جدول وزن تیرآهن

برای مشاهده قیمت روز تیرآهن به قسمت قیمت تیرآهن مراجعه نمایید.

جدول وزن تیرآهن
طول شاخه
وزن تقریبی
وزن تیرآهن 10  ترک
12 متری
65
وزن تیرآهن 10  ترک
12 متری
75
وزن تیرآهن 12 ذوب آهن
12 متری
125
وزن تیرآهن 12  ذوب آهن
12 متری
135
وزن تیرآهن 12 ترک
12 متری
65
وزن تیرآهن 12  ترک
12 متری
80
وزن تیرآهن 12  ترک
12 متری
90
وزن تیرآهن 14 ذوب آهن
12 متری
155
وزن تیرآهن 14 فایکو
12 متری
130
وزن تیرآهن 14 فایکو
12 متری
140
وزن تیرآهن 14 اهواز
12 متری
133
وزن تیرآهن 14 اشتهارد
12 متری
133
وزن تیرآهن 14 یزد
12 متری
140
وزن تیرآهن 14 کرمانشاه
12 متری
133
وزن تیرآهن 14 کرمانشاه
12 متری
140
وزن تیرآهن 14 کرمانشاه
12 متری
150
وزن تیرآهن 14 ناب تبریز
12 متری
130
وزن تیرآهن 14 ماهان
12 متری
120
وزن تیرآهن 16 ذوب آهن
12 متری
190
وزن تیرآهن 16 فایکو
12 متری
170
وزن تیرآهن 16 فایکو
12 متری
170
وزن تیرآهن 16 آرین
12 متری
170
وزن تیرآهن 16 ناب تبریز
12 متری
167
وزن تیرآهن 16 ماهان
12 متری
170
وزن تیرآهن 16 اهواز
12 متری
180
وزن تیرآهن 16 یزد
12 متری
185
وزن تیرآهن 16 طوس
12 متری
185
وزن تیرآهن 18 ذوب آهن
12 متری
230
وزن تیرآهن 18 فایکو
12 متری
210
وزن تیرآهن 18 ناب تبریز
12 متری
205
وزن تیرآهن 18 اهواز
12 متری
225
وزن تیرآهن 18 آرین
12 متری
225
وزن تیرآهن 18 یزد
12 متری
220
وزن تیرآهن 18 طوس
12 متری
220
وزن تیرآهن 18 ترک
12 متری
215
وزن تیرآهن 20 ذوب آهن
12 متری
270
وزن تیرآهن 20 فایکو
12 متری
260
وزن تیرآهن 20 آرین
12 متری
260
وزن تیرآهن 20 ترک
12 متری
265
وزن تیرآهن 20 روس
12 متری
265
وزن تیرآهن 20 کره
12 متری
265
وزن تیرآهن 20 طوس
12 متری
262
وزن تیرآهن 20 چین
12 متری
245
وزن تیرآهن 22 ذوب آهن
12 متری
320
وزن تیرآهن 22 ذوب آهن
12 متری
310
وزن تیرآهن 22 فایکو
12 متری
310
وزن تیرآهن 22 آرین
12 متری
310
وزن تیرآهن 22 ترک
12 متری
305
وزن تیرآهن 22 چین
12 متری
285
وزن تیرآهن 22 کره
12 متری
305
وزن تیرآهن 24 ذوب آهن
12 متری
370
وزن تیرآهن 24 ترک
12 متری
365
وزن تیرآهن 24 کره
12 متری
365
وزن تیرآهن 24 چین
12 متری
335
وزن تیرآهن 24 طوس
12 متری
365
وزن تیرآهن 27 ذوب آهن
12 متری
440
وزن تیرآهن 27 ترک
12 متری
425
وزن تیرآهن 27 چین
12 متری
425
وزن تیرآهن 27 طوس
12 متری
415
وزن تیرآهن 30 ذوب آهن
12 متری
500
وزن تیرآهن 33 ترک
12 متری
590
وزن تیرآهن 33 کره
12 متری
590
وزن تیرآهن 33 روسیه
12 متری
وزن تیرآهن 35 روسیه
12 متری
وزن تیرآهن 36 ترک
12 متری
680
وزن تیرآهن 36 کره
12 متری
680
وزن تیرآهن 40 ترک
12 متری
780
وزن تیرآهن 40 روسیه
12 متری
780
وزن تیرآهن 40 کره
12 متری
780
وزن تیرآهن 45 ترک
12 متری
930
وزن تیرآهن 45 روسیه
12 متری
930
وزن تیرآهن 45 کره
12 متری
930
وزن تیرآهن 50 ترک
12 متری
1080
وزن تیرآهن 50 روسیه
12 متری
1080
وزن تیرآهن 50 کره
12 متری
1080
وزن تیرآهن 50 کره
12 متری
1430
وزن تیرآهن 55 ترک
12 متری
1280
وزن تیرآهن 55 روسیه
12 متری
1280
وزن تیرآهن 55 کره
12 متری
1280
وزن تیرآهن 60 ترک
12 متری
1430
وزن تیرآهن 60 روسیه
12 متری
1430