قیمت میلگرد

خانه - قیمت میلگرد
قیمت میلگرد 1396-1-23 21:49:53 +04:30

قیمت میلگرد آجدار و ساده

کانال تلگرام آهن آلات حیدری @FiAhan

همین حالا با ما تماس بگیرید 02166316099

  1. به علت نوسانات در بازارآهن در صورت اقدام به خرید, گرفتن تأیید قیمت الزامی می‌باشد.
  2. قیمت میلگرد مندرج در لیست، قیمت تحویلی از بنگاه تهران میباشد و به صورت ترکیبی امکان پذیر است.
  3. قیمت میلگرد در صورت سفارش عمده از کارخانه با قیمت نازلتر تحویل میگردد.
  4. قیمت میلگرد در لیست بصورت کیلویی و هر شاخه میلگرد آجدار 12 متری و میلگرد ساده 6 متری می باشد.

تاریخ بروز رسانی قیمت امروز ۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۶

آهن آلات حیدری

محصولقیمتسایزاستانداردوزن
میلگرد 8 فولاد سپهر 1,560 8A26
میلگرد 20 زرین میاندوآب 1,540 20A327.5
میلگرد 18 زرین میاندوآب 1,540 18A322.5
میلگرد 16 زرین میاندوآب 1,540 16A318.5
میلگرد 22 ساده آیین صنعت 1,950 22A218
میلگرد 20 ساده آیین صنعت 1,950 20A215
میلگرد 18 ساده آیین صنعت 1,950 18A212
میلگرد 16 ساده آیین صنعت 1,950 16A29.5
میلگرد 14 ساده آیین صنعت 1,950 14A28
میلگرد 12 ساده آیین صنعت 1,850 12A26
میلگرد 10 ساده نورد تهران 1,500 10A24
آهن آلات حیدری @fiahanتماس با فی آهن25---
آهن آلات حیدری @fiahanتماس با فی آهن20---
آهن آلات حیدری @fiahanتماس با فی آهن16---
آهن آلات حیدری @fiahanتماس با فی آهن12---
میلگرد 12 آرین 1,570 12A211
میلگرد 12 اصفهان 1,620 12A311
میلگرد 10 خرمدشت 1,540 10A28
میلگرد 25 ساده نستاتماس با فی آهن25A323
میلگرد 22 ساده نستاتماس با فی آهن22A318
میلگرد 20 ساده نستاتماس با فی آهن20A314.5
میلگرد 18 ساده نستاتماس با فی آهن18A312
میلگرد 16 ساده نستاتماس با فی آهن16A39.5
میلگرد 14 ساده نستاتماس با فی آهن14A37
میلگرد 12 ساده نستاتماس با فی آهن12A25.5
میلگرد 32 کاشانتماس با فی آهن32A375
میلگرد 28 پرشین 1,545 28A356
میلگرد 25 پرشین 1,545 25A347
میلگرد 25 امیرکبیر 1,550 25A347
میلگرد 22 آریان 1,530 22A336
میلگرد 22 پرشین 1,535 22A336
میلگرد 20 آریان 1,530 20A330
میلگرد 12 نیشابور 1,620 12A311
میلگرد 12 ابهر 1,570 12A211
میلگرد 10 آرین 1,570 10A28
میلگرد 5.5 کاشان 1,730 5.5حرارتی1تن
میلگرد 16 ابهر 1,530 16A319
میلگرد 20 اصفهانتماس با فی آهن20A330
میلگرد 20 نطنز 1,540 20A330
میلگرد 20 کوثر 1,540 20A330
میلگرد 20 میانهتماس با فی آهن20A330
میلگرد 20 شاهرود 1,530 20A330
میلگرد 20 نیشابور 1,640 20A330
میلگرد 20 زاگرس 1,530 20A330
میلگرد 20 آریا ذوب 1,510 20A330
میلگرد 20 آذر فولاد امین 1,625 20A330
میلگرد 20 پرشین 1,535 20A330
میلگرد 18 کاشانتماس با فی آهن18A324
میلگرد 18 کوثر 1,540 18A324
میلگرد 18 شاهرود 1,530 18A324
میلگرد 18 میانهتماس با فی آهن18A324
میلگرد 18 یزد 1,530 18A324
میلگرد 18 پرشین 1,535 18A324
میلگرد 18 زاگرس 1,530 18A324
میلگرد 18 نیشابور 1,640 18A324
میلگرد 18 آریا ذوب 1,510 18A324
میلگرد 18 امیرکبیر 1,540 18A324
میلگرد 18 هیربد 1,535 18A324
میلگرد 18 آذر فولاد امین 1,625 18A324
میلگرد 18 اصفهانتماس با فی آهن18A324
میلگرد 16 کاشانتماس با فی آهن16A319
میلگرد 16 تبریز 1,530 16A319
میلگرد 16 نیشابور 1,640 16A319
میلگرد 32 نیشابور 1,650 32A375
میلگرد 32 آذر فولاد امین 1,635 32A375
میلگرد 32 اصفهانتماس با فی آهن32A375
میلگرد 28 کاشانتماس با فی آهن28A356
میلگرد 28 کوثر 1,550 28A356
میلگرد 28 آذر فولاد امین 1,635 28A356
میلگرد 28 نیشابور 1,650 28A356
میلگرد 25 هیربد 1,545 25A347
میلگرد 25 کاشانتماس با فی آهن25A347
میلگرد 25 آریا ذوب 1,520 25A347
میلگرد 25 میانهتماس با فی آهن25A347
میلگرد 25 اصفهانتماس با فی آهن25A347
میلگرد 25 نیشابور 1,650 25A347
میلگرد 25 آذر فولاد امین 1,635 25A347
میلگرد 22 هیربد 1,535 22A336
میلگرد 22 کاشانتماس با فی آهن22A336
میلگرد 22 اصفهانتماس با فی آهن22A336
میلگرد 22 آریا ذوب 1,510 22A336
میلگرد 22 زاگرس 1,530 22A336
میلگرد 22 آذر فولاد امین 1,625 22A336
میلگرد 22 میانهتماس با فی آهن22A336
میلگرد 22 نیشابور 1,640 22A336
میلگرد 20 هیربد 1,535 20A330
میلگرد 20 کاشانتماس با فی آهن20A330
میلگرد 20 امیرکبیر 1,540 20A330
میلگرد 16 شمس 1,530 16A319
میلگرد 16 هیربد 1,535 16A319
میلگرد 16 پرشین 1,535 16A319
میلگرد 16 آریا ذوب 1,510 16A319
میلگرد 16 شاهرود 1,530 16A319
میلگرد 16 اصفهانتماس با فی آهن16A319
میلگرد 16 آذر فولاد امین 1,625 16A319
میلگرد 14 آریان 1,530 14A314
میلگرد 14 کاشانتماس با فی آهن14A314
میلگرد 14 ابهر 1,530 14A314
میلگرد 14 میانهتماس با فی آهن14A314
میلگرد 14 نیشابور 1,640 14A314
میلگرد 14 آریا ذوب 1,510 14A314
میلگرد 14 شاهرود 1,530 14A314
میلگرد 14 پرشین 1,535 14A314
میلگرد 14 زاگرس 1,530 14A314
میلگرد 14 امیرکبیر 1,540 14A314
میلگرد 14 آذر فولاد امین 1,625 14A314
میلگرد 12 قزوین 1,520 12A211
میلگرد 12 کاشان 1,620 12A211
میلگرد 16 امیرکبیر 1,540 16A319
میلگرد 10 کاشان 1,620 10A28
میلگرد 10 امیرکبیر 1,620 10A28
میلگرد 10 کلاف کاشانتماس با فی آهن10A22تن
میلگرد 12 شمس 1,570 12A311
میلگرد 12 امیرکبیر 1,620 12A211
میلگرد 12 تاکستانتماس با فی آهن12A211
میلگرد 12 پرشین 1,620 12A211
میلگرد 12 آذر فولاد امین 1,625 12A311
میلگرد 10 قزوین 1,520 10A28
میلگرد 10 آذر فولاد امین 1,680 10A27
میلگرد 8 الیگودرز 1,670 8A26
میلگرد 8 کاشان 1,720 8A26
میلگرد 8 آذر فولاد امین 1,690 8A26
میلگرد 8 هیربد 1,720 8A26
میلگرد 8 قزوین 1,620 8A26
میلگرد 6.5 نطنز 1,680 6.5حرارتی2تن
میلگرد 6.5 کاشان 1,680 6.5حرارتی2تن
کد جدول میلگرد, برای نمایش در وبلاگ ها و وبسایت ها

آهن آلات حیدری

کانال تلگرام آهن آلات حیدری @FiAhan

همین حالا با ما تماس بگیرید 02166316099

  1. به علت نوسانات در بازارآهن در صورت اقدام به خرید, گرفتن تأیید قیمت الزامی می‌باشد.
  2. قیمت میلگرد مندرج در لیست، قیمت تحویلی از بنگاه تهران میباشد و به صورت ترکیبی امکان پذیر است.
  3. قیمت میلگرد در صورت سفارش عمده از کارخانه با قیمت نازلتر تحویل میگردد.
  4. قیمت میلگرد در لیست ذیل بصورت کیلویی و هر شاخه 12 متر می باشد.

[psp_rs_review name=”Milgerd” url=”https://fiahan.com/rebar-prices/” image=”https://fiahan.com/wp-content/uploads/2016/05/heidariiron.png” description=”Fiahan” best_rating=”100″ worst_rating=”1″ current_rating=”100″ item_name=”Milgerd” review=”The Best Store Rebar” author=”Saeed Heidari” pubdate=”2017-04-11″]

⭐ منوی سریع