قیمت میلگرد

خانه - قیمت میلگرد
قیمت میلگرد 1397-1-28 13:54:43 +04:30

قیمت میلگرد آجدار و ساده

کانال آهن آلات حیدری @FiAhan

با ما تماس بگیرید 02166316099

  1. به علت نوسانات در بازارآهن در صورت اقدام به خرید, گرفتن تأیید قیمت الزامی می‌باشد.
  2. قیمت میلگرد مندرج در لیست، قیمت تحویلی از بنگاه تهران میباشد و به صورت ترکیبی امکان پذیر است.
  3. برای مشاهده نمودار قیمت و آرشیو ماهانه به روی نام محصول کلیک کنید.

قیمت میلگرد امروز ۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۷

 

 

محصول قیمت نوع وزن
میلگرد 5.5 کاشان 3,250تومان حرارتی 1تن
میلگرد 6.5 نطنز 3,200تومان حرارتی 2تن
میلگرد 6.5 کاشان 3,200تومان حرارتی 2تن
میلگرد 8 فولاد سپهر A2 6کیلو
میلگرد 8 الیگودرز A2 6کیلو
میلگرد 8 کاشان A2 6کیلو
میلگرد 8 آذر فولاد امین A2 6کیلو
میلگرد 8 هیربد 2,790تومان A2 6کیلو
میلگرد 8 قزوین 2,690تومان A2 6کیلو
میلگرد 10 ساده 2,500تومان A2 4کیلو
میلگرد 10 خرمدشت A2 8کیلو
میلگرد 10 آرین A2 8کیلو
میلگرد 10 کاشان A2 8کیلو
میلگرد 10 امیرکبیر 2,750تومان A2 8کیلو
میلگرد 10 کلاف کاشان A2 2تن
میلگرد 10 قزوین 2,650تومان A2 8کیلو
میلگرد 10 آذر فولاد امین A2 7کیلو
میلگرد 12 ساده آیین صنعت 2,950تومان A2 6کیلو
آهن آلات حیدری @fiahan 2166316099
میلگرد 12 آرین A2 11کیلو
میلگرد 12 اصفهان A3 11کیلو
میلگرد 12 ساده 2,650تومان A2 6کیلو
میلگرد 12 نیشابور 2,750تومان A3 11کیلو
میلگرد 12 ابهر 2,700تومان A2 11کیلو
میلگرد 12 قزوین 2,650تومان A2 11کیلو
میلگرد 12 کاشان A2 11کیلو
میلگرد 12 شمس 2,700تومان A3 11کیلو
میلگرد 12 امیرکبیر 2,750تومان A2 11کیلو
میلگرد 12 تاکستان A2 11کیلو
میلگرد 12 پرشین 2,750تومان A2 11کیلو
میلگرد 12 آذر فولاد امین A3 11کیلو
میلگرد 14 ساده آیین صنعت 2,950تومان A2 8کیلو
میلگرد 14 ساده 2,650تومان A3 7کیلو
میلگرد 14 آریان 2,640تومان A3 14کیلو
میلگرد 14 کاشان A3 14کیلو
میلگرد 14 ابهر 2,640تومان A3 14کیلو
میلگرد 14 میانه 2,670تومان A3 14کیلو
میلگرد 14 نیشابور 2,700تومان A3 14کیلو
میلگرد 14 آریا ذوب 2,620تومان A3 14کیلو
میلگرد 14 شاهرود 2,640تومان A3 14کیلو
میلگرد 14 پرشین 2,660تومان A3 14کیلو
میلگرد 14 زاگرس 2,640تومان A3 14کیلو
میلگرد 14 امیرکبیر 2,650تومان A3 14کیلو
میلگرد 14 آذر فولاد امین A3 14کیلو
میلگرد 16 زرین میاندوآب A3 19کیلو
میلگرد 16 ساده آیین صنعت 2,930تومان A2 10کیلو
آهن آلات حیدری @fiahan 2166316099
میلگرد 16 ساده 2,650تومان A3 10کیلو
میلگرد 16 ابهر 2,640تومان A3 19کیلو
میلگرد 16 کاشان A3 19کیلو
میلگرد 16 تبریز 2,640تومان A3 19کیلو
میلگرد 16 نیشابور 2,700تومان A3 19کیلو
میلگرد 16 شمس 2,640تومان A3 19کیلو
میلگرد 16 هیربد 2,660تومان A3 19کیلو
میلگرد 16 پرشین 2,660تومان A3 19کیلو
میلگرد 16 آریا ذوب 2,620تومان A3 19کیلو
میلگرد 16 شاهرود 2,640تومان A3 19کیلو
میلگرد 16 اصفهان A3 19کیلو
میلگرد 16 آذر فولاد امین A3 19کیلو
میلگرد 16 امیرکبیر 2,650تومان A3 19کیلو
میلگرد 18 زرین میاندوآب A3 23کیلو
میلگرد 18 ساده آیین صنعت 2,930تومان A2 12کیلو
میلگرد 18 ساده 2,650تومان A3 12کیلو
میلگرد 18 کاشان A3 24کیلو
میلگرد 18 کوثر A3 24کیلو
میلگرد 18 شاهرود 2,640تومان A3 24کیلو
میلگرد 18 میانه 2,670تومان A3 24کیلو
میلگرد 18 یزد A3 24کیلو
میلگرد 18 پرشین 2,660تومان A3 24کیلو
میلگرد 18 زاگرس 2,640تومان A3 24کیلو
میلگرد 18 نیشابور 2,700تومان A3 24کیلو
میلگرد 18 آریا ذوب 2,620تومان A3 24کیلو
میلگرد 18 امیرکبیر 2,650تومان A3 24کیلو
میلگرد 18 هیربد 2,660تومان A3 24کیلو
میلگرد 18 آذر فولاد امین A3 24کیلو
میلگرد 18 اصفهان A3 24کیلو
میلگرد 20 زرین میاندوآب A3 28کیلو
میلگرد 20 ساده آیین صنعت 2,930تومان A2 15کیلو
آهن آلات حیدری @fiahan 2166316099
میلگرد 20 ساده 2,700تومان A3 15کیلو
میلگرد 20 آریان A3 30کیلو
میلگرد 20 اصفهان A3 30کیلو
میلگرد 20 نطنز A3 30کیلو
میلگرد 20 کوثر A3 30کیلو
میلگرد 20 میانه 2,670تومان A3 30کیلو
میلگرد 20 شاهرود 2,640تومان A3 30کیلو
میلگرد 20 نیشابور 2,700تومان A3 30کیلو
میلگرد 20 زاگرس 2,640تومان A3 30کیلو
میلگرد 20 آریا ذوب 2,620تومان A3 30کیلو
میلگرد 20 آذر فولاد امین A3 30کیلو
میلگرد 20 پرشین 2,660تومان A3 30کیلو
میلگرد 20 هیربد 2,660تومان A3 30کیلو
میلگرد 20 کاشان A3 30کیلو
میلگرد 20 امیرکبیر 2,650تومان A3 30کیلو
میلگرد 22 ساده آیین صنعت 2,930تومان A2 18کیلو
میلگرد 22 ساده 2,700تومان A3 18کیلو
میلگرد 22 آریان A3 36کیلو
میلگرد 22 پرشین 2,660تومان A3 36کیلو
میلگرد 22 هیربد 2,660تومان A3 36کیلو
میلگرد 22 کاشان A3 36کیلو
میلگرد 22 اصفهان A3 36کیلو
میلگرد 22 آریا ذوب 2,620تومان A3 36کیلو
میلگرد 22 زاگرس A3 36کیلو
میلگرد 22 آذر فولاد امین A3 36کیلو
میلگرد 22 میانه 2,670تومان A3 36کیلو
میلگرد 22 نیشابور 2,700تومان A3 36کیلو
آهن آلات حیدری @fiahan 2166316099
میلگرد 25 ساده 2,700تومان A3 23کیلو
میلگرد 25 پرشین 2,670تومان A3 47کیلو
میلگرد 25 امیرکبیر A3 47کیلو
میلگرد 25 هیربد 2,670تومان A3 47کیلو
میلگرد 25 کاشان A3 47کیلو
میلگرد 25 آریا ذوب 2,630تومان A3 47کیلو
میلگرد 25 میانه 2,680تومان A3 47کیلو
میلگرد 25 اصفهان A3 47کیلو
میلگرد 25 نیشابور 2,710تومان A3 47کیلو
میلگرد 25 آذر فولاد امین A3 47کیلو
میلگرد 28 پرشین 2,670تومان A3 56کیلو
میلگرد 28 کاشان A3 56کیلو
میلگرد 28 کوثر A3 56کیلو
میلگرد 28 آذر فولاد امین A3 56کیلو
میلگرد 28 نیشابور 2,710تومان A3 56کیلو
میلگرد 32 کاشان A3 75کیلو
میلگرد 32 نیشابور 2,710تومان A3 75کیلو
میلگرد 32 آذر فولاد امین A3 75کیلو
میلگرد 32 اصفهان A3 75کیلو

 

 

 

کانال آهن آلات حیدری @FiAhan

با ما تماس بگیرید 02166316099

https://fiahan.com/rebar-prices

  1. به علت نوسانات در بازارآهن در صورت اقدام به خرید, گرفتن تأیید قیمت الزامی می‌باشد.
  2. قیمت میلگرد مندرج در لیست، قیمت تحویلی از بنگاه تهران میباشد و به صورت ترکیبی امکان پذیر است.
  3. برای مشاهده نمودار قیمت و آرشیو ماهانه به روی نام محصول کلیک کنید.

 

[rating itemreviewed=”قیمت روز میلگرد”][/rating]

⭐ منوی سریع