قیمت تیرآهن

خانه - قیمت تیرآهن
قیمت تیرآهن 1396-5-9 17:00:37 +04:30

قیمت تیرآهن

کانال تلگرام آهن آلات حیدری @FiAhan

همین حالا با ما تماس بگیرید 02166316099

  1. به علت نوسانات در بازارآهن در صورت اقدام به خرید, گرفتن تأیید قیمت الزامی می‌باشد.
  2. قیمت تیرآهن در لیست قیمت تحویلی از بنگاه تهران میباشد و به صورت ترکیبی امکان پذیر است.
  3. قیمت تیرآهن در صورت سفارش عمده از کارخانه با قیمت نازلتر تحویل میگردد.
  4. قیمت تیرآهن برحسب شاخه 12 متری می باشد.

جهت اطلاع از قیمت ها با ما تماس بگیرید

محصولقیمتسایزوزن
تیرآهن 30 ترکیه سنگینتماس با فی آهن30500
تیرآهن 14 تبریز 310,00014120
تیرآهن 16 اهواز 420,00016185
تیرآهن 30 کره 1,415,00030500
تیرآهن 27 کرهتماس با فی آهن27425
تیرآهن 22 کرهتماس با فی آهن22310
تیرآهن 16 آرین 445,00016180
تیرآهن 22 آرین 730,00022315
تیرآهن 20 آرین 608,00020250
تیرآهن 18 آرین 513,00018215
تیرآهن 30 ترکیه سبکتماس با فی آهن30440
تیرآهن 30 روستماس با فی آهن30440
تیرآهن 30 اروپاتماس با فی آهن30500
تیرآهن 30 اصفهان 1,535,00030500
تیرآهن 27 طوستماس با فی آهن27415
تیرآهن 27 ترکیه سبکتماس با فی آهن27370
تیرآهن 27 ترکیه سنگینتماس با فی آهن27425
تیرآهن 27 اصفهان 1,290,00027430
تیرآهن 24 کره 960,00024360
تیرآهن 24 آرین 920,00024365
تیرآهن 24 ترکیه سبکتماس با فی آهن24290
تیرآهن 24 ترکیه سنگینتماس با فی آهن24365
تیرآهن 24 اصفهان 1,090,00024370
تیرآهن 22 طوستماس با فی آهن22285
تیرآهن 22 ترکیه سبکتماس با فی آهن22280
تیرآهن 22 ترکیه سنگینتماس با فی آهن22305
تیرآهن 22 اصفهان 930,00022310
تیرآهن 20 طوستماس با فی آهن20262
تیرآهن 20 کرهتماس با فی آهن20260
تیرآهن 20 ترکیه سبکتماس با فی آهن20245
تیرآهن 20 ترکیه سنگینتماس با فی آهن20265
تیرآهن 20 یزد 603,00020250
تیرآهن 20 اصفهان 808,00020275
تیرآهن 18 ترکیهتماس با فی آهن18220
تیرآهن 18 اهوازتماس با فی آهن18225
تیرآهن 18 یزد 513,00018215
تیرآهن 18 اصفهان 633,00018228
تیرآهن 16 یزد 445,00016180
تیرآهن 16 تبریز 418,00016160
تیرآهن 16 اصفهان 522,00016195
تیرآهن 14 اهواز 346,00014135
تیرآهن 14 کرمانشاه 313,00014120
تیرآهن 14 ماهان 310,00014120
تیرآهن 14 اصفهان 433,00014155
تیرآهن 12 اصفهان 535,00012125
تیرآهن 12 ترکیه سنگین 380,0001280
تیرآهن 12 ترکیه سبکتماس با فی آهن12125
تیرآهن 10 ترکیه سنگین 350,00010100
تیرآهن 10 ترکیه سبک 300,0001060
تیرآهن 8 ترکیه 220,000860
کد جدول تیرآهن, برای نمایش در وبلاگ ها و وبسایت ها

کانال تلگرام آهن آلات حیدری @FiAhan

همین حالا با ما تماس بگیرید 02166316099

  1. به علت نوسانات در بازارآهن در صورت اقدام به خرید, گرفتن تأیید قیمت الزامی می‌باشد.
  2. قیمت تیرآهن در لیست قیمت تحویلی از بنگاه تهران میباشد و به صورت ترکیبی امکان پذیر است.
  3. قیمت تیرآهن در صورت سفارش عمده از کارخانه با قیمت نازلتر تحویل میگردد.
  4. قیمت تیرآهن برحسب شاخه 12 متری می باشد.

قیمت تیرآهن امتیاز: 100 از 100

⭐ منوی سریع