قیمت تیرآهن

با ما تماس بگیرید 02166316099

  1. به علت نوسانات در بازارآهن در صورت اقدام به خرید, گرفتن تأیید قیمت الزامی می‌باشد.
  2. قیمت تیرآهن مندرج در لیست، قیمت تحویلی از بنگاه تهران میباشد و به صورت ترکیبی امکان پذیر است.
  3. قیمت تیرآهن در صورت سفارش عمده از کارخانه با قیمت نازلتر تحویل میگردد.
  4. قیمت تیرآهن برحسب شاخه 12 متری می باشد.
  5. جهت مشاهده قیمت تیرآهن لانه زنبوری CPE به تیرآهن شبکه مراجعه نمایید

به قیمت تیرآهن امروز امتیاز دهید

598 امتیاز4.8/5
محصولقیمت/ریالکارخانهانباربروزرسانی
تیرآهن 12 ذوب آهن اصفهان6,650,000ذوب آهن اصفهانتهران1398/06/23 - 12:32
تیرآهن 14 ذوب آهن اصفهان7,250,000ذوب آهن اصفهانتهران1398/06/23 - 12:32
تیرآهن 14 کرمانشاهتماس با ماکرمانشاهتهران1398/06/23 - 12:32
تیرآهن 14 آرینتماس با ماآرینتهران1398/06/23 - 12:32
تیرآهن 14 فایکوتماس با مافایکوتهران1398/06/23 - 12:32
تیرآهن 14 ناب تبریزتماس با ماناب تبریزتهران1398/06/23 - 12:32
تیرآهن 14 ماهانتماس با ماماهانتهران1398/06/23 - 12:32
تیرآهن 14 یزدتماس با مایزدتهران1398/06/23 - 12:32
تیرآهن 16 ذوب آهن اصفهان8,250,000ذوب آهن اصفهانتهران1398/06/23 - 12:32
تیرآهن 16 کرمانشاهتماس با ماکرمانشاهتهران1398/06/23 - 12:32
تیرآهن 16 آرینتماس با ماآرینتهران1398/06/23 - 12:32
تیرآهن 16 ناب تبریزتماس با ماناب تبریزتهران1398/06/23 - 12:32
تیرآهن 16 ماهانتماس با ماماهانتهران1398/06/23 - 12:32
تیرآهن 16 فایکوتماس با مافایکوتهران1398/06/23 - 12:32
تیرآهن 18 ذوب آهن اصفهان10,250,000ذوب آهن اصفهانتهران1398/06/23 - 12:32
تیرآهن 18 آرینتماس با ماآرینتهران1398/06/23 - 12:32
تیرآهن 18 فایکوتماس با مافایکوتهران1398/06/23 - 12:32
تیرآهن 16 یزدتماس با مایزدتهران1398/06/23 - 12:32
تیرآهن 18 یزدتماس با مایزدتهران1398/06/23 - 12:32
تیرآهن 20 ذوب آهن اصفهان14,250,000ذوب آهن اصفهانتهران1398/06/23 - 12:32
تیرآهن 20 آرینتماس با ماآرینتهران1398/06/23 - 12:33
تیرآهن 20 فایکوتماس با مافایکوتهران1398/06/23 - 12:33
تیرآهن 20 یزدتماس با مایزدتهران1398/06/23 - 12:33
تیرآهن 22 ذوب آهن اصفهان17,250,000ذوب آهن اصفهانتهران1398/06/23 - 12:33
تیرآهن 22 آرینتماس با ماآرینتهران1398/06/23 - 12:33
تیرآهن 22 فایکوتماس با مافایکوتهران1398/06/23 - 12:33
تیرآهن 22 یزدتماس با مایزدتهران1398/06/23 - 12:33
تیرآهن 24 ذوب آهن اصفهان18,300,000ذوب آهن اصفهانتهران1398/06/23 - 12:33
تیرآهن 24 آرینتماس با ماآرینتهران1398/06/23 - 12:33
تیرآهن 24 فایکوتماس با مافایکوتهران1398/06/23 - 12:33
تیرآهن 27 ذوب آهن اصفهان20,000,000ذوب آهن اصفهانتهران1398/06/23 - 12:33
تیرآهن 27 آرینتماس با ماآرینتهران1398/06/23 - 12:33
تیرآهن 27 کرهتماس با ماکرهتهران1398/06/23 - 12:34
تیرآهن 30 ذوب آهن اصفهان30,400,000ذوب آهن اصفهانتهران1398/06/23 - 12:34
تیرآهن 30 روسیهتماس با ماروسیهتهران1398/06/23 - 12:34
تیرآهن 30 کرهتماس با ماکرهتهران1398/06/23 - 12:34
تیرآهن 10 کوثر اهوازتماس با ماکوثر اهوازتهران1398/06/23 - 12:34

 

با ما تماس بگیرید 02166316099

  1. به علت نوسانات در بازارآهن در صورت اقدام به خرید, گرفتن تأیید قیمت الزامی می‌باشد.
  2. قیمت تیرآهن مندرج در لیست، قیمت تحویلی از بنگاه تهران میباشد و به صورت ترکیبی امکان پذیر است.
  3. برای مشاهده نمودار قیمت و آرشیو ماهانه به روی نام محصول کلیک کنید.
  4. قیمت تیرآهن در صورت سفارش عمده از کارخانه با قیمت نازلتر تحویل میگردد.
  5. قیمت تیرآهن برحسب شاخه 12 متری می باشد.