قیمت میلگرد

خانه - قیمت میلگرد
قیمت میلگرد 1396-2-24 09:56:34 +04:30

قیمت میلگرد آجدار و ساده

کانال تلگرام آهن آلات حیدری @FiAhan

همین حالا با ما تماس بگیرید 02166316099

  1. به علت نوسانات در بازارآهن در صورت اقدام به خرید, گرفتن تأیید قیمت الزامی می‌باشد.
  2. قیمت میلگرد مندرج در لیست، قیمت تحویلی از بنگاه تهران میباشد و به صورت ترکیبی امکان پذیر است.
  3. قیمت میلگرد در صورت سفارش عمده از کارخانه با قیمت نازلتر تحویل میگردد.
  4. قیمت میلگرد در لیست بصورت کیلویی و هر شاخه میلگرد آجدار 12 متری و میلگرد ساده 6 متری می باشد.

[printfriendly]

تاریخ بروز رسانی قیمت امروز ۰۷ خرداد ۱۳۹۶

آهن آلات حیدری

محصول قیمت سایز استاندارد وزن
میلگرد 8 فولاد سپهر تماس با فی آهن 8 A2 6
میلگرد 20 زرین میاندوآب 1,565 20 A3 27.5
میلگرد 18 زرین میاندوآب 1,565 18 A3 22.5
میلگرد 16 زرین میاندوآب 1,565 16 A3 18.5
میلگرد 22 ساده آیین صنعت 1,850 22 A2 18
میلگرد 20 ساده آیین صنعت 1,850 20 A2 15
میلگرد 18 ساده آیین صنعت 1,850 18 A2 12
میلگرد 16 ساده آیین صنعت 1,950 16 A2 9.5
میلگرد 14 ساده آیین صنعت 1,850 14 A2 8
میلگرد 12 ساده آیین صنعت 1,850 12 A2 6
میلگرد 10 ساده 1,500 10 A2 4
آهن آلات حیدری @fiahan تماس با فی آهن 25 ---
آهن آلات حیدری @fiahan تماس با فی آهن 20 ---
آهن آلات حیدری @fiahan تماس با فی آهن 16 ---
آهن آلات حیدری @fiahan تماس با فی آهن 12 ---
میلگرد 12 آرین 1,720 12 A2 11
میلگرد 12 اصفهان 1,650 12 A3 11
میلگرد 10 خرمدشت 1,610 10 A2 8
میلگرد 25 ساده 1,920 25 A3 23
میلگرد 22 ساده 1,920 22 A3 18
میلگرد 20 ساده 1,920 20 A3 14.5
میلگرد 18 ساده 1,920 18 A3 12
میلگرد 16 ساده 1,920 16 A3 9.5
میلگرد 14 ساده 1,920 14 A3 7
میلگرد 12 ساده 1,920 12 A2 5.5
میلگرد 32 کاشان 1,640 32 A3 75
میلگرد 28 پرشین 1,590 28 A3 56
میلگرد 25 پرشین 1,560 25 A3 47
میلگرد 25 امیرکبیر 1,560 25 A3 47
میلگرد 22 آریان 1,555 22 A3 36
میلگرد 22 پرشین 1,560 22 A3 36
میلگرد 20 آریان 1,555 20 A3 30
میلگرد 12 نیشابور 1,650 12 A3 11
میلگرد 12 ابهر 1,545 12 A2 11
میلگرد 10 آرین 1,720 10 A2 8
میلگرد 5.5 کاشان 1,650 5.5 حرارتی 1تن
میلگرد 16 ابهر 1,545 16 A3 19
میلگرد 20 اصفهان 1,595 20 A3 30
میلگرد 20 نطنز 1,565 20 A3 30
میلگرد 20 کوثر 1,565 20 A3 30
میلگرد 20 میانه 1,600 20 A3 30
میلگرد 20 شاهرود 1,580 20 A3 30
میلگرد 20 نیشابور 1,625 20 A3 30
میلگرد 20 زاگرس 1,555 20 A3 30
میلگرد 20 آریا ذوب 1,540 20 A3 30
میلگرد 20 آذر فولاد امین 1,600 20 A3 30
میلگرد 20 پرشین 1,550 20 A3 30
میلگرد 18 کاشان 1,640 18 A3 24
میلگرد 18 کوثر 1,565 18 A3 24
میلگرد 18 شاهرود 1,580 18 A3 24
میلگرد 18 میانه 1,600 18 A3 24
میلگرد 18 یزد 1,555 18 A3 24
میلگرد 18 پرشین 1,550 18 A3 24
میلگرد 18 زاگرس 1,555 18 A3 24
میلگرد 18 نیشابور 1,625 18 A3 24
میلگرد 18 آریا ذوب 1,540 18 A3 24
میلگرد 18 امیرکبیر 1,560 18 A3 24
میلگرد 18 هیربد 1,560 18 A3 24
میلگرد 18 آذر فولاد امین 1,600 18 A3 24
میلگرد 18 اصفهان 1,595 18 A3 24
میلگرد 16 کاشان 1,640 16 A3 19
میلگرد 16 تبریز 1,555 16 A3 19
میلگرد 16 نیشابور 1,620 16 A3 19
میلگرد 32 نیشابور 1,610 32 A3 75
میلگرد 32 آذر فولاد امین 1,600 32 A3 75
میلگرد 32 اصفهان 1,590 32 A3 75
میلگرد 28 کاشان 1,640 28 A3 56
میلگرد 28 کوثر 1,575 28 A3 56
میلگرد 28 آذر فولاد امین 1,600 28 A3 56
میلگرد 28 نیشابور 1,620 28 A3 56
میلگرد 25 هیربد 1,560 25 A3 47
میلگرد 25 کاشان 1,600 25 A3 47
میلگرد 25 آریا ذوب 1,540 25 A3 47
میلگرد 25 میانه 1,600 25 A3 47
میلگرد 25 اصفهان 1,590 25 A3 47
میلگرد 25 نیشابور 1,620 25 A3 47
میلگرد 25 آذر فولاد امین 1,600 25 A3 47
میلگرد 22 هیربد 1,560 22 A3 36
میلگرد 22 کاشان 1,600 22 A3 36
میلگرد 22 اصفهان 1,590 22 A3 36
میلگرد 22 آریا ذوب 1,540 22 A3 36
میلگرد 22 زاگرس 1,555 22 A3 36
میلگرد 22 آذر فولاد امین 1,600 22 A3 36
میلگرد 22 میانه 1,600 22 A3 36
میلگرد 22 نیشابور 1,620 22 A3 36
میلگرد 20 هیربد 1,560 20 A3 30
میلگرد 20 کاشان 1,600 20 A3 30
میلگرد 20 امیرکبیر 1,560 20 A3 30
میلگرد 16 شمس 1,555 16 A3 19
میلگرد 16 هیربد 1,560 16 A3 19
میلگرد 16 پرشین 1,550 16 A3 19
میلگرد 16 آریا ذوب 1,540 16 A3 19
میلگرد 16 شاهرود 1,580 16 A3 19
میلگرد 16 اصفهان 1,655 16 A3 19
میلگرد 16 آذر فولاد امین 1,600 16 A3 19
میلگرد 14 آریان 1,545 14 A3 14
میلگرد 14 کاشان 1,670 14 A3 14
میلگرد 14 ابهر 1,540 14 A3 14
میلگرد 14 میانه 1,600 14 A3 14
میلگرد 14 نیشابور 1,595 14 A3 14
میلگرد 14 آریا ذوب 1,535 14 A3 14
میلگرد 14 شاهرود 1,590 14 A3 14
میلگرد 14 پرشین 1,550 14 A3 14
میلگرد 14 زاگرس 1,590 14 A3 14
میلگرد 14 امیرکبیر 1,560 14 A3 14
میلگرد 14 آذر فولاد امین 1,600 14 A3 14
میلگرد 12 قزوین 1,530 12 A2 11
میلگرد 12 کاشان 1,670 12 A2 11
میلگرد 16 امیرکبیر 1,560 16 A3 19
میلگرد 10 کاشان 1,580 10 A2 8
میلگرد 10 امیرکبیر 1,770 10 A2 8
میلگرد 10 کلاف کاشان 1,610 10 A2 2تن
میلگرد 12 شمس 1,720 12 A3 11
میلگرد 12 امیرکبیر 1,770 12 A2 11
میلگرد 12 تاکستان تماس با فی آهن 12 A2 11
میلگرد 12 پرشین 1,580 12 A2 11
میلگرد 12 آذر فولاد امین 1,620 12 A3 11
میلگرد 10 قزوین 1,530 10 A2 8
میلگرد 10 آذر فولاد امین 1,670 10 A2 7
میلگرد 8 الیگودرز 1,700 8 A2 6
میلگرد 8 کاشان 1,750 8 A2 6
میلگرد 8 آذر فولاد امین 1,660 8 A2 6
میلگرد 8 هیربد 1,700 8 A2 6
میلگرد 8 قزوین 1,600 8 A2 6
میلگرد 6.5 نطنز 1,650 6.5 حرارتی 2تن
میلگرد 6.5 کاشان 1,650 6.5 حرارتی 2تن
کد جدول میلگرد, برای نمایش در وبلاگ ها و وبسایت ها

آهن آلات حیدری

[printfriendly]

کانال تلگرام آهن آلات حیدری @FiAhan

همین حالا با ما تماس بگیرید 02166316099

  1. به علت نوسانات در بازارآهن در صورت اقدام به خرید, گرفتن تأیید قیمت الزامی می‌باشد.
  2. قیمت میلگرد مندرج در لیست، قیمت تحویلی از بنگاه تهران میباشد و به صورت ترکیبی امکان پذیر است.
  3. قیمت میلگرد در صورت سفارش عمده از کارخانه با قیمت نازلتر تحویل میگردد.
  4. قیمت میلگرد در لیست ذیل بصورت کیلویی و هر شاخه 12 متر می باشد.

 

قیمت روز میلگرد امتیاز: 100 از 100

⭐ منوی سریع