قیمت انکر بولت و مهره

خانه - قیمت انکر بولت و مهره
قیمت انکر بولت و مهره1397-4-9 16:37:09 +04:30

قیمت انکر بولت و مهره

کانال آهن آلات حیدری @FiAhan

با ما تماس بگیرید 02166316099

  1. به علت نوسانات در بازارآهن در صورت اقدام به خرید, گرفتن تأیید قیمت الزامی می‌باشد.
  2. قیمت انکر بولت بصورت هر کیلو و قیمت مهره بصورت عدد می باشد.
  3. جهت سفارش بولت مشخصات دقیق را با هماهنگی فکس کنید تا سفارش شما آماده و ارسال گردد.

 

محصولقیمتطول cmرزوهبروزرسانی
انکر بولت 185,100تومانرزوه 10مهره 161397/06/03
انکر بولت 185,150تومانرزوه 15مهره 161397/06/03
انکر بولت 205,000تومانرزوه 10مهره 181397/06/03
انکر بولت 205,050تومانرزوه 15مهره 181397/06/03
انکر بولت 224,900تومانرزوه 10مهره 201397/06/03
انکر بولت 224,950تومانرزوه 15مهره 201397/06/03
انکر بولت 254,800تومانرزوه 10مهره 231397/06/03
انکر بولت 254,820تومانرزوه 15مهره 231397/06/03
انکر بولت 284,800تومانرزوه 10مهره 261397/06/03
انکر بولت 284,820تومانرزوه 15مهره 261397/06/03
انکر بولت 324,900تومانرزوه 10مهره 301397/06/03
انکر بولت 324,950تومانرزوه 15مهره 301397/06/03

 

کانال آهن آلات حیدری @FiAhan

با ما تماس بگیرید 02166316099

https://fiahan.com/home-column-prices

  1. به علت نوسانات در بازارآهن در صورت اقدام به خرید, گرفتن تأیید قیمت الزامی می‌باشد.
  2. قیمت انکر بولت بصورت هر کیلو و قیمت مهره بصورت عدد می باشد.
  3. جهت سفارش بولت مشخصات دقیق را با هماهنگی فکس کنید تا سفارش شما آماده و ارسال گردد.

⭐ منوی سریع