قیمت انکر بولت و مهره

خانه - قیمت انکر بولت و مهره
قیمت انکر بولت و مهره1397-4-9 16:37:09 +04:30

قیمت انکر بولت و مهره

کانال آهن آلات حیدری @FiAhan

با ما تماس بگیرید 02166316099

  1. به علت نوسانات در بازارآهن در صورت اقدام به خرید, گرفتن تأیید قیمت الزامی می‌باشد.
  2. قیمت انکر بولت بصورت هر کیلو و قیمت مهره بصورت عدد می باشد.
  3. جهت سفارش بولت مشخصات دقیق را با هماهنگی فکس کنید تا سفارش شما آماده و ارسال گردد.

 

محصول قیمت طول cm رزوه بروزرسانی
انکر بولت 18 4,000تومان رزوه 10 مهره 16 1397/04/09
انکر بولت 18 4,050تومان رزوه 15 مهره 16 1397/04/09
انکر بولت 20 3,900تومان رزوه 10 مهره 18 1397/04/09
انکر بولت 20 3,950تومان رزوه 15 مهره 18 1397/04/09
انکر بولت 22 3,800تومان رزوه 10 مهره 20 1397/04/09
انکر بولت 22 3,850تومان رزوه 15 مهره 20 1397/04/09
انکر بولت 25 3,700تومان رزوه 10 مهره 23 1397/04/09
انکر بولت 25 3,750تومان رزوه 15 مهره 23 1397/04/09
انکر بولت 28 3,600تومان رزوه 10 مهره 26 1397/04/09
انکر بولت 28 3,650تومان رزوه 15 مهره 26 1397/04/09
انکر بولت 32 3,600تومان رزوه 10 مهره 30 1397/04/09
انکر بولت 32 3,650تومان رزوه 15 مهره 30 1397/04/09

 

کانال آهن آلات حیدری @FiAhan

با ما تماس بگیرید 02166316099

https://fiahan.com/home-column-prices

  1. به علت نوسانات در بازارآهن در صورت اقدام به خرید, گرفتن تأیید قیمت الزامی می‌باشد.
  2. قیمت انکر بولت بصورت هر کیلو و قیمت مهره بصورت عدد می باشد.
  3. جهت سفارش بولت مشخصات دقیق را با هماهنگی فکس کنید تا سفارش شما آماده و ارسال گردد.

⭐ منوی سریع