قیمت میلگرد

خانه - قیمت میلگرد
قیمت میلگرد1397-7-2 11:57:04 +03:30

قیمت میلگرد آجدار و ساده

کانال آهن آلات حیدری @FiAhan

پیج اینستاگرام: https://www.instagram.com/fiahan.ir

با ما تماس بگیرید 02166316099

  1. به علت نوسانات در بازارآهن در صورت اقدام به خرید, گرفتن تأیید قیمت الزامی می‌باشد.
  2. قیمت میلگرد مندرج در لیست، قیمت تحویلی از بنگاه تهران میباشد و به صورت ترکیبی امکان پذیر است.
  3. برای مشاهده نمودار قیمت و آرشیو ماهانه به روی نام محصول کلیک کنید.
محصولقیمتنوعوزنبروزرسانی
میلگرد 6.5 نطنز5,180تومانحرارتی2تن1397/07/29
میلگرد 6.5 کاشانتماس باماحرارتی2تن1397/04/09
میلگرد 8 فولاد سپهرتماس باماA26کیلو1397/07/29
میلگرد 8 الیگودرزتماس باماA26کیلو1395/01/18
میلگرد 8 کاشانتماس باماA26کیلو1397/03/20
میلگرد 8 آذر فولاد امینتماس باماA26کیلو1395/01/18
میلگرد 8 قزوین4,570تومانA26کیلو1397/07/29
میلگرد 10 ساده4,000تومانA24کیلو1397/07/29
میلگرد 10 خرمدشتتماس باماA28کیلو1397/03/08
میلگرد 10 آریان فولاد4,290تومانA28کیلو1397/07/29
میلگرد 10 کاشانتماس باماA28کیلو1397/03/20
میلگرد 10 امیرکبیرتماس باماA28کیلو1397/03/20
میلگرد 10 کلاف کاشانتماس باماA22تن1397/03/08
میلگرد 10 قزوین4,290تومانA28کیلو1397/07/29
میلگرد 10 آذر فولاد امینتماس باماA27کیلو1395/01/18
میلگرد 12 ساده آیین صنعتتماس باماA26کیلو1397/03/08
آهن آلات حیدری @fiahan0216631609902166316099
میلگرد 12 آریان فولاد4,290تومانA211کیلو1397/07/29
میلگرد 12 اصفهانتماس باماA311کیلو1397/03/08
میلگرد 12 ساده4,500تومانA26کیلو1397/07/29
میلگرد 12 نیشابورتماس باماA311کیلو1397/03/20
میلگرد 12 ابهرتماس باماA211کیلو1397/03/08
میلگرد 12 قزوین4,290تومانA211کیلو1397/07/29
میلگرد 12 کاشانتماس باماA211کیلو1397/03/20
میلگرد 12 شمستماس باماA311کیلو1395/01/19
میلگرد 12 امیرکبیرتماس باماA211کیلو1397/03/20
میلگرد 12 تاکستانتماس باماA211کیلو1395/01/19
میلگرد 12 پرشینتماس باماA211کیلو1397/04/16
میلگرد 12 آذر فولاد امینتماس باماA311کیلو1395/01/18
میلگرد 14 ساده آیین صنعتتماس باماA28کیلو1397/03/08
میلگرد 14 ساده4,500تومانA37کیلو1397/07/29
میلگرد 14 آریان فولاد4,290تومانA314کیلو1397/07/29
میلگرد 14 کاشانتماس باماA314کیلو1397/04/09
میلگرد 14 ابهر4,290تومانA314کیلو1397/07/29
میلگرد 14 میانه4,350تومانA314کیلو1397/07/29
میلگرد 14 نیشابور4,380تومانA314کیلو1397/07/29
میلگرد 14 آریا ذوبتماس باماA314کیلو1395/01/19
میلگرد 14 شاهرود4,350تومانA314کیلو1397/07/29
میلگرد 14 پرشین4,290تومانA314کیلو1397/07/29
میلگرد 14 زاگرس4,350تومانA314کیلو1397/07/29
میلگرد 14 امیرکبیر4,300تومانA314کیلو1397/07/29
میلگرد 14 آذر فولاد امینتماس باماA314کیلو1395/01/19
میلگرد 16 زرین میاندوآبتماس باماA319کیلو1397/03/08
میلگرد 16 ساده آیین صنعتتماس باماA210کیلو1397/03/08
آهن آلات حیدری @fiahan0216631609902166316099
میلگرد 16 ساده4,500تومانA310کیلو1397/07/29
میلگرد 16 ابهر4,290تومانA319کیلو1397/07/29
میلگرد 16 کاشانتماس باماA319کیلو1397/04/09
میلگرد 16 تبریزتماس باماA319کیلو1395/01/19
میلگرد 16 نیشابور4,380تومانA319کیلو1397/07/29
میلگرد 16 شمستماس باماA319کیلو1395/01/19
میلگرد 16 پرشین4,290تومانA319کیلو1397/07/29
میلگرد 16 آریا ذوبتماس باماA319کیلو1395/01/19
میلگرد 16 شاهرود4,350تومانA319کیلو1397/07/29
میلگرد 16 اصفهانتماس باماA319کیلو1397/06/06
میلگرد 16 آذر فولاد امینتماس باماA319کیلو1395/01/19
میلگرد 16 امیرکبیر4,300تومانA319کیلو1397/07/29
میلگرد 18 زرین میاندوآبتماس باماA323کیلو1397/03/08
میلگرد 18 ساده آیین صنعتتماس باماA212کیلو1397/03/08
میلگرد 18 ساده4,500تومانA312کیلو1397/07/29
میلگرد 18 کاشانتماس باماA324کیلو1397/04/09
میلگرد 18 کوثرتماس باماA324کیلو1397/04/26
میلگرد 18 شاهرود4,350تومانA324کیلو1397/07/29
میلگرد 18 میانه4,350تومانA324کیلو1397/07/29
میلگرد 18 یزدتماس باماA324کیلو1397/06/06
میلگرد 18 پرشین4,290تومانA324کیلو1397/07/29
میلگرد 18 زاگرس4,350تومانA324کیلو1397/07/29
میلگرد 18 نیشابور4,380تومانA324کیلو1397/07/29
میلگرد 18 آریا ذوبتماس باماA324کیلو1397/04/19
میلگرد 18 امیرکبیر4,300تومانA324کیلو1397/07/29
میلگرد 18 آذر فولاد امینتماس باماA324کیلو1395/01/19
میلگرد 18 اصفهانتماس باماA324کیلو1397/07/29
میلگرد 20 زرین میاندوآبتماس باماA328کیلو1397/04/16
میلگرد 20 ساده آیین صنعتتماس باماA215کیلو1397/03/08
آهن آلات حیدری @fiahan0216631609902166316099
میلگرد 20 ساده4,500تومانA315کیلو1397/07/29
میلگرد 20 آریان فولاد4,290تومانA330کیلو1397/07/29
میلگرد 20 اصفهانتماس باماA330کیلو1397/07/29
میلگرد 20 نطنزتماس باماA330کیلو1395/01/19
میلگرد 20 کوثرتماس باماA330کیلو1395/01/19
میلگرد 20 میانه4,350تومانA330کیلو1397/07/29
میلگرد 20 شاهرود4,350تومانA330کیلو1397/07/29
میلگرد 20 نیشابور4,380تومانA330کیلو1397/07/29
میلگرد 20 زاگرس4,350تومانA330کیلو1397/07/29
میلگرد 20 آریا ذوبتماس باماA330کیلو1395/01/19
میلگرد 20 آذر فولاد امینتماس باماA330کیلو1395/01/19
میلگرد 20 پرشین4,290تومانA330کیلو1397/07/29
میلگرد 20 کاشانتماس باماA330کیلو1397/04/09
میلگرد 20 امیرکبیر4,300تومانA330کیلو1397/07/29
میلگرد 22 ساده آیین صنعتتماس باماA218کیلو1397/03/08
میلگرد 22 ساده4,500تومانA318کیلو1397/07/29
میلگرد 22 آریان فولاد4,290تومانA336کیلو1397/07/29
میلگرد 22 پرشین4,290تومانA336کیلو1397/07/29
میلگرد 22 کاشانتماس باماA336کیلو1397/04/09
میلگرد 22 اصفهانتماس باماA336کیلو1397/07/29
میلگرد 22 آریا ذوبتماس باماA336کیلو1395/01/19
میلگرد 22 زاگرس4,350تومانA336کیلو1397/07/29
میلگرد 22 آذر فولاد امینتماس باماA336کیلو1395/01/19
میلگرد 22 میانه4,350تومانA336کیلو1397/07/29
میلگرد 22 نیشابور4,380تومانA336کیلو1397/07/29
آهن آلات حیدری @fiahan0216631609902166316099
میلگرد 25 ساده4,500تومانA323کیلو1397/07/29
میلگرد 25 پرشین4,290تومانA347کیلو1397/07/29
میلگرد 25 امیرکبیر4,300تومانA347کیلو1397/07/29
میلگرد 25 کاشانتماس باماA347کیلو1397/07/29
میلگرد 25 آریا ذوبتماس باماA347کیلو1395/01/19
میلگرد 25 میانه4,350تومانA347کیلو1397/07/29
میلگرد 25 اصفهانتماس باماA347کیلو1397/06/21
میلگرد 25 نیشابور4,380تومانA347کیلو1397/07/29
میلگرد 25 آذر فولاد امینتماس باماA347کیلو1395/01/19
میلگرد 28 پرشین4,300تومانA356کیلو1397/07/29
میلگرد 28 کاشانتماس باماA356کیلو1397/04/09
میلگرد 28 کوثرتماس باماA356کیلو1395/01/19
میلگرد 28 آذر فولاد امینتماس باماA356کیلو1395/01/19
میلگرد 28 نیشابور4,400تومانA356کیلو1397/07/29
میلگرد 32 کاشانتماس باماA375کیلو1397/04/09
میلگرد 32 نیشابورتماس باماA375کیلو1397/07/15
میلگرد 32 آذر فولاد امینتماس باماA375کیلو1395/01/19
میلگرد 32 اصفهانتماس باماA375کیلو1397/06/10

 

کانال آهن آلات حیدری @FiAhan

پیج اینستاگرام: https://www.instagram.com/fiahan.ir

با ما تماس بگیرید 02166316099

https://fiahan.com/rebar-prices

  1. به علت نوسانات در بازارآهن در صورت اقدام به خرید, گرفتن تأیید قیمت الزامی می‌باشد.
  2. قیمت میلگرد مندرج در لیست، قیمت تحویلی از بنگاه تهران میباشد و به صورت ترکیبی امکان پذیر است.
  3. برای مشاهده نمودار قیمت و آرشیو ماهانه به روی نام محصول کلیک کنید.

⭐ منوی سریع