رفتن به محتوا

قیمت میلگرد

میلگرد چیست ؟ و نکات قبل از خرید

  1. به علت نوسانات قیمت در بازارآهن گرفتن تأیید قیمت الزامی می‌باشد.
  2. قیمت میلگرد مندرج در لیست، قیمت تحویلی از بنگاه تهران میباشد و به صورت ترکیبی امکان پذیر است.
  3. قیمت میلگرد برحسب شاخه 12 متری می باشد.
  4. وزن میلگرد با دقت نیم کیلو در جدول زیر قید شده است.

با بیش از پنج دهه سابقه در بازار آهن تهران در خدمت شما هستیم

محصول سایز آلیاژ وزن کارخانه بارگیری از موجودی قیمت wprice coprice بروز رسانی
میلگرد 6.5 یزد 6 A1 1,000 صنعتی یزد تهران ناموجود ۱۳۹۹/۱۱/۰۶
میلگرد 6.5 کاشان 6 A1 1,000 کویر کاشان تهران ناموجود ۱۳۹۹/۱۱/۰۶
میلگرد 6.5 امیرآباد 6 A1 1,000 فولاد امیر آباد تهران ناموجود ۱۳۹۹/۱۱/۰۶
میلگرد 6.5 ملایر 6 A1 1,000 نورد ملایر تهران موجود 14,540 ۱۳۹۹/۱۲/۱۳
میلگرد 8 آذر فولاد امین 8 A2 5 آذر فولاد امین تهران ناموجود ۱۳۹۹/۱۱/۰۶
میلگرد 8 آریا ذوب 8 A2 6 آریا ذوب تهران ناموجود ۱۳۹۹/۱۱/۰۶
میلگرد 8 آناهیتا گیلان 8 A2 5 آناهیتا گیلان تهران ناموجود ۱۳۹۹/۱۱/۰۶
میلگرد 8 پارس آرمان 8 A2 6 پارس آرمان تهران ناموجود ۱۳۹۹/۱۱/۰۶
میلگرد 8 درپاد تبریز 8 A2 5 درپاد تبریز تهران ناموجود ۱۳۹۹/۱۱/۰۶
میلگرد 8 سپهر ایرانیان 8 A2 6 سپهر ایرانیان تهران موجود 13,300 ۱۳۹۹/۱۲/۱۳
میلگرد 8 شاهین بناب 8 A2 6 شاهین بناب تهران ناموجود ۱۳۹۹/۱۱/۰۶
میلگرد 8 شاهین بناب 8 A3 6 شاهین بناب تهران ناموجود ۱۳۹۹/۱۱/۰۶
میلگرد 8 ظفر بناب 8 A2 6 ظفر بناب تهران ناموجود ۱۳۹۹/۱۱/۰۶
میلگرد 8 قزوین 8 A2 6 قزوین تهران ناموجود ۱۳۹۹/۱۱/۰۶
میلگرد 8 کویر کاشان 8 A3 6 کویر کاشان تهران ناموجود ۱۳۹۹/۱۱/۰۶
میلگرد 8 کاوه تیکمه داش 8 A2 6 کاوه تیکمه داش تهران ناموجود ۱۳۹۹/۱۱/۰۶
میلگرد 10 ارگ تبریز 10 A3 7 ارگ تبریز تهران ناموجود ۱۳۹۹/۱۱/۰۶
میلگرد 10 امیرکبیر 10 A2 8 امیرکبیر تهران ناموجود ۱۳۹۹/۱۱/۰۶
میلگرد 10 امیرکبیر 10 A3 8 امیرکبیر تهران ناموجود ۱۳۹۹/۱۱/۰۶
میلگرد 10 آذر فولاد امین 10 A2 7 آذر فولاد امین تهران ناموجود ۱۳۹۹/۱۱/۰۶
میلگرد 10 آریا ذوب 10 A2 8 آریا ذوب تهران ناموجود ۱۳۹۹/۱۱/۰۶
میلگرد 10 آریا ذوب 10 A3 8 آریا ذوب تهران ناموجود ۱۳۹۹/۱۱/۰۶
میلگرد 10 آریان فولاد 10 A2 8 آریان فولاد تهران موجود 12,750 ۱۳۹۹/۱۲/۱۳
میلگرد 10 آریان فولاد 10 A3 8 آریان فولاد تهران موجود 12,950 ۱۳۹۹/۱۲/۱۳
میلگرد 10 آناهیتا گیلان 10 A2 7 آناهیتا گیلان تهران ناموجود ۱۳۹۹/۱۱/۰۶
میلگرد 10 بردسیر کرمان 10 A2 8 بردسیر کرمان تهران ناموجود ۱۳۹۹/۱۱/۰۶
میلگرد 10 بردسیر کرمان 10 A3 8 بردسیر کرمان تهران ناموجود ۱۳۹۹/۱۱/۰۶
میلگرد 10 پرشین فولاد 10 A2 8 پرشین فولاد تهران ناموجود ۱۳۹۹/۱۱/۰۶
میلگرد 10 پرشین فولاد 10 A3 8 پرشین فولاد تهران ناموجود ۱۳۹۹/۱۱/۰۶
میلگرد 10 درپاد تبریز 10 A2 7 درپاد تبریز تهران ناموجود ۱۳۹۹/۱۱/۰۶
میلگرد 10 زاگرس 10 A3 8 زاگرس تهران ناموجود ۱۳۹۹/۱۱/۰۶
میلگرد 10 شاهرود 10 A3 8 شاهرود تهران ناموجود ۱۳۹۹/۱۱/۰۶
میلگرد 10 شاهین بناب 10 A2 8 شاهین بناب تهران ناموجود ۱۳۹۹/۱۱/۰۶
میلگرد 10 شاهین بناب 10 A3 8 شاهین بناب تهران ناموجود ۱۳۹۹/۱۱/۰۶
میلگرد 10 فایکو 10 A3 8 فایکو تهران ناموجود ۱۳۹۹/۱۱/۰۶
میلگرد 10 فولاد یزد احرامیان 10 A3 8 فولاد یزد احرامیان تهران ناموجود ۱۳۹۹/۱۱/۰۶
میلگرد 10 قزوین 10 A2 8 قزوین تهران ناموجود ۱۳۹۹/۱۱/۰۶
میلگرد 10 کویر کاشان 10 A3 8 کویر کاشان تهران ناموجود ۱۳۹۹/۱۱/۰۶
میلگرد 10 کاوه تیکمه داش 10 A2 8 کاوه تیکمه داش تهران ناموجود ۱۳۹۹/۱۱/۰۶
میلگرد 10 کاوه تیکمه داش 10 A3 8 کاوه تیکمه داش تهران ناموجود ۱۳۹۹/۱۱/۰۶
میلگرد 10 میانه 10 A3 8 میانه تهران ناموجود ۱۳۹۹/۱۱/۰۶
میلگرد 10 نیشابور 10 A3 8 نیشابور تهران ناموجود ۱۳۹۹/۱۱/۰۶
میلگرد 12 ارگ تبریز 12 A3 10 ارگ تبریز تهران ناموجود ۱۳۹۹/۱۱/۰۶
میلگرد 12 امیرکبیر 12 A3 10 امیرکبیر تهران ناموجود ۱۳۹۹/۱۱/۰۶
میلگرد 12 آریا ذوب 12 A2 11 آریا ذوب تهران ناموجود ۱۳۹۹/۱۱/۰۶
میلگرد 12 آریا ذوب 12 A3 11 آریا ذوب تهران ناموجود ۱۳۹۹/۱۱/۰۶
میلگرد 12 آریان فولاد 12 A2 11 آریان فولاد تهران موجود 12,750 ۱۳۹۹/۱۲/۱۳
میلگرد 12 آریان فولاد 12 A3 11 آریان فولاد تهران موجود 12,910 ۱۳۹۹/۱۲/۱۳
میلگرد 12 آناهیتا گیلان 12 A3 10 آناهیتا گیلان تهران ناموجود ۱۳۹۹/۱۱/۰۶
میلگرد 12 بردسیر کرمان 12 A2 11 بردسیر کرمان تهران ناموجود ۱۳۹۹/۱۱/۰۶
میلگرد 12 بردسیر کرمان 12 A3 11 بردسیر کرمان تهران ناموجود ۱۳۹۹/۱۱/۰۶
میلگرد 12 پرشین فولاد 12 A3 11 پرشین فولاد تهران ناموجود ۱۳۹۹/۱۱/۰۶
میلگرد 12 درپاد تبریز 12 A3 10 درپاد تبریز تهران ناموجود ۱۳۹۹/۱۱/۰۶
میلگرد 12 اصفهان 12 A3 11 ذوب آهن اصفهان تهران ناموجود ۱۳۹۹/۱۱/۰۶
میلگرد 12 زاگرس 12 A3 10 زاگرس تهران ناموجود ۱۳۹۹/۱۱/۰۶
میلگرد 12 شاهرود 12 A3 11 شاهرود تهران ناموجود ۱۳۹۹/۱۱/۰۶
میلگرد 12 شاهین بناب 12 A3 11 شاهین بناب تهران ناموجود ۱۳۹۹/۱۱/۰۶
میلگرد 12 فایکو 12 A3 11 فایکو تهران ناموجود ۱۳۹۹/۱۱/۰۶
میلگرد 12 فولاد آلیاژی ایران 12 A3 11 فولاد آلیاژی ایران تهران ناموجود ۱۳۹۹/۱۱/۰۶
میلگرد 12 فولاد یزد احرامیان 12 A3 11 فولاد یزد احرامیان تهران ناموجود ۱۳۹۹/۱۱/۰۶
میلگرد 12 قزوین 12 A2 11 قزوین تهران ناموجود ۱۳۹۹/۱۱/۰۶
میلگرد 12 کویر کاشان 12 A3 11 کویر کاشان تهران ناموجود ۱۳۹۹/۱۱/۰۶
میلگرد 12 کاوه تیکمه داش 12 A3 11 کاوه تیکمه داش تهران ناموجود ۱۳۹۹/۱۱/۰۶
میلگرد 12 میانه 12 A3 11 میانه تهران ناموجود ۱۳۹۹/۱۱/۰۶
میلگرد 12 نیشابور 12 A3 11 نیشابور تهران ناموجود ۱۳۹۹/۱۱/۰۶
میلگرد 14 ارگ تبریز 14 A3 15 ارگ تبریز تهران ناموجود ۱۳۹۹/۱۱/۰۶
میلگرد 14 امیرکبیر 14 A3 15 امیرکبیر تهران ناموجود ۱۳۹۹/۱۱/۰۶
میلگرد 14 آریا ذوب 14 A3 15 آریا ذوب تهران ناموجود ۱۳۹۹/۱۱/۰۶
میلگرد 14 آریان فولاد 14 A3 15 آریان فولاد تهران موجود 12,650 ۱۳۹۹/۱۲/۱۳
میلگرد 14 آناهیتا گیلان 14 A3 14 آناهیتا گیلان تهران ناموجود ۱۳۹۹/۱۱/۰۶
میلگرد 14 بردسیر کرمان 14 A3 15 بردسیر کرمان تهران ناموجود ۱۳۹۹/۱۱/۰۶
میلگرد 14 پرشین فولاد 14 A3 15 پرشین فولاد تهران موجود 12,650 ۱۳۹۹/۱۲/۱۳
میلگرد 14 درپاد تبریز 14 A3 14 درپاد تبریز تهران ناموجود ۱۳۹۹/۱۱/۰۶
میلگرد 14 اصفهان 14 A3 15 ذوب آهن اصفهان تهران ناموجود ۱۳۹۹/۱۱/۰۶
میلگرد 14 زاگرس 14 A3 14 زاگرس تهران ناموجود ۱۳۹۹/۱۱/۰۶
میلگرد 14 شاهرود 14 A3 15 شاهرود تهران ناموجود ۱۳۹۹/۱۱/۰۶
میلگرد 14 شاهین بناب 14 A3 15 شاهین بناب تهران ناموجود ۱۳۹۹/۱۱/۰۶
میلگرد 14 فایکو 14 A3 15 فایکو تهران ناموجود ۱۳۹۹/۱۲/۰۴
میلگرد 14 فولاد آلیاژی ایران 14 A3 15 فولاد آلیاژی ایران تهران ناموجود ۱۳۹۹/۱۱/۰۶
میلگرد 14 فولاد یزد احرامیان 14 A3 15 فولاد یزد احرامیان تهران ناموجود ۱۳۹۹/۱۱/۰۶
میلگرد 14 قزوین 14 A3 16 قزوین تهران ناموجود ۱۳۹۹/۱۱/۰۶
میلگرد 14 کویر کاشان 14 A3 15 کویر کاشان تهران ناموجود ۱۳۹۹/۱۱/۰۶
میلگرد 14 کاوه تیکمه داش 14 A3 15 کاوه تیکمه داش تهران ناموجود ۱۳۹۹/۱۱/۰۶
میلگرد 14 میانه 14 A3 15 میانه تهران موجود 12,700 ۱۳۹۹/۱۲/۱۳
میلگرد 14 نیشابور 14 A3 15 نیشابور تهران ناموجود ۱۳۹۹/۱۲/۰۴
میلگرد 16 ارگ تبریز 16 A3 19 ارگ تبریز تهران ناموجود ۱۳۹۹/۱۱/۰۶
میلگرد 16 امیرکبیر 16 A3 19 امیرکبیر تهران ناموجود ۱۳۹۹/۱۱/۰۶
میلگرد 16 آریا ذوب 16 A3 20 آریا ذوب تهران ناموجود ۱۳۹۹/۱۱/۰۶
میلگرد 16 آریان فولاد 16 A3 19 آریان فولاد تهران موجود 12,650 ۱۳۹۹/۱۲/۱۳
میلگرد 16 آناهیتا گیلان 16 A3 18 آناهیتا گیلان تهران ناموجود ۱۳۹۹/۱۱/۰۶
میلگرد 16 بردسیر کرمان 16 A3 19 بردسیر کرمان تهران ناموجود ۱۳۹۹/۱۱/۰۶
میلگرد 16 پرشین فولاد 16 A3 19 پرشین فولاد تهران موجود 12,650 ۱۳۹۹/۱۲/۱۳
میلگرد 16 درپاد تبریز 16 A3 18 درپاد تبریز تهران ناموجود ۱۳۹۹/۱۱/۰۶
میلگرد 16 اصفهان 16 A3 19 ذوب آهن اصفهان تهران ناموجود ۱۳۹۹/۱۱/۰۶
میلگرد 16 زاگرس 16 A3 18 زاگرس تهران ناموجود ۱۳۹۹/۱۱/۰۶
میلگرد 16 شاهرود 16 A3 19 شاهرود تهران ناموجود ۱۳۹۹/۱۱/۰۶
میلگرد 16 شاهین بناب 16 A3 19 شاهین بناب تهران ناموجود ۱۳۹۹/۱۱/۰۶
میلگرد 16 فایکو 16 A3 19 فایکو تهران ناموجود ۱۳۹۹/۱۲/۰۴
میلگرد 16 فولاد آلیاژی ایران 16 A3 19 فولاد آلیاژی ایران تهران ناموجود ۱۳۹۹/۱۱/۰۶
میلگرد 16 فولاد یزد احرامیان 16 A3 19 فولاد یزد احرامیان تهران ناموجود ۱۳۹۹/۱۱/۰۶
میلگرد 16 قزوین 16 A3 20 قزوین تهران ناموجود ۱۳۹۹/۱۱/۰۶
میلگرد 16 کویر کاشان 16 A3 19 کویر کاشان تهران ناموجود ۱۳۹۹/۱۱/۰۶
میلگرد 16 کاوه تیکمه داش 16 A3 19 کاوه تیکمه داش تهران ناموجود ۱۳۹۹/۱۱/۰۶
میلگرد 16 میانه 16 A3 19 میانه تهران موجود 12,700 ۱۳۹۹/۱۲/۱۳
میلگرد 16 نیشابور 16 A3 19 نیشابور تهران ناموجود ۱۳۹۹/۱۲/۰۴
میلگرد 18 ارگ تبریز 18 A3 24 ارگ تبریز تهران ناموجود ۱۳۹۹/۱۱/۰۶
میلگرد 18 امیرکبیر 18 A3 24 امیرکبیر تهران ناموجود ۱۳۹۹/۱۱/۰۶
میلگرد 18 آریا ذوب 18 A3 24 آریا ذوب تهران ناموجود ۱۳۹۹/۱۱/۰۶
میلگرد 18 آریان فولاد 18 A3 24 آریان فولاد تهران موجود 12,650 ۱۳۹۹/۱۲/۱۳
میلگرد 18 آناهیتا گیلان 18 A3 23 آناهیتا گیلان تهران ناموجود ۱۳۹۹/۱۱/۰۶
میلگرد 18 بردسیر کرمان 18 A3 24 بردسیر کرمان تهران ناموجود ۱۳۹۹/۱۱/۰۶
میلگرد 18 پرشین فولاد 18 A3 24 پرشین فولاد تهران موجود 12,650 ۱۳۹۹/۱۲/۱۳
میلگرد 18 درپاد تبریز 18 A3 23 درپاد تبریز تهران ناموجود ۱۳۹۹/۱۱/۰۶
میلگرد 18 اصفهان 18 A3 24 ذوب آهن اصفهان تهران ناموجود ۱۳۹۹/۱۱/۰۶
میلگرد 18 زاگرس 18 A3 23 زاگرس تهران ناموجود ۱۳۹۹/۱۱/۰۶
میلگرد 18 شاهرود 18 A3 24 شاهرود تهران ناموجود ۱۳۹۹/۱۱/۰۶
میلگرد 18 شاهین بناب 18 A3 24 شاهین بناب تهران ناموجود ۱۳۹۹/۱۱/۰۶
میلگرد 18 فایکو 18 A3 24 فایکو تهران ناموجود ۱۳۹۹/۱۲/۰۴
میلگرد 18 فولاد آلیاژی ایران 18 A3 24 فولاد آلیاژی ایران تهران ناموجود ۱۳۹۹/۱۱/۰۶
میلگرد 18 فولاد یزد احرامیان 18 A3 24 فولاد یزد احرامیان تهران ناموجود ۱۳۹۹/۱۱/۰۶
میلگرد 18 قزوین 18 A3 24 قزوین تهران ناموجود ۱۳۹۹/۱۱/۰۶
میلگرد 18 کویر کاشان 18 A3 24 کویر کاشان تهران ناموجود ۱۳۹۹/۱۱/۰۶
میلگرد 18 کاوه تیکمه داش 18 A3 24 کاوه تیکمه داش تهران ناموجود ۱۳۹۹/۱۱/۰۶
میلگرد 18 میانه 18 A3 24 میانه تهران موجود 12,700 ۱۳۹۹/۱۲/۱۳
میلگرد 18 نیشابور 18 A3 24 نیشابور تهران ناموجود ۱۳۹۹/۱۲/۰۴
میلگرد 20 ارگ تبریز 20 A3 29 ارگ تبریز تهران ناموجود ۱۳۹۹/۱۱/۰۶
میلگرد 20 امیرکبیر 20 A3 30 امیرکبیر تهران ناموجود ۱۳۹۹/۱۱/۰۶
میلگرد 20 آریا ذوب 20 A3 30 آریا ذوب تهران ناموجود ۱۳۹۹/۱۱/۰۶
میلگرد 20 آریان فولاد 20 A3 30 آریان فولاد تهران موجود 12,650 ۱۳۹۹/۱۲/۱۳
میلگرد 20 آناهیتا گیلان 20 A3 29 آناهیتا گیلان تهران ناموجود ۱۳۹۹/۱۱/۰۶
میلگرد 20 بردسیر کرمان 20 A3 30 بردسیر کرمان تهران ناموجود ۱۳۹۹/۱۱/۰۶
میلگرد 20 پرشین فولاد 20 A3 30 پرشین فولاد تهران موجود 12,650 ۱۳۹۹/۱۲/۱۳
میلگرد 20 درپاد تبریز 20 A3 29 درپاد تبریز تهران ناموجود ۱۳۹۹/۱۱/۰۶
میلگرد 20 اصفهان 20 A3 30 ذوب آهن اصفهان تهران ناموجود ۱۳۹۹/۱۱/۰۶
میلگرد 20 زاگرس 20 A3 29 زاگرس تهران ناموجود ۱۳۹۹/۱۱/۰۶
میلگرد 20 شاهرود 20 A3 30 شاهرود تهران ناموجود ۱۳۹۹/۱۱/۰۶
میلگرد 20 شاهین بناب 20 A3 30 شاهین بناب تهران ناموجود ۱۳۹۹/۱۱/۰۶
میلگرد 20 فایکو 20 A3 30 فایکو تهران ناموجود ۱۳۹۹/۱۲/۰۴
میلگرد 20 فولاد آلیاژی ایران 20 A3 30 فولاد آلیاژی ایران تهران ناموجود ۱۳۹۹/۱۱/۰۶
میلگرد 20 فولاد یزد احرامیان 20 A3 30 فولاد یزد احرامیان تهران ناموجود ۱۳۹۹/۱۱/۰۶
میلگرد 20 قزوین 20 A3 30 قزوین تهران ناموجود ۱۳۹۹/۱۱/۰۶
میلگرد 20 کویر کاشان 20 A3 30 کویر کاشان تهران ناموجود ۱۳۹۹/۱۱/۰۶
میلگرد 20 کاوه تیکمه داش 20 A3 30 کاوه تیکمه داش تهران ناموجود ۱۳۹۹/۱۱/۰۶
میلگرد 20 میانه 20 A3 30 میانه تهران موجود 12,700 ۱۳۹۹/۱۲/۱۳
میلگرد 20 نیشابور 20 A3 30 نیشابور تهران ناموجود ۱۳۹۹/۱۲/۰۴
میلگرد 22 ارگ تبریز 22 A3 35 ارگ تبریز تهران ناموجود ۱۳۹۹/۱۱/۰۶
میلگرد 22 امیرکبیر 22 A3 36 امیرکبیر تهران ناموجود ۱۳۹۹/۱۱/۰۶
میلگرد 22 آریا ذوب 22 A3 36 آریا ذوب تهران ناموجود ۱۳۹۹/۱۱/۰۶
میلگرد 22 آریان فولاد 22 A3 36 آریان فولاد تهران موجود 12,650 ۱۳۹۹/۱۲/۱۳
میلگرد 22 آناهیتا گیلان 22 A3 35 آناهیتا گیلان تهران ناموجود ۱۳۹۹/۱۱/۰۶
میلگرد 22 بردسیر کرمان 22 A3 36 بردسیر کرمان تهران ناموجود ۱۳۹۹/۱۱/۰۶
میلگرد 22 پرشین فولاد 22 A3 36 پرشین فولاد تهران موجود 12,650 ۱۳۹۹/۱۲/۱۳
میلگرد 22 درپاد تبریز 22 A3 35 درپاد تبریز تهران ناموجود ۱۳۹۹/۱۱/۰۶
میلگرد 22 اصفهان 22 A3 36 ذوب آهن اصفهان تهران ناموجود ۱۳۹۹/۱۱/۰۶
میلگرد 22 زاگرس 22 A3 36 زاگرس تهران ناموجود ۱۳۹۹/۱۱/۰۶
میلگرد 22 شاهرود 22 A3 36 شاهرود تهران ناموجود ۱۳۹۹/۱۱/۰۶
میلگرد 22 شاهین بناب 22 A3 36 شاهین بناب تهران ناموجود ۱۳۹۹/۱۱/۰۶
میلگرد 22 فایکو 22 A3 36 فایکو تهران ناموجود ۱۳۹۹/۱۲/۰۴
میلگرد 22 فولاد آلیاژی ایران 22 A3 36 فولاد آلیاژی ایران تهران ناموجود ۱۳۹۹/۱۱/۰۶
میلگرد 22 فولاد یزد احرامیان 22 A3 36 فولاد یزد احرامیان تهران ناموجود ۱۳۹۹/۱۱/۰۶
میلگرد 22 کویر کاشان 22 A3 36 کویر کاشان تهران ناموجود ۱۳۹۹/۱۱/۰۶
میلگرد 22 کاوه تیکمه داش 22 A3 36 کاوه تیکمه داش تهران ناموجود ۱۳۹۹/۱۱/۰۶
میلگرد 22 میانه 22 A3 36 میانه تهران موجود 12,700 ۱۳۹۹/۱۲/۱۳
میلگرد 22 نیشابور 22 A3 36 نیشابور تهران ناموجود ۱۳۹۹/۱۲/۰۴
میلگرد 25 ارگ تبریز 25 A3 47 ارگ تبریز تهران ناموجود ۱۳۹۹/۱۱/۰۶
میلگرد 25 آریا ذوب 25 A3 47 آریا ذوب تهران ناموجود ۱۳۹۹/۱۱/۰۶
میلگرد 25 آناهیتا گیلان 25 A3 46 آناهیتا گیلان تهران ناموجود ۱۳۹۹/۱۱/۰۶
میلگرد 25 بردسیر کرمان 25 A3 47 بردسیر کرمان تهران ناموجود ۱۳۹۹/۱۱/۰۶
میلگرد 25 پرشین فولاد 25 A3 47 پرشین فولاد تهران موجود 12,650 ۱۳۹۹/۱۲/۱۳
میلگرد 25 درپاد تبریز 25 A3 46 درپاد تبریز تهران ناموجود ۱۳۹۹/۱۱/۰۶
میلگرد 25 اصفهان 25 A3 47 ذوب آهن اصفهان تهران ناموجود ۱۳۹۹/۱۱/۰۶
میلگرد 25 زاگرس 25 A3 47 زاگرس تهران ناموجود ۱۳۹۹/۱۱/۰۶
میلگرد 25 شاهین بناب 25 A3 47 شاهین بناب تهران ناموجود ۱۳۹۹/۱۱/۰۶
میلگرد 25 فایکو 25 A3 47 فایکو تهران ناموجود ۱۳۹۹/۱۲/۰۴
میلگرد 25 فولاد آلیاژی ایران 25 A3 47 فولاد آلیاژی ایران تهران ناموجود ۱۳۹۹/۱۱/۰۶
میلگرد 25 کویر کاشان 25 A3 47 کویر کاشان تهران ناموجود ۱۳۹۹/۱۱/۰۶
میلگرد 25 کاوه تیکمه داش 25 A3 47 کاوه تیکمه داش تهران ناموجود ۱۳۹۹/۱۱/۰۶
میلگرد 25 میانه 25 A3 47 میانه تهران موجود 12,700 ۱۳۹۹/۱۲/۱۳
میلگرد 25 نیشابور 25 A3 47 نیشابور تهران ناموجود ۱۳۹۹/۱۲/۰۴
میلگرد 28 امیرکبیر 28 A3 58 امیرکبیر تهران ناموجود ۱۳۹۹/۱۱/۰۶
میلگرد 28 آریان فولاد 28 A3 58 آریان فولاد تهران ناموجود ۱۳۹۹/۱۱/۰۶
میلگرد 28 آناهیتا گیلان 28 A3 57 آناهیتا گیلان تهران ناموجود ۱۳۹۹/۱۱/۰۶
میلگرد 28 بردسیر کرمان 28 A3 58 بردسیر کرمان تهران ناموجود ۱۳۹۹/۱۱/۰۶
میلگرد 28 پرشین فولاد 28 A3 58 پرشین فولاد تهران ناموجود ۱۳۹۹/۱۱/۰۶
میلگرد 28 درپاد تبریز 28 A3 57 درپاد تبریز تهران ناموجود ۱۳۹۹/۱۱/۰۶
میلگرد 28 اصفهان 28 A3 58 ذوب آهن اصفهان تهران ناموجود ۱۳۹۹/۱۱/۰۶
میلگرد 28 زاگرس 28 A3 57 زاگرس تهران ناموجود ۱۳۹۹/۱۱/۰۶
میلگرد 28 شاهرود 28 A3 58 شاهرود تهران ناموجود ۱۳۹۹/۱۱/۰۶
میلگرد 28 شاهین بناب 28 A3 58 شاهین بناب تهران ناموجود ۱۳۹۹/۱۱/۰۶
میلگرد 28 فایکو 28 A3 58 فایکو تهران ناموجود ۱۳۹۹/۱۱/۰۶
میلگرد 28 فولاد آلیاژی ایران 28 A3 58 فولاد آلیاژی ایران تهران ناموجود ۱۳۹۹/۱۱/۰۶
میلگرد 28 فولاد یزد احرامیان 28 A3 58 فولاد یزد احرامیان تهران ناموجود ۱۳۹۹/۱۱/۰۶
میلگرد 28 کویر کاشان 28 A3 58 کویر کاشان تهران ناموجود ۱۳۹۹/۱۱/۰۶
میلگرد 28 کاوه تیکمه داش 28 A3 58 کاوه تیکمه داش تهران ناموجود ۱۳۹۹/۱۱/۰۶
میلگرد 28 میانه 28 A3 58 میانه تهران ناموجود ۱۳۹۹/۱۱/۰۶
میلگرد 28 نیشابور 28 A3 58 نیشابور تهران ناموجود ۱۳۹۹/۱۱/۱۲
میلگرد 30 کویر کاشان 30 A3 66 کویر کاشان تهران ناموجود ۱۳۹۹/۱۱/۰۶
میلگرد 32 آریان فولاد 32 A3 75 آریان فولاد تهران ناموجود ۱۳۹۹/۱۱/۰۶
میلگرد 32 درپاد تبریز 32 A3 73 درپاد تبریز تهران ناموجود ۱۳۹۹/۱۱/۰۶
میلگرد 32 اصفهان 32 A3 75 ذوب آهن اصفهان تهران ناموجود ۱۳۹۹/۱۱/۰۶
میلگرد 32 زاگرس 32 A3 73 زاگرس تهران ناموجود ۱۳۹۹/۱۱/۰۶
میلگرد 32 شاهرود 32 A3 75 شاهرود تهران ناموجود ۱۳۹۹/۱۱/۰۶
میلگرد 32 فولاد یزد احرامیان 32 A3 75 فولاد یزد احرامیان تهران ناموجود ۱۳۹۹/۱۱/۰۶
میلگرد 32 کویر کاشان 32 A3 75 کویر کاشان تهران ناموجود ۱۳۹۹/۱۱/۰۶
میلگرد 32 کاوه تیکمه داش 32 A3 75 کاوه تیکمه داش تهران ناموجود ۱۳۹۹/۱۱/۰۶
میلگرد 32 نیشابور 32 A3 75 نیشابور تهران ناموجود ۱۳۹۹/۱۱/۰۶

اشتراک خبرنامه رایگان آهن آلات

آیا مایلید قیمت ها و اخبار آهن آلات به صورت کاملا رایگان برای شما ارسال گردد؟ کافیست عضو شوید

چرا میلگرد را باید از آهن آلات حیدری خرید ؟

آهن آلات حیدری یکی از معتبر ترین فروشگاه آهن آلات است که بیش از پنج دهه عضو رسمی اتحادیه آهن فروشان تهران است که خود تعهد بر خدمات به مشتریان عزیز میباشد.

آهن حیدری با پایبندی به سه اصل، صداقت در فروش ، ضمانت بازگشت کالا و تضمین اصل بودن محصولات. موفق به ارسال آهن آلات به پروژه ها در تمامی استانها و شهرستان های کشور عزیزمان شده است.

با وجود موقعیت مکانی آهن آلات حیدری در بازار آهن شادآباد تهران این آسودگی خاطر را به شما میدهیم که میلگرد ارزان به قیمت کف بازار را خدمتتان عرضه میکنیم, که تمامی قیمت ها قابل رقابت با تمام تامین کنندگان آهن آلات در ایران میباشد. اگر یک بار از آهن آلات حیدری خرید کنید، نه تنها به صداقت در فروش پی خواهید برد بلکه قیمت رقابتی را متوجه خواهید شد.

اعتبار ما، اعتماد شماست
اعتماد شما اولیت ماست

پیشینه ما را از مشتریان جویا شوید

آهن آلات حیدری نتها جزو کاسبان معتبر در بازار آهن شادآباد است

بلکه مورد اعتماد ارگان ها و سازمان های دولتی نیز میباشد

تعهد ما بر صداقت در قیمت و وزن محصولات است

مشتریان وفادار ما

اولین نفری باشید جدیدترین قیمت و اخبار آهن آلات را دریافت میکند

ایمیل مارکتینگ
منوی سریع