قیمت تیرآهن

خانه - قیمت تیرآهن
قیمت تیرآهن 1396-11-24 11:27:38 +03:30

قیمت تیرآهن

کانال تلگرام آهن آلات حیدری @FiAhan

همین حالا با ما تماس بگیرید 02166316099

  1. به علت نوسانات در بازارآهن در صورت اقدام به خرید, گرفتن تأیید قیمت الزامی می‌باشد.
  2. قیمت تیرآهن در لیست قیمت تحویلی از بنگاه تهران میباشد و به صورت ترکیبی امکان پذیر است.
  3. قیمت تیرآهن در صورت سفارش عمده از کارخانه با قیمت نازلتر تحویل میگردد.
  4. قیمت تیرآهن برحسب شاخه 12 متری می باشد.

قیمت تیرآهن امروز ۲۹ بهمن ۱۳۹۶

 

محصول قیمت وزن
تیرآهن 8 ترکیه 360,000تومان 60کیلو
تیرآهن 10 ترکیه سبک 370,000تومان 60کیلو
تیرآهن 10 ترکیه سنگین 430,000تومان 100کیلو
تیرآهن 12 ترکیه سبک 125کیلو
تیرآهن 12 ترکیه سنگین 400,000تومان 80کیلو
تیرآهن 12 اصفهان 397,000تومان 125کیلو
تیرآهن 14 اصفهان 460,000تومان 155کیلو
تیرآهن 14 ماهان 320,000تومان 120کیلو
تیرآهن 14 کرمانشاه 317,000تومان 120کیلو
تیرآهن 14 تبریز 120کیلو
تیرآهن 14 اهواز 355,000تومان 135کیلو
تیرآهن 16 اصفهان 545,000تومان 195کیلو
تیرآهن 16 آرین 450,000تومان 180کیلو
تیرآهن 16 تبریز 430,000تومان 160کیلو
تیرآهن 16 اهواز 425,000تومان 185کیلو
تیرآهن 16 یزد 180کیلو
تیرآهن 18 اصفهان 656,000تومان 228کیلو
تیرآهن 18 یزد 535,000تومان 215کیلو
تیرآهن 18 اهواز 225کیلو
تیرآهن 18 ترکیه 220کیلو
تیرآهن 18 آرین 538,000تومان 215کیلو
تیرآهن 20 اصفهان 843,000تومان 275کیلو
تیرآهن 20 یزد 650,000تومان 250کیلو
تیرآهن 20 ترکیه سنگین 265کیلو
تیرآهن 20 ترکیه سبک 245کیلو
تیرآهن 20 کره 655,000تومان 260کیلو
تیرآهن 20 آرین 652,000تومان 250کیلو
تیرآهن 20 طوس 262کیلو
تیرآهن 22 کره 310کیلو
تیرآهن 22 اصفهان 978,000تومان 310کیلو
تیرآهن 22 ترکیه سنگین 305کیلو
تیرآهن 22 ترکیه سبک 280کیلو
تیرآهن 22 طوس 285کیلو
تیرآهن 22 آرین 845,000تومان 315کیلو
تیرآهن 24 کره 360کیلو
تیرآهن 24 اصفهان 1,143,000تومان 370کیلو
تیرآهن 24 ترکیه سنگین 365کیلو
تیرآهن 24 ترکیه سبک 290کیلو
تیرآهن 24 آرین 970,000تومان 365کیلو
تیرآهن 27 کره 425کیلو
تیرآهن 27 اصفهان 1,353,000تومان 430کیلو
تیرآهن 27 ترکیه سنگین 425کیلو
تیرآهن 27 ترکیه سبک 370کیلو
تیرآهن 27 طوس 415کیلو
تیرآهن 30 کره 500کیلو
تیرآهن 30 اصفهان 1,665,000تومان 500کیلو
تیرآهن 30 اروپا 500کیلو
تیرآهن 30 روس 440کیلو
تیرآهن 30 ترکیه سبک 440کیلو
تیرآهن 30 ترکیه سنگین 500کیلو

 

کانال تلگرام آهن آلات حیدری @FiAhan

همین حالا با ما تماس بگیرید 02166316099

  1. به علت نوسانات در بازارآهن در صورت اقدام به خرید, گرفتن تأیید قیمت الزامی می‌باشد.
  2. قیمت تیرآهن در لیست قیمت تحویلی از بنگاه تهران میباشد و به صورت ترکیبی امکان پذیر است.
  3. قیمت تیرآهن در صورت سفارش عمده از کارخانه با قیمت نازلتر تحویل میگردد.
  4. قیمت تیرآهن برحسب شاخه 12 متری می باشد.

 

⭐ منوی سریع