قیمت میلگرد

خانه - قیمت میلگرد
قیمت میلگرد 1396-10-26 12:44:46 +03:30

قیمت میلگرد آجدار و ساده

کانال تلگرام آهن آلات حیدری @FiAhan

همین حالا با ما تماس بگیرید 02166316099

  1. به علت نوسانات در بازارآهن در صورت اقدام به خرید, گرفتن تأیید قیمت الزامی می‌باشد.
  2. قیمت میلگرد مندرج در لیست، قیمت تحویلی از بنگاه تهران میباشد و به صورت ترکیبی امکان پذیر است.
  3. برای مشاهده نمودار قیمت و آرشیو ماهانه به روی نام محصول کلیک کنید.

قیمت میلگرد امروز ۲۷ دی ۱۳۹۶

 

 

محصول قیمت نوع وزن
میلگرد 5.5 کاشان 2,570تومان حرارتی 1تن
میلگرد 6.5 نطنز 2,520تومان حرارتی 2تن
میلگرد 6.5 کاشان 2,520تومان حرارتی 2تن
میلگرد 8 فولاد سپهر A2 6کیلو
میلگرد 8 الیگودرز 2,350تومان A2 6کیلو
میلگرد 8 کاشان 2,260تومان A2 6کیلو
میلگرد 8 آذر فولاد امین A2 6کیلو
میلگرد 8 هیربد 2,400تومان A2 6کیلو
میلگرد 8 قزوین 2,300تومان A2 6کیلو
میلگرد 10 ساده 2,160تومان A2 4کیلو
میلگرد 10 خرمدشت 2,220تومان A2 8کیلو
میلگرد 10 آرین 2,250تومان A2 8کیلو
میلگرد 10 کاشان 2,260تومان A2 8کیلو
میلگرد 10 امیرکبیر 2,300تومان A2 8کیلو
میلگرد 10 کلاف کاشان A2 2تن
میلگرد 10 قزوین 2,200تومان A2 8کیلو
میلگرد 10 آذر فولاد امین A2 7کیلو
میلگرد 12 ساده آیین صنعت 2,600تومان A2 6کیلو
آهن آلات حیدری @fiahan 2166316099
میلگرد 12 آرین 2,250تومان A2 11کیلو
میلگرد 12 اصفهان A3 11کیلو
میلگرد 12 ساده 2,400تومان A2 6کیلو
میلگرد 12 نیشابور 2,300تومان A3 11کیلو
میلگرد 12 ابهر 2,250تومان A2 11کیلو
میلگرد 12 قزوین 2,200تومان A2 11کیلو
میلگرد 12 کاشان 2,200تومان A2 11کیلو
میلگرد 12 شمس 2,250تومان A3 11کیلو
میلگرد 12 امیرکبیر 2,300تومان A2 11کیلو
میلگرد 12 تاکستان 2,250تومان A2 11کیلو
میلگرد 12 پرشین 2,300تومان A2 11کیلو
میلگرد 12 آذر فولاد امین A3 11کیلو
میلگرد 14 ساده آیین صنعت 2,600تومان A2 8کیلو
میلگرد 14 ساده A3 7کیلو
میلگرد 14 آریان 2,220تومان A3 14کیلو
میلگرد 14 کاشان 2,200تومان A3 14کیلو
میلگرد 14 ابهر 2,220تومان A3 14کیلو
میلگرد 14 میانه 2,280تومان A3 14کیلو
میلگرد 14 نیشابور 2,290تومان A3 14کیلو
میلگرد 14 آریا ذوب 2,200تومان A3 14کیلو
میلگرد 14 شاهرود 2,220تومان A3 14کیلو
میلگرد 14 پرشین A3 14کیلو
میلگرد 14 زاگرس 2,220تومان A3 14کیلو
میلگرد 14 امیرکبیر 2,230تومان A3 14کیلو
میلگرد 14 آذر فولاد امین A3 14کیلو
میلگرد 16 زرین میاندوآب 2,230تومان A3 19کیلو
میلگرد 16 ساده آیین صنعت 2,600تومان A2 10کیلو
آهن آلات حیدری @fiahan 2166316099
میلگرد 16 ساده A3 10کیلو
میلگرد 16 ابهر 2,220تومان A3 19کیلو
میلگرد 16 کاشان 2,200تومان A3 19کیلو
میلگرد 16 تبریز 2,220تومان A3 19کیلو
میلگرد 16 نیشابور 2,290تومان A3 19کیلو
میلگرد 16 شمس 2,220تومان A3 19کیلو
میلگرد 16 هیربد 2,220تومان A3 19کیلو
میلگرد 16 پرشین 2,220تومان A3 19کیلو
میلگرد 16 آریا ذوب 2,200تومان A3 19کیلو
میلگرد 16 شاهرود 2,220تومان A3 19کیلو
میلگرد 16 اصفهان A3 19کیلو
میلگرد 16 آذر فولاد امین A3 19کیلو
میلگرد 16 امیرکبیر 2,230تومان A3 19کیلو
میلگرد 18 زرین میاندوآب 2,230تومان A3 23کیلو
میلگرد 18 ساده آیین صنعت 2,600تومان A2 12کیلو
میلگرد 18 ساده A3 12کیلو
میلگرد 18 کاشان 2,150تومان A3 24کیلو
میلگرد 18 کوثر 2,230تومان A3 24کیلو
میلگرد 18 شاهرود 2,220تومان A3 24کیلو
میلگرد 18 میانه 2,280تومان A3 24کیلو
میلگرد 18 یزد 2,220تومان A3 24کیلو
میلگرد 18 پرشین 2,220تومان A3 24کیلو
میلگرد 18 زاگرس 2,220تومان A3 24کیلو
میلگرد 18 نیشابور 2,290تومان A3 24کیلو
میلگرد 18 آریا ذوب 2,200تومان A3 24کیلو
میلگرد 18 امیرکبیر 2,230تومان A3 24کیلو
میلگرد 18 هیربد 2,220تومان A3 24کیلو
میلگرد 18 آذر فولاد امین A3 24کیلو
میلگرد 18 اصفهان A3 24کیلو
میلگرد 20 زرین میاندوآب 2,230تومان A3 28کیلو
میلگرد 20 ساده آیین صنعت 2,600تومان A2 15کیلو
آهن آلات حیدری @fiahan 2166316099
میلگرد 20 ساده A3 15کیلو
میلگرد 20 آریان 2,220تومان A3 30کیلو
میلگرد 20 اصفهان A3 30کیلو
میلگرد 20 نطنز 2,230تومان A3 30کیلو
میلگرد 20 کوثر 2,230تومان A3 30کیلو
میلگرد 20 میانه 2,280تومان A3 30کیلو
میلگرد 20 شاهرود 2,220تومان A3 30کیلو
میلگرد 20 نیشابور 2,290تومان A3 30کیلو
میلگرد 20 زاگرس 2,220تومان A3 30کیلو
میلگرد 20 آریا ذوب 2,200تومان A3 30کیلو
میلگرد 20 آذر فولاد امین A3 30کیلو
میلگرد 20 پرشین 2,220تومان A3 30کیلو
میلگرد 20 هیربد 2,220تومان A3 30کیلو
میلگرد 20 کاشان 2,150تومان A3 30کیلو
میلگرد 20 امیرکبیر 2,230تومان A3 30کیلو
میلگرد 22 ساده آیین صنعت 2,600تومان A2 18کیلو
میلگرد 22 ساده A3 18کیلو
میلگرد 22 آریان 2,220تومان A3 36کیلو
میلگرد 22 پرشین 2,220تومان A3 36کیلو
میلگرد 22 هیربد 2,220تومان A3 36کیلو
میلگرد 22 کاشان 2,150تومان A3 36کیلو
میلگرد 22 اصفهان A3 36کیلو
میلگرد 22 آریا ذوب 2,200تومان A3 36کیلو
میلگرد 22 زاگرس 2,220تومان A3 36کیلو
میلگرد 22 آذر فولاد امین A3 36کیلو
میلگرد 22 میانه 2,280تومان A3 36کیلو
میلگرد 22 نیشابور 2,290تومان A3 36کیلو
آهن آلات حیدری @fiahan 2166316099
میلگرد 25 ساده A3 23کیلو
میلگرد 25 پرشین 2,230تومان A3 47کیلو
میلگرد 25 امیرکبیر 2,240تومان A3 47کیلو
میلگرد 25 هیربد 2,230تومان A3 47کیلو
میلگرد 25 کاشان 2,150تومان A3 47کیلو
میلگرد 25 آریا ذوب 2,210تومان A3 47کیلو
میلگرد 25 میانه 2,290تومان A3 47کیلو
میلگرد 25 اصفهان A3 47کیلو
میلگرد 25 نیشابور 2,300تومان A3 47کیلو
میلگرد 25 آذر فولاد امین A3 47کیلو
میلگرد 28 پرشین 2,230تومان A3 56کیلو
میلگرد 28 کاشان 2,150تومان A3 56کیلو
میلگرد 28 کوثر 2,240تومان A3 56کیلو
میلگرد 28 آذر فولاد امین A3 56کیلو
میلگرد 28 نیشابور 2,300تومان A3 56کیلو
میلگرد 32 کاشان 2,150تومان A3 75کیلو
میلگرد 32 نیشابور 2,300تومان A3 75کیلو
میلگرد 32 آذر فولاد امین A3 75کیلو
میلگرد 32 اصفهان A3 75کیلو

 

 

 

کانال تلگرام آهن آلات حیدری @FiAhan

همین حالا با ما تماس بگیرید 02166316099

  1. به علت نوسانات در بازارآهن در صورت اقدام به خرید, گرفتن تأیید قیمت الزامی می‌باشد.
  2. قیمت میلگرد مندرج در لیست، قیمت تحویلی از بنگاه تهران میباشد و به صورت ترکیبی امکان پذیر است.
  3. برای مشاهده نمودار قیمت و آرشیو ماهانه به روی نام محصول کلیک کنید.

 

[rating itemreviewed=”قیمت روز میلگرد”][/rating]

⭐ منوی سریع