,540 16 A3 19 14/06/1395 13:01
میلگرد 20 نیشابور 1,560 20 A3 30 18/07/1395 15:01
میلگرد 18 پرشین 1,535 18 A3 24 14/06/1395 13:01
میلگرد 16 نیشابور 1,560 16 A3 19 18/07/1395 15:01
میلگرد 20 زاگرس 1,535 20 A3 30 14/06/1395 13:01
میلگرد 18 زاگرس 1,535 18 A3 24 14/06/1395 13:01
میلگرد 20 آریا ذوب 1,505 20 A3 30 31/06/1395 12:26
میلگرد 18 نیشابور 1,560 18 A3 24 18/07/1395 15:01
میلگرد 20 آذر فولاد امین 1,515 20 A3 30 14/06/1395 13:01
میلگرد 18 آریا ذوب 1,505 18 A3 24 31/06/1395 12:26
میلگرد 20 پرشین 1,535 20 A3 30 14/06/1395 13:01
میلگرد 18 امیرکبیر 1,535 18 A3 24 14/06/1395 13:01
میلگرد 18 کاشان 1,585 18 A3 24 06/07/1395 15:19
میلگرد 18 هیربد 1,565 18 A3 24 06/07/1395 15:19
میلگرد 20 اصفهان 1,620 20 A3 30 27/07/1395 11:24
میلگرد 20 نطنز 1,530 20 A3 30 14/06/1395 13:01
میلگرد 18 کوثر 1,535 18 A3 24 14/06/1395 13:01
میلگرد 18 آذر فولاد امین 1,515 18 A3 24 14/06/1395 13:01
میلگرد 20 کوثر 1,540 20 A3 30 14/06/1395 13:01
میلگرد 18 شاهرود 1,535 18 A3 24 14/06/1395 13:01
میلگرد 18 اصفهان 1,620 18 A3 24 27/07/1395 11:24
میلگرد 20 میانه 1,535 20 A3 30 14/06/1395 13:01
میلگرد 18 میانه 1,535 18 A3 24 14/06/1395 13:01
میلگرد 22 میانه 1,535 22 A3 36 14/06/1395 13:01
میلگرد 25 میانه 1,540 25 A3 47 14/06/1395 13:01
میلگرد 22 نیشابور 1,560 22 A3 36 18/07/1395 15:01
میلگرد 32 نیشابور 1,575 32 A3 75 14/06/1395 13:01
میلگرد 25 اصفهان 1,620 25 A3 47 27/07/1395 11:24
میلگرد 20 هیربد 1,565 20 A3 30 06/07/1395 15:19
میلگرد 32 آذر فولاد امین 1,525 32 A3 75 14/06/1395 13:01
میلگرد 25 نیشابور 1,560 25 A3 47 18/07/1395 15:01
میلگرد 20 کاشان 1,575 20 A3 30 14/06/1395 13:01
میلگرد 32 اصفهان 1,620 32 A3 75 27/07/1395 11:24
میلگرد 25 آذر فولاد امین 1,515 25 A3 47 14/06/1395 13:01
میلگرد 20 امیرکبیر 1,530 20 A3 30 14/06/1395 13:01
میلگرد 28 کاشان 1,585 28 A3 56 06/07/1395 15:19
میلگرد 22 هیربد 1,565 22 A3 36 06/07/1395 15:19
میلگرد 28 کوثر 1,540 28 A3 56 14/06/1395 13:01
میلگرد 22 کاشان 1,585 22 A3 36 06/07/1395 15:19
میلگرد 28 آذر فولاد امین 1,525 28 A3 56 14/06/1395 13:01
میلگرد 22 اصفهان 1,600 22 A3 36 18/07/1395 15:01
میلگرد 28 نیشابور 1,560 28 A3 56 18/07/1395 15:01
میلگرد 22 آریا ذوب 1,505 22 A3 36 31/06/1395 12:26
میلگرد 25 هیربد 1,565 25 A3 47 06/07/1395 15:19
میلگرد 22 زاگرس 1,535 22 A3 36 14/06/1395 13:01
میلگرد 25 کاشان 1,575 25 A3 47 14/06/1395 13:01
میلگرد 22 آذر فولاد امین 1,515 22 A3 36 14/06/1395 13:01
میلگرد 25 آریا ذوب 1,510 25 A3 47 06/07/1395 15:19
میلگرد 16 هیربد 1,565 16 A3 19 06/07/1395 15:19
میلگرد 16 شمس 1,505 16 A3 19 14/06/1395 13:01
میلگرد 14 میانه 1,540 14 A3 14 14/06/1395 12:45
میلگرد 14 نیشابور 1,570 14 A3 14 14/06/1395 12:45
میلگرد 14 آریا ذوب 1,500 14 A3 14 31/06/1395 12:26
میلگرد 16 پرشین 1,535 16 A3 19 14/06/1395 13:01
میلگرد 14 شاهرود 1,535 14 A3 14 14/06/1395 12:45
میلگرد 16 آریا ذوب 1,505 16 A3 19 31/06/1395 12:26
میلگرد 14 پرشین 1,535 14 A3 14 14/06/1395 12:45
میلگرد 16 شاهرود 1,540 16 A3 19 14/06/1395 13:01
میلگرد 14 زاگرس 1,530 14 A3 14 14/06/1395 12:45
میلگرد 16 اصفهان 1,620 16 A3 19 27/07/1395 11:24
میلگرد 14 امیرکبیر 1,530 14 A3 14 14/06/1395 12:45
میلگرد 16 آذر فولاد امین 1,515 16 A3 19 14/06/1395 12:45
میلگرد 14 آذر فولاد امین 1,520 14 A3 14 31/06/1395 12:26
میلگرد 14 آریان 1,535 14 A3 14 14/06/1395 12:45
میلگرد 12 قزوین 1,510 12 A2 11 06/07/1395 15:19
میلگرد 14 کاشان 1,580 14 A3 14 06/07/1395 15:19
میلگرد 12 کاشان 1,650 12 A2 11 14/06/1395 12:45
میلگرد 14 ابهر 1,535 14 A3 14 14/06/1395 12:45
میلگرد 16 امیرکبیر 1,535 16 A3 19 14/06/1395 13:01
میلگرد 10 کلاف کاشان 1,780 10 A2 2تن 14/06/1395 12:44
میلگرد 10 کاشان 1,690 10 A2 8 06/07/1395 15:19
میلگرد 10 امیرکبیر 1,680 10 A2 8 14/06/1395 12:44
میلگرد 12 شمس 1,590 12 A3 11 14/06/1395 12:45
میلگرد 12 امیرکبیر 1,560 12 A2 11 14/06/1395 12:45
میلگرد 12 تاکستان 1,575 12 A2 11 31/06/1395 12:26
میلگرد 12 پرشین 1,575 12 A2 11 31/06/1395 12:26
میلگرد 12 آذر فولاد امین 1,565 12 A3 11 31/06/1395 12:26
میلگرد 10 قزوین 1,510 10 A2 8 06/07/1395 15:19
میلگرد 10 آذر فولاد امین 1,550 10 A2 7 14/06/1395 12:44
میلگرد 8 الیگودرز 1,680 8 A2 6 16/03/1395 13:49
میلگرد 8 کاشان 1,695 8 A2 6 14/06/1395 12:44
میلگرد 8 آذر فولاد امین 1,570 8 A2 6 14/06/1395 12:44
میلگرد 8 هیربد 1,700 8 A2 6 14/06/1395 12:44
میلگرد 8 قزوین 1,570 8 A2 6 20/06/1395 13:14
میلگرد 6.5 نطنز 1,800 6.5 حرارتی 2تن 06/07/1395 15:19
میلگرد 6.5 کاشان 1,830 6.5 حرارتی 2تن 14/06/1395 12:44
کد جدول میلگرد, برای نمایش در وبلاگ ها و وبسایت ها

کانال تلگرام آهن آلات حیدری @FiAhan

همین حالا با ما تماس بگیرید 02166316099

  1. به علت نوسانات در بازارآهن در صورت اقدام به خرید, گرفتن تأیید قیمت الزامی می‌باشد.
  2. قیمت میلگرد مندرج در لیست، قیمت تحویلی از بنگاه تهران میباشد و به صورت ترکیبی امکان پذیر است.
  3. قیمت میلگرد در صورت سفارش عمده از کارخانه با قیمت نازلتر تحویل میگردد.
  4. قیمت میلگرد در لیست ذیل بصورت کیلویی و هر شاخه 12 متر می باشد.