قیمت میلگرد آجدار و ساده

با ما تماس بگیرید 02166316099

  1. به علت نوسانات در بازارآهن در صورت اقدام به خرید, گرفتن تأیید قیمت الزامی می‌باشد.
  2. قیمت میلگرد مندرج در لیست، قیمت تحویلی از بنگاه تهران میباشد و به صورت ترکیبی امکان پذیر است.
  3. برای مشاهده نمودار قیمت و آرشیو ماهانه به روی نام محصول کلیک کنید.

 

به قیمت میلگرد امروز امتیاز دهید

401 امتیاز4.4/5

 

محصولقیمتنوعوزنبروزرسانی
میلگرد 6.5 حرارتی5,900 تومانحرارتی2تن1398/02/29
میلگرد 6.5 کاشان5,900 تومانحرارتی2تن1398/02/29
میلگرد 8 فولاد سپهر5,220 تومانA26کیلو1398/02/29
میلگرد 8 الیگودرزتماس باماA26کیلو1397/10/05
میلگرد 8 کاشانتماس باماA26کیلو1397/10/05
میلگرد 8 آذر فولاد امینتماس باماA26کیلو1397/10/05
میلگرد 8 قزوینتماس باماA26کیلو1398/02/18
میلگرد 10 ساده5,300 تومانA24کیلو1398/02/29
میلگرد 10 خرمدشتتماس باماA28کیلو1397/10/05
میلگرد 10 آریان فولاد5,000 تومانA28کیلو1398/02/29
میلگرد 10 کاشانتماس باماA28کیلو1397/10/05
میلگرد 10 امیرکبیرتماس باماA28کیلو1398/02/24
میلگرد 10 کلاف کاشانتماس باماA22تن1397/11/03
میلگرد 10 قزوین4,960 تومانA28کیلو1398/02/29
میلگرد 10 آذر فولاد امینتماس باماA27کیلو1397/09/10
میلگرد 12 ساده آیین صنعتتماس باماA26کیلو1397/09/10
آهن آلات حیدری @fiahan0216631609902166316099
میلگرد 12 آریان فولاد5,000 تومانA211کیلو1398/02/29
میلگرد 12 اصفهانتماس باماA311کیلو1397/09/10
میلگرد 12 ساده5,300 تومانA26کیلو1398/02/29
میلگرد 12 نیشابورتماس باماA311کیلو1397/09/10
میلگرد 12 ابهرتماس باماA211کیلو1397/09/10
میلگرد 12 قزوین4,960 تومانA211کیلو1398/02/29
میلگرد 12 کاشانتماس باماA211کیلو1397/09/10
میلگرد 12 شمستماس باماA311کیلو1397/09/10
میلگرد 12 امیرکبیرتماس باماA211کیلو1397/09/10
میلگرد 12 تاکستانتماس باماA211کیلو1397/09/10
میلگرد 12 پرشینتماس باماA211کیلو1398/02/21
میلگرد 12 آذر فولاد امینتماس باماA311کیلو1397/09/10
میلگرد 14 ساده آیین صنعتتماس باماA28کیلو1397/09/10
میلگرد 14 ساده5,300 تومانA37کیلو1398/02/29
میلگرد 14 آریان فولاد4,910 تومانA314کیلو1398/02/29
میلگرد 14 کاشانتماس باماA314کیلو1397/10/29
میلگرد 14 ابهر4,910 تومانA314کیلو1398/02/29
میلگرد 14 میانهتماس باماA314کیلو1398/02/08
میلگرد 14 نیشابور4,940 تومانA314کیلو1398/02/29
میلگرد 14 آریا ذوبتماس باماA314کیلو1397/11/30
میلگرد 14 شاهرودتماس باماA314کیلو1397/08/12
میلگرد 14 پرشین4,910 تومانA314کیلو1398/02/29
میلگرد 14 زاگرستماس باماA314کیلو1397/11/07
میلگرد 14 امیرکبیر4,910 تومانA314کیلو1398/02/29
میلگرد 14 آذر فولاد امینتماس باماA314کیلو1397/09/10
میلگرد 16 زرین میاندوآبتماس باماA319کیلو1397/03/08
میلگرد 16 ساده آیین صنعتتماس باماA210کیلو1397/03/08
آهن آلات حیدری @fiahan0216631609902166316099
میلگرد 16 ساده5,300 تومانA310کیلو1398/02/29
میلگرد 16 ابهر4,910 تومانA319کیلو1398/02/29
میلگرد 16 کاشانتماس باماA319کیلو1397/10/29
میلگرد 16 تبریزتماس باماA319کیلو1395/01/19
میلگرد 16 نیشابور4,940 تومانA319کیلو1398/02/29
میلگرد 16 شمستماس باماA319کیلو1397/10/02
میلگرد 16 پرشین4,910 تومانA319کیلو1398/02/29
میلگرد 16 آریا ذوبتماس باماA319کیلو1397/11/30
میلگرد 16 شاهرودتماس باماA319کیلو1397/08/12
میلگرد 16 اصفهانتماس باماA319کیلو1397/10/29
میلگرد 16 آذر فولاد امینتماس باماA319کیلو1395/01/19
میلگرد 16 امیرکبیر4,910 تومانA319کیلو1398/02/29
میلگرد 18 زرین میاندوآبتماس باماA323کیلو1397/09/25
میلگرد 18 ساده آیین صنعتتماس باماA212کیلو1397/03/08
میلگرد 18 ساده5,300 تومانA312کیلو1398/02/29
میلگرد 18 کاشانتماس باماA324کیلو1397/10/29
میلگرد 18 کوثرتماس باماA324کیلو1397/04/26
میلگرد 18 شاهرودتماس باماA324کیلو1397/09/10
میلگرد 18 میانهتماس باماA324کیلو1398/02/08
میلگرد 18 یزدتماس باماA324کیلو1397/06/06
میلگرد 18 پرشین4,900 تومانA324کیلو1398/02/29
میلگرد 18 زاگرستماس باماA324کیلو1397/11/07
میلگرد 18 نیشابور4,940 تومانA324کیلو1398/02/29
میلگرد 18 آریا ذوبتماس باماA324کیلو1397/11/30
میلگرد 18 امیرکبیر4,910 تومانA324کیلو1398/02/29
میلگرد 18 آذر فولاد امینتماس باماA324کیلو1395/01/19
میلگرد 18 اصفهانتماس باماA324کیلو1397/10/29
میلگرد 20 زرین میاندوآبتماس باماA328کیلو1397/04/16
میلگرد 20 ساده آیین صنعتتماس باماA215کیلو1397/03/08
آهن آلات حیدری @fiahan0216631609902166316099
میلگرد 20 ساده5,300 تومانA315کیلو1398/02/29
میلگرد 20 آریان فولاد4,910 تومانA330کیلو1398/02/29
میلگرد 20 اصفهانتماس باماA330کیلو1397/10/29
میلگرد 20 نطنزتماس باماA330کیلو1395/01/19
میلگرد 20 کوثرتماس باماA330کیلو1395/01/19
میلگرد 20 میانهتماس باماA330کیلو1398/02/08
میلگرد 20 شاهرودتماس باماA330کیلو1397/08/12
میلگرد 20 نیشابور4,940 تومانA330کیلو1398/02/29
میلگرد 20 زاگرستماس باماA330کیلو1397/11/07
میلگرد 20 آریا ذوبتماس باماA330کیلو1397/11/30
میلگرد 20 آذر فولاد امینتماس باماA330کیلو1397/09/25
میلگرد 20 پرشین4,910 تومانA330کیلو1398/02/29
میلگرد 20 کاشانتماس باماA330کیلو1397/10/29
میلگرد 20 امیرکبیر4,910 تومانA330کیلو1398/02/29
میلگرد 22 ساده آیین صنعتتماس باماA218کیلو1397/03/08
میلگرد 22 ساده5,300 تومانA318کیلو1398/02/29
میلگرد 22 آریان فولاد4,910 تومانA336کیلو1398/02/29
میلگرد 22 پرشین4,910 تومانA336کیلو1398/02/29
میلگرد 22 کاشانتماس باماA336کیلو1397/10/29
میلگرد 22 اصفهانتماس باماA336کیلو1397/12/04
میلگرد 22 آریا ذوبتماس باماA336کیلو1397/11/30
میلگرد 22 زاگرستماس باماA336کیلو1397/11/14
میلگرد 22 آذر فولاد امینتماس باماA336کیلو1395/01/19
میلگرد 22 میانهتماس باماA336کیلو1398/02/08
میلگرد 22 نیشابورتماس باماA336کیلو1398/02/21
آهن آلات حیدری @fiahan0216631609902166316099
میلگرد 25 ساده5,300 تومانA323کیلو1398/02/29
میلگرد 25 پرشین4,910 تومانA347کیلو1398/02/29
میلگرد 25 امیرکبیر4,910 تومانA347کیلو1398/02/29
میلگرد 25 کاشانتماس باماA347کیلو1397/10/29
میلگرد 25 آریا ذوبتماس باماA347کیلو1397/11/30
میلگرد 25 میانهتماس باماA347کیلو1398/02/07
میلگرد 25 اصفهانتماس باماA347کیلو1397/10/29
میلگرد 25 نیشابورتماس باماA347کیلو1397/12/04
میلگرد 25 آذر فولاد امینتماس باماA347کیلو1395/01/19
میلگرد 28 پرشین4,910 تومانA356کیلو1398/02/29
میلگرد 28 کاشانتماس باماA356کیلو1397/10/29
میلگرد 28 کوثرتماس باماA356کیلو1395/01/19
میلگرد 28 آذر فولاد امینتماس باماA356کیلو1395/01/19
میلگرد 28 نیشابورتماس باماA356کیلو1398/02/07
میلگرد 32 کاشانتماس باماA375کیلو1397/04/09
میلگرد 32 نیشابورتماس باماA375کیلو1397/11/27
میلگرد 32 آذر فولاد امینتماس باماA375کیلو1395/01/19
میلگرد 32 اصفهانتماس باماA375کیلو1397/06/10

با ما تماس بگیرید 02166316099

  1. به علت نوسانات در بازارآهن در صورت اقدام به خرید, گرفتن تأیید قیمت الزامی می‌باشد.
  2. قیمت میلگرد مندرج در لیست، قیمت تحویلی از بنگاه تهران میباشد و به صورت ترکیبی امکان پذیر است.
  3. برای مشاهده نمودار قیمت و آرشیو ماهانه به روی نام محصول کلیک کنید.