تیرچه چیست ؟ انواع تیرچه و کاربرد تیرچه

تیرچه چیست ؟ انواع تیرچه و کاربرد تیرچه

انواع تیرچه ها شامل :

1. تیرچه بتنی
2. تیرچه پیش ساخته خرپایی
3. تیرچه پیش ساخته پیش تنیده
4. تیرچه های با قالب سفالی ( تیرچه فوندوله دار )
5. تیرچه های فلزی با جان باز ( تیرچه کرومیت )

1. تیرچه بتنی چیست ؟

عضو پیش ساختهای است متشکل از بتن و آرماتورهای فولادی که با قرارگیری بلوکها مابین تیرچه ها به عنوان قالب و با بتن پوششی درجا ریخته شده, مقطع مرکب تی شکل مناسبی را تشکیل می دهند . تیرچه ها در دو نوع تیرچه خرپایی و تیرچه پیش تنیده, تولید می شوند .
بسته به نوع و میزان بار زنده وارد بر سقف, دهانه و فواصل تیرچه ها, ابعاد تیرچه متفاوت می باشد. حداقل ضخامت بتن تیرچه 40 میلیمتر و حداقل عرض آن 100 میلیمتر است. میلگردهای کششی و فشاری اصلی, آجدار و حداقل قطر آنها 8 میلیمتر, میلگردهای مهاری از نوع ساده و حداقل قطر آنها 6 میلیمتر خواهد بود.
پیش از حصول مقاومت بتن ریخته شده, وزن بلوکها و بتن, توسط تکیه گاه های موقت ( شمع بندی ) تحمل می شود و پس از حصول مقاومت بتن ریخته شده, تیرهای T شکل بتنی به هم چسبیده و مجاور هم, لنگر خمشی حاصل از بارهای قائم سقف را تحمل کرده و به تیرهای اصلی یا تکیه گاه ها منتقل می کنند.

تیرچه ها در سه مرحله تحت بارگذاری قرار میگیرند:
1. مرحله اول: تیرچه در مرحله حمل و نقل, بار ناشی از وزن خود را تحمل میکند
2. مرحله دوم: تیرچه در زمان اجرای سقف و به تنهایی, بار مرده ناشی از اجزای سقف ( وزن تیرچه, بلوک و بتن پوششی درجا ) و همچنین بارهای حین اجرا را بین تکیه گاه های موقت ( شمع بندی ها ) تحمل می کند. این مرحله تا قبل از حصول مقاومت بتن ریخته شده می باشد.
3. مرحله سوم: این مرحله در تیرچه, پس از حصول مقاومت بتن ریخته شده فرا می رسد. در این مرحله, تکیه گاه های موقت برداشته شده و تیرچه به عنوان عضو کششی مقطع T شکل, بار ناشی از بارهای مرده و زنده در هنگام بهره برداری را تحمل می کند.

تیرچه بتنی
تیرچه بتنی

2. تیرچه پیش ساخته خرپایی چیست ؟

این نوع تیرچه ها از خرپای فولادی و پاشنه بتنی تشکیل شده و بر دو نوع می باشند:
1. با قالب ماندگار ( قالب سفالی ) که آن را تیرچه کفشک دار یا فندوله دار نیز می نامند
2. بدون قالب ماندگار

تیرچه خرپایی
تیرچه خرپایی

تیرچه پیش ساخته خرپایی برای تحمل مراحل سه گانه بارگذاری ذکر شده, از اجزای زیر تشکیل شده است:
• آرماتورهای کششی
• آرماتورهای عرضی
• آرماتور بالایی
• بتن پاشنه تیرچه
• آرماتورهای تقویتی
• آرماتورکمکی اتصال

• آرماتور کششی

در مرحله اول بارگذاری تیرچه, آرماتور زیرین خرپا به عنوان عضو کششی خرپای تیرچه, باید قادر به تحمل نیروی کششی ( حاصل از لنگر خمشی ) ناشی از وزن خود تیرچه در زمان حمل و نقل باشد. در مرحله دوم بارگذاری تیرچه نیز این عضو باید قادر به تحمل نیروی کششی ( حاصل از لنگر خمشی ) ناشی از وزن مرده سقف در فاصله محور تا محور تیرچه ها و بین دو تکیه گاه موقت ( شمع بندی ) باشد. در مرحله سوم بارگذاری تیرچه ( مرحله بهره برداری ), آرماتور زیرین خرپا به عنوان عضو کششی تیر T شکل عمل می کند.

• آرماتور عرضی

در مرحله اول بارگذاری, آرماتورهای عرضی همانند عضو مورب خرپا عمل کرده و به کمک اعضای کششی زیرین و اعضای بالایی, ایستایی لازم را جهت تحمل وزن خود تیرچه به هنگام حمل و نقل تامین می کنند. در مرحله دوم بارگذاری نیز, این آرماتورها ایستایی لازم را جهت تحمل وزن مرده سقف بین تکیه گاه های موقت ( در هنگام اجرا ) تامین می نمایند. در مرحله سوم بارگذاری تیرچه ها, آرماتورهای عرضی پیوستگی لازم را بین آرماتور کششی خرپا و بتن پوششی ( درجا ) ایجاد می کنند. علاوه بر آن, قسمتی از نیروی برشی تیر T شکل نیز توسط آرماتورهای عرضی تحمل می شود.

• آرماتور بالایی

در مرحله اول و دوم بارگذاری, آرماتور تعبیه شده در قسمت بالای تیرچه, به عنوان عضو بالایی خرپا عمل کرده و به کمک دیگر اعضای خرپا, وزن تیرچه را به هنگام حمل و نقل و همچنین وزن مرده سقف را در فاصله بین دو تکیه گاه موقت به هنگام قالب بندی و بتن ریزی و قبل از حصول مقاومت بتن پوششی, تحمل می نماید. در مرحله سوم بارگذاری تیرچه, اگر آرماتور بالایی در ضخامت بتن پوششی و بالاتر از سطوح بلوکها قرار گیرد, در نقش آرماتور افت و حرارت ( حرارت و جمع شدگی ) مقطع مرکب سقف عمل می کند و در صورتی که پایین تر از سطوح بلوکها قرار گیرد, چنین نقشی را نخواهد داشت.

آرماتور بالایی
آرماتور بالایی

• بتن پاشنه تیرچه

پاشنه تیرچه, قبل از نصب بتن ریزی می شود و برای تامین تکیه گاه بلوک ها به عنوان قالب دائمی و نیز برای پرهیز از قالب بندی قسمت زیرین سقف بکار می رود.

• آرماتور تقویتی

در صورتی که دو عدد آرماتور کششی پایینی برای تحمل لنگر حداکثر در وسط دهانه کافی نباشد, باید آرماتورهای دیگری را در داخل خرپای فلزی تعبیه کرد. این آرماتورهای اضافی را آرماتورهای تقویتی می نامند .

• آرماتور کمک اتصال

این آرماتور به منظور مهار کردن آرماتورهای کششی و امکان استقرار بیش از دو آرماتور کششی در پاشنه تیر بکار برده میشود.

3. تیرچه پیش ساخته پیش تنیده چیست ؟

این نوع تیرچه که فقط در کارخانه های مجهز تولید میشود, از مقطع بتنی T شکل با رده مقاومتی C35 و بالاتر و مفتول های فولادی با مقاومت بالا 1750 تا 1900 نیوتن بر میلیمتر مربع تشکیل می شود. در این نوع تیرچه, مفتول ها را پیش از بتن ریزی تیرچه, توسط جک هایی تحت کشش معین قرار داده و سپس بتن ریزی مقطع اجرا می شود. پس از عمل آوری بتن و اطمینان از کسب مقاومت لازم, مفتول ها را آزاد می کنند. در نتیجه بتن تیرچه تحت تنش فشاری قرار می گیرد. از آنجا که تیرچه های پیش ساخته ی پیش تنیده در محدوده ی این دستورالعمل نمی باشند, از توضیحات بیشتر در این خصوص اجتناب می شود. در سقف های تیرچه بلوک برای اماکن با بار زنده و اماکن نیمه صنعتی, استفاده از تیرچه های پیش تنیده متداول است. ساخت تیرچه های پیش تنیده معمولا در کارخانه انجام می شود, بدین معنی که قبل از بتن ریزی سیمهای مخصوص (وایر) با روشهای مورد تایید کشیده و سپس بتن ریخته می شود, پس از گیرش بتن کابلها آزاد می شوند.

تیرچه پیش تنیده
تیرچه پیش تنیده

4. تیرچه های با قالب سفالی ( تیرچه فوندوله دار ) چیست ؟

مشخصات این تیرچه ها عینا مانند تیرچه های ردیف الف است, با این تفاوت که از یک قالب سفالی برای بتن ریزی اطراف میلگردهای اصلی تیرچه استفاده می شود. این نوع تیرچه ها را اصطلاحا تیرچه های فوندوله دار می گویند.

تیرچه فوندوله دار
تیرچه فوندوله دار

5. تیرچه های فلزی با جان باز ( تیرچه کرومیت ) چیست ؟

در این تیرچه ها بال فوقانی از یک تسمه یا دو میلگرد و بال تحتانی از یک تسمه تشکیل شده است. دو بال توسط یک میلگرد خم شده, که نقش جان باز را ایفا می کند, به یکدیگر متصل می شوند. در فاصله تیرچه ها از بلوکهای پیش ساخته بتنی, سفالی و یا طاق ضربی استفاده می شود. انواعی از این تیرچه ها که بر پایه ضوابط انجمن تیرچه های فولادی و انجمن ساختمانهای فولادی آمریکا, طرح و محاسبه و اجرا می شوند, از نوع خودایستا بوده و هنگام عملیات اجرایی نیاز به شمع بندی ندارند و قادرند بارهای اجرایی را مستقیما تحمل نمایند و از این رو برای مواردی که ارتفاع طبقات زیاد و شمع بندی دشوار و پرهزینه است, بسیار مناسب هستند.
عملیات بتن تکمیلی در این نوع پوشش عین شبیه سقف های تیرچه و بلوک متداول است.
عضو پیش ساخته ای است که به صورت خرپاهای ویژه دوسر ساده اجرا می شود. تیرچه فولادی با جان باز در سه مرحله تحت بارگذاری قرار میگیرد.
در مرحله اول باربری, تیرچه هنگام حمل و نقل, بار ناشی از وزن خود را, در مرحله ی دوم, در زمان اجرای سقف و قبل از گرفتن بتن, بار مرده سقف ( شامل وزن سقف, تیرچه, بلوک, بتن درجا و قالبها ) و بار زنده عوامل اجرایی را در حد فاصل تکیه گاه های تیرچه تحمل می کند.
در مرحله سوم باربری و پس از گرفتن بتن, مقطع مرکب شامل تیرچه و بتن, تنش های ناشی از تمامی بارهای وارده به سقف را تحمل می کند
تیرچه فولادی برای تحمل مراحل سه گانه ی بارگذاری مذکور, از اجزای زیر تشکیل شده است.
1. بال تحتانی
2. اعضای قطری
3. بال فوقانی

تیرچه کرومیت
تیرچه کرومیت

• بال تحتانی

بال تحتانی تیرچه که از تسمه ساخته میشود, بعنوان عضو کششی خرپا عمل کرده و بارهای وارده در سه مرحله بارگذاری ذکر شده را تحمل می کند. در مرحله ی اول بارگذاری تیرچه, بال تحتانی به عنوان عضو کششی خرپای تیرچه, باید قادر به تحمل نیروی کششی ( حاصل از لنگر خمشی ) ناشی از وزن خود تیرچه در زمان حمل و نقل باشد. این عضو در مرحله ی دوم بارگذاری تیرچه بایستی قادر به تحمل نیروی کششی ( حاصل از لنگر خمشی ) ناشی از وزن مرده سقف در فاصله ی محور تا محور تیرچه ها باشد. در مرحله ی سوم بارگذاری تیرچه ( مرحله ی بهره برداری ) نیز بال تحتانی به عنوان عضو کششی تحت لنگر ناشی از بارهای وارده عمل می کند.

• اعضای قطری

اعضای قطری تیرچه که معمولاً از میلگرد می باشند به عنوان عضو مورب خرپا عمل نموده و به کمک اعضای کششی و فشاری, ایستایی لازم را برای تحمل بارهای وارده در سه مرحله ی بارگذاری تامین می نمایند. در مرحله ی اول بارگذاری, عضو قطری تیرچه به کمک اعضای کششی زیرین و اعضای بالایی, ایستایی لازم را جهت تحمل وزن خود تیرچه در هنگام حمل و نقل تامین می کند. در مرحله ی دوم بارگذاری نیز, این عضو ایستایی لازم را جهت تحمل وزن مردهی سقف بین تکیه گاه های موقت تامین می نماید. در مرحله ی سوم بارگذاری تیرچه ها, عضو قطری قسمتی از نیروی برشی وارده را تحمل می کند.

• بال فوقانی

بال فوقانی تیرچه, از نبشی, تسمه یا ناودانی ساخته شده و در داخل بتن پوششی قرار می گیرد. این عضو در مرحله ی اول و دوم بارگذاری, وزن تیرچه را به هنگام حمل و نقل و همچنین وزن مرده ی سقف را در هنگام بتن ریزی و قبل از حصول مقاومت بتن پوششی تحمل می نماید. در مرحله ی سوم بارگذاری تیرچه, به همراه سایر اعضای تیرچه, بار ناشی از بارهای مرده و زنده را در هنگام بهره برداری تحمل می کند.

مزایای اصلی کرومیت :

ارزان تر تمام شدن سقف کرومیت نسبت به تیرچه پاشنی بتنی در اتمام کار می باشد. درست است که تیرچه کرومیت گران تر از پاشنه بتنی است اما فاصله و تعداد آن کمتر می باشد اما تفاوت اصلی هنگام بتن ریزی به وجود می آید که در تیرچه معمولی هر متر مکعب بتن حدود 6.5 الی 7 متر مربع را پوشش می دهد اما در کرومیت 10 متر مربع را می پوشاند که با توجه به قیمت بتن که از اصلی ترین مصالح ساختمان می باشد حدود 25 الی 30 درصد کمتر مصرف می شود و در انتهای کار قیمت بتن مصرفی, هزینه کل سقف تمام شده را تغییر داده و کرومیت ارزان تر و سریعتر می باشد.

مهمترین مزیت تیرچه کرومیت :

هزینه ی کمتر و وزن کمتر سازه که این کمتر شدن هزینه بخاطر سه علت می باشد :
1- درست است که هر عدد تیرچه کرومیت گرانتر از تیرچه پاشنه بتنی تمام می شود اما فاصله ی بین تیرچه های کرومیت 70 سانتی متر می باشد در صورتی که در پاشنه بتنی این فاصله به 50 سانتی متر کاهش پیدا می کند و همین امر باعث کمتر شدن تعداد تیرچه ها در هر دهانه از سقف گردیده که حدوده سی درصد هزینه ی تیرچه کاهش پیدا می کند.
2- به همین دلیل فاصله و کمتر شدن ریل های بتن خود به علت فولاد بیشتر هر متر مکعب بتن در سقف کرومیت با ارتفاع 5 سانتی متر از روی یونولیت حدود 10 متر مربع را می پوشاند. اما این امر برای سقف تیرچه بتنی هر متر مکعب بتن تقریبا 7 متر سقف را می پوشاند. که در اینجا هم 30 درصد کاهش مصرف بتن خواهیم داشت.
3- در سقف های کرومیت چند سقف بطور همزمان بتن ریزی می شود اما در سقف های معمولی در سازه های زیر هزار متر مربع باعث می شود که هزینه ی حمل و کسر پمپ برای بتن ریزی را از بین می برد که در مجموع این سه عامل در کنار یکدیگر محاسبه شود خواهیم دید که هزینه ی سقف کرومیت کمتر از پاشنه بتنی خواهد بود.
یکپارچگی سقف به پل ها به علت جوش شدن و بنابراین باربری بیشتر سازه را به ارمغان می آورد. نداشتن نیاز به حرارتی در موازی تیرچه های کرومیت مگر در سازه های خاص که باز هم به کمتر شدن هزینه ها کمک می کند.

تیرچه کرومیت نسبت به تیرچه های پیش ساخته دیگر مانند تیرچه های سفالی و پیش تنیده دارای مزایایی به شرح زیر است :

 • عدم نیاز به جک و شمع بندی در زیر سقف
 • به دلیل خیز منفی که در زمان تولید تیرچه کرومیت به آن می دهند این تیرچه ها به صورت خود ایستا بوده و نیازی به شمع بندی در زیر سقف تیرچه کرومیت نمی باشد . در سقف های تیرچه بلوک سنتی در زمان بتن ریزی سقفها نیروی زیادی که بر روی سقف در حال بتن ریزی وارد می شود بوسیله شمع ها به سقف پایین منتقل شده و باعث تنش در بتن سقف پایین می شود . در مواردی هم دیده شده است که در هنگام بتن ریزی سقفی , سقف طبقه پایین که هنوز بتن آن خشک نشده و جک آن نیز زود برداشته شده است فرو ریخته است .
 • امکان بتن ریزی چند سقف ساختمان
 • به دلیل خود ایستا بودن تیرچه های کرومیت و عدم نیاز به شمع بندی می توان چند سقف را در یک مرحله بتن ریزی نمود .
 • بتن ریزی چند سقف با هم موجب حذف هزینه های کسر بتن , ترانسفر تراک های حمل بتن و اجرت پیمانکاران اجرای سقف و پمپ بتن می گردد .
 • سرعت بالای اجرای سقف ها
 • به علت سبکی تیرچه های کرومیت و امکان تیرریزی تمام طبقات در یک نوبت در صورت استفاده از بلوک یونولیت سقفی ( پلاستوفوم یا پلی استایرن ) به جای بلوک سیمانی یا سفالی سرعت اجرای کار افزایش می یابد.
 • سهولت اجرای داکت ها ( بازشوها )
 • فاصله آکس به آکس حدود ۷۰ سانتیمتری تیرچه های کرومیت موجب سهولت اجرای داکتها جهت عبور لوله های تاسیساتی و کانال ها , نصب توالت ایرانی و عدم نیاز به قطع تیرچه می باشد .
 • کاهش مصرف بتن
 • به دلیل فاصله بیشتر تیرچه کرومیت که حدود ۷۰ سانتیمتر می باشد , مصرف بتن نیز در حدود ۲۵ الی ۳۰ درصد کاهش می یابد . در شرایط عادی با فرض صحیح بودن متراژ بتن برای سقف تیرچه کرومیت با ارتفاع ۲۵ سانتی متر هر متر مکعب بتون حدود ۱۰ متر مربع سقف را پوشش می دهد و برای تیرچه کرومیت با ارتفاع ۲۰ سانت نیز هر متر مکعب بتن ۱۲ الی ۱۳ متر از سقف را پوشش می دهد .
  برای خرید تیرچه های کرومیت باید در نظر داشت که ورق و نبشی های مورد استفاده می بایستی تولید کارخانه فولاد مبارکه باشد , همچنین میلگردهای مصرفی زیگزاگ تیرچه کرومیت نیز از نوع فابریک A1 و یا A2 باشد.
 • تیرچه های کرومیت بر اساس جداول آماده ای که در کتاب تیرچه های فولادی با جان باز , منتشر شده توسط شرکت کرمیت پارس ارائه شده ساخته می شود . وزن تیرچه های کرومیت با بارگذاری مسکونی با تیرچه های ۵ الی ۶ متر و بدون استفاده از تیرچه مضاعف نباید از حدود ۱۰ کیلوگرم بیشتر شود .
 • قیمت تیرچه کرومیت نیز معمولا بر اساس قیمت روز آهن آلات به خصوص ورق و میلگرد تعیین می شود .
 • برای استعلام قیمت روز تیرچه کرومیت (تیرچه فلزی) می توانید با دفتر فروش تماس گرفته و یا در صورتی که مایل به خرید از تولید کنندگان دیگری هستید , با ارسال فایل پلان تیرریزی خود به ایمیل ما , مشخصات تیرچه کرومیت ساختمان شما به همراه فایل نشریات ۱۵۱ و ۵۴۳ که راجع به طراحی تیرچه کرومیت و اجرای سقف کرومیت می باشد , به طور رایگان برای شما ارسال می گردد .

جوش CO2 :

از جوش CO2 برای جوشکاری تیرچه ها استفاده می گردد. در جوش CO2 با گاز محافظ به علت نازک بودن نازل جوش و بهتر بودن جنس سیم مصرفی و همچنین محافظ قطعه جوشکاری شده با گاز, کیفیت و مقاومت خیلی بیشتری نسبت به جوش معمولی خواهیم داشت.
نکته : در این جوش از جریان مستقیم با قطب معکوس استفاده می شود.
تجربه نشان داده که در صورتی که بتوانیم از ورود گازهای موجود در هوا یعنی اکسیژن و نیتروژن به منطقه جوش پیشگیری کنیم جوش از خواص شیمیایی و فیزیکی بهتری برخوردار خواهد بود. جوشکاری قوس الکتریلی با گاز محافظ CO2 یک روش بسیار مفید و فراگیر است. این روش برای جوشکاری فلزات سخت و غیر سخت در تمامی ضخامت ها مورد استفاده قرار می گیرد و یک روش بسیار مناسب برای جوشکاری صفحات فلزی نازک و مقاطع نسبتا ضخیم فلزات غیر سخت می باشد که در شرکت ایران خودرو بعد از جوش مقاومتی با لاترین میزان استفاده را در سالن های بدنه سازی به خود اختصاص داده است.

محاسبات تیرچه کرومیت کاری سخت و زمان برمی باشد که در محاسبات آن می توان از نرم افزار KDS استفاده نموده
با توجه به استانداردهای ملی ایران سال 95 بهترین جدول کتاب جداول تیرچه های فولادی با حال باز ( کرومیت ) می باشد که برای هر بارگذاری و با توجه به نحوه بتن ریزی سقف ها و طول تیرچه ها ( هر 10 سانتی متر ) محاسبه شده است و سطح مقطع مورد نیاز را می دهد.
بدین گونه که برای بتن ریزی؛ بتن با دست, بتن با پمپ, با پلی استایرن, بلوک سیمانی, بصورت جداگانه طراحی ها انجام گردیده و موجود در خود دارد. و برای بارهای مختلف و با توجه به ارتفاع تیرچه ها مقدار فولاد مصرفی بصورت سانتی متر مربع را به کاربر ارئه می نماید.

 

کاربرد تیرچه

سقف با تیرچه و بلوک
سقف با تیرچه و بلوک

این سقفها از نوع سقف های مجوف بوده و به علت سهولت اجرا و اقتصادی بودن, عایق بودن از نظر حرارت و صوت, همواری سطح پس از نازک کاری و بالاخره سرعت اجرا, دارای کاربرد وسیعی می باشند.
تیرچه های پیش ساخته از فلز یا ترکیبی از فلز و بتن به عنوان بخشی از سیستم باربر سقف به کار می روند. حال آنکه هر یک از این نوع سقفها به لحاظ جزییات اجرایی و نیز نوع بلوک مصرفی تنوع دارند )مانند سقف های با بلوک بتنی, بلوک سفالی, بلوک پلی استایرن و…( لذا در این دستورالعمل انواع سقف های تیرچه و بلوک براساس این تقسیم بندی بررسی می شوند.

 

مزایای استفاده از سقف تیرچه و بلوک

استفاده از سقف های تیرچه و بلوک در ساختمان های متعارف, بسیار مرسوم می باشد از مهمترین مزایای سقف های تیرچه و بلوک در مقایسه با سایر سقفها نظیر سقف طاق ضربی و دال بتنی مسلح یکپارچه, می توان به موارد زیر اشاره نمود:
1. به علت استفاده از بلوک های تو خالی و حذف بتن منطقه کششی در مصرف بتن صرفه جویی قابل توجهی می شود.
2. به دلیل کاهش فضای بتنی با استفاده از بلوک ها در منطقه ی کششی از مصرف آرماتور های فولادی کاسته می شود که این امر به لحاظ اقتصادی بسیار مناسب است
3. به علت تولید صنعتی تیرچه و بلوک در کارخانه کیفیت مناسب تری حاصل شده و نیروی انسانی کمتری مورد نیاز است.
4. با توجه به وزن کم تیرچه ها, حمل و نصب آنها توسط کارگران امکان پذیر بوده و در ساختمان های با طبقات کم, نیاز به استفاده از جرثقیل را منتفی می نماید.
5. به علت پیش ساخته بودن تیرچه وبلوک,نصب سقف بسیار سریع و آسان بوده وبه کارگران متخصص که برای قالب بندی و آرماتوربندی سقف های بتن آرمه استخدام میشوند, نیازی نیست.
6. قالب بندی زیر سقف, تنها به شمع بندی و نصب چهارتراش در فواصل معین, جهت تامین تکیه گاه های موقت تیرچه ها, محدود میشود.
7. از نقطه نظر اجرایی, به کارگیری سقف های تیرچه و بلوک سرعت عمل بیشتری را موجب خواهد شد و به کارهای پرهزینه و وقت گیر کارگاهی نیازی نیست.
8. در سقف های تیرچه و بلوک, بتن ریزی به طور یکپارچه انجام میشود و بتن کمتری نسبت به سقف های بتن آرمه متداول مورد نیاز است به عنوان مثال برای سقف بتنی متداول با ضخامت 14 سانتیمتر, 0/14 مترمکعب بتن در هر مترمربع مورد نیاز است که در سقف تیرچه و بلوک, این مقدار به حدود متوسط 0.06 مترمکعب کاهش می یابد.
9. با توجه به امکان ایجاد یک دیافراگم صلب یا نیمه صلب در سقف های تیرچه و بلوک, با اعمال تمهیدات لازم, این نوع سقف ها نسبت به سایر سقف ها از عملکرد لرزه ای بهتری نسبت به سایر سقف ها برخوردار هستند.
10. بلوک های مجوف در سقف های تیرچه و بلوک به عنوان عایق حرارتی عمل می کنند.
11. به دلیل تولید تیرچه ها در کارخانه و پیش ساخته بودن آن ها, کنترل دقیق بر مقدار بتن پوششی روی آرماتورهای کششی انجام می شود.
12. به علت مسطح بودن زیر سقف ( در مقایسه با سایر سقف ها نظیر طاق ضربی ), ضخامت نازک کاری به حداقل می رسد و در نتیجه بار مرده سقف کاهش می یابد.
13. به دلیل یکنواختی سطح بالای سقف, برای کف سازی به ملات کمتری نیاز است.

اجزای سقف تیرچه و بلوک

عبارتند از:
1. تیرچه
2. بلوک
3. آرماتورهای افت وحرارت ( حرارت و جمع شدگی ) وآرماتورمنفی
4. کلاف میانی
5. بتن پوششی ( درجا )
سقف های تیرچه و بلوک, تلفیقی از دو روش پیش ساختگی و بتن ریزی در محل است که در آن قالب تحتانی به کلی حذف می شود. در این سقف ها در نوع تیرچه ی فولادی با جان باز, تیرچه ی فولادی و در نوع تیرچه ی بتنی آن, آرماتورهای کششی و برشی ( عرضی ) و نیز پوشش بتن آرماتورهای اصلی, به صورت تیرچه های پیش ساخته, در کارخانه تولید میشوند. در کارگاه, پس از قراردادن تیرچه ها در فواصل معین و شمع بندی زیر تیرچه ها, بلوک ها را بین دو تیرچه مجاور قرار داده و سپس آرماتورهای حرارتی را جای گذاری نموده و بتن ریزی را انجام می دهند.

نحوه ی اجرای تکیه گاه های موقت
نحوه ی اجرای تکیه گاه های موقت

در فرآیند اجرای سقف, پیش از حصول مقاومت بتن ریخته شده, وزن بلوک ها و بتن, توسط تکیه گاه های موقت ( شمع بندی ) تحمل می شود و پس از حصول مقاومت بتن ریخته شده, تیرچه ها لنگر خمشی حاصل از بارهای قائم سقف را تحمل کرده و به تیرهای اصلی یا تکیه گاه ها منتقل می کنند. درشکل زیر شمای کلی از نحوه ی اجرای تکیه گاه های موقت مورد استفاده در سقف های تیرچه و بلوک نمایش داده شده است.
بتن فوقانی, همانند یک دال نازک با دهانه ای برابر فاصله بین دو تیرچه, خمش موضعی را در محل بین دو تیرچه تحمل می کند. برای پر کردن فاصله تیرچه ها, از قطعاتی نظیر آجرهای توخالی سفالی, بلوکهای بتنی, بلوکهای پلی استایرن و نظایر آنها استفاده می شود. این عناصرپرکننده در سقف, باربر نبوده و متحمل نیرویی نیستند.

لطفا برای مشاهده قیمت تیرچه به این لینک مراجعه فرمایید.

 

مقالات پیشین ما را از دست ندهید

مفید بود?

امتیاز دهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *