قیمت انکر بولت و مهره

خانه - قیمت انکر بولت و مهره
قیمت انکر بولت و مهره 1397-3-8 18:17:06 +04:30

قیمت انکر بولت و مهره

کانال آهن آلات حیدری @FiAhan

با ما تماس بگیرید 02166316099

  1. به علت نوسانات در بازارآهن در صورت اقدام به خرید, گرفتن تأیید قیمت الزامی می‌باشد.
  2. قیمت انکر بولت بصورت هر کیلو و قیمت مهره بصورت عدد می باشد.
  3. جهت سفارش بولت مشخصات دقیق را با هماهنگی فکس کنید تا سفارش شما آماده و ارسال گردد.

 

محصول قیمت طول cm رزوه بروزرسانی
انکر بولت 18 3,500تومان رزوه 10 مهره 16 1397/03/20
انکر بولت 18 3,500تومان رزوه 15 مهره 16 1397/03/20
انکر بولت 20 3,400تومان رزوه 10 مهره 18 1397/03/20
انکر بولت 20 3,400تومان رزوه 15 مهره 18 1397/03/20
انکر بولت 22 3,300تومان رزوه 10 مهره 20 1397/03/20
انکر بولت 22 3,300تومان رزوه 15 مهره 20 1397/03/20
انکر بولت 25 3,200تومان رزوه 10 مهره 23 1397/03/20
انکر بولت 25 3,200تومان رزوه 15 مهره 23 1397/03/20
انکر بولت 28 3,250تومان رزوه 10 مهره 26 1397/03/20
انکر بولت 28 3,250تومان رزوه 15 مهره 26 1397/03/20
انکر بولت 32 3,250تومان رزوه 10 مهره 30 1397/03/20
انکر بولت 32 3,250تومان رزوه 15 مهره 30 1397/03/20

 

کانال آهن آلات حیدری @FiAhan

با ما تماس بگیرید 02166316099

https://fiahan.com/home-column-prices

  1. به علت نوسانات در بازارآهن در صورت اقدام به خرید, گرفتن تأیید قیمت الزامی می‌باشد.
  2. قیمت انکر بولت بصورت هر کیلو و قیمت مهره بصورت عدد می باشد.
  3. جهت سفارش بولت مشخصات دقیق را با هماهنگی فکس کنید تا سفارش شما آماده و ارسال گردد.

⭐ منوی سریع