قیمت میلگرد

قیمت میلگرد آجدار و ساده

کانال تلگرام آهن آلات حیدری @FiAhan

همین حالا با ما تماس بگیرید 02166316099

  1. به علت نوسانات در بازارآهن در صورت اقدام به خرید, گرفتن تأیید قیمت الزامی می‌باشد.
  2. قیمت میلگرد مندرج در لیست، قیمت تحویلی از بنگاه تهران میباشد و به صورت ترکیبی امکان پذیر است.
  3. قیمت میلگرد در صورت سفارش عمده از کارخانه با قیمت نازلتر تحویل میگردد.
  4. قیمت میلگرد در لیست بصورت کیلویی و هر شاخه میلگرد آجدار 12 متری و میلگرد ساده 6 متری می باشد.

تاریخ بروز رسانی قیمت امروز ۰۵ مهر ۱۳۹۵

محصول قیمت سایز استاندارد وزن بروزرسانی
میلگرد 20 زرین میاندوآب 1,540 20 A3 27.5 14/06/1395 13:01
میلگرد 18 زرین میاندوآب 1,540 18 A3 22.5 14/06/1395 13:01
میلگرد 16 زرین میاندوآب 1,550 16 A3 18.5 14/06/1395 13:01
میلگرد 22 ساده آیین صنعت 1,850 22 A2 18 14/06/1395 13:01
میلگرد 20 ساده آیین صنعت 1,850 20 A2 15 14/06/1395 13:01
میلگرد 18 ساده آیین صنعت 1,850 18 A2 12 14/06/1395 13:01
میلگرد 16 ساده آیین صنعت 1,850 16 A2 9.5 14/06/1395 12:45
میلگرد 14 ساده آیین صنعت 1,850 14 A2 8 14/06/1395 12:45
میلگرد 12 ساده آیین صنعت 1,850 12 A2 6 14/06/1395 12:44
میلگرد 10 ساده نورد تهران 1,500 10 A2 4 14/06/1395 12:44
آهن آلات حیدری @fiahan تماس با فی آهن 25 --- 20/02/1395 13:13
آهن آلات حیدری @fiahan تماس با فی آهن 20 --- 20/02/1395 13:14
آهن آلات حیدری @fiahan تماس با فی آهن 16 --- 20/02/1395 13:15
آهن آلات حیدری @fiahan تماس با فی آهن 12 --- 20/02/1395 13:15
میلگرد 12 آرین 1,520 12 A2 11 14/06/1395 12:45
میلگرد 12 اصفهان 1,640 12 A3 11 31/06/1395 12:26
میلگرد 10 خرمدشت 1,520 10 A2 8 14/06/1395 12:44
میلگرد 25 ساده نستا تماس با فی آهن 25 A3 23 20/02/1395 13:17
میلگرد 22 ساده نستا تماس با فی آهن 22 A3 18 20/02/1395 13:18
میلگرد 20 ساده نستا تماس با فی آهن 20 A3 14.5 20/02/1395 13:19
میلگرد 18 ساده نستا تماس با فی آهن 18 A3 12 20/02/1395 13:20
میلگرد 16 ساده نستا تماس با فی آهن 16 A3 9.5 20/02/1395 13:20
میلگرد 14 ساده نستا تماس با فی آهن 14 A3 7 20/02/1395 13:21
میلگرد 12 ساده نستا تماس با فی آهن 12 A2 5.5 20/02/1395 13:23
میلگرد 32 کاشان 1,580 32 A3 75 14/06/1395 13:01
میلگرد 28 پرشین 1,540 28 A3 56 14/06/1395 13:01
میلگرد 25 پرشین 1,535 25 A3 47 14/06/1395 13:01
میلگرد 25 امیرکبیر 1,530 25 A3 47 14/06/1395 13:01
میلگرد 22 آریان 1,535 22 A3 36 14/06/1395 13:01
میلگرد 22 پرشین 1,535 22 A3 36 14/06/1395 13:01
میلگرد 20 آریان 1,535 20 A3 30 14/06/1395 13:01
میلگرد 12 نیشابور 1,640 12 A3 11 31/06/1395 12:26
میلگرد 12 ابهر 1,580 12 A2 11 14/06/1395 12:45
میلگرد 10 آرین 1,575 10 A2 8 31/06/1395 12:26
میلگرد 5.5 کاشان 1,830 5.5 حرارتی 1تن 14/06/1395 12:44
میلگرد 16 ابهر 1,540 16 A3 19 14/06/1395 13:01
میلگرد 18 کاشان 1,575 18 A3 24 14/06/1395 13:01
میلگرد 18 هیربد 1,510 18 A3 24 31/06/1395 12:26
میلگرد 20 اصفهان 1,570 20 A3 30 14/06/1395 13:01
میلگرد 20 نطنز 1,530 20 A3 30 14/06/1395 13:01
میلگرد 18 کوثر 1,535 18 A3 24 14/06/1395 13:01
میلگرد 18 آذر فولاد امین 1,515 18 A3 24 14/06/1395 13:01
میلگرد 20 کوثر 1,540 20 A3 30 14/06/1395 13:01
میلگرد 18 شاهرود 1,535 18 A3 24 14/06/1395 13:01
میلگرد 18 اصفهان 1,575 18 A3 24 14/06/1395 13:01
میلگرد 20 میانه 1,535 20 A3 30 14/06/1395 13:01
میلگرد 18 میانه 1,535 18 A3 24 14/06/1395 13:01
میلگرد 16 کاشان 1,575 16 A3 19 14/06/1395 13:01
میلگرد 20 شاهرود 1,535 20 A3 30 14/06/1395 13:01
میلگرد 18 یزد 1,540 18 A3 24 14/06/1395 13:01
میلگرد 16 تبریز 1,540 16 A3 19 14/06/1395 13:01
میلگرد 20 نیشابور 1,570 20 A3 30 14/06/1395 13:01
میلگرد 18 پرشین 1,535 18 A3 24 14/06/1395 13:01
میلگرد 16 نیشابور 1,570 16 A3 19 14/06/1395 13:01
میلگرد 20 زاگرس 1,535 20 A3 30 14/06/1395 13:01
میلگرد 18 زاگرس 1,535 18 A3 24 14/06/1395 13:01
میلگرد 20 آریا ذوب 1,505 20 A3 30 31/06/1395 12:26
میلگرد 18 نیشابور 1,570 18 A3 24 14/06/1395 13:01
میلگرد 20 آذر فولاد امین 1,515 20 A3 30 14/06/1395 13:01
میلگرد 18 آریا ذوب 1,505 18 A3 24 31/06/1395 12:26
میلگرد 20 پرشین 1,535 20 A3 30 14/06/1395 13:01
میلگرد 18 امیرکبیر 1,535 18 A3 24 14/06/1395 13:01
میلگرد 28 آذر فولاد امین 1,525 28 A3 56 14/06/1395 13:01
میلگرد 22 اصفهان 1,570 22 A3 36 14/06/1395 13:01
میلگرد 28 نیشابور 1,575 28 A3 56 14/06/1395 13:01
میلگرد 22 آریا ذوب 1,505 22 A3 36 31/06/1395 12:26
میلگرد 25 هیربد 1,510 25 A3 47 31/06/1395 12:26
میلگرد 22 زاگرس 1,535 22 A3 36 14/06/1395 13:01
میلگرد 25 کاشان 1,575 25 A3 47 14/06/1395 13:01
میلگرد 22 آذر فولاد امین 1,515 22 A3 36 14/06/1395 13:01
میلگرد 25 آریا ذوب 1,515 25 A3 47 14/06/1395 13:01
میلگرد 22 میانه 1,535 22 A3 36 14/06/1395 13:01
میلگرد 25 میانه 1,540 25 A3 47 14/06/1395 13:01
میلگرد 22 نیشابور 1,570 22 A3 36 14/06/1395 13:01
میلگرد 32 نیشابور 1,575 32 A3 75 14/06/1395 13:01
میلگرد 25 اصفهان 1,570 25 A3 47 14/06/1395 13:01
میلگرد 20 هیربد 1,510 20 A3 30 31/06/1395 12:26
میلگرد 32 آذر فولاد امین 1,525 32 A3 75 14/06/1395 13:01
میلگرد 25 نیشابور 1,570 25 A3 47 14/06/1395 13:01
میلگرد 20 کاشان 1,575 20 A3 30 14/06/1395 13:01
میلگرد 32 اصفهان 1,575 32 A3 75 14/06/1395 13:01
میلگرد 25 آذر فولاد امین 1,515 25 A3 47 14/06/1395 13:01
میلگرد 20 امیرکبیر 1,530 20 A3 30 14/06/1395 13:01
میلگرد 28 کاشان 1,580 28 A3 56 14/06/1395 13:01
میلگرد 22 هیربد 1,510 22 A3 36 31/06/1395 12:26
میلگرد 28 کوثر 1,540 28 A3 56 14/06/1395 13:01
میلگرد 22 کاشان 1,575 22 A3 36 14/06/1395 13:01
میلگرد 16 شمس 1,505 16 A3 19 14/06/1395 13:01
میلگرد 16 هیربد 1,510 16 A3 19 31/06/1395 12:26
میلگرد 14 امیرکبیر 1,530 14 A3 14 14/06/1395 12:45
میلگرد 16 آذر فولاد امین 1,515 16 A3 19 14/06/1395 12:45
میلگرد 14 آذر فولاد امین 1,520 14 A3 14 31/06/1395 12:26
میلگرد 14 آریان 1,535 14 A3 14 14/06/1395 12:45
میلگرد 12 قزوین 1,555 12 A2 11 31/06/1395 12:26
میلگرد 14 کاشان 1,575 14 A3 14 14/06/1395 12:45
میلگرد 12 کاشان 1,650 12 A2 11 14/06/1395 12:45
میلگرد 14 ابهر 1,535 14 A3 14 14/06/1395 12:45
میلگرد 14 میانه 1,540 14 A3 14 14/06/1395 12:45
میلگرد 14 نیشابور 1,570 14 A3 14 14/06/1395 12:45
میلگرد 14 آریا ذوب 1,500 14 A3 14 31/06/1395 12:26
میلگرد 16 پرشین 1,535 16 A3 19 14/06/1395 13:01
میلگرد 14 شاهرود 1,535 14 A3 14 14/06/1395 12:45
میلگرد 16 آریا ذوب 1,505 16 A3 19 31/06/1395 12:26
میلگرد 14 پرشین 1,535 14 A3 14 14/06/1395 12:45
میلگرد 16 شاهرود 1,540 16 A3 19 14/06/1395 13:01
میلگرد 14 زاگرس 1,530 14 A3 14 14/06/1395 12:45
میلگرد 16 اصفهان 1,570 16 A3 19 14/06/1395 13:01
میلگرد 16 امیرکبیر 1,535 16 A3 19 14/06/1395 13:01
میلگرد 10 کاشان 1,695 10 A2 8 14/06/1395 12:44
میلگرد 10 امیرکبیر 1,680 10 A2 8 14/06/1395 12:44
میلگرد 10 کلاف کاشان 1,780 10 A2 2تن 14/06/1395 12:44
میلگرد 12 آذر فولاد امین 1,565 12 A3 11 31/06/1395 12:26
میلگرد 10 قزوین 1,555 10 A2 8 31/06/1395 12:26
میلگرد 12 شمس 1,590 12 A3 11 14/06/1395 12:45
میلگرد 12 امیرکبیر 1,560 12 A2 11 14/06/1395 12:45
میلگرد 12 تاکستان 1,575 12 A2 11 31/06/1395 12:26
میلگرد 12 پرشین 1,575 12 A2 11 31/06/1395 12:26
میلگرد 10 آذر فولاد امین 1,550 10 A2 7 14/06/1395 12:44
میلگرد 8 الیگودرز 1,680 8 A2 6 16/03/1395 13:49
میلگرد 8 کاشان 1,695 8 A2 6 14/06/1395 12:44
میلگرد 8 آذر فولاد امین 1,570 8 A2 6 14/06/1395 12:44
میلگرد 8 هیربد 1,700 8 A2 6 14/06/1395 12:44
میلگرد 8 قزوین 1,570 8 A2 6 20/06/1395 13:14
میلگرد 6.5 نطنز 1,790 6.5 حرارتی 2تن 20/06/1395 13:14
میلگرد 6.5 کاشان 1,830 6.5 حرارتی 2تن 14/06/1395 12:44
کد جدول میلگرد, برای نمایش در وبلاگ ها و وبسایت ها

کانال تلگرام آهن آلات حیدری @FiAhan

همین حالا با ما تماس بگیرید 02166316099

  1. به علت نوسانات در بازارآهن در صورت اقدام به خرید, گرفتن تأیید قیمت الزامی می‌باشد.
  2. قیمت میلگرد مندرج در لیست، قیمت تحویلی از بنگاه تهران میباشد و به صورت ترکیبی امکان پذیر است.
  3. قیمت میلگرد در صورت سفارش عمده از کارخانه با قیمت نازلتر تحویل میگردد.
  4. قیمت میلگرد در لیست ذیل بصورت کیلویی و هر شاخه 12 متر می باشد.