قیمت تیرآهن

با ما تماس بگیرید 02166316099

  1. به علت نوسانات در بازارآهن در صورت اقدام به خرید, گرفتن تأیید قیمت الزامی می‌باشد.
  2. قیمت تیرآهن مندرج در لیست، قیمت تحویلی از بنگاه تهران میباشد و به صورت ترکیبی امکان پذیر است.
  3. قیمت تیرآهن در صورت سفارش عمده از کارخانه با قیمت نازلتر تحویل میگردد.
  4. قیمت تیرآهن برحسب شاخه 12 متری می باشد.
  5. جهت مشاهده قیمت تیرآهن لانه زنبوری CPE به تیرآهن شبکه مراجعه نمایید

به قیمت تیرآهن امروز امتیاز دهید

589 امتیاز4.8/5
محصول
قیمت/ریال
کارخانه
انبار
بروزرسانی
تیرآهن 12 ذوب آهن اصفهان
7,050,000
ذوب آهن اصفهان
تهران
1398/04/29 - 12:18
تیرآهن 14 ذوب آهن اصفهان
7,050,000
ذوب آهن اصفهان
تهران
1398/04/29 - 12:18
تیرآهن 14 کرمانشاه
تماس با ما
کرمانشاه
تهران
1398/04/29 - 12:18
تیرآهن 14 آرین
تماس با ما
آرین
تهران
1398/04/29 - 12:18
تیرآهن 14 فایکو
تماس با ما
فایکو
تهران
1398/04/29 - 12:18
تیرآهن 14 ناب تبریز
تماس با ما
ناب تبریز
تهران
1398/04/29 - 12:18
تیرآهن 14 ماهان
تماس با ما
ماهان
تهران
1398/04/29 - 12:18
تیرآهن 14 یزد
تماس با ما
یزد
تهران
1398/04/29 - 12:18
تیرآهن 16 ذوب آهن اصفهان
8,050,000
ذوب آهن اصفهان
تهران
1398/04/29 - 12:18
تیرآهن 16 کرمانشاه
تماس با ما
کرمانشاه
تهران
1398/04/29 - 12:18
تیرآهن 16 آرین
تماس با ما
آرین
تهران
1398/04/29 - 12:18
تیرآهن 16 ناب تبریز
تماس با ما
ناب تبریز
تهران
1398/04/29 - 12:18
تیرآهن 16 ماهان
تماس با ما
ماهان
تهران
1398/04/29 - 12:18
تیرآهن 16 فایکو
تماس با ما
فایکو
تهران
1398/04/29 - 12:18
تیرآهن 18 ذوب آهن اصفهان
9,550,000
ذوب آهن اصفهان
تهران
1398/04/29 - 12:19
تیرآهن 18 آرین
تماس با ما
آرین
تهران
1398/04/29 - 12:19
تیرآهن 18 فایکو
تماس با ما
فایکو
تهران
1398/04/29 - 12:19
تیرآهن 16 یزد
تماس با ما
یزد
تهران
1398/04/29 - 12:19
تیرآهن 18 یزد
تماس با ما
یزد
تهران
1398/04/29 - 12:19
تیرآهن 20 ذوب آهن اصفهان
13,550,000
ذوب آهن اصفهان
تهران
1398/04/29 - 12:19
تیرآهن 20 آرین
تماس با ما
آرین
تهران
1398/04/29 - 12:19
تیرآهن 20 فایکو
تماس با ما
فایکو
تهران
1398/04/29 - 12:19
تیرآهن 20 یزد
تماس با ما
یزد
تهران
1398/04/29 - 12:19
تیرآهن 22 ذوب آهن اصفهان
15,850,000
ذوب آهن اصفهان
تهران
1398/04/29 - 12:19
تیرآهن 22 آرین
تماس با ما
آرین
تهران
1398/04/29 - 12:19
تیرآهن 22 فایکو
تماس با ما
فایکو
تهران
1398/04/29 - 12:19
تیرآهن 22 یزد
تماس با ما
یزد
تهران
1398/04/29 - 12:19
تیرآهن 24 ذوب آهن اصفهان
17,600,000
ذوب آهن اصفهان
تهران
1398/04/29 - 12:19
تیرآهن 24 آرین
تماس با ما
آرین
تهران
1398/04/29 - 12:19
تیرآهن 24 فایکو
تماس با ما
فایکو
تهران
1398/04/29 - 12:19
تیرآهن 27 ذوب آهن اصفهان
19,800,000
ذوب آهن اصفهان
تهران
1398/04/29 - 12:19
تیرآهن 27 آرین
تماس با ما
آرین
تهران
1398/04/29 - 12:19
تیرآهن 27 کره
تماس با ما
کره
تهران
1398/04/29 - 12:20
تیرآهن 30 ذوب آهن اصفهان
30,900,000
ذوب آهن اصفهان
تهران
1398/04/29 - 12:20
تیرآهن 30 روسیه
تماس با ما
روسیه
تهران
1398/04/29 - 12:20
تیرآهن 30 کره
تماس با ما
کره
تهران
1398/04/29 - 12:20
تیرآهن 10 کوثر اهواز
تماس با ما
کوثر اهواز
تهران
1398/04/29 - 12:20

 

با ما تماس بگیرید 02166316099

  1. به علت نوسانات در بازارآهن در صورت اقدام به خرید, گرفتن تأیید قیمت الزامی می‌باشد.
  2. قیمت تیرآهن مندرج در لیست، قیمت تحویلی از بنگاه تهران میباشد و به صورت ترکیبی امکان پذیر است.
  3. برای مشاهده نمودار قیمت و آرشیو ماهانه به روی نام محصول کلیک کنید.
  4. قیمت تیرآهن در صورت سفارش عمده از کارخانه با قیمت نازلتر تحویل میگردد.
  5. قیمت تیرآهن برحسب شاخه 12 متری می باشد.