قیمت نبشی ( 22 تیر 92 )

خانه - قیمت اهن آلات - قیمت نبشی و سپری - قیمت نبشی ( 22 تیر 92 )

قیمت نبشی ( 22 تیر 92 )

قیمت نبشی ( 22 تیر 92 )

سایز نبشی

قیمت کیلویی

نبشی 3

2060 تومان

نبشی 4

2060 تومان

نبشی 5 و 6

2060 تومان

نبشی 8

2060 تومان

نبشی 10

2060 تومان

نبشی 12

2070 تومان

نبشی 114

2400 تومان

در باره نویسنده :

ثبت ديدگاه

⭐ منوی سریع