قیمت میلگرد 15 مهر 1392

قیمت میلگرد 15 مهر 1392

میلگرد 6.5
سایزمحصولنوعوزن / کیلوگرمقیمت به تومان / کیلویی
6.5میلگرد کاشانکلاف…………1970
6.5میلگرد یزد
کلاف…………1970
6.5میلگرد کره
کلاف…………1970
میلگرد 8
سایزمحصولنوعوزن / کیلوگرمقیمت به تومان / کیلویی
8میلگرد قزوینشاخه / A261950
8میلگرد اردبیلشاخه / A26………..
8میلگرد آریا ذوبشاخه / A26………..
میلگرد 10
سایزمحصولنوعوزن / کیلوگرمقیمت به تومان / کیلویی
10میلگرد پارسشاخه / A27.51880
10میلگرد اردبیلشاخه / A27.51885
10میلگرد ابهرشاخه / A27.51875
10میلگرد کاشانشاخه / A27.5………..
میلگرد 12
سایزمحصولنوعوزن / کیلوگرمقیمت به تومان / کیلویی
12میلگرد تاکستانشاخه / A2111870
12میلگرد ابهرشاخه / A2111870
12میلگرد آریا ذوبشاخه / A211………..
12میلگرد امیرکبیرشاخه / A211………..
12قزوینشاخه / A211………..
12سمنانشاخه / A311………..
میلگرد 14
سایزمحصولنوعوزن / کیلوگرمقیمت به تومان / کیلویی
14ذوب آهن اصفهانشاخه / A3151915
14امیرکبیرشاخه / A3151895
14پرشینشاخه / A315………..
14الماسشاخه / A315………..
14آریا ذوبشاخه / A315………..
14نیشابورشاخه / A315………..
14میانهشاخه / A3151905
14البرزشاخه / A315…………
14آریانشاخه / A2151840
میلگرد 16
سایزمحصولنوعوزن / کیلوگرمقیمت به تومان / کیلویی
16ذوب آهن اصفهانشاخه / A3191910
16امیرکبیرشاخه / A319…………
16کاشانشاخه / A319…………
16الماسشاخه / A319…………
16آریا ذوبشاخه / A319………..
16نیشابورشاخه / A319…………
16میانهشاخه / A319………..
16البرزشاخه / A319……….
16آریانشاخه / A2191840
میلگرد 18
سایزمحصولنوعوزن / کیلوگرمقیمت به تومان / کیلویی
18ذوب آهن اصفهانشاخه / A3241905
18پرشینشاخه / A324………..
18کاوهشاخه / A3241865
18آریا ذوب
شاخه / A3241885
18نیشابورشاخه / A324………..
18میانهشاخه / A324………..
18البرزشاخه / A324………..
18کاشانشاخه / A3241905
18آریانشاخه / A2241840
میلگرد 20
سایزمحصولنوعوزن / کیلوگرمقیمت به تومان / کیلویی
20نیشابورشاخه / A330……….
20البرزشاخه / A3301880
20امیرکبیرشاخه / A3301880
20آریا ذوبشاخه / A3301880
20میانهشاخه / A3301900
20پرشینشاخه / A3301880
20آذرامینشاخه / A3301900
20ذوب آهن اصفهانشاخه / A330………..
20آریانشاخه / A2301840
میلگرد 22
سایزمحصولنوعوزن / کیلوگرمقیمت به تومان / کیلویی
22ذوب آهن اصفهانشاخه / A336………..
22میانهشاخه / A3361905
22نطنزشاخه / A336………..
22کوثرشاخه / A336………..
22پارسشاخه / A236………..
میلگرد 25
سایزمحصولنوعوزن / کیلوگرمقیمت به تومان / کیلویی
25ذوب آهن اصفهانشاخه / A347…………
25آریا ذوبشاخه / A347…………
25نیشابورشاخه / A347…………
25میانهشاخه / A3471905
میلگرد 28
سایزمحصولنوعوزن / کیلوگرمقیمت به تومان / کیلویی
28نیشابورشاخه / A356………..
28پارسشاخه / A356…………
28کوثرشاخه / A3561910
منبع : قیمت آهن
1392-7-15 12:45:35 +03:30 دوشنبه 15 مهر 1392|Categories: قیمت میلگرد|

About the Author:

Leave A Comment

⭐ منوی سریع